Beskrivning

« januari 2015
tiontofr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
Idag
    root

Sidvisningar idag: 13


RSS
STARKA KRAFTER VILL BEHÅLLA AMALGAMET
20 februari kl. 09:35

 

Ny internationell milstolpe i kampen mot amalgamet
 
2011-02-18 
 
  
Den andra av totalt fem internationella förhandlingskonferenser om ett globalt förbud mot kvicksilver har nyligen avslutats i Chiba i Japan.
 
Initiativtagare till konferenserna är den svenska Alliansregeringen och arrangemanget sköts av FN:s miljöprogram om kvicksilver – United Nations Environment Program (UNEP).
 
Den första konferensen var ett stort steg framåt och hölls i Stockholm i juni 2010. Strategin att förlägga det andra mötet till Japan är nog mer genomtänkt än vad de flesta regeringsdelegaterna från de olika länderna förstått.
 
 
Minamatakatastrofen skördade många offer

Det var nämligen i Japan som den förödande Minamata-katastrofen inträffade på 50- och 60-talen. Kemikaliefabriken Chisso släppte ut stora mängder kvicksilver i Minamatabukten vilket ledde till förödande konsekvenser när kvicksilvret togs upp i näringskedjan från alger, till musslor och fisk och sedan slutligen till människor och foster. Resultatet blev en omfattande humanitär katastrof. Tiotusentals människor och många djur fick svåra neurologiska skador. Många av dem dog redan under 50- och 60-talen av sina skador. En del barn var döda redan vid födseln.
 
Här finns en kort och informativ film på engelska om Minimatakatastrofen: http://www.youtube.com/watch?v=ihFkyPv1jtU
 
Under konferensen i Japan lyftes Minamatakatastrofen fram bland annat genom att överlevande som hade skadats fick berätta om deras förfärliga erfarenheter.
 
 
Elakartade försök att förfalska dokument inför konferensen misslyckades

Under slutet av förra året upptäckte professor Lars Hylander vid Uppsala universitet och några andra vaksamma personer att fyra tandläkare från WHO gjorde avancerade försök att lyfta bort amalgamfyllningar helt från förhandlingarna om ett kvicksilverförbud i Japan.
 
Försöken misslyckades dock totalt tack vare ett enastående ingripande från Lars Hylander, Michael Bender som är kordinator för Mercury Policy Project, Elena Lymberidi som är projektkordinator för Zero Mercury Campaign, Charles Brown som är ordförande         Prof. Hylander för World Alliance for Mercury-Free Dentistry och
Peter Maxson som är fristående konsult.
 
 
WHO:s högsta ledning stoppade dokumenten

Det var när det här teamet i slutet av förra året upptäckte vad som var på gång som de slog larm om att de fyra tandläkarna medvetet förfalskade informationen på ett avancerat sätt i förberedande dokument inför konferensen i Japan. Efter kraftfulla protester från professor Hylanders team till högsta ledningen inom WHO stoppades de förfalskade dokumenten som skulle fungera som underlag inför konferensen i Japan.
 
 
Starka krafter vill behålla amalgamet

De fyra tandläkarna i WHO som låg bakom försöken till korruptionen var Poul Erik Petersen (från Köpenhamns universitet), Ramon Baez, Stella Kwan och Hiroshi Ogawa. Deras försåtliga mål var att se till att amalgamfyllningar skulle lyftas bort från förhandlingarna om stoppet av den globala kvicksilveranvändningen och på det sättet få möjlighet att fortsätta använda amalgam. Det finns starka krafter inom den internationella tandläkarkåren om att till varje pris få behålla amalgam som tandlagningsmaterial inte minst i den fattiga världen. Som ett exempel på felaktig information i dokumentet (som kallas för Petersens Paper och som du kan läsa om här) kan nämnas att de hade skrivit att hela 74 % av alla nya fyllningar som sätts in i Sverige fortfarande är amalgam. En grov lögn där syftet var att förleda deltagarna under konferensen.
 
Det är intressant att Poul Erik Petersen är dansk tandläkare och professor vid Köpenhamns universitet. Som dansk tandläkare borde man rimligen känna till att amalgam förbjöds i Sverige den
1 juni 2009.   
 
- Deras agerande är verkligen skrämmande. Förtroendet för WHO och internationella organisationer rasar kraftigt när man ser hur bedrövligt spelet går till, säger professor Lars Hylander.
 
 
Konferensen i Japan en viktig milstolpe
Att amalgamfyllningar skall omfattas av ett globalt förbud i framtiden är alltså ännu kvar som en realistisk möjlighet efter konferensen i Japan. Konferensen i Japan blev därmed en mycket viktig milstolpe i den internationella kampen för att få bort amalgam.
 
Amalgamförespråkarna i den globala tandläkarkåren lär säkert göra nya kraftansträngningar för att få behålla amalgamet. Men nu det finns många vakande ögon över nya försåtliga försök.
 
 
Nordiska länder är förebilder

Regeringar i tongivande länder som Sverige och Norge vidhöll med kraft under konferensen i Japan att man vill införa ett generellt globalt förbud mot kvicksilver. Eftersom Sverige, Norge och även Danmark redan har infört amalgamförbud, fungerar länderna som förebilder för alla länder som deltog i konferensen.

 
Amalgamskadefonden har fokuserat på utvecklingen i Sverige
Amalgamskadefonden har av resursskäl inte kunnat delta i konferensen i Japan. Vi har istället fokuserat på den fortsatta utvecklingen i Sverige. Under våren 2010 hade vi nått så långt i våra diskussioner med Socialdepartementet att vi med deras godkännande kunde gå ut offentligt med följande information:
 
Amalgamskadefonden kan nu avslöja att Socialdepartementet inom kort kommer att ta första steget för att de amalgamskadade skall få hjälp. Det första steget innebär ett initiativ om information till allmänheten om vilka hälsoproblem som kvicksilver i amalgamfyllningar kan ställa till med och hur man som patient skall kunna komma vidare för att få hjälp att bli frisk.
 
 
Processen avstannade tillfälligt

Vid det här tillfället hade vi fått igång en bra och konstruktiv process. Processen avstannade dessvärre tillfälligt under valrörelsen. Tyvärr står nästan alla politiska frågor still under just valrörelserna. Det är i princip inget man kan göra åt detta. Alla politiker är helt fokuserade på att bli valvinnare. Man får gilla läget och istället passade vi på att ställa frågor till partierna om vad de vill göra för de amalgamskadade om de vinner valet. Resultaten redovisade vi för dig före valet.
 

Central tjänsteman slutade på Socialdepartementet

Ett annat problem vi mötte under förra sommaren var att en, för våra frågor, central tjänsteman på Socialdepartementet gick vidare till annat jobb inom Stockholms läns landsting. Vi hade en mycket god och fruktbar kontakt med honom om hur amalgamproblemen skulle kunna börja få en lösning. Naturligtvis tyckte vi att det var trist att han lämnade departementet men eftersom detta skedde under valrörelsen tappade vi ändå inte nämnvärd styrfart.
 
 
Amalgamskadefonden uppvaktade nya tjänstemän på Socialdepartementet i november

När valet väl var över tog det sedan tid innan politikerna fick alla nya medarbetare på plats under hösten. Men när det var klart tog vi första bästa tillfälle och begärde att vi skulle få träffa medarbetare på Socialdepartementet. I slutet av november 2010 fick vi äntligen ett möte med ett par nya tjänstemännen. Den tidigare tjänstemannen på departementet hade informerat de nya om att det var viktigt att de går vidare med amalgamproblemen.
 
 
Vi har all anledning att se positivt på utvecklingen

Vårt möte med de nya tjänstemännen blev mycket konstruktivt och i dagsläget rör det sig återigen rejält framåt. De nya tjänstemännen är mycket driftiga och har förstått problemen. Vi har därför all anledning att se positivt på utvecklingen. Nu jobbar de konkret med våra frågor och vi har fortlöpande kontakt med dem.
 
 
Fortsätt stödja oss

Det sägs att Rom inte byggdes på en dag. Det gör sannerligen inte heller uppstädningen av en av historiens största misstag – att förse världens befolkning med kvicksilveramalgam.

Vi är mycket tacksamma till dig som givare att du outtröttligt är med och stöttar vårt arbete. Utan ditt stöd hade vi inte varit där vi är idag i kampen mot kvicksilveramalgam. Vi bedömer nu att möjligheterna till att vi skall kunna nå ytterligare framsteg för de amalgamskadade som mycket goda under det här året. Fortsätt därför att ge oss ditt stöd den här månaden. Sätt in din gåva på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 06 65 - 9. Om du inte har betalat stödmedlemsavgiften på 250 kr än vill jag vädja till dig att göra detta nu i februari.

Tack för allt stöd till vårt arbete!
 
 
För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare
 

 

Bloggarens kommentar :  Det är bättre att ha bly i tänderna än det ca fem gånger farligare kvicksilvret.....

 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Minna fick saneringen betald
23 januari kl. 18:22

men inte hennes väninna!

 

2011-01-21

 

Efter flera års kamp har nu Minna Blom tagit sig igenom större delen av sin värsta livskris. När det var som värst hade hon 78 sjukdomssymtom.
 
- Det värsta är definitivt över nu och idag ser jag mycket ljust på framtiden. Men bara för ett år sedan var min hälsa riktigt usel, berättar Minna.

 

Under året som har gått har jag av och till haft telefon- och mejlkontakt med Minna Blom. Vanligtvis hinner jag inte alls ägna mig åt patientrådgivning och än mindre borde jag göra det eftersom jag helt saknar sjukvårdsutbildning. Jag har dock genom åren samlat på mig en hel del erfarenhet på amalgamområdet som jag bara någon gång ibland hinner dela med mig av.

 

 

Hamnade på Amalgamskadefondens hemsida


När Minna hörde av sig till Amalgamskadefonden i början av förra året var hennes hälsa i ett mycket dåligt skick. Hon hade då hamnat på Amalgamskadefondens hemsida när hon sökte på Internet om blödande tandkött och metallsmak i munnen.

 

 

Jag hade en kort stund över


En desperat mejlfråga från Minna till Amalgamskadefonden kombinerat med att jag hade en kort stund över just då ledde till att jag svarade. Det blev början till ett antal kontakter mellan oss under 2010. Mot slutet av året uteblev dock Minnas mejlfrågor och jag hade fullt upp med andra göromål så jag tänkte inte så mycket på hur det gick för Minna. Jag visste dock att hon hade hamnat hos en mycket bra tandläkare och kände mig trygg med det.

 
Så kom det plötsligt ett mejl från Minna i början av januari i år. Jag har fått Minnas tillåtelse att återge det för dig. Så här skrev Minna:
 

Hej Thomas!


Jag är dig skyldig ett ovärderligt tack för all stöd och information du har gett mig under det gångna året då det gäller min sjukdom och amalgamsanering. Utan dig hade jag inte förstått hur eller var jag skulle vända mig för detta, inte skulle jag heller haft råd om jag inte hade fått stöd i bidragsansökan.

 

Av de 78 olika symptom jag hade innan amalgamsaneringens start så kan jag idag påstå att alla symptomen har minskat så pass att jag inte längre anser mig lida nämnvärt av dem, de flesta har försvunnit helt. För precis ett år sedan lovade jag mig själv att inte ta livet av mig själv förrän ett år hade passerat och då utvärdera om de känslorna fortfarande var lika starka. Detta löfte gav jag mig själv dels för att ändå försöka även om mitt mående var fruktansvärt, men även som ett löfte att slippa leva om det inte kändes värt något när året passerat.


Detta var en tankegång som fick mig att orka de månader som var mörkast i mitt liv, som följde mig dagligen. Jag är hjärtligt tacksam över att slippa känna så nu. Då jag läst det du skrev i det senaste nyhetsbrevet om hur få som får ta del av landstingets bidrag för saneringen så är jag ännu mer tacksam, över att jag fick rätt till det, men även en aning förvånad över att siffran var så låg.


