Skakigt på flera plan

10 nov kl 16:16, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Skakigt på flera plan

Det var inte endast börserna som vacklade till rejält i oktober, utan jag personligen fick en otrevlig påminnelse om min tidigare vacklande hälsa. Förhoppningsvis har jag endast varit för snabb med att efter tidigare tillfrisknande återgå till vardagen med sedvanlig frenesi.

Efter några veckors behandling hoppas jag nu likt börserna ha vänt på utvecklingen. Därför planerar jag att återkomma med såväl förväntat alster (den avslutande delen om Phase Holographic Imaging), som sedermera en del annat nytt med start inom de närmaste veckorna. Men över detta råder jag inte helt själv utan måste för en tid ta det lite lugnare än tidigare.

Jag har den senaste tiden fått en del önskemål om fler delar i följetongen ”Att åka snålskjuts på raketdebutanter”. Faktum är att jag inte fastnat för något nytt som platsat i denna på ett tag, men det kan bli ändring på den fronten framöver lite beroende på den allmänna börsutvecklingen och om denna klarar av att hålla sig stabil. Jag har ju som bekant tidigare i omgångar varnat för förhöjda risker i småbolag inför det att dessa rasade kraftigt, och likadant identifierat ett allmänt läge för upprekyl i desamma.

Oavsett den fortsatta allmänna börsutvecklingen vill jag dock påminna om vikten av att hålla en god riskspridning samt att relativt tidigare minska på exponeringen mot småbolag generellt. Med detta sagt vill jag innan jag avslutar detta inlägg, dela med mig av mina dagsaktuella tankar om just ett par nyintroduktioner som står för dörren, vilka är mina senaste investeringar.

Jag har tecknat och fått tilldelning i dem båda men det är dessvärre bara en av aktierna som jag tror snabbt blir en bra investering, medan den andra efter närmare analys inte riktigt håller måttet enligt min bedömning och därför troligen åker ut ur portföljen relativt omgående.

Det rör sig om Arcoma respektive Follicum. Jag ska inte gå in djupare på något av bolagen, då jag för tillfället får spara lite på mina krafter. Men några få summerande ord om dem är ändå på sin plats.

Arcoma noteras imorgon

Arcoma, som utvecklar, tillverkar och säljer avancerad digital röntgenutrustning för den offentliga sektorn och privata vårdföretag över stora delar av världen noteras på First North imorgon tisdag. Bolaget såldes in till marknaden som något av ett turnaroundcase. Och som sådant saknar det definitivt inte potential.

En rad genomförda åtgärder och vidtagna satsningar borgar för kraftiga resultatlyft de kommande åren, och om bolaget når sin femårsmålsättning kan aktien bli en mångdubblare. Personligen har jag dock efterhand kommit att känna en något avtagande optimism gällande Arcomas möjligheter att infria femårsmålen. Således ser jag inte heller aktien som en omedelbar jättevinnare i samband med noteringen och planerar istället att kliva av relativt omgående.

Det kommer dock definitivt bli intressant att fortsätta följa Arcoma, då potentialen är mycket god om femårsmålen uppnås. Problemet är dock att det är mycket svårt att avgöra hur stor andel förvärv som kommer krävas för att eventuellt uppnå dessa, samt vilken utspädning de kan leda till. Innan bolaget kunnat visa att man uthålligt växlat upp sin organiska tillväxt mycket kraftigt, tror jag att aktien kommer tilldra sig ett mer måttligt intresse då värderingen inte lämnar utrymme för besvikelser.

Första halvåret i år bjöd enligt listningsmemorandumet visserligen på mycket kraftiga förbättringar, men det återstår att se hur detta följs upp under andra halvåret och nästa år. Ännu är målsättningarna för lönsamheten ganska avlägsna, och om inte resultatet fortsätter att förbättras i rask takt tror jag att marknaden kommer ha begränsat tålamod. Samtidigt som det finns en stor uppsida finns där således enligt min bedömning en klar nedsida och även risk för ytterligare emission/emissioner. Den kombinationen gillar jag inte, speciellt inte i nuvarande marknadsläge där värderingarna bland småbolagen generellt varit ansträngda en längre tid och endast de allra mest intressanta casen lockar mig till köp.

Hårresande hårresa på gång i Follicum?

Den andra av mina två senaste investeringar, Follicum, ser desto mer tydligt lovande ut inför att den aktien noteras på Aktietorget den 25 november. Aktien är kanske inte en fullt så solklar köpkandidat som jag skulle önska i normala fall, men bland en hel drös med bolag på väg till aktiemarknaden under hösten och vintern fann jag ändå Follicum locka mig mest.

Follicum utvecklar en läkemedelskandidat (FOL-005) som i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. I dessa studier har man inte observerat några negativa reaktioner. Det har dessutom gjorts inledande toxikologiska studier vilka inte kunde påvisa några negativa effekter.

De prekliniska studierna har till stor del utförts av ett kontraktforskningslaboratorium i Indien (Dabur Research Foundation). Dabur Research Foundation har tidigare gjort liknande studier med minoxidil (den aktiva ingrediensen i Rogaine®) och vid jämförelse med dessa resultat stimulerade FOL-005 (i prekliniskt likvärdiga studier) hårväxt betydligt snabbare och gav hårväxt på en betydligt större yta.

Så beskriver bolaget självt sin verksamhet. Till en början kände jag betydande tveksamhet. Allt som utmålas som underkurer inom vikt och utseende i övrigt, gör mig i grunden skeptisk och särskilt kritisk. Dessa områden är nämligen enligt min egen erfarenhet fulla av lycksökare och skojare. Men vid närmare granskning av Follicum kom jag fram till att bolaget faktiskt ser ut att vara något riktigt lovande på spåren. Och när det gäller marknaden för håravfall samt oönskad hårväxt så är min bedömning att det samtidigt finns förvånansvärt få vetenskapligt beprövade, säkra, skonsamma och effektiva metoder som uppnår betydande resultat. Dessutom är den potentiella marknaden smått gigantisk.