Det vore intressant att även se hur många som sökt detta bidrag genom åren. Nu kan jag sakta börja ta tag i de övriga konsekvenserna som blivit följden av denna sjukdom; arbetslöshet, bristfälligt boende samt en bedrövlig ekonomi.

 

Jag har även haft turen att få förbli sjukskriven genom Försäkringskassan under denna tid och har möjligheten att arbetsträna ända fram till sommaren med full rehabiliteringspeng. Jag har massor med vänner som är sjuka, jag försöker nu informera o stödja dem i deras kamp gentemot kvicksilvret. Det vore fantastiskt om det fanns avlönade arbeten som amalgamskaderådgivare, sådan som du är men som även fick betalt för mödan. Då skulle jag ansöka direkt!


Stor kram o God fortsättning önskar jag dig o de dina
/Minna Blom

 

 

Minna är en av få som fått stöd av samhället


När jag fick mejlet hade jag redan glömt att Minna faktiskt fick sin sanering bekostad av Uppsala läns landsting. Hon är alltså en av ytterst få i Sverige som fått stöd från samhället. Jag vågar inte tänka på hur utgången hade blivit om hon inte hade fått sin sanering betald enligt högkostnadsskyddet.
 

Jag ringde Minna för att gratulera till hennes nyvunna hälsa. Man kunde höra direkt på hennes röst att något positivt hade hänt. Minna var en helt annan människa.

 

Minna var mellan 7 och 10 år när hon fick sina första fem amalgamfyllningar. Första symtomet – svår huvudvärk – dök upp redan när hon var 11 år. Problemen pågick under flera år men försvann långsamt under närmaste åren.
 

Vid 20 års ålder fick hon ont i ryggen. Vid den här tiden hade hon fått totalt 10 amalgam-fyllningar. Under många år gick hon på olika behandlingar för ryggen utan någon förbättring alls.

 

- Det är faktiskt först nu efter amalgamsaneringen som ryggbesvären nästan har försvunnit helt, berättar Minna.

 

 

Hamnade på psyket


Den värsta perioden för Minna började 2005 då hon gick in i en påfrestande period och blev utbränd. Under den här tiden hade hon dålig ekonomi efter 4 års studier och var ensam med tre barn. Hon blev allt sämre och i januari 2008 blev hon helt sjukskriven. I mars 2008 var hon i så dåligt skick att hon blev inlagd på psyket i sex veckor. Där fick hon en lugn tid där hon mest åt och sov vilket gjorde att hon blev något bättre men långt ifrån bra. Hon fick olika antidepressiva läkemedel som antingen inte hjälpte alls eller gav henne jobbiga biverkningar.

 

 

Hälsoproblemen höll på att knäcka Minna


Minnas hälsoproblem fortsatte efter tiden på psyket. Hon var fruktansvärt rädd för allting och orkade inte ta beslut. Hon grät sig ofta till sömns och brottades med självmordstankar. Det var mycket tungt med barnen och hon hade boendestöd. Minna är i grunden en mycket stark person rent psykiskt men de hälsoproblem hon brottades med höll på att knäcka även henne.

 

 

Något av ett mirakel att hon fick stöd från landstinget


Det var alltså i början av 2010 som jag kom i kontakt med Minna. Jag gav henne bl a tips om att hon i bästa fall kunde få sin sanering bekostad genom hennes landsting. Att hon fick stödet är dock något av ett mirakel eftersom så få får det. Hon påbörjande sin sanering på Kristallenkliniken i Uppsala strax före sommaren 2010. I oktober hade alla 10 amalgamfyllningar sanerats bort.

 

 

Förbättring redan efter första saneringen
 

Minna började känna en viss skillnad redan genom att ta extra antioxidanter. Men det var när hon tog bort den första fyllningen som självmordstankarna och ångesten släppte direkt.
Den första fyllningen var en så kallad kopparamalgamfyllning som innehåller omkring 65% kvicksilver, resten består av koppar och kadmium. En ryslig blandning med andra ord.

 

Att Minna blev fri från självmordstankarna och ångesten direkt efter urborrningen tror hon beror på att fyllningen skapade en form av oral galvanism som påverkade nervsystemet.


Jag har stött på flera liknande berättelser där människor har blivit av med vissa symtom direkt när de har sanerat bort en viss amalgamfyllning. 

 

Vid första tandläkarbesöket togs ytterligare en amalgamfyllning bort. Efter första urborrningarna släppte även den ”hjärndimma” som hon hade upplevt under flera års tid.

 

 

Tydlig förbättring efter att saneringen blev klar


Minna blev successivt bättre och bättre under saneringsperioden även om hon fick svackor dagarna efter själva urborrningarna. Sedan sista fyllningarna togs i oktober har hennes hälsa blivit mycket bättre. Den ekonomiska situationen är dock fortfarande mycket jobbig, men hon bor själv med barnen nu och hon gråter sig inte till sömns längre.

 

- Framtiden är ju inte helt enkel eftersom jag saknar jobb även om jag är utbildad miljöingenjör och dessutom har mycket dålig ekonomi. Men jag hoppas att jobbfrågan löser sig. Om den bara gör det, ser det ju nu ut att gå vägen eftersom hälsan går åt rätt håll.

 

 
Två barn har drabbats av dyslexi


Minna börjar kunna se framåt igen. Men det finns saker hon brottas med. Ett par av hennes barn har dyslexi. Minna hade munnen full av amalgam när hon var gravid med dem. Eftersom varken Minna själv eller pappan till barnen har dyslexi funderar hon mycket på om det istället för ärftlighet var kvicksilvret från hennes amalgamfyllningar som orsakade dyslexin.

 

 

Flera vänner som har hälsoproblem


En annan sak som Minna brottas med är att hon har många vänner som har hälsoproblem där hon misstänker att kvicksilvret i deras amalgamfyllningar kan vara en viktig orsak. En av hennes vänner, Karin Berglund har varit sjuk i kronisk trötthet i 18 år. Successivt fick hon under sin uppväxt 8 amalgamfyllningar. Hennes första sjukdomsproblem började när hon var 20 år. Detta kan troligtvis sättas i samband med ett tillfälle då hon tappade en kvicksilvertermometer och samlade upp kvicksilvret. Från 27 års ålder har hon haft diagnosen kronisk trötthet.

 

 

Karin fick avslag hos landstinget i Uppsala


Karins läkare ansökte till Uppsala läns landsting om sanering enligt högkostnadsskyddet men hon fick avslag. Ensamstående med barn kämpar hon nu med ekonomin för att med egna medel försöka ta sig igenom kostnaderna för saneringen. Efter varje sanering har hon blivit väldigt trött och behövt mycket sömn. Immunförsvaret har varit försvagat. Sedan i september 2010 har hon gått igenom hela fyra antibiotikakurer.

 

 

Måste spara under flera månader för att kunna avsluta sin sanering


Just nu har hon sanerat bort fem amalgamfyllningar. Saneringen av de tre som är kvar är rätt kostsam och nu sparar hon lite varje månad för att ha råd att sanera bort även dessa.
Karin har en egen blogg där hon skriver om sin sanering: http://kvicksilversjuk.blogspot.com/

 

 

Nyckfull och orättvis vård


Man kan gott säga att chansen att få hjälp med sin sanering är som att spela rysk roulett. Både Minna och Karin har varit i stort behov av att få hjälp med saneringen. Båda betalar skatt och bidrar så till kostnaderna för vården i samhället. Men den ena får hjälp medan den andra lämnas åt sitt eget öde. Så nyckfullt och orättvist är det i Sverige idag.
 


Besked från Socialdepartementet på gång


Efter jul- och nyårsledigheterna har vi nu återupptagit kontakten med Socialdepartementet. Tongångarna är än så länge positiva och vi skall få någon form av besked förhoppningsvis under de närmaste veckorna.

 

 

Dags att betala Stödmedlemsavgiften


Det borde inte vara långt kvar nu tills vi får se ytterligare framsteg i kampen för att de amalgamskadade skall få hjälp.


Vi är i stort behov av att du backar upp vårt arbete under det här året. Det viktigaste du kan göra för Amalgamskadefonden i januari är att du betalar din stödmedlemsavgift för 2011 som nu är satt till 250 kr. Sätt in medlemsavgiften på Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9. 

Jag vädjar också om att du sätter in en extra gåva eftersom vår ekonomi är svag. Med ett varmt tack på förhand.

 


För ett amalgamfritt Sverige
 


Thomas Karlsson
Generalsekreterare


P.S. Minna och Karin har sagt ja till att framträda med sina namn i det här insamlingsbrevet.
 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [1]  
 
Galna tandläkare
3 januari kl. 13:24

Jag fick en kommentar om hur enkelt det är att driva tandläkarklinik utan att bli åtsatt !

http://blogg.passagen.se/amalgam-tandskade.info/entry/varning_f%C3%B6r_tandl%C3%A4kare_som_s%C3%A4ger#comments

Han missade länken men jag hittade den :)

http://www.tandklinik-karlshamn.eu/site/page.aspx

Detta visar att man ska akta sig för tandläkare och läkare som har ungefär samma imunitet mot åtal.

Själv var jag åhörare i hovrätten där en mycket felbehandlad patient försökte få skadestånd för felbehandlingen, det slutade med en parodi av Svensk rättssäkerhet där alla inblandade vägrade svara på frågor och tandläkaren själv dök aldrig upp.

Alla inblandade ljög så det ångade lögn i hela lokalen och journalen var borta...... Denna parodi godtog hovrätten och personen som lidit och blivit felbehandlad fick sälja huset och göra en avbetalningsplan för rättegångskostnaderna !

Mörkertalet är säkert stor så hur många liknade fall det finns vet vi inte något om men man kan tänka sig att det rör sig om tusentals skadade av just felbehandling bara i tandvården där inte alla orkar försöka få rätt i domstol.

Kanske dom lider av " Mad Hatter " syndromet och inte kan tänka klart  i domstolen ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Mad_Hatter

Men polisen tar dig och åtalar dig om du kör tre kilometer för fort med bilen....

 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [1]  
 
Amalgamskadefonden.se
1 januari kl. 09:50

Tandvårdsförordningen
– ett stort skämt för de amalgamskadade  

 

2010-12-29 

 

 
I en ny rapport kan vi nu se att Landstingen medvetet väljer att inte se och ta hand om de amalgamskadade.
Allt färre får hjälp med sin amalgamsanering. Det är inte längre någon större idé att ansöka om ekonomiskt stöd enligt högkostnadsskyddet från Landstingen för sin amalgamsanering. Chansen att få stöd är minimal.
 

 

I början av december kom Sveriges Kommuner och Landsting ut med en uppföljningsrapport för 2009 om hur Landstingens tandvårdsstöd har fungerat.


För amalgamskadade är rapporten ingen rolig läsning precis. Det har successivt blivit allt svårare att få sin amalgamsanering betald av landstingen som ett led i en medicinsk rehabilitering.

I hela Sverige fick bara 106 personer sin sanering betald enligt högkostnadsskyddet under 2009. Med tanke på att 10-tusentals svenskar kan vara sjuka av kvicksilvret i sina amalgamfyllningar är detta en alarmerande låg siffra.

 

Antal personer som under senaste åren har fått hjälp med sin sanering som ett led i en medicinsk rehabilitering:


2005    251 personer
2006    176 personer
2007    175 personer
2008    148 personer
2009    106 personer

 

Möjligheten att få hjälp har försämrats från år till år.

 

 

Det är enklare att tigga ihop pengar till saneringen


Svårigheterna att få hjälp är nu så stora att jag helt enkelt avråder patienter som misstänker att de är amalgamskadade att ens ansöka om sanering enligt högkostnadsskyddet. Chanserna att få hjälp från samhället är nämligen minimala. Troligen får den som behöver pengar till sin sanering lättare ihop beloppet genom att sätta sig i köpcentra och på torg och tigga ihop pengar till sin sanering.

 

Jo, jag menar allvar. Landstingen har bevisligen vänt den här patientgruppen ryggen. 

 

Ända sedan Tandvårdsförordningen trädde i kraft 1998 har det varit svårt att få igenom en ansökan om amalgamsanering som ett led i en medicinsk rehabilitering hos landstingen. Tjänstemännens uppfinningsrikedomen om hur man skall stoppa möjligheterna för patienterna att få sin sanering betald har varit stor hos de flesta landsting. Många läkare har också vägrat skriva under en ansökan till Landstingen om sanering enligt högkostnadsskyddet.

 

Förlorarna är i det här fallet inte bara patienterna utan också landstingen när de medvetet låter patienterna ha kvar i sina hälsoproblem. Därmed fortsätter patienterna att vandra runt bland läkare och blir en onödig belastning för landstingens ekonomi.

 

 

En mer förhoppningsfull nyhet


Jag har tillsammans med professor Maths Berlin och med dr Magnus Nylander nyligen uppvaktat Socialdepartementet igen. Vi fick en mycket god kontakt med tjänstemännen och framställde konkreta förslag på hur vi skulle kunna komma tillrätta med amalgamproblemen i Sverige. Vi hade ett konstruktivt samtal om våra förslag under uppvaktningen. I samband med att jag skriver det här brevet får jag veta att det pågår en seriös diskussion om våra förslag på Socialdepartementet nu. Så snart de har några mer konkreta förslag på hur de anser att problemen ska hanteras skall Socialdepartementet återkomma till oss.

 

Mötet med tjänstemännen och signalerna därefter ger mig förhoppningar om att vi snart kan få uppleva att amalgam-problemen är på väg att tas på allvar av Socialdepartementet.

 

 

Fortsätt stöd oss


Vi är fortfarande i ett mycket stort behov av ditt ekonomiska stöd. Därför vädjar jag till dig att sätta in en rejäl gåva till Amalgamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag.

 

Med ett stort tack på förhand!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige

 

Thomas Karlsson

Generalsekreterare
 
 

http://www.amalgamskadefonden.se/IB_2010-12_Tandvardsforordningen__u2013_ett_stort_skamt_for_de_amalgamskadade.shtml

 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Den fantastiska utsiktsplatsen
28 december kl. 11:31

 

Den fantastiska utsiktsplatsen

Det var en gång en fantastisk utsiktsplats, längst uppe på ett högt berg. Utsikten var så enastående, att man snart byggde en bilväg dit upp, så att alla utan större besvär kunde ta sig dit. Det byggdes snart också en restaurang där uppe, där man kunde äta lunch eller middag – och även dricka öl, vin och sprit till maten…

     Resultatet blev så småningom, att varje år störtade några hundra människor över branten och ner i dalen, studsande på klipporna, innan de äntligen blev liggande längst där nere. Några omkom förstås redan i fallet, men de flesta överlevde trots allt, även om de var ordentligt sönderslagna. Brutna ben, knäckta revben, hjärnskakningar och utslagna tänder drabbade nästan alla. Det tog sedan också tid för ambulanspersonal att ta sig fram till de skadade och föra dem till sjukhus, för nedanför berget fanns ingen väg.

     På det närmaste sjukhuset började man till sist klaga över den ständiga tillströmningen av ska­dade från den här utsiktsplatsen. I tidningarna skrevs insändare om situationen. Några tyckte att man borde bygga ett ordentligt staket där uppe, så att folk inte ständigt och jämt föll utför stupet. Andra ville ha alkoholförbud på restaurangen där, för det visade sig, inte helt oväntat, att de flesta som föll var alkoholpåverkade. Restaurangägaren protesterade högljutt. Han ansåg att utsikten skulle förstöras av ett staket, och för övrigt hade restaurangen tack vare de många olyckorna nått sådan ryktbarhet att gästerna strömmade till bara därför, och gav goda inkomster.

     Till sist ansåg kommunens styrande i alla fall att man var tvungen att göra något åt saken. Anhö­riga till dem som dött vid fall utför stupet, de som själva skadats allvarligt, liksom Räddnings-tjänstens personal som varje vecka fick släpa döda eller skadade genom obanad terräng från dalen nedanför berget och fram till närmaste väg, började hoppas på att något äntligen skulle hända.

     Vid kommunstyrelsens sammanträde gick diskussionens vågor höga. Några ansåg att alla hade ett eget ansvar. Om man drack sig berusad och sedan gick och ramlade över kanten, så fick man skylla sig själv. Det var varken restaurangägarens eller kommunens ansvar. Men representanter för Räddningstjänsten var trötta på sitt slit – som var lika tungt oavsett vems ansvar det var att folk föll utför stupet – och krävde att man åtminstone byggde en bekväm väg, så att ambulanserna kunde köra ända fram till platsen, där de döda eller skadade brukade hamna.

     Till sist löstes frågan – då ett privat vårdbolag förklarade sig villigt att både dra fram en väg till platsen – och att där bygga ett mindre sjukhus för att ta hand om de skadade.

     En av åhörarna till diskussionen upphov sin röst och tyckte att det väl skulle vara bra mycket billigare att bygga ett rejält staket uppe på berget, så att ingen kunde falla ner, oavsett hur berusad eller oförsiktig man var. Men styrelsens ordförande tystade ner åhöraren – och kallade honom en idiot. Självklart kunde man inte tacka nej, när ett privat företag erbjöd sig att GRATIS både bygga en väg och ett sjukhus för att ta hand om alla skadade. Den som avvisade ett sådant förslag måste naturligtvis vara totalt vansinnig – eller åtminstone alldeles omedveten om ekonomiska realiteter!

     Sjukhuset blev en succé, fick mycket att göra och blev en god inkomstkälla för det bolag som byggt det. Sjukhusets kirurger fick så många komplicerade benbrott och andra skelettskador att ta hand om de snart blev landets skickligaste på att behandla den typen av skador. De blev också duktiga på att ta hand om icke behandlingsbara hjärnskador, som ibland blev resultatet av fall från utsiktsberget. Några patienter blev liggande medvetslösa i åratal – men överlevde. Det ansågs som en stor framgång för sjukhuset.

     Av och till hände det fortfarande, att någon vågade påstå, att ett staket där uppe på berget nog skulle ha varit bra. Och man kunde redovisa statistik från andra, liknande utsiktsplatser, där antalet dödsfall sedan man monterat upp staket faktiskt blivit noll – efter att tidigare ha rört sig om hund­ratal. Argumenten viftades dock bort av kommunledningen, och från det nya sjukhuset nedanför berget kom upprörda kommentarer om ovetenskaplighet. De anförda exemplen betraktades som enstaka fall, kallades för ”anekdotisk evidens”, som inte bevisade någonting, eftersom de inte ingick i någon kontrollerad studie, och att materialet dessutom var alldeles för litet. Bara tre eller fyra fall… Vad bevisade det?

     Nej självklart var ett modernt och välutrustat sjukhus nedanför den aktuella utsiktsplatsen den allra bästa lösningen! Sjukhusledningen kunde redovisa statistik, där det framgick att man räddat något hundratal från en säker död och att man hade genomfört många hundra komplicerade ope­rationer och därvid använt den modernaste medicinska utrustning som stod att uppbringa. Att någon över huvud taget kunde ifrågasätta denna verksamhet fann man upprörande. De som fort­farande då och då envisades med att vilja ersätta sjukhuset med ett staket uppe på berget avfärda­des som totalt okunniga, eller som galna rättshaverister som bara ville ha uppmärksamhet. När ett etablerat företag erbjöd sig att gratis sätta upp ett staket, som skulle sträcka sig längs hela den farliga branten uppe på berget och effektivt hindra att någon föll ner där, blev företaget bojkottat av kommunen och befann sig snart nära konkurs. Upprörda kommuninnevånare skrev arga insän­dare och anklagade företaget för att försöka ta död på den enda turistattraktion man hade i kom­munen. Det blev alltså inget staket.

     Fortfarande fortsätter människor att falla över kanten på det aktuella berget. De som föreslår ett staket förlöjligas och trakasseras. Och det företag som driver sjukhuset där nedanför fort­sätter att tjäna grova pengar…

     Vissa små tecken tyder dock på att ”staketanhängarna” ändå ökar i antal… Kanske kan sjukhuset nedanför berget ändå till sist bli onödigt. Men det kommer nog att ta tid…

Sven Erik Nordin


visst speglar den på ett skrämmande sätt vad det är som styr vår så kallade sjukvård, där omtanken om människorna inte står i första rummet.....

 

 

http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/b%C3%A4cken_eller_%C3%A5n

Länken hittar du på Annika Dahlqvists blogg.

 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Kvicksilver finns i håret på kända personer.
14 december kl. 12:40

Det gick inte att kopiera sidan så alla kan läsa texten här.

Dock är det så att en test på håret är bara vad som kommer ut ur kroppen och inget mått på vad som finns i vävnaderna, eller hur mycket du klarar innan något går sönder i din kropp.

http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?td=20101125&tem=2&und=80&art=1247

Här är en länk där det diskuteras om att gränsvärdena är för höga. Ty det finns ju ingen metod eller mätare som kan avgöra om just din gen klarar en högre dos av kvicksilver.

http://ing.dk/artikel/114574-eksperter-graensevaerdien-for-kviksoelv-er-sat-for-hoejt?utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_campaign=ingeftermiddag 

Läs gärna inlägget Hanne Koplev gjorde och då förstå ni kanske bättre om att man inte ska ta i ämnet med tång... Än mindre bära det i tänderna eller ta vaccin sprutor med detta ämne !Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Dagens Medisin
29 november kl. 13:23

Nej, det är inte felstavat !

Dom skriver så i Norge.

Detta är ingen gammal relik från åttiotalet, det är skrivet denna månad så den är helt färsk.

http://www.dagensmedisin.no/debatt/2010/11/12/kvikksolv-og-tannhelsepers/index.xml?comment-saved=1&all-comments=1#comments

Om man nu tänker "som vissa inte gör", hur många är skadade av detta då ?

Det är ju inte omöjligt att länken försvinner efter en tid så ingen kan läsa om det blir folkstorm på ämnet.....Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Medicinalrådets bekännelse
29 november kl. 13:13

Medicinalrådets bekännelse

Ytterligare en sak som visar hur myndigheter och politiker smusslar och myglar !

http://www.amalgamskadefonden.se/IB_2010-11_Medicinalradets_bekannelse.shtml

Man kan ju tro att Sverige är en bananrepublik fast ingen talat om det för Svenskarna !

 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Evidensbaserad Vetenskap
21 november kl. 10:19

Jag satt och kollade lite på nätet och hittade denna väldigt roliga filmsnutt igen.

Den bevisar verkligen att när det sunda förnufter tar slut, går vetenskapen in !

Här är en förklaring av vad evidensbaserad medicin är :  Bevisbaserad och mycket individuell.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Evidensbaserad_medicin

Toxiska epistlar döpte om det till eminensbaserad :)

http://blogg.passagen.se/millimetervagor/date/20090221

Här är länken till intervjun av chefen på Englands tandläkarförbund :

http://www.youtube.com/watch?v=fq8E84PgP3g

I Sverige har dom säkert samma åsikter om inte sämmre ! Så ska man tänka tanken att det är skönt att man inte jobbar åt en organisation som bygger sin framtid på en massa löst prat !

Om man läser lite på kloka gubbens text om evidensbaserad vetenskap förstår man vad det handlar om.

http://www.alternativjournalen.se/nyheter/evidensbaserade-rumpnissar-9731283

Visst är det fantastiskt att vetenskapen inte kommit längre än till att medicin är bevisat fungerande när man uppnåt ett mål i forskningen om att få en liten förbättring, men blundar för biverkningar och säger att det är bättre än att inte ta medicin.

Ska man skratta eller gråta ?Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Brevet från helvetet
29 oktober kl. 10:34

Brevet från helvetet

  

2010-10-26

 

När jag skriver det här pågår räddningen för fullt av de instängda gruvarbetarna i San José-gruvan i norra Chile. Deras öde och räddning har väl knappast undgått någon. I vart fall inte massmedia. Mängder av journalister har vallfärdat till Chile för att följa själva finalen av räddningsaktionen.