Väl medveten om att Follicum måste ses som en särskilt riskabel placering, ser jag med tillförsikt fram emot aktiens notering och hoppas dessutom på att den initialt ska kunna lyfta rejält på spekulationer om eller faktiska nyheter kring verksamheten. Om bolaget lyckas prestera fler vetenskapliga framsteg inom sin forskning torde fältet ligga vidöppet för att finna en partner eller köpare av hela projektet. Detta talar definitivt för aktien. Om man å andra sidan inte uppnår tydliga resultat lär det istället gå åt andra hållet på sikt, dvs nedåt.

Värderingen i listningsemissionen var relativt attraktiv och nästan hela emissionen var också utsåld redan innan allmänheten inbjöds att teckna. Vid goda nyheter finns helt klart flerdubblingspotential från emissionskursen. Vid uteblivna framsteg får man istället räkna med utspädande emissioner och dalande kurs. Men som kortsiktig placering ser jag definitivt att de positiva möjligheterna överväger kraftigt och nog är det med åtminstone lite ståpäls som jag ser fram emot de första handelsdagarna.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Fasten seat belts and prepare for take off!

12 okt kl 02:09, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Med anledning av den senaste utvecklingen, väljer jag att dela upp veckans utlovade analys av Phase Holographic Imaging, PHI, i två delar. Dagens del är inriktad på aktualiteter såsom det tekniska läget i aktien efter det trendskifte som fått fäste i veckan, emissionsresultatet och dess implikationer mm. I den andra delen fokuserar jag på min fundamentala analys av bolaget och aktien. Den har jag för avsikt att kunna publicera kring mitten av nästa vecka.

Vägen uppåt är nu tämligen fri efter viktiga trend- och motståndsbrott samt då en ny, snabbt stigande trend etablerats med kraftigt ökad omsättning, en upptrend som står i bjärt kontrast till den tidigare långvariga fallande trenden under mycket låg omsättning.

Med tanke på den som jag ser det sensationellt låga värderingen av PHI (som jag återkommer till i den fundamentala delen av analysen i nästa vecka) såväl absolut som relativt i kombination med en generell brist på kraftigt undervärderade aktier vilken inte setts på länge, är det särskilt intressant att den tekniska analysen på alla tänkbara sätt också ger stöd för en kommande snabb och kraftig uppvärdering.

Utbudet tunnas ut – Kursen fläskar på sig

Efter att nyemissionen stängt i förra veckan har aktien som förväntat börjat lyfta. Mycket starka långsiktiga köpsignaler har utlösts och efter att den gamla långvariga fallande trenden brutits, har nu istället en skarpt stigande trend börjat etableras. Denna initiala uppgång har skett övertygande, inkluderande dels klassiska styrke- och vändningssignaler såsom gapöppningar, stängningar på respektive nära dagshögsta, successivt ökande volymviktad betalkurs dag för dag, trendbrott i tekniska styrkeindikatorer samt rekordartade omsättningssiffror.

Precis som jag nämnde i föranalysen (fredagen den 3 oktober) har omsättningen under aktiens långa utförslöpa varit mycket liten och successivt avtagande, varför en vakuumliknande effekt med mycket få och endast svaga motstånd på vägen upp kan förväntas om aktien väl bryter sig loss och etablerar en stigande trend, vilket nu alltså sker. Och med det sista ända sedan listningsemissionen i januari planerade och kommunicerade emissionsbehovet ur världen – ett köptillfälle jag som bekant dessutom bedömer att många tålmodigt hade inväntat med fallande kurs som följd – blir det än mer fritt fram för aktien att nu stiga.

Bolaget valde som bekant att ta in hela den återstående summan om ca 14 Mkr i en enda emission, istället för som det var tänkt i två mindre emissioner om vardera ca 7 Mkr, och därmed har man redan nu tillgång till alla de pengar man hade tänkt ta in i två omgångar. Jag tror inte att valet är en tillfällighet utan gissar att det har att göra med att man är på god väg att överträffa sina tidsmässiga milstolpar med råge, och att det verkligt stora kommersiella genombrottet ligger relativt nära i tiden. Hittills har man ju uppnått flera vid listningsemissionen uppsatta mål i förtid och mycket tyder som jag ser det på att utvecklingen håller på att accelerera.

Såväl befintliga som potentiella nya aktieägare hade sannolikt tålmodigt sett fram emot de två återstående emissionerna för att öka respektive ta position i aktien. Nu är tillfället förbi liksom den konstlade kurspressen som varit under allt lägre omsättning sedan noteringen i januari. Utan någon hägrande och kurspressande emission kvar vid horisonten samtidigt som bolagets utveckling går starkt framåt, finns det egentligen ingen anledning till att vi inte skulle få se aktien nå nya rekord (toppen nåddes på ca 18,30 kr i januari) framöver.

Trendskifte med potential för acceleration

Aktiens vändning började som bekant så sakteliga redan under sluttampen på emissionens teckningstid, och när teckningstiden gick ut i slutet på förra veckan började köptrycket tillta medan folk blev allt mindre angelägna att sälja. Att det varit ett kraftigt sjunkande utbud under aktiens tidigare långvariga fallande trend får vi nu se andra sidan av, när aktien i veckan gjort flera gapöppningar och tagit snabba kliv uppåt, även om det ännu är väldigt långt kvar till toppkursen. Dessa gapöppningar har dessutom följts av rekyler och gaptäppningar under aktuell dag, innan aktien före stängning satt nya dagshögsta och stängt rejält upp och nästan uteslutande på eller nära dagshögsta. Alltihop under historiskt hög omsättning och trots en generellt svag aktiemarknad. Även fredagen, som gav en välbehövlig kraftsamlande rekyl inför den kommande veckan innebar en fortsatt högre volymviktad betalkurs.

Ovanstående är, med ett eller annat avbrott för en nödvändig rekyl och kraftsamling på någon eller några dagar, enligt min bedömning precis vad vi kan förvänta oss framöver tack vare den låga omsättningen under aktiens nedgång från januaritoppen samt då det sedan länge kända emissionsbehovet nu är fyllt. Tar vi dessutom kursutvecklingen och omsättningen i BTA:erna (BTA = Betald Tecknad Aktie) i beaktande, så är kursvändningen uppåt efter att emissionen avslutats en ännu starkare signal. Utvecklingen är relativt ovanlig vid nyemissioner om det inte rör sig om just ett fall där den underliggande aktien varit extremt och orimligt nedtryckt av en konstlad kurspress under en längre tid, vilket är fallet i PHI där nyemissionsbehovet varit starkt och tydligt uttalat allt sedan listningen i januari. I veckan har vi fått se en försmak av hur det egentliga köpintresset för aktien faktiskt ser ut, och det resulterar inte särskilt överraskande i att kursen successivt återtar förlorad mark även utan större nyheter.

Ovanstående mönster med nu snabbt stigande kurs förvånar alltså föga med tanke på vad jag skrev i föranalysen om hur aktien i år under mycket låg och successivt allt mer sjunkande omsättning fallit från toppen på ca 18,30 kr vid listningen i januari fram till och med den nu avslutade nyemissionen. Det finns få motstånd på vägen upp nu i och med att aktien tidigare föll mer eller mindre oavbrutet och under mycket låg omsättning. Som jag nämnde sist så är min bedömning att ”allt och alla” avvaktat de två ytterligare emissioner som annonserades redan i samband med listningen. Och när dessa slogs ihop till en enda som nu är genomförd är tillfället förbi och kurspressen över samt det stora flertalet inställda på att utnyttja det köptillfälle som uppstått genom det stora fallet från januaritoppen.

Aktien har alltså redan börjat stiga markant trots att det just nu ännu råder en normalt sett rejält tillbakahållande kraft på kursen i form av de BTA, som tecknarna i nyemissionen fått levererade och som handlas på marknaden tills nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket. BTA brukar alltid handlas med en viss rabatt relativt aktuell aktie, detta pga den så kallade likviditetsrisken som kommer sig av att omsättningen i en BTA brukar vara markant lägre än i själva aktien. När emissionen är färdigregistrerad och alla BTA därmed omvandlas till vanliga aktier, vilket beräknas ske i slutet av månaden, försvinner även denna tillbakahållande kraft av den slags rabatterade parallellnotering som handeln i BTA:er de facto innebär. Så länge det finns ett markant billigare alternativ för att köpa in sig, kan alltid den stora lejonparten av omedelbart köpintresserade avvakta lite till (”Om aktien drar vidare redan de närmaste dagarna, så hinner jag i alla fall in på lägre kurs via BTA:n.”).

Att det blir en temporär tillbakahållande kraft kommer sig i grunden också av att det alltid finns just de nya långsiktiga köpare som hellre köper BTA:n billigare än aktien, eftersom de ändå tänkt behålla sitt innehav mer än kortsiktigt. Varför då köpa aktien dyrare än BTA:n när BTA:n redan om några veckor ändå blir en vanlig aktie? Ett sunt resonemang för den långsiktige anser jag.

Samtidigt har vi den senaste veckan sett hur omsättningen i BTA:n närmat sig och stundtals faktiskt sprungit förbi den för aktien. Summa summarum har det varit överraskande stor handel i BTA:n. Av detta drar jag två slutsatser. Dels att en mycket stor andel av de som nu köper PHI är långsiktiga (BTA:er är direkt olämpliga för kortsiktig handel), precis som äldre aktieägare och de som tecknade i emissionen förefaller vara i enlighet med det jag skrev i föranalysen i slutet av förra veckan. Då är det som sagt naturligt att välja den billigare BTA:n som ändå omvandlas till en vanlig aktie om några veckor.

En annan slutsats jag drar är att kursuppgången som nu startat efter att den fallande trenden brutits, medfört att placerare som tecknade sig i PHI som en kortsiktig affär nu successivt tagit och tar hem vinsten tidigt genom att sälja sina BTA till markant rabatt relativt aktiekursen för att inte behöva sitta kvar några veckor till och för att de tror att ”alla andra” ska ta hem vinster på den initiala kursuppgången när omvandlingen till vanliga aktier skett. Men i själva verket brukar det i dylika fall sen visa sig att det är just dessa kortsiktiga som tänker och agerar på detta vis medan övriga sitter still i båten efter omvandlingen, och utbudet av aktier därmed drastiskt sjunker när omvandlingen närmar sig samt därefter. Allt detta medför alltså att när dessa kortsiktiga spekulanter hoppat av i ett tidigt skede (istället för sen när BTA:erna omvandlas till vanliga aktier), så blir det ännu lättare för aktien att stiga vidare framöver. Att detta är något som sker visar enligt min mening omsättningssiffrorna för aktien respektive BTA:n närmast övertydligt.

Precis som jag hoppades blev nyemissionen inte bara fulltecknad utan rentav övertecknad, vilket enligt min bedömning tydligt visar på att redan de relativt få som än så länge följer bolaget sedan tidigare hade planerat att köpa betydligt mer än de fick tilldelning för i den nu avslutade emissionen. Dessa liksom alla de som avvaktat att köpa på marknaden tills bolaget fyllt på kassan, får nu enligt min tidigare bedömning hasta om de ska hinna utnyttja fördelarna med att ha avvaktat köp tidigare.