 

När delar av guld- och koppargruvan rasade den 5 augusti och gruvarbetarna blev instängda mer än 600 meter ner under marken då såg det inte särskilt ljust ut för dem. De hade ingen chans att ta sig upp själva. Ovanför marken befarade de flesta efter ett par veckor att gruvarbetarna var döda. Men räddningsarbetarna fortsatte sökandet genom borrningar och lyckades den 22 augusti få napp när någon av gruvarbetarna fäste en lapp på ett av borren som hade trängt igenom. På lappen fanns det glädjande beskedet att alla gruvarbetarna var vid liv.

 

Fram till den här tidpunkten hade de instängda levt på två teskedar tonfisk och ett halvt glas med mjölk varannan dag. Man kan gott tänka sig att grottan var fylld av dödsångest.

 

Ett intensivt räddningspådrag dras vid den här tidpunkten igång. Experter av många slag kallades in för att säkerställa att räddningsaktionen i alla avseenden skulle bli framgångsrik. Genom flera mindre borrhål har man lyckats ge de instängda förnödenheter av olika slag för att hålla dem vid liv. Under räddningsarbetet verkar man sedan inte ha lämnat något åt slumpen.
 

 

Avancerad borrteknik har varvats med genomtänkt psykologi. Ett extremt säkerhetstänkande har varvats med omfattande medial uppmärksamheten. Utländska experter har varvats med oroliga anhöriga. Önskan och strävan om att få se ett lyckligt slut har varit en gemensam drivkraft för alla.

 

 

Enorma kontraster


Gruvarbetarna har befunnit sig i en extremt svår situation där de har varit totalt beroende av hjälp från andra människor för att ta sig levande ut ur gruvan. De behövde desperat den hjälpen och de fick den.

 

Nu är inte gruvarbetarna de enda i världen som har befunnit sig i en mycket svår situation. Långt ifrån alla får någon hjälp alls. Man kan lugnt konstatera att det råder enorma kontraster mellan hur gruvarbetarna i Chile har hanterats och tagits om hand jämfört med hur de amalgamskadade hanteras och tas om hand inom vården i Sverige idag.

 

 

Här är några av kontrasterna: 

 

1.  Gruvarbetarna fick kvalificerad hjälp på alla plan av mycket professionella experter. 

 

– Amalgamskadade får ingen hjälp alls av vården. De professionella experterna inom vården vänder istället allt för ofta ryggen åt de amalgamskadade.


2. Satsningen för att rädda gruvarbetarna var enorm och kostade mångmiljonbelopp.

 

– Om du är eller blir amalgamskadad får du i regel ordna och betala allt själv.


3. Media har satt enormt fokus på räddningsaktionen vilket också har bidragit till att alla i räddningspersonalen verkligen ansträngde sig och gjorde sitt bästa. Omkring 2 000 journalister har bevakat räddningsinsatsen. Det innebär omkring 60 journalister per varje gruvarbetare! Omkring en miljard människor världen över har följt räddningsaktionen via media.

 

– När det gäller de amalgamskadade är det få journalister som vill skriva något, antingen p.g.a. att chefredaktören säger nej till den typen av artiklar. Orsaken kan då vara att chefredaktören och någon eller några av ortens tandläkare sitter med i samma hemliga orden eller annan intresseorganisation. Men det kan också vara så att de journalister som tidigare har skrivit om amalgamskadade blev så nerringda av människor ute i landet som mår dåligt och via journalisten söker hjälp eller vill berätta hela sin historia. Mer än en journalist har förmodligen slutat skriva om hur amalgamskadade får kämpa sig till sitt tillfrisknande bara av den anledningen.


Den som är amalgamskadad kan vara glad om några anhöriga orkar följa kampen om att få återfå hälsan igen. Nu är det väl också så att få amalgamskadade skulle vilja ha 60 journalister hängandes efter sig under saneringen och knappast heller en miljard TV-tittare som med bävan och nyfikenhet följer utvecklingen. Men amalgamproblematiken skulle definitivt må bra av att media generellt lyfter fram problemen betydligt mer.


4. Gruvarbetarna går från en helt anonym tillvaro till att bli världskända genom det trauma de har gått igenom. Mångmiljonserbjudanden väntar dem redan nu från TV-bolag och andra sammanhang. En del av dem kanske aldrig behöver ta ett vanligt jobb igen.

– Som amalgamskadad är det förmodligen bara några få som vet om det helvete du står i eller går igenom. När du har tagit dig igenom den värsta persen tycker du nog själv att du är värd Nobelpriset i medicin. Dessvärre kommer du inte att få det, men däremot får du förmodligen en förbättrad hälsa igen, men förmodligen också en tom plånbok.


5. Från början trodde man att det skulle ta fram till jul innan gruvarbetarna kunde räddas. Processen har dock skyndats på och räddningen kom redan i mitten av oktober. 

 

– Om du är amalgamskadad och har hoppats på att samhället och vården per automatik skulle skynda på processen om att ge de drabbade vård har du nog redan upptäckt att vi istället måste jobba hårt för att komma framåt.


6. Gruvarbetarna har ägnat sig yrkesmässigt åt att utvinna metaller ur gruvan.

 

– Den som är amalgamskadad ägnar all sin kraft och ork åt att bli av med metaller ur sina tänder och då särskilt tungmetallen kvicksilver. Metaller som ironiskt nog en gång i tiden har utvunnits från andra gruvor.

 


En gemensam beröringspunkt


7. Gruvarbetarna har sannolikt svetsats samman rejält genom det som har hänt. De har stöttat och uppmuntrat varandra. 

 

– Här har de amalgamskadade och gruvarbetarna en gemensam och betydelsefull beröringspunkt. Många har under sin kamp fått nya vänner som också är drabbade och som stöttar och uppmuntrar varandra mitt i eländet.

 

 

Som ett brev från helvetet


Amalgamskadefonden vill vara en länk mellan helvetet som den som är amalgamskadad står i eller går igenom - och de styrande politiker som har möjlighet att besluta om en räddningsaktion. Vi vill fungera som gruvarbetaren som satte dit lappen på borret och som därigenom ger besked till arbetarna ovanpå jorden att de amalgamskadade lever men de måste få hjälp för att ta sig ur sin svåra situation.

 

 

Den politiska spelplanen har klarnat


Det svenska valet är nu över för den här gången. Utmattade politiker och valarbetare har förhoppningsvis hittat några extra vilodagar efter den 19 september. Tempot kan emellanåt vara omänskligt för många politiker, det vet jag efter en hel del kontakter med dem.

 

Vi vet nu hur spelreglerna ser ut på det politiska planet de närmaste fyra åren och det innebär att vi direkt sätter igång med aktiviteter för att diskutera vidare med politikerna om de insatser som måste komma för att de amalgamskadade skall få vård.

 

 

Sofistikerade fiender bland riksdagspolitikerna


Ett dilemma vi har är att vi vet att det finns sofistikerade fiender även bland riksdagspolitikerna. Men vi vet i stora drag vilka dessa är och de politiker som är på vår sida är betydligt fler. Möjligheterna överväger med andra ord svårigheterna.

 

 
Fortsätt stöd Amalgamskadefonden


Det tar alltid tid att förändra stora och kontroversiella problem i samhället. Amalgamproblemen är inget undantag och det som är helt avgörande är att vi inte ger upp.


Vi fortsätter att bearbeta den process som vi har dragit igång mellan Socialdepartementet och Sjukvårdsrådgivningen om behovet av information till allmänheten. Vi kommer också att gå vidare med andra insatser bland politikerna för att uppmärksamma dem om att de amalgamskadade snarast måste få hjälp och vård.


Vi behöver ditt trogna stöd för att kunna gå vidare. Vår ekonomi är svag. Vi är i stort behov av både små och stora gåvor. Sätt in din gåva på Amaglamskadefondens Plusgiro 90 07 65 - 9 idag.
Med ett stort tack på förhand!

 

 

För ett amalgamfritt Sverige
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare
 

http://www.amalgamskadefonden.se/IB_2010-10_Brevet_fran_helvetet_.shtml

 

Det verkar som om Thomas inte skriver hela sanningen !  Kanske för att den är för stor för att bli trovärdig....

Faktum är att ca 70% av befolkningen i Sverige har haft eller har amalgam, de flesta får problem med kvicksilver som läcker från fyllningarna även om de tror de kan äta ett av världens farligaste gift som dessutom är totalförbjudet.

Visst lyckades media sälja nyheter och lösnummer på gruvolyckan i Chile där man räddat 30 personer.  I Sverige vill media inte ens skriva en mening om amalgam katastrofen som troligtvis kunde räddat tusentals personer bara man skriver en enkel mening om att det är mycket giftigt.

Läs brevet från helvet en gång till och tänk så förstår ni vad jag menar om amalgam katastrofen.

Eller titta lite på dessa länkar som bara är ett axplock av vad som verkligen sker.

http://www.amalgamskadefonden.se/jag_blev_fri_fran_amalgam.shtml

 

  Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Farbror Sven
17 oktober kl. 01:25

Jag citerar lite av Björn Afzelius sång "tusen bitar".

http://www.youtube.com/watch?v=-u-ZcFgDj-4

-------------------------------------------------------------------------------

Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå Men det kan va' svårt att tro när man inte ser den Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen Men det hjälper sällan de som har blitt våta

För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut Ser man allt med lite andra ögonMan övar sig, och långsamt blir man bättre på att se Skillnad mellan sanningar och lögner

Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar; Säger du att du är min vän så är du kanske det

Det sägs att det finns alltid nånting bra i det som sker Och tron är ofta den som ger oss styrka Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv När ångesten och ensamheten kommer

För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut Ser man allt med lite andra ögon Man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se Skillnad mellan sanningar och lögner

Allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar; Säger du att du är min vän så är du kanske det

-------------------------------------------------------------------------------

Farbror Sven gick ur tiden i början på Augusti detta år, han var flitig på att kommentera mina inlägg.

Han berättade att på tidigt åttiotal var han verksam i Sundsvall och jobbade mycket på de stora bruken där uppe i norr, ja han var illa däran och hittade inget som gjorde att han kunde må bättre.

Han kunde röra sig ganska fritt på de stora bruken och många gånger gick han förbi en stor panna och tänkte att om han hoppar in i den tar hans lidande slut och inga spår blir kvar.

Dock hade han fru och barn som bromsade steget ut i friheten och slutet på lidandet.

Till sist fick han kontakt med tandskadefolket och deras "religion" och amalgamsanerade visserligen utan skydd på den tiden och han repade sig och mådde så bra så och tänkte på tiden då han många gånger gått förbi den stora pannan och tänkte hoppa in i den.

Ja han fick en väldigt bra tid i livet efter amalgamsaneringen och mådde väldigt bra, Dock visste han inte vilket år han fick en vaccin spruta och blev satan så dålig igen.

Tillråga på allt elände med vaccinet så gick han på niten med att sätta in titanskruvar i käken och blev ganska kort däreter dålig igen.

Ja han försökte in i det sista att få ut titanskruvarna men lyckades inte hitta någon som ville göra jobbet.

Visserligen blev Sven lite över 85 år tror jag, men med hans tidigare erfarenheter om amalgamet och stora pannan i Sundsvall, vaccinet och nu titantet. Han kunde sova några timmar på natten och sedan vaknade han kallsvettig och fick byta kläder och varje natt tänkte han att detta kom efter titanskruvarnas insättande, kallsvettig med hela kroppen som skakar och väldigt förbannad satte han sig vid datorn och skrev sina kommentarer på min blogg.

Man ska då tänka på Björn Afzelius text ? Han var ju redan våt av kallsvetten.

"Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå
Men det kan va' svårt att tro när man inte ser den
Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen
Men det hjälper sällan de som har blitt våta"

Om man då tänker på sveket Sven råkade ut för "givetvis hundratusentals andra också" är det svårt att se skillnaden mellan sanning och lögner.

"För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut
Ser man allt med lite andra ögon
Man övar sig, och långsamt blir man bättre på att se
Skillnad mellan sanningar och lögner"
 

Till sist är man alltid sig själv närmast och det är inte alltid man hittar någon att hålla i när det blåser hård vind.


"Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar;
Säger du att du är min vän så är du kanske det

Det sägs att det finns alltid nånting bra i det som sker
Och tron är ofta den som ger oss styrka
Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv
När ångesten och ensamheten kommer"


Om det nu finns en "högre makt" så borde den inte tillåta att en människa får dessa problem !  Jag hoppas att Sven får det bra där han är nu och att hans kämpande mot sjuk-vård har hjälpt i alla fall några medmänniskor.

Jag pratade för några dagar sedan med en person som efter tre års kämpande äntligen kanske får hjälp att få bort sina titanskruvar som orsakat stora problem. Denna kväll pratade jag med en som fått en titanskruv för några dagar sedan och är i början av alla dessa problem. 

I mina ögon är denna "högre makt" socialstyrelsen som under många år befolkats med analfabeter och kvalificerad inkompetens när det gäller att hjälpa folk.

Jadu Sven, det är många som tar vid efter att du gått av tjänsten, "pay it forward" som Deercat sade.  

 

 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
FRÅGA INTE DOKTORN
18 september kl. 12:54

Här är ett program som heter "fråga doktorn" på svt.

Ja där sitter tre doktorer och och en jättetrevlig programledare som pratar sköldkörtel problem thyroid som det också heter, allt är så väldigt trevligt och dom vekar ha stora kunskaper i ämnet som dom mer eller mindre är experter på.

Ja dom pratar om syntetiska Levaxin som dom ger sina patienter och dom berör även grissköldkörtel preparatet som dom sällan eller aldrig ger till en patient.

http://svtplay.se/v/2135636/fraga_doktorn/del_2_av_17?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2145053/sb,p102775,1,f,-1

Min första tanke när jag sett programmet vara att !

Varför nämdes inte ett ord om att söka grundorsaken till dåligt fungerande sköldkörtel !

Med mina kunskaper vet jag att den värsta fienden till sköldkörteln är bla kvicksilver och troligtvis skadar även flour "Thyroiden" samt att det har i några sammanhang pratas om att borrelia bromsar omvandlingen till T3.

Ja för omvandlingen till T3 behövs selen i vissa enzymer och en liten gnutta jod behövs för att maskineriet ska funka o s v.

Hur andra ämnen och tillsatser i maten vi äter påverkar vet vi inte, dock bör man kunna tänka tanken att det säkert påvekar och man enklast tar bort det man vet är dåligt !

Det verkar som om hela programmet gick ut på att stärka sjukdoms identiteten och sälja mer syntetiska piller och vanligtvis blir folk till sig i trasorna när dom ser en vit rock och därför litar blint på dessa tomma ord.

Om patienten sedan inte blir hjälpt av syntetiska piller och en massa prat, är inte viktigt för dom har ju en sjukdom.......och den är ärftlig eller tar lång tid att bota, om dom nu vill bota en patient överhuvudtaget.

Förrutom kvicksilver i tänderna tar folk vaccin med thiomersal och äter tex fisk som har höga halter av kvicksilver, eller sukralos sötningsmedel "detta är en klorform och inget klor är nyttigt för kroppen, som man även tillsätter i driksvatten" i någon form, kanske färgämnen och smakämnen i minneralvattnet man dricker som påverkar.

Njae !  Fråga inte doktorn. Dom vet bara hur man dövar en symtom........ Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Biokemi
11 september kl. 19:19

Man behöver inte vara läkare för att läsa lite biokemi.

Visst är det pinsamt om en person kan mer än läkaren i ett ämne han totalt saknar kunskap om :)

Jag hittade en bra länk om just ämnet biokemi för den som är intresserad.

http://www.2000taletsvetenskap.nu/uppladdning/stortebecker/stortk3.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------KVICKSILVER - BIOKEMI

Som redan nämnts är den i naturen vanligast förekommande kvicksilverförbindelsen "malmen" CINNOBER, kvicksilversulfid (HgS).
  Kvicksilver binder sig nämligen direkt till metalloider, såsom svavel (S), och till klor (Cl), brom (Br), jod (I), och fluor (F).
  De sistnämnda kallas HALOGENER (hals=salt; gen=bildare,producent), enär de med lätthet bildar salter, bl a med kvicksilver, som t ex kvicksilver-klorid (HgCl2) eller sublimat (jfr Kap2).
  Kvicksilver är ett mycket starkt cellgift och har förmågan att angripa alla celler inom människokroppen, varför dess skadeverkan oftast blir omfattande.
  Den BIOLOGISKA EFFEKTEN av kvicksilver synes* bero på dess olika bindning till sulfhydrul (SH) grupper i cellerna (se nedan).

*) Idag är stödet så starkt att man kan byta ut "synes" mot "huvudsakligen".


SULFHYDRUL (SH) eller TIOL

Sulfhydrul eller tiol (theion = svavel) kallas den i högsta grad "receptiva" gruppen SH, med sin starkt "uppfångande" förmåga, vilken särpräglar MERKAPTAN (R.SH) och finns i biologiskt aktiva ämnen, såsom äggviteämnen, enzym, och enzym-hämmare.


MERKAPTAN (R.SH)

Merkaptan härleds från en alkohol (t ex etyl-alkohol, C2H5OH), där syre (OH) har ersatts med svavel (S), sålunda C2H5.SH eller etyl-merkaptan, en mycket illaluktande substans.
  Merkaptan, ursprungligen "MERCURIUM CAPTANS", innebär att den är en "kvicksilver-bindande" substans, enär den med lätthet tar tag i och "fångar upp" kvicksilvret!
  För över 150 år sedan påvisade den danske kemisten Kristoffer Zeise (1789-1847) att i MERKAPTAN var det väte (H) i SH-gruppen, vilket med lätthet kunde bytas ut mot tunga metaller, i synnerhet kvicksilver (Hg).
  Tack vare sin kvicksilver-bindande förmåga har MERKAPTAN varit flitigt använt som avgiftningsmedel i behandlingen av kvicksilverförgiftning, likaså mot andra metaller, som bly och koppar.
  In vivo, helt analogt utövar de befintliga sulfhydrul (SH) grupperna sin biologiska verkan vid avgiftandet av kvicksilver.


GLUTAMIN-SYRA

Glutaminsyra är en kristallinisk aminosyra (C5H9NO4) som finns i äggviteämnen hos växter och djur. Det kan nämnas att natriumsaltet används i stor utsträckning som smakfrämjande krydda.


GLUTATION

Glutation (jfr theion=svavel) är en peptid (C10H17N3O6S) som innehåller en aminosyre-komponent av vardera glutaminsyra, cystein, och glycin.
  Glutation förekommer i växt- och djurvävnad, och spelar en betydande roll i biologiska processer, som OXIDATION-REDUKTION, och vid aktivering av olika enzym, särskilt i levern.


PEROXID

Peroxid är en oxid som innehåller en höggradig mängd syre (O), som t ex väteperoxid eller vätesuperoxid (H2O2).


PEROXIDAS

Per-oxidas är ett enzym vilket katalyserar, dvs påverkar reaktionshastigheten vid oxidation av olika ämnen med hjälp av per-oxider.


ENZYMET GLUTATION-PEROXIDAS

Glutation-peroxidas tycks finnas i alla celler inom människokroppen.*

*) Idag kan man konstatera att det finns i alla celler inom människokroppen.

Det hämmar frigörelse av lipider, som fettsyror, från cellmembraner, och skyddar därigenom cellerna mot åverkan på deras fler-omättade membran-lipider.
  Skador på cellerna orsakas ofta av "Fria Radikaler" som bildas ur peroxider under omsättningen av fettsyror.
  Viktigt! Varje molekyl av enzymet GLUTATION-PEROXIDAS innehåller 4 atomer selen; varför en tillräcklig tillförsel av selen är en absolut förutsättning för dess biologiska aktivitet.
  Den tidigare nämnda specifika affinitet av SH-grupper till kvicksilver är in vivo beroende av enzymet GLUTATION-PEROXIDAS, och dess verkan katalyseras med hjälp av spårmetallen SELEN.

*) Kvicksilver kan binda till SH-grupper utan enzymer som glutation-peroxidas och utan hjälp av katalysatorer.

Enzymet glutation-peroxidas samverkar också med VITAMIN E genom att hämma bildandet av organiska peroxider, och motverkar sålunda åldrandet.


SPÅRÄMNET SELEN HÄMMAR KVICKSILVRETS GIFTVERKAN

Kvicksilver förorsakar störningar i cellmembranens genomsläppning av olika näringsämnen, samt påverkar även de enzymatiska reaktionerna i cellerna.
  Kvicksilverjonernas allra väsentligaste verkan sker genom att de binds till sulfhydrul (SH) grupper, vilka finns överallt i alla celler i människokroppen.
  SELEN är ett essentielt, dvs livsnödvändigt, grundämne som medverkar i enzym-aktiviteter, bl a glutation-peroxidas.
  Selen spelar en viktig roll vid de processer som sker vid en avgiftning av tunga metaller:

Ag+   ..... Silver

Cd2+ ..... Kadmium

Hg2+ ..... Kvicksilver

Pb2+ ..... Bly

Det förefaller sannolikt att SELEN (Se2-) bildar en kolloid metall selenid med kvicksilver (Hg2+) i blodet, och att denna kolloid upprätthålles genom inverkan av plasma-äggvita82.
  Khayat & Dencker82 (1983) kunde visa att SELEN åstadkommer ett ökat kvarhållande av KVICKSILVER inom kroppen.
  Tydligast kunde kvicksilvrets kvarhållande iakttas i lungorna, där man fann en 200 gånger högre koncentration av kvicksilver hos möss som hade förbehandlats med selen, sett i jämförelse med kontrolldjuren 14 dagar efter inandning av radioaktivt metalliskt kvicksilver i form av ånga.
  Hur kvicksilvers giftverkan i högsta grad kan påverkas av selen framgår tydligt av följande försök utförda på vaktel-fåglar:
  Hjärnor från vaktlar, vilka tillfördes metyl-kvicksilver och natrium-selenit, kunde lagra mycket stora mängder metyl-kvicksilver, ända upp till 40-50 mikrogram kvicksilver per 1.0 gram hjärnvävnad, utan att några neurologiska symptom uppkom eller att några dödsfall inträffade bland fåglarna (enl. Chang27 1980).
  Som jämförelse: Hos människa utgör 10 mikrogram organiskt kvicksilver per 1.0 gram hjärnvävnad en dödlig dos (se Kap5).
  Den "normala" koncentrationen av kvicksilver i människans hjärna (jfr Kap5) bör inte överstiga 10-20 nanogram kvicksilver per 1.0 gram hjärnvävnad, sålunda en mängd som ligger ungefär 2000 gånger lägre än den mängd som uppmättes hos dessa fåglar, vilka hade skyddatsgenom nämnda behandling med SELEN!
  Vid en undersökning av KVICKSILVER och SELEN i blodplasma befanns förhållandet Hg:Selen vara betydligt högre hos de patienter som led av olika symptom, lika dem som påträffas vid "Mikro-Merkurialism", sett i jämförelse med en grupp blodgivare och tillsynes symptomfria amalgam-bärare (Ahlrot-Westerlund et al5 1985) (Jfr Kap10).
  I det mycket komplexa "ANTI-OXIDANT" systemet sker en samverkan mellan SELEN, VITAMIN E, samt VITAMIN C.