Kursen kan komma att stiga mycket snabbt mot januaritoppen. Dels genom att värderingen rent fundamentalt är extremt låg såväl absolut som relativt. Dels genom att det finns så få motstånd på vägen upp. Och slutligen också tack vare, som jag enligt tidigare bedömer det, såväl gamla som nytillkomna aktieägare är överlag mycket långsiktiga i sina innehav och inte i några större antal kan förväntas vilja avyttra några aktier än på länge, oavsett om kursen framöver skulle explodera så som såväl teknisk som fundamental analys antyder. Och framför allt räknar jag som bekant med att bolaget nu med svällande finansiella muskler och i förtid uppnådda mål från listningsemissionen står inför att komma med sina första verkligt betydelsefulla nyheter rörande större distributionsavtal och försäljning, och därmed står i så fall också bolaget inför att för första gången bli upptäckt av den stora massan. Om det senare sker kan det omgående bli bränsle nog för en attack mot och förbi toppen på 18,30 kr. Man ska komma ihåg att aktien aldrig tidigare varit rejält i ropet eller i marknadens blickfång, tvärtom har den fört en helt anonym tillvaro.

Utan tvekan är PHI totalt underskattat och så gott som oupptäckt. Speciellt om vi relaterar till andra liknande bolag på den svenska aktiemarknaden som ofta har en värdering som är många gånger högre, trots att de enligt min bedömning har mycket långt kvar till ett möjligt större kommersiellt genombrott medan det för PHI kan vara relativt omgående förestående. PHI har nu dessutom precis fyllt på kassan färdigt för att kunna genomföra den uppsatta marknadsplanen. Och försäljningen har lite i skymundan börjat accelerera kraftigt samtidigt som bolagets produkter förekommer i allt fler vetenskapliga publikationer och vinner fler key opinion leaders, och därmed kännedomen och spridningseffekten samt gratisreklamen tilltar till fromma för möjligheterna att knyta större internationella distributörer med stora muskler till sig och få full fart i försäljningen.

Försäljningen har redan börjat bli mer och mer självgående trots att man ännu har relativt små distributörer, dvs försäljningen har hittills klarat sig utan riktigt stora internationella distributörer med den genomslagskraft och de muskler dessa har. Nu får bolaget dessutom oväntad gratisskjuts av att en annan (tidigare) revolution inom mikroskopering – vidareutveckling av traditionell ljusmikroskopi till superupplöst fluorescensmikroskopi, nanoskopi, med hjälp av fluorescerande molekyler – i veckan under stor uppmärksamhet tilldelades Nobelpriset i kemi för sin betydelse inom forskningen. Detta sätter förstås PHI:s revolutionerande mikroskopteknologi i stort gratisfokus liksom framför allt dess potentiella betydelse för nya framsteg inom forskningen kring morgondagens läkemedel och vacciner.

Nya kursrekord i kikaren

Tittar vi på de möjliga motstånd som går att identifiera, så är de allihop relativt svaga. Detta pga den mycket låga och dessutom successivt avtagande omsättningen under aktiens tidigare fallande trend. De enda återstående motstånden av någorlunda nämnvärd dignitet är de som återfinns uppåt aktiens toppkurs från i januari. Men om vi ändå ska titta närmare på hur spelkartan ser ut, så kan vi se att aktien när den bröt över intervallet 4 – 5 kr i veckan signalerade att den tagit sikte på intervallet ca 6 – 8 kr, vilket föga förvånande nåddes relativt omgående. Högst betalt i veckan blev 7,85 kr.

Brottet av 4 – 5 kr stämdes av ordentligt och på vägen uppstådda gap täpptes igen med rekyler innan aktien lyfte vidare. Pga avsaknaden av större motstånd har aktien därefter som väntat ryckt ganska kraftigt stundtals, för att sedan rekylera och stämma av. Detta beteende bådar gott inför fortsättningen där nästa uppgångsvåg ser ut att kunna bli mycket kraftig när nästa momentumimpuls kommer.

I veckan ser aktien ut att ha avslutat sin första våg upp. Denna avslutades med en tekniskt perfekt rekyl och gaptäppning under dessutom kraftigt avtagande omsättning, vilket ytterligare stärker den tekniska bilden. Större rörelser, uppåt såväl som nedåt, sker som bekant ofta i fem distinkta vågor. I och med det låga motståndet på uppsidan och den kraftiga impulsen i första uppgångsvågen, ser det milt uttryckt intressant ut inför fortsättningen. Aktien har i och med veckans utveckling indikerat att den andra uppgångsvågen bör kunna föra upp aktien till åtminstone intervallet 12 – 13 kr innan en ny kraftsamlande rekyl kommer.

Ett brott av intervallet 8 – 11,50 kr indikerar samtidigt att toppkursen på ca 18,30 kr från i januari kommer att attackeras härnäst. Det skulle kunna bli aktuellt redan i en eventuell andra uppgångsvåg beroende på vilket momentum aktien får i denna samt om där kommer nyheter eller ej. Men mest troligt är att en attack på all time high-noteringen (ATH) dröjer till en eventuell tredje uppgångsvåg. Baserat på den första vågens utveckling ser chanserna goda ut för att vi då får en ny högre ATH.

Om utvecklingen skulle bli just denna innebär det att den fjärde och femte uppgångsvågen kan nå idag helt oförutsägbara höjder. Detta i och med att aktien ovan toppkursen alltså skulle befinna sig på helt obruten mark utan några som helst stationära motstånd. Baserat på utvecklingen hittills är det inte osannolikt att aktien skulle kunna nå närmare femtiolappen i en avslutande femte våg uppåt i denna fas av aktiens utveckling.

I dagsläget är det naturligtvis alldeles för tidigt att ens spekulera i den riktningen, men så ser det tekniska spelfältet ut i dagsläget. Att sedan den fundamentala analysen pekar i en liknande riktning gör dock att det är rimligt att kika på den möjliga kurskartan även tekniskt. Speciellt som aktien i veckan haft den högsta veckoomsättningen någonsin och visat prov på en extremt kraftig initial momentum. Att aktien inlett sin färska stigande trend på detta sätt är sannolikt en fingervisning om att den fortsatta utvecklingen kan bli mycket explosiv, med mycket kraftiga och snabba kurslyft följda av kortvariga rekyler.