LAGRING AV KVICKSILVER INOM KROPPEN

Enär kvicksilver är ytterst giftigt, är det självklart att kroppen försöker göra sig av med detta giftiga ämne.
  Sålunda lämnar kvicksilver kroppen genom alla tänkbara utsöndrings-organ, huvudsakligen från LEVERN via gallan till tarmarna och ut med avföringen, och från NJURARNA genom urinen.
  Vidare utsöndras kvicksilver från huden genom svetten, från spottkörtlarna genom saliven, och från bukspottkörteln genom dess saft till tarmen.
  Likväl, betydande mängder av kvicksilver lagras i olika organ och vävnader inom kroppen.
  Khayat & Dencker82-85 har använt sig av helkropps-autoradiografi på mus, råtta, och apa, och lämnat väsentliga bidrag till förståelsen av hur olika kvicksilver kan upplagras i kroppen.
  Å ena sidan, INANDNING av radioaktiv metallisk kvicksilverånga (203Hg0) resulterade i en ansamling av kvicksilver i flera organ, inom vilka, å andra sidan, ingen ansamling av kvicksilver kunde iakttagas efter INTRAVENÖS INJEKTION av oorganiskt kvicksilver (203Hg2+ ). (Jfr fig 3 Kap7).
  Detta upptag av kvicksilver gällde ANDNINGSVÄGAR, LUNGOR, HJÄRTMUSKEL, HJÄRNA, ÖGATS RETINA, GULKROPPAR, BITESTIKEL, BRUNT FETT82.
  De82 framhöll att dessa organ, samt likaså BINJURAR, TYROIDEA, har en betydande förmåga att OXIDERA metallisk kvicksilver-ånga (Hg0) till Hg2+, varigenom kvicksilvret ansamlas i vävnaderna.


LAGRING AV KVICKSILVER I HJÄRNAN

Rent logiskt kan man säga att närvaron av KVICKSILVER i HJÄRNAN måst vara beroende av dels ingångsporten i kroppen, dels de därpå följande spridningsvägar för transport till hjärnan (se Kap4).
  Genom att med helkropps-autoradiografi studera fördelningen av kvicksilver kunde Khayat & Dencker82 (1983) hos möss påvisa ett mycket högre upptag av kvicksilver i HJÄRNAN efter INANDNING av kvicksilverånga sett i jämförelse med efter intravenös injektion av oorganiskt kvicksilversalt (se fig 3 Kap7).
  Självklart visade sig ansamlingen av kvicksilver efter INANDNING vara hög även i TUNGA och NÄSHÅLA.
  Sistnämnda förhållande med höga halter av kvicksilver i NÄSHÅLAN måste ju bidra till att främja transporten från slemhinnor i övre näshålan, via FILA OLFACTORIA till luktloberna, och sedan direkt till hjärnan (se Kap12, och fig 10 Kap 13).
  Å andra sidan, efter den intravenösa injektionen av kvicksilver var som väntat ansamlingen av kvicksilver stor i BLOD och LEVER.
  Tittar vi på de publicerade bilderna från helkropps-autoradiografi på möss , vilka avlivats 1 timme efter en 1-timmes-period varunder de inandats radioaktiv metallisk kvicksilverånga (203Hg0), kan vi mycket tydligt se det höga upptaget av kvicksilver i HJÄRNAN och RYGGMÄRGEN, jämfört med att det knappast finns något dylikt upptag efter intravenös injektion av kvicksilverklorid (203HgCl2).
  I detta sammanhang måste vi även räkna med den skada som kvicksilver åstadkommer på våra naturliga barriär-system, som till exempel "BLOD-HJÄRN-BARRIÄREN", vilket leder till ett ökat inträngande av kvicksilver i CENTRALA NERVSYSTEMET (jfr Kap7).
  Dock är det en fundamental skillnad mellan, å ena sidan, verkan av de gifter som kommer in i den allmänna blodcirkulationen, och, å andra sidan, giftiga ämnen som från näshålan tränger direkt upp i skallhålan och in i hjärnan!


"FRIA RADIKALER" - SUPER-OXIDER

En "fri radikal" kan definieras som en molekyl, en atom eller en grupp av atomer, som är laddad med en oparig elektron i den yttre delen av kärnan, som t.ex. en negativt laddad superoxid-anjon radikal (O2-).
  SUPEROXIDER utgör exempel på aktiva och potentiellt giftiga "fria radikaler", vilka oundgängligen bildas då syre förbrukas.
  På grund av sin starka kemiska reaktionsförmåga kan den "fria radikalen" vara skadlig, i synnerhet som den vanligtvis befrämjar biologiska processer, såsom ÅLDRANDET av cellerna.
  "Fria radikaler" härledda från syre tycks spela en avgörande roll vid uppkomsten av flera sjukdomstillstånd, bl.a. i FETT-metabolismen, enär de förorsakar att fett lätt "härsknar".
  På detta sätt kan "fria radikaler" påverka åldrandet av lipid, i kärlväggen, vilket har stor betydelse för uppkomsten av ARTERIO-SKLEROS, samt för övriga cirkulationssjukdomar, och även för inflammatoriska sjukdomar.


ENZYMET SUPEROXID DISMUTAS (SOD)

För att kunna upprätthålla en balans inom kroppen av produktion pch åtgång av "superoxid radikaler" finns ett enzym SUPEROXID-DISMUTAS (SOD), vars funktion är att som "sophämtare" ta hand om superoxiderna.
  Enzymet Superoxid-dismutas är beroende av olika mineral, som koppar (Cu), zink (Zn), och Mangan (Mn) i mycket små mängder, precis på så sätt som enzymet glutation-peroxidas behöver spårmetallen selen (Se) för att kunna fungera adekvat.


VITAMIN E - "ELASTICITETS-VITAMINET"

Vitamin E eller Tokoferol - C29H50O2 - påvisades ursprungligen i vetegrodd-olja under början på 1920-talet och lanserades först som ett ämne nödvändigt för ett normalt förlopp av en graviditet.
  Vid brist på E vitamin hos djur utvecklades fostret ej normalt, och abort var vanlig. Hos människa fann man att tokoferol gynnsamt befrämjade havandeskapet; därav namnet TOKOFEROL (tokos = födsel; pherein = bära fram).
  VITAMIN E hör till tokoferol-gruppen och finns i fett och olja såsom vetegrodd-olja, bomullsfrö-olja, jordnötolja, majsolja, och viss fiskolja i synnerhet FLER-OMÄTTADE fettsyror, vars tillörsel till patienter med ARTERIOSKLEROS och HÖGT BLODFETT åstadkommer en betydande sänkning av samtliga lipid-fraktioner.
  Olika effekter har tillskrivits vitamin E, särskilt en rent allmän anti-oxidant verkan.
  Detta innebär att vitamin E skyddar omättade fettsyror i kroppen mot inverkan av oxidation, dvs förena sig med syre (O), och hindrar "härskning" av fett.
  Vitamin E skyddar sålunda cell-membraner mot den skada som kan orsakas av syre (O).
  Redan 1949 framhölls att vitamin E var ett effektivt medel mot RETROLENTAL FIBROPLASI i ögat hos för tidigt födda barn.
  Tyvärr glömdes detta snabbt, men intresset härför har under senare år återkommit i samband med anti-oxidant behandling av prematura barn med vitamin E58,59.
  Vitamin E neutraliserar giftverkan av flera olika substanser, speciellt tunga metaller, som KVICKSILVER, BLY, och KADMIUM.
  Mycket intressanta rön föreligger om en synergism (syn = samman; erg = kraft) eller samverkan mellan vitamin E och övriga anti-oxidanter, som SELEN, i enzymet glutation-peroxidas.
  För bildandet av stödje-substans och bindväv, med inter-cellulär substans som kollagen och elastiska fibrer, synes en riklig tillförsel av vitamin E vara väsentlig, vilket visats i djurförsök.


BRIST PÅ VITAMIN E

Vid underskott av vitamin E hos olika försöksdjur befanns den mest påtagliga förändringen vara en massiv upplagring av syra-fast pigment i de GLATTA muskel-celler vilka utgör media-skiktet i ARTÄRER och VENER av alla storlekar, även arterioler37,38,39.
  CENTRALA NERVSYSTEMET vid brist på vitamin E har noggrannt undersökts hos försöksdjur, vilka företedde en karakteristisk anhopning av LIPO-PROTEIN, dvs fett-äggvite-föreningar, lokaliserade till cell-kroppen i neuronerna37-39.
  En viktig iakttagelse var att dessa LIPID-PRODUKTER i form av grova lysande partiklar fanns ansamlade i bindväven, både kring och i blodkärlens väggar.
  Helhetsbilden av BRIST på VITAMIN E med LIPID-INLAGRINGAR i centrala nervsystemet torde kunna tydas som att själva ÅLDRANDET i cellerna har påskyndats!
  Hos NÖTKREATUR, till följd av E vitamin-brist, är ett välkänt fynd en slags muskelsjukdom, en MUSKEL-DYSTROFI, vilken kan förebyggas genom att ge antingen stora doser vitamin E eller små mängder SELEN.
  Hos MÄNNISKA har man funnit att vissa BINDVÄVS-SJUKDOMAR, som SKLERODERMI, DERMATO-MYOSIT, och KONTRAKTUR i böjsenor i handen, stundom svarar gynnsamt på behandling med vitamin E i stora doser.
  Vid KÄRL-SJUKDOMEN "Intermittent Dysbasi", som beror på förträngningar i benens blodkärl, har med framgång behandlats med vitamin E. Sålunda fann Haeger60 (1968) att vitamin E medförde en signifikant ökning av det arteriella blodflödet, och att behandlingens resultat var överlägset alla andra typer av behandling vad beträffar gångsträcka och amputationsfrekvens.
  Av intresse att nämna är att brist på vitamin E kan leda till att de RÖDA BLODKROPPARNAS membraner blir sköra, och förorsakar kapillära TROMBOSER.


VITAMIN E - MOTVERKAR ÅLDRANDET

Följande fall avser belysa hur vitamin E motverkar utvecklingen av den normala processen för "åldrandet" (från Störtebecker145 1983).

FALL 1 - UPPBROMSNING AV ÅLDERDOMS-ÖVERSYNTHET GENOM VITAMIN E:

En 74-årig man hade i yngre dagar alltid haft god syn, både på avstånd och nära håll.
  Vid 42 års ålder, på grund av en lindrig PRESBYOPI (presbys = gammal; ops = öga) eller "ålders-syn", fick han recept på LÄSGLAS med +1 och +1.5 för respektive vänster och höger öga.
  Några år senare, då han var 50 år gammal, ökades läsglasen på i styrka till +1.5 respektive + 2.0 för vänster och höger öga.
  Under den kommande 25-års-perioden höll sig han syn stationär, och ingen anledning fanns att öka styrkan på hans läsglas, då inga tecken till fortskridande presbyopi uppträdde.
  Vid 74 års ålder kunde denne man fortfarande använda sina första läsglas, som han fått mer än 30 år tidigare.
  Ytterligare hade han sedan 65 års ålder iakttagit att han mycket väl kunde läsa morgontidningen utan att använda sina glasögon, detta trots att han aldrig varit närsynt.
  Även om han tyckte att det kändes behagligare att använda sina gamla glasögon då han under timtal läste böcker, så kunde han nu, vid 74-års ålder, se bra både på avstånd och nära håll, och även utan sina läsglas var han i stånd att läsa små bokstäver (Jaeger 1) på så nära avstånd som 30 centimeter.
  Den aktuella frågan blir nu: "Hur kommer det sig att det normala ÅLDRANDET av ÖGON-LINSERNA med ty åtföljande PRESBYOPI har bromsats i detta fall?"
  Av intresse är att sedan 50 års ålder och under loppet av en 25-års-period har denne man stått på en mycket hög dosering av VITAMIN E, nämligen 500-1000 milligram tokoferol varje dag.
  Denna behandling med VITAMIN E påbörjade han vid 50 års ålder på grund av mycket plågsamma ledbesvär, ARTROPATI i höftleder och knän, och med förvånansvärt gynnsam verkan, varför han fortsatte med denna vitamin E terapi under kommande år och så även idag!
  Denna min iakttagelse145 att VITAMIN E har en skyddande effekt gentemot PRESBYOPI och ÅLDRANDE av ögon-linserna innebär att detta vitamin har en egendomlig förmåga att bibehålla elasticiteten hos ögon-linserna.
  Mitt kliniska fynd stämmer tillfullo överens med djurförsök på råttor som utförts av kanadensiska forskare.
  Sålunda undersökte Trevithick & Creighton162 (1980) ögon-linserna på råttor, hos vilka man med kemiska medel framkallat diabetes.
  Såvida dessa råttor icke behandlades utvecklades alltid grå starr, dvs katarakt.
  Men katarakt utvecklades icke ifall råttorna behandlades med vitamin E i höga doser, 35 gånger mer än i den vanliga kosten.
  Med tanke på den synergistiska effekten mellan VITAMIN E och SELEN är det intressant att SELEN-BRIST främjar katarakt, medan riklig tillförsel av SELEN motverkar katarakt hos människa!


ANSAMLING AV KVICKSILVER I ÖGAT

Upptag av koppar (Cu) i ögat är väl dokumenterat från bilden vid HEPATO-LENTIKULÄR DEGENERATION, där inlagring av koppar kan ses tydligt som en brun-pigmenterad ring i ögats hornhinna, ett fynd som ofta hjälper till att bekräfta den kliniska diagnosen.
  Den gamla termen "Mercurio-Lentis" härstammar från den färgade ljusreflex från ögon-linsen, vilken ofta sågs hos personer som varit utsatta för kronisk kvicksilver-påverkan.
  Anmärkningsvärt är att Pleva116 (1983) omtalar detta ögon-fynd från personlig erfarenhet av kronisk kvicksilverförgiftning, som berodde på att kvicksilver frigjordes från hans eget tand-amalgam!
  Ytterligare bör nämnas att nyligen utförda autoradiografiska undersökningar82 har bekräftat att ansamling av kvicksilver sker i ögat, bl.a. i RETINA, även om särskilda uppgifter om linsen saknas


SELEN & TELLURIUM - PÅVERKAN AV KVICKSILVRETS GIFTIGHET

Utöver att SELEN ingår i enzym-aktiviteten hos glutation-peroxidas (se Kap3), har selen en avgiftande funktion gentemot tunga metaller, som bly, kvicksilver, etc.
  Selen besitter en dylik avgiftande förmåga gentemot tung-metaller även om SELEN bidrar till ett kvarhållande i kroppen av dylika tunga giftiga metaller (jfr Kap3), bl.a. i lungorna.
  Den allmänna vetenskapliga uppfattningen är att SELEN tillsammans med KVICKSILVER bildar ett "komplex" samman med äggviteämnen, huvudsakligen i blodet, vilket åtföljs av en LAGRING av detta komplex spciellt i det RETIKULO-ENDOTELIALA systemet, bl.a. i MJÄLTEN (Khayat & Dencker85 1984).
  Enär TELLURIUM (Te) är närmaste granne till SELEN inom grupp 6a i det periodiska systemet, fann Khayat & Dencker85 (1984) det vara av intresse att utforska dess effekt på kvicksilver.
  Vid helkropps-autoradiografi kunde visas att förbehandling med tellurit och tellurat hos försöksdjuren medförde en mycket stark upplagring av kvicksilver i mjälten, där en halt som var mer än 100 gånger högre observerades,sett i jämförelse med kontrollerna.


KAN KVICKSILVER FRIGJORT FRÅN TAND-AMALGAM ORSAKA "GRÅ STARR"?

Vad som vore av största betydelse att få reda på är hur många av alla patienter med KATARAKT, eller GRÅ STARR, har sin ögonåkomma genom giftverkan från KVICKSILVER i deras TAND-AMALGAM, och hur många av patienterna lider dessutom av SELEN-BRIST??


ETYL-ALKOHOL HÄMMAR UPPTAGET AV KVICKSILVER I HJÄRNAN

Mycket tänkvärda, icke bara ur teoretisk synvinkel utan även rent praktiskt, är vissa nyligen publicerade studier över det inflytande som etyl-alkohol, eller med andra ord "vanlig sprit", har på upptaget av KVICKSILVER i kroppen, i synnerhet HJÄRNAN82.
  KATALAS är ett enzym som befrämjan nerbrytningen av vätesuperoxid (H2O2) till vatten (H2O) och syre (O2).
  AMINOTRIAZOL, en kraftig hämmare av katalas, påverkar upptaget av kvicksilverånga (Hg0) i olika organ (Khayat & Dencker82).
  ETANOL eller ETYL-ALKOHOL (C2H5OH), dvs "vanlig sprit", är känd för att hämma oxidationen av kvicksilverånga (Hg0), både in vitro* och in vivo*, enär etanol delvis använder sig av katalas för sin egen metaboliska nerbrytning82.

*) In vivo betyder i den levande organismen och in vitro betyder utanför den levande organismen, d.v.s i provrör och dylikt.

Både etyl-alkohol och aminotriazol, vilka nedsätter oxidations-processen i flera organ, ökar på detta sätt blodets koncentration av Hg0 och härigenom sker en ökad upplagring av kvicksilver bl.a. i LEVER och BINJURAR.
  Möss hade förbehandlats med ETYL-ALKOHOL, som injicerades intra-peritonealt 1/2 timma innan djuren utsattes för en 1-timmes period med inandning av kvicksilverånga (203Hg0), varefter djuren sedan avlivades 1 timme senare.
  Vad hände nu?? - Högst anmärkningsvärt är att efter denna förbehandling med etyl-alkohol fanns det knappast alls något kvicksilver i hjärnan hos dessa möss, medan kontrolldjuren, vilka hade förbehandlats med normal koksaltlösning, hade ett kraftigt upptag av kvicksilver i hjärnan82 (se även fig 3, Kap7).
  Med tanke på den praktiska tillämpningen av dessa remarkabla djurexperimentella fynd vill jag omnämna några fall jag mött under åren.
  I egenskap av läkare har jag gjort några iakttagelser vilka torde stödja det förhållande att konsumtion av ETYL-ALKOHOL har förhindrat många människor att bli sjuka vid avnjutandet av en festmåltid på delikata KRÄFTOR.
  Icke-allergiska personer hade tidigare utan några som helst obehag eller biverkningar kunnat njuta av ett rikligt inmundigande av KRÄFTOR med BRÄNNVIN.
  Plötsligt lade dessa personer märke till att om de åt samma mängd KRÄFTOR, men nu utan att samtidigt konsumera BRÄNNVIN, så blev de illamående, kände sig yra och vimmelkantiga, kallsvettades, hade oregelbunden hjärtverksamhet, och stundom nära att svimma!
  Samma händelse upprepade sig flera gånger vid nya försök att utan BRÄNNVIN äta dessa delikata KRÄFTOR, vilka i sig själva knappast kunde vara orsak till illamåendet, enär dessa vackert röda skaldjur med god aptit avnjöts av de övriga gästerna, som dock drack BRÄNNVIN samtidigt.
  Hur skall man nu kunna förklara ovan nämnda händelser, vilka rent medicinskt sett vid första påseende kan synas orimliga?
  Kräftor serveras efter kokning i sitt spad, en rätt stark lösning av vanligt salt, som kommer att fungera som elektrolyt, dvs ledare av elektrisk ström (jfr Kap9).
  Vid en festlig KRÄFTSKIVA, med ofta flera timmars sörplande, sugande, smackande, och bitande dessa läckra skaldjur i sitt salta spad, kommer våra tänder med sina AMALGAM-FYLLNINGAR och eventuella GULDKRONOR tillika att ständigt överspolas av denna salt-lösning, vilken tjänstgör som elektrolyt (jfr Kap10).
  På detta sätt uppnår vi att i munhålan få den mest perfekta elektrolyt för att upplösa amalgam och frigöra kvicksilver!
  Ifall vi bara ett ögonblick tänker på SYMPTOMEN vid KVICKSILVERFÖRGIFTNING, såsom de beskrivits av flera forskare genom egen erfarenhet (bl.a. Stock130, Pleva116), torde ovan relaterade händelser nödvändigtvis inte behöva tolkas som helt orimliga, utan snarare som högst sannolika!
  I denna anledning är det säkert flera som drar sig till minnes att i Sverige, då seklet var ungt, skedde en folkomröstning om alkohol-förbud. Den kände författaren och illustratören Albert Engström ritade då en affisch med följande text:

"KRÄFTOR KRÄVA DESSA DRYCKER"! (dvs Brännvin.....)

Idag, många år senare kan man sålunda säga att sanningshalten i dessa djärva svenska ord äntligen har blivit vetenskapligt bevisad genom utomordentligt sofistikerade experiment som med hjälp av helkropps-autoradiografi utförts på möss av toxikologerna Khayat & Dencker82 (1983) i Uppsala.


"VARFÖR ÄR INTE ALLA AMALGAM-BÄRARE SJUKA?"

I varenda diskussion som gäller möjligheten av en kvicksilverförgiftning, härstammande från tand-amalgam, ställer folk rent logiskt följande fråga: "Hur kommer det sig att inte alla amalgam-bärare företer symptom på kvicksilver-förgiftning?"


OLIKA GRADER AV KVICKSILVER-FÖRGIFTNING

Först och främst måste jag framhålla att en kvicksilverförgiftning kan omspänna alla stadier, från å ena sidan den mest svåra och våldsamma giftpåverkan (jfr Kap6), till å andra sidan personer som känner sig "symptom-fria", men där man med förfinad metodik kan fastställa tydliga tecken på förgiftning (jfr Kap7).
  Vid vaga tecken på kvicksilverförgiftnig är det endast möjligt att säkerställa diagnosen t.ex. med hjälp av neuro-fysiologiska metoder, som då man påträffar en förlångsammad nervledningshastighet - ett patologiskt fynd, vilket tycks kunna vara korrelerat till befintligheten av kvicksilver i kroppens vävnader, enligt en studie som gjordes på "symptom-fria tandläkare" (se Kap7).
  "MIKRO-MERKURIALISM" är en term som använts för att karakterisera förgiftning från ständiga smådoser kvicksilver, som frigjorts från tandamalgam, och där symptomen väsentligen är "psykiska", sålunda:
  Irritabilitet och nervös överretbarhet, med oförutsägbara vredesutbrott, lynnighet, bristande koncentration, oförmåga till allt intellektuellt arbete, inneslutenhet, och depression (se Kap6).
  Det vanligaste är att alla dessa "smärre" psykiska störningar hänförs till det "DAGLIGA LIVETS" konflikter, såsom vantrivsel i hemmet med man, respektive hustru, odågor till barn, andra husliga och ekonomiska bekymmer, sexuell disharmoni, "stress" och övertidsarbete, för mycket festande och supande, etc.
  Titta bara på det enorma förbruk vi i "Västvärlden" har av nervlugnande medel, alkohol, samt droger vi tar för att kunna "slappa" av och känna oss "sociala"!
  Sålunda vill jag ställa en mot-fråga: "Hur många människor är det inte som lider av irritabilitet, "Lynnighet", växlande mellan vredesutbrott och skygghet, brist på självförtroende, alla symptom högst typiska för en KVICKSILVER-FÖRGIFTNING??"


INANDNING AV KVICKSILVER - "NÄS-ANDNING" gentemot "MUN-ANDNING" (jfr Kap10)

Redan för 50 år sedan ställde Stock130 (1936) frågan om varför vissa "amalgam-bärare" tillsynes icke blev förgiftade av det kvicksilver som frigjordes från deras tandamalgam, och svarade:
  Storleksordningen av förgiftningen är beroende på huruvida den KVICKSILVER-ÅNGA som frigörs från tandamalgam, passerar till övre NÄSHÅLAN och sedan direkt till HJÄRNAN (se Kap13).
 

(a) Näs-andning:

Genom experiment på sig själv kunde Stock130 (1936) visa att när han andades in genom näsan en mängd av bara ett par liter luft, innehållande 8 mikrogram kvicksilver per liter luft, blev han mycket snabbt illamående, med symptom som YRSEL, HUVUDVÄRK, och NÄS-KATARR, vilka symptom sedan åter försvann inom loppet av några få dagar.


(b) Mun-andning:

Om han däremot andades in genom munnen kunde han på detta sätt andas in luft som innehöll 10 gånger större mängd kvicksilver, sett i jämförelse med då han andades in genom näsan, och trots detta fick han inga förgiftningssymptom!