Emissionen blev vändpunkten

Företrädesemissionen, där även allmänheten hade rätt att teckna, som avslutades den 2 oktober tecknades till ca 20 Mkr inklusive teckningsåtaganden (ej att förväxla med teckningsgarantier). Det innebär en teckningsgrad på ca 139 %. Sannerligen inte illa med tanke på hur oroliga världsbörserna var just som emissionen var inne i sitt avgörande skede och med tanke på vilken anonym tillvaro PHI hittills fört.

Att emissionen blev inte bara fulltecknad utan dessutom rejält övertecknad är ett mycket positivt besked. Det innebär för det första att det redan vid listningsemissionen kommunicerade ytterligare emissionsbehovet nu är till fullo tillgodosett och att den långvariga kurspressen av detta är över. Men det innebär precis som jag trodde också att det därute finns många som hade inväntat emissionen som ett tillfälle att ta position i aktien, men som nu fick köpa endast en liten del av vad de hade anmält sig för. Efter emissionen uppgår nu det totala antalet aktier i PHI till 9,81 miljoner stycken. Börsvärdet är nu därmed endast ca 55 Mkr. Då ska man dessutom veta att emissionen inbringade 14,4 Mkr före emissionskostnader.

Faktiskt så mycket som ca 57 % av emissionsbeloppet tecknades av investerare utan företrädesrätt. Endast ca 18 % av antalet emitterade aktier tilldelades dock dylika tecknare utan företrädesrätt, vilket innebär att dessa som grupp (de som tecknade utan företrädesrätt) betraktat fick tag i mindre än en tredjedel av det antal aktier de försökte teckna. Med andra ord bör det redan nu och utan nyheter från bolaget finnas en hel del därute som vill öka sina positioner i aktien. Samtidigt som kurspressen av det på förhand kända reatillfället är över, liksom kurspressen av att somliga befintliga ägare precis som vid andra bolags emissioner varit tvungna att lätta lite på befintligt innehav för att kunna teckna och betala nya aktier.

Inför fortsättningen är det samtidigt förstås synnerligen positivt att aktien inte bara brutit sin fallande trend och inlett en snabbt stigande dito, utan dessutom har få och endast relativt svaga motstånd på den vidare färden uppåt. Att de som trots allt tecknade sig kortsiktigt i emissionen redan fått bra tillfälle att casha hem en rejäl kort vinst gör inte saken sämre. Handeln i BTA relativt aktien nu i veckan visar tydligt att det varit några kortsiktiga placerare som via Avanza hastat ur mycket stora BTA-innehav med rejäl rabatt. Framför allt verkar av ordermönstret att döma en eller ett par enskilda större placerare ensamma ha stått för den absoluta lejonparten av försäljningarna. I övrigt har det sett tämligen kolugnt ut på säljorderfronten med ett starkt begränsat utbud bortsett från nämnda säljare, vilket gjort att aktien stundtals kunnat ta stora kliv uppåt. Med andra ord bör det omgående bli ett väldigt kraftigt släpp uppåt i kursen när dessa klivit ur sina extremt kortsiktiga positioner. Och att döma av de stora volymerna i veckan är det troligen en (kort) tidsfråga innan detta är klart.

Ovanstående utveckling gör att vi förhoppningsvis nästan helt slipper kvarvarande kortsiktiga ägare framöver, och när BTA:erna omvandlats till aktier i slutet av månaden till fullo får se kurseffekten av att, som jag bedömer det, många vill in i aktien långsiktigt samtidigt som utbudet tryter och motstånden uppåt är väldigt begränsade. Det kommer milt uttryckt bli mycket spännande att följa kursens utveckling när bolaget kan presentera sina första större nyheter. Samspelet mellan utbudet och efterfrågan bör då spela oss än mer rakt i händerna, och jag är som sagt inte främmande för att den tidigare långa utförslöpan nu kan komma att följas av en mycket snabb resa upp till och långt förbi ATH. Alla ingredienser är på plats och redan utvecklingen första veckan efter att emissionen stängde har nu, precis som förväntat visat prov på detta.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

När smått blir stort

03 okt kl 16:57, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Igår stängde företrädesemissionen i ett bolag jag haft under luppen en längre tid i väntan på att det rätta köpläget ska öppna sig. Det rör sig om Phase Holographic Imaging (Aktietorget), som utvecklar och säljer mycket avancerade instrument som är tänkta att ersätta traditionella mikroskop med alla de begränsningar och hinder de medför i världens alla forskningslaboratorier.

Det har väl knappast undgått någon att bioteknikbranschen varit och är skållhet världen över. Enorma summor satsas nu i utvecklingen av framtidens läkemedel mot de stora folksjukdomarna. Konkurrensen är benhård där ett stort antal spelare konkurrerar inom respektive sjukdomsområde och indikation. Allihop försöker att bli först med nya revolutionerande läkemedel. Och i denna jakt plöjs det ned makalösa summor pengar och vidtas alla möjliga mått och steg för att bli först med det bästa. I det här rallyt bedömer jag att instrumenten från Phase Holographic Imaging, hädanefter förkortat PHI, kommer att bli en successivt vanligare del.

Det är inte vilka mikroskop som helst som bolaget har att komma med, nej man sysslar med något man kallar för holografisk mikroskopering. Eller som bolaget självt beskriver sina instrument: ”Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxologiska studier.

Försök utförda på odlade celler är som bekant grundläggande för en stor del av den moderna medicinska forskningen. PHI:s patenterade HoloMonitor-teknik videofilmar emellertid cellodlingar i deras naturliga inkubatormiljö. Dessutom utan att någon form av preparering behövs. Allt detta gör det möjligt att observera och mäta levande celler under lång tid utan att de störs eller förstörs. Dagens dominerande mätmetoder kräver annars att cellerna prepareras och analyseras utanför cellinkubatorn. Följden av detta blir att cellerna observeras som döda eller bara under ett kort ögonblick. Dessa begränsningar kan leda till felaktiga eller uteblivna vetenskapliga slutsatser.

Köpläget är här

Att döma av kursutvecklingen under emissionstiden och att det rentav fanns teckningsåtagare på en del av summan, så torde emissionen ha blivit fulltecknad utan att de teckningsgarantier som fanns utställda behöver tas i anspråk. Eftersom PHI dessutom överraskade med att köra en enda större emission om 14 Mkr istället för som sedan tidigare planerade två om vardera 7 Mkr, är det troligt att den enda men länge varande kurspressen som funnits av vetskapen om dessa kommande emissioner nu ersätts av en rad goda nyheter när bolaget går in i mer marknadsintensiv fas med välfylld kassa, god produktionsekonomi, flera lanserade produkter och fler på gång, ett redan gott distributionsnät som dessutom torde stärkas kraftigt av att man nu kan visa upp såväl möjligheter till synnerligen god produktionsekonomi som starka finanser och god leveranskapacitet.

Bolaget ligger före den plan som sattes upp i samband med emissionen när bolaget listades i januari i år. Och med tanke på ovanstående tror jag inte vi sett bolaget överraska tidsmässigt i sin utveckling för sista gången. Tvärtom tror jag att det är här och nu som det kommer börja hända lite större saker kring det lilla bolaget.

Aktien listades alltså i januari efter en emission med teckningskursen 7 kr. Första handelsdagen stegrade kursen till motsvarande ca 18,30 kr (omräknat för emissionen på kursen 3,10 kr som stängde igår). Men bortsett från detta så har aktien sedan kontinuerligt dalat under successivt allt lägre omsättning. Ända tills den nu genomförda emissionen inleddes i mitten av september. Då planade kurskurvan ut och började stiga mycket sakta under successivt ökande omsättning. Ett enligt min bedömning tydligt tecken på att fler än befintliga aktieägare inväntat den väntade emissionen för att först då ta position (ej befintliga aktieägare som ville vara säkra på tilldelning fick köpa aktier för att få teckningsrätter alternativt köpa rätter på marknaden).

PHI är i mitt tycke det perfekta köpobjektet. Man har en suverän teknologi som det är enkelt att se den framtida marknaden och användningen för. Man har de tuffa uppbyggnadsåren bakom sig och det börjar lossna i försäljningen samtidigt som det går att skönja det stora marknadsgenombrottet under de närmaste åren. På samma gång är bolagets värdering rekordlåg och kassan rekordstor. Risken för obehagliga överraskningar såsom en oväntad nyemission är lägsta möjliga. Och potentialen bästa tänkbara. För produkterna hägrar i framtiden en potentiell mångmiljardmarknad, lönsamhetspotentialen är synnerligen bra och man är relativt ensamma med sina lösningar. Och kanske bäst av allt, det rör sig om ett företag vars företrädare till skillnad från flertalet andra teknikintensiva bolag haft en mycket ödmjuk framtoning, och hellre arbetat hårt på det framtida stora genombrottet än att vitt och brett prata om den stora framtidspotentialen.

Jag gissar att ganska många försökte få mer tilldelning i den nu avslutade emissionen än vad de hade rätter till, även ej befintliga aktieägare. Och just ett sådant agerande tror jag har legat bakom att aktien kunnat dala så kraftigt från toppen under allt lägre omsättning. Nu är tillfället (emissionen) förbi, och jag tror att den konstlade kurspressen därmed också är historia och att marknadspriset på aktien successivt kommer att anpassas efter vad bolaget faktiskt har presterat och hur undervärderad framtidspotentialen faktiskt är. Börsvärdet vid nuvarande kurs om 3,55 kr är endast knappa 35 Mkr räknat på fullteckning i den nu avslutade emissionen (dvs inkl utspädningen från denna). Och då var emissionen alltså på hela 14 Mkr, dvs själva rörelsen värderas ytterligare markant lägre.

Jag arbetar med en lite mer omfattande analys av själva bolaget inför nästa vecka. Men med dagens skrivelse vill jag förekomma den sedvanliga annonseringen av emissionsresultatet. Ett pressmeddelande om en fulltecknad emission eller rentav övertecknad sådan, skulle nämligen enligt min bedömning med stor sannolikhet i sig ge en kraftig kursreaktion och bli en katalysator för den uppvärdering jag ser som trolig. Men redan det faktum att emissionen nu är avslutad gör i sig att jag bedömer det som troligt att vi framöver kommer få se en liknande successiv kursuppgång, som den successiva nedgången efter listningen. Får vi sedan lite mer betydelsefulla nyheter på det framöver kan det gå mycket fort uppåt mot betydligt högre nivåer än vi sett tidigare. Man ska nämligen komma ihåg att det varit ganska lugnt på nyhetsfronten sedan aktien noterades, men att alla förutsättningar nu är på plats för att vi framöver ska kunna få ta del av allt mer betydelsefulla nyheter.

Jag tror att placerare framöver mangrant kommer att leta med ljus och lykta efter helt nya köpcase som inte genomgått en långvarig och kraftig uppgångsfas (och dylika lyser förutom några få jag har under luppen med sin frånvaro). Detta då flertalet av mångas gamla favoriter uppenbart gjort sitt vad gäller maxnivå och har svårigheter att leva upp till högt ställda och inprisade förväntningar. Vidare anser jag att kursutvecklingen på aktien och teckningsrätterna i slutet på teckningstiden klart antyder att emissionen bör ha blivit fulltecknad, och ett pressmeddelande om fulltecknad emission bör under alla omständigheter i sig utlösa en rejäl kursåterhämtning. Dels med tanke på att det innebär att bolaget nu då i en enda emission har fått in alla de pengar de hade tänkt ta in i de två återstående emissioner man angav i sin plan vid listningen, och det därmed inte finns någon hägrande och kurspressande emission kvar vid horisonten.

Men dels också för att det antyder att en översvallande majoritet av aktieägarna är synnerligen långsiktiga i sitt innehav och sannolikt inte tänker sig att sälja i första taget. En annan positiv faktor vore som sagt om det skulle falla sig så väl att emissionen rentav blev övertecknad, trots det skakiga börsklimatet just som emissionen var inne i sitt avgörande skede (de sista dagarna då majoriteten oftast lämnar in sina teckningsanmälningar). Det skulle i så fall innebära att det där ute finns både gamla och nya ägare som vill öka sina innehav i PHI och hädanefter får vända sig till marknaden för att köpa fler. Samtidigt som alltså den långvariga kurspressande kraften sedan introduktionen av ett uttalat emissionsbehov nu är borta.

Krafterna skiftar alltså som jag ser det och vi bör få se en stadigt stigande kurs, samtidigt som bolaget uppnått vid listningen uppsatta mål för verksamheten i förtid och står inför sin skördetid. Detta tror jag fortsättningsvis kommer avspeglas tydligt i kursutvecklingen. Inte minst i takt med ett, som jag tror på, tilltagande nyhetsflöde nu när bolaget kommer att kunna satsa mångfalt större resurser på marknadsföring och att knyta viktiga distributörer till sig.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

 

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Äntligen: OraSolv överraskar och går mot skördetid

27 aug kl 14:14, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Under måndagen släppte OraSolv, ett bolag som jag analyserade här på bloggen redan tidigt 2013, sin halvårsrapport. Till stor glädje för de tålmodiga som valt att sitta kvar och vänta ut större uppgångar, visade rapporten på stora framgångar och att bolaget nu äntligen börjat skörda frukterna av sitt omfattande förändringsarbete och genomförda förvärv. Fortsättningen ser onekligen mycket lovande ut.

Aktien reagerade mycket positivt på gårdagens rapport och steg omgående under kraftigt ökad omsättning till 0,39 kr som högst innan en rekyl förde ned den till stängningskursen 0,349 kr, att jämföra med fredagens slutkurs på 0,31 kr. Rapporten tog troligen marknaden helt på sängen då aktien varit relativt avsomnad under lång tid när OraSolvs omfattande arbete med förvärv och förändringar ännu inte visat sig i resultatet. Det är därför sannolikt att aktien nu successivt kommer tilldra sig ett mer bestående ökat intresse, vilket bör spegla sig i aktiekursen som enligt min bedömning har flerdubblingspotential på såväl relativt kort som lång sikt.

Islossning - Marginalen skjuter i höjden

Halvårsrapporten visade att årets andra kvartal gav en omsättning på 20,82 Mkr med ett rörelseresultat före avskrivningar på 3,12 Mkr. Det innebär att marginalen steg till 15,0 % från 7,0 % samma kvartal förra året.

I år uppgick antalet arbetsdagar på tandvårdsklinikerna under det första halvåret till 120 st mot 122 st förra året. Alla som någon gång analyserat tjänsteföretag såsom konsultbolag, vet hur negativt ett minskat antal arbetsdagar brukar slå på marginalerna. Något liknande gäller förstås för OraSolv och därför är det särskilt imponerande att bruttomarginalen under det första halvåret ökade till 80,9 % från 78,0 %. Effektiviseringsarbetet börjar med andra ord ge resultat. Den organiska tillväxten börjar också få fart och uppgick till i sammanhanget goda 4,7 %. Och arbetet med att öka den organiska tillväxten fortsätter, dels genom att bättre utnyttja tandvårdsförsäkringen, men också genom att genomföra strategiska prisjusteringar. Samtidigt är siktet inställt på fler förvärv.

Även verksamheten inom Preventum Partner (servicebolag till privata tandläkare) redovisade riktigt god tillväxt (13,6 %) och förbättrad marginal. Preventum har under det första halvåret skrivit avtal med inte mindre än nio nya kunder, tidigare anslutna till Praktikertjänst. Dessa kunder efterfrågar fler tjänster än genomsnittskunden vilket innebär en ökad årsfakturering per kund. Kunderna förväntas bidra positivt under årets tredje kvartal. Under det tredje och fjärde kvartalet förväntas dessutom ytterligare ett tjugotal tidigare Praktikertjänst-anslutna tandläkare bli kunder hos Preventum. Förutom nya kunder har även ett ökat tjänsteerbjudande bidragit till tillväxten. Prisjusteringar som genomförts under slutet av det andra kvartalet kommer vidare att synas fullt ut i det tredje kvartalet.

Preventum står för en förhållandevis liten del av OraSolvs omsättning (12,4 % första halvåret) men en desto större del av rörelseresultatet (41,3 % första halvåret). Verksamheten har nämligen höga marginaler (rörelsemarginal om 38 % första halvåret). Utsikter till hög tillväxt och ytterligare förbättrad marginal för Preventum får således stort genomslag i koncernens resultat och kassaflöde.

Betydande värden på väg att synliggöras

OraSolvs förvärv verkar nu ha börjat sätta sig. Samordningar, stordriftsfördelar, strategiförändringar, kostnadsneddragningar, höjt kapacitetsutnyttjande och successivt ökat affärsfokus ser nu ut att ha börjat slå igenom på allvar. Jag blir därför inte förvånad om de kommande åren och redan återstoden av innevarande år bjuder på riktigt goda vinster och kassaflöden.

Med en bevisad och framgångsrik förvärvsmodell känns inte heller steget särskilt långt till förhållandevis många logiska förvärv de kommande åren, som desto snabbare än tidigare kan få starkt positivt genomslag på tillväxt och marginaler. I det läget skulle det dessutom kunna gå allt lättare att betala förvärv med egna aktier till successivt allt högre aktiekurs/värdering, samtidigt som ägarspridningen ökar och handeln i OraSolv-aktien tilltar. Att samtidigt verksamheten i Preventum nu utvecklas så positivt kan komma att bidra till positiva överraskningar framöver.

Även exkluderat eventuella nya förvärv ser jag det som möjligt att OraSolv kan komma att omsätta nära 100 Mkr nästnästa år (2016) och nå ett fritt kassaflöde på ca 13 Mkr, eller ca 11 öre per aktie. Eftersom stora bokföringsmässiga goodwillposter gör att företagets vinstförmåga underskattas i resultaträkningen, är det särskilt viktigt att titta på det fria (utdelningsbara) kassaflödet för att få en långsiktigt mer relevant bild av verksamheten.

Under måndagskvällens investerarträff framkom sedan att Preventum på kort tid fått 12 nya kunder från Praktikertjänst, kunder som efterfrågar Preventums hela tjänsteerbjudande. Verksamheten som alltså har stort genomslag i OraSolvs resultat, verkar ha fått ett övertygande momentum på senare tid. Yttermera positivt är att OraSolv håller på med att successivt anpassa redovisningen till IFRS, vilket innebär att planenliga avskrivningar på goodwill kommer att försvinna. I analogi med vad jag skrev ovan innebär det att resultaträkningen i OraSolv då kommer ge en mer korrekt bild av företagets resultat. En faktor vars betydelse inte ska underskattas när det gäller just småbolag, då många småsparare som handlar med dessa inte har kunskaperna som krävs för att kunna jämföra resultat baserade på olika redovisningsregler. När nämnda goodwillavskrivningar försvinner precis som de gjort i andra bolag på aktiemarknaden, synliggörs ett i själva verket betydligt högre resultat.

Eftersom jag ser ytterligare förvärv av såväl kliniker som patientregister som troliga och bedömer att man till betydande delar kommer att kunna betala dessa med egna aktier till allt högre pris samtidigt som man blir allt bättre på att snabbare få ut mer av förvärven, kan det underliggande fria kassaflödet per aktie komma att öka kraftigare än jag räknar med (dvs även med hänsyn tagen till utspädning pga förvärv betalda med egna aktier). Det handlar mycket om att komma in i en positiv spiral, där gjorda förvärv kommer till sin rätt och erfarenheterna används för att upprepa processen, och det är just detta som OraSolv förefaller göra just nu. Under investerarträffen framkom att förvärvsdiskussioner pågår löpande och att bolaget för närvarande rentav är involverat i flera sådana.

Utsikter till kraftfulla ökningar av kassaflödet i kombination med utsikter om ett fortsatt extremt lågt ränteläge och ovanligt låga riskpremier på aktiemarknaden, gör att aktien kan komma att successivt handlas upp till relativt verksamhetens till synes osexiga art ganska höga värderingsmultiplar långt över 10. En eventuell rödgrön valseger skulle på sikt dessutom mycket väl kunna leda till ökade tandvårdssatsningar från statligt håll, vilket då skulle gynna OraSolv (om fler får råd med mer tandvård).

Tittar vi sedan på insidersidan ser det betryggande ut. Det har nämligen förekommit extremt stora insiderköp i bolaget under lång tid. Under det senaste dryga året har insiderköpen duggat tätt i takt med att bolaget arbetat vidare med förvärv och förändringar. Och det ser ut som att tajmingen har varit rätt i dessa köp. Bolaget ser onekligen ut att gå mot sin skördetid.

Den tekniska kartan skvallrar om rally runt hörnet

Tekniskt sett ser aktien ovanligt vältankad ut för en kraftfull kursresa uppåt. Till att börja med har aktien i och med den första positiva kursreaktionen på måndagens rapport utlöst en mycket stark köpsignal i sig. Samtidigt har samtliga betydelsefulla glidande medelvärden, som planat ut under en längre tid nu överskridits av kurskurvan, vilket indikerar att ett trendskifte kommit till stånd.

Dessutom ger omslagsformationer i såväl olika tekniska styrkeindikatorer som kursgrafen stöd för att aktien nu brutit sig ur den konsolidering som pågått i långt mer än ett år. I kursgrafen hittar vi såväl en kil som en uppochnedvänd huvudskuldraformation vilka länge hållit aktien i schack, men som nu istället ger mycket kraftiga köpsignaler i och med att aktien under måndagen bröt sig ur dessa. Genombrottet skedde dessutom under kraftigt ökad handel, vilket innebär bästa tänkbara bekräftelse på köpsignalerna.

Brottet ur kilen indikerar att aktien kan stiga till 0,955 kr på mindre än ett halvår, innebärande en potential om +173 % från nuvarande kurs om 0,35 kr. Brottet ur den uppochnedvända huvudskuldraformationen indikerar samtidigt att aktien kan stiga till 1,533 kr på lite mer än två år, innebärande en potential om +338 % från dagens kurs. Detta sett utifrån hur motsvarande rörelser kom till under bildandet av de båda formationerna.

Samtidigt ska man ha klart för sig att brott av denna typ av formationer tenderar att kunna ge extremt snabba och kraftiga kursrörelser när de väl vinner terräng. Om OraSolv-aktien stiger snabbt under goda volymer den närmaste tiden, finns därför chansen att eventuella uppgångar kan bli både betydligt större och snabbare än ovan nämnda indikationer.

Den gamla fallande trenden är numera bruten och för den betydligt mer kortsiktige blir det till att titta efter närmaste gamla betydelsefulla stationära motstånd för att navigera framåt. Ett första sådant