För det första, både längs vener och nerver finns vägar för transport av kvicksilver från NÄSHÅLAN direkt till HJÄRNAN.
  För det andra, inandning genom munnen medför att merparten av inandningsluften går direkt ner i lungorna, där kvicksilvret passerar rakt genom väggarna i lung-alveolerna över till blodet, och via den allmänna cirkulationen snabbt når ut till alla organ i hela kroppen (jfr Kap4).
  En del av detta kvicksilver kommer snart även till LEVERN, där en avgiftnings-process sker under det att kvicksilver binds till SH-grupper (jfr Merkaptan Kap3), varefter kvicksilvret genom GALLAN utsöndras till tarmen och lämnar kroppen med AVFÖRINGEN.
  För att summera: Kvicksilver-ånga som frigjorts från amalgamfyllningar i tänderna, slår sig ner på slemhinnorna i den övre näshålan.
  Därpå följer en för individen ifråga mycket farlig transport av kvicksilver i små dagliga doser direkt upp till hjärnan, i synnerhet till LUKTHJÄRNAN, HYPOTHALAMUS, och HYPOFYSEN (se Kap13).
  I avsaknad av några skydds-mekanismer kan kvicksilvret på dessa vägar undgå att komma in i den allmänna blod-cirkulationen och därmed även det öde att bli avgiftat i levern (jfr Kap6).


OMVANDLING AV METALLISKT KVICKSILVER TILL ORGANISKT KVICKSILVER

Kan den olika individuella mottagligheten för kvicksilverförgiftning från TANDAMALGAM också bero på en biologisk skillnad vad beträffar omvandling av oorganiskt kvicksilver till organiska kvicksilver-förbindelser?
  Redan i MUNHÅLAN kan metalliskt kvicksilver, som finns i saliv, omvandlas till ORGANISKT kvicksilver genom inverkan av olika mikrober i munnen66,108,120,165 (jfr Kap10).
  Här måste nämnas att det dubbla främjande av amalgamets förvittring som sker dels genom den kemiska KORROSIONEN, dels genom förefintliga INFEKTIONSHÄRDAR i synnerhet i närheten av amalgam- fyllningar, säkerligen utgör en faktor som ökar graden av kvicksilverförgiftning (jfr Störtebecker144 1982).
  Kvicksilver, som frigörs från tandamalgam, sväljs ständigt med saliven, och det kan sedan genom mikrober i tarmen omvandlas till organiskt Hg (Kap10).
  Den hastighet med vilken en omvandling från metalliskt till organiskt kvicksilver kan ske i tarmen är beroende på flera faktorer, bl.a. den TID det tar för kvicksilvret att PASSERA tarmen.
  Vid FÖRSTOPPNING blir kvicksilvret liggande länge i tarmen, vilket ökar risken för omvandling till den vida giftigare formen av organiskt kvicksilver, i all synnerhet om kvicksilvret blir kvardröjt i divertiklar i tjocktarmen.
  Den individuellt ofta mycket skiftande TARM-FLORAN inverkar självklart på den mikrobiella omvandlingen av metalliskt till organiskt kvicksilver, vilket i sin tur tar sig uttryck i en olika individuell reaktion på möjlig kvicksilverförgiftning från TANDAMALGAM! (Jfr Kap10)


FAKTORER I NÄRINGEN INVERKAR PÅ KVICKSILVRETS GIFTIGHET

Som vid alla sjukdomar är också en kvicksilverförgiftning avhängig av personens individuella försvarsmekanismer, vilka åter igen påverkas av faktorer i födan, som bl.a. följande:

(a) Selen
(b) Vitamin E
(c) Vitamin C
SELEN

Selen tycksha en hämmande inverkan på kvicksilvrets giftighet, och kliniska iakttagelser har belyst att selen-brist ökar storleksordningen hos symptomen vid kvicksilverförgiftning.
  Till exempel, ratio Hg:Se i blod-plasma, dvs förhållandet mellan halten av kvicksilver och av selen i blodet, befanns vara högre hos amalgam-bärare vilka led av "mikro-merkurialism", jämfört med symptom-fria amalgam-bärare (Ahlrot-Westerlund et al5 - se även Kap10).
  En följd härav är att vid en tillräcklig halt av SELEN i din kropp kommer du att även kunna tåla en högre mängd kvicksilver i ditt blod, utan att få förgiftnings-symptom, vilket mycket klart har visats i experiment på vaktel-fåglar (se Kap3).


VITAMIN E

I viss mån tycks vitamin E motverka det normalt uppträdande åldrande av elastisk vävnad, både vad beträffar blodkärlens väggar, leder, och ögon-linser.
  Dessutom bidrar vitamin E till att minska kvicksilrets giftverkan.
  Mellan vitamin E och spårmetallen SELEN härskar en samverkan när det gäller deras ANTI-OXIDANT effekt, bl.a. för att motarbeta kvicksilvrets skadliga effekter på människokroppen.


VITAMIN C - ASKORBINSYRA

Vitamin C eller askorbinsyra - C6H8O6 - är en ANTI-OXIDANT, som anses öka kroppens utsöndring av kvicksilver.
  Vad beträffar kronisk kvicksilverförgiftning, härstammande från tandamalgam, har Huggins70 (1982) omtalat ett fall där han med vitamin C oralt i hög dos på 6 gram kunde bemästra en akut attack av "merkurialism" med gott resultat inom en halvtimme.
  Vidare har rapporterats70 att vitamin C även är i stånd att sänka halten av kvicksilver i håret.


ATT SUMMERA

På den tidigare frågan): "Varför är icke alla amalgam-bärare sjuka?" - vill jag mycket kort svara följande:
  "Högst sannolikt är att de flesta amalgam-bärare lider av 'Mikro-merkurialism' med en rik flora av psykiska symptom!" (Jfr Kap6)
  Ytterligare, vad beträffar en olika individuell påverkan av kvicksilver är följande faktorer av största betydelse, nämligen för det första ingångsporten i kroppen, och sedan för det andra de transportvägar på vilka kvicksilvret sprids till olika organ i kroppen, och för det tredje den mikrobiella omvandlingen av metalliskt kvicksilver till organiska förbindelser.
  Slutligen icke att förglömma finns en stor individuell skillnad i kroppen på näringsämnen, såsom spårmetallen SELEN, VITAMIN E, och VITAMIN C, alla substanser som utövar en skyddande effekt gentemot kvicksilvers skadeverkan.
 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
Miljö och risker
9 augusti kl. 04:25

Jag fick en insändare från tidningen Jönköpingsposten av en god vän. Visst är den bra skriven.

.......................................................................................................................... 

OM MILJÖ OCH RISKER
Skulle du våga åta fisk från Munksjön, den mest förorenade sjön i länet enligt Länsstyrelsen (JP den 26 juli).
Föroreningarna består av bl a kvicksilver och andra tungmetaller, dioxiner, oljor mm.
Men trots detta anser miljöansvariga på Länsstyrelsen att fisken är ätbar. Med kännedom om sjöns historia skulle jag inte våga lita på det.
Men det är angeläget att Länsstyrelsen vill åtgärda eländet inte minst med tanke på de planer som finns att exploatera området kring sjön.
 Tandvårdsskadeförbundet har medlemmar som är så känsliga för kvicksilverånga att de får allvarliga besvär efter en promenad intill sjön. Det kan resultera i en extrem trötthet och några dagars sängläge, hjärtbesvär, koncentrationssvårigheter mm. Jämför nötallergi.
Man kan fråga sig om det är fler motionärer runt Munksjön som får diffusa besvär utan att ha fått någon förklaring.
Det skulle vara intressant om miljöansvariga kunde genomföra mätningar av kvicksilverkoncentrationen i luften kring Munksjön.
Känsliga personer måste ibland begränsa sitt umgängeeftersom de inte kan umgås med vänner som har amalgam i munnen eller delta i allmänna samlingar inomhus.
Myndighteter som Länsstyrelsen, Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen m fl har tidigare reagerat och agerat vid allvarliga upptäckter i naturen, industriområden mm.
Den myndighet, Socialstyrelsen, som borde var mest intresserad av människors hälsa har hittills gjort väldigt lite i denna fråga. Tandvårdsskadeförbundet har trots motstånd från Socialstyrelsen tillsammans med några andra aktörer lyckats få stopp på användning av kvicksilver i våra tänder, nämligen amalgam. Men flertalet svenskar har kvar amalgam i munnen, sammantaget säkert mer än 25 ton (25000 kg). Landstinget borde vara mer generös att ge bidrag till att ta bort amalgam i munnen, det skulle sjukvården tjäna på.
Lennart Svensk

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Neeejdå ! Det är inte olagligt att låta sina barn äta fisk från denna sjö då dom får gratis fiskekort, men visst är det förbannat korkat....

Det finns ju piller för barn som får Damp av kvicksilver "även om piller inte gör någon nytta så finns de", Altzhimer kallas det på vuxna har jag för mig.

Ja än i dag har vi inte hittat något barn med Damp som är ovaccinerad..................!

http://www.jnytt.se/nyhet/31979/nu-ska-en-totalutredning-av-fororenade-munksjon-goras

Läs kommentaren längre ner på denna, http://www.jnytt.se/Read__19226.aspx

http://www.jnytt.se/nyhet/24132/munksjon-i-city-riskerar-att-lukta-skit-igen

http://www.jnytt.se/nyhet/33405/gratis-fiskekort-i-munksjon-och-rocksjon

http://www.jnytt.se/nyhet/33437/avloppsvatten-slapps-ut-i-munksjon-och-vattern

Så dumt !Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]  
 
När din svaga länk brister !
2 augusti kl. 09:34

Ja denna man försöker förklara att ett gift kan inte orsaka 100 problem. Det orsakar 200 problem !

Det angriper hjärnan och centrala nervsystemet där vissa får psykoser, depressioner, kronisk trötthet, vissa får Parkinson  MS eller Alzheimer.

Det är olika från person till person när den svaga länken brister förklarar Doktor Hagen. 

http://www.youtube.com/watch?gl=SE&v=uccpChyPSLg

Ja det är kvicksilver ångorna från amalgam fyllningarna i tänderna som orsakar detta !

Reportern frågar även en representant från New Zealands tandläkar organisation som säger att det inte finns bevis för att det är farligt men han sätter inte amalgam på gravida eller barn.

Detta visar att akademiker besitter kvalificerad inkompetens redan vid starten på högskolan !  

Doktor Hagen säger också att genom sina föreläsningar vill han ge folk möjligheten själva välja om dom vill ha kvar giftet som orsakar så mycket problem.....

Det är samma orsak till att jag startade denna blogg och visa folk att hela internet är fullt med saker som säger att ett av världens farligaste gift är farligt.

Det finns några ställen på internet där någon sitter med ett skenheligt leende och säger att det inte är bevisat fastän detta är ett känt faktum med tonnvis av forskning sedan mer än trettio år bakåt i tiden som säger att det giftet ska man inte gå närmare än 50 meter .......

Nåja vad är väl en bal på slottet...... Själv sitter jag under korkeken och luktar på blommorna och ser alla andra så förtvilvlat springer runt med sina påsar från apoteket i ett förtvivlat försök att må lite bättre då vitrocken sagt att det inte är bevisat att amalgam är farligt......

Ja jag har turen att en jobbarkompis gav rådet att ta bort skiten från tänderna men använd skydd och förberedelser med minst två månader mellan varje borrning.    http://www.amalgamskadefonden.se/index.shtml

Ja det är flera år sedan jag tog bort sista plomben "Skyddat" och har repat mig så pass att jag orkar jobba :) alla bekanta tycker det är så roligt att jag repat mig så bra.

Då påminner jag mina bekanta att man ska fundera på vilka satans dårar som sätter in ett så giftigt material utan att ens bli åtalade för att orsakat bestående skador på en persons hälsa !

 Postat i:  Värt att läsa |  Permalink  |  Kommentarer [0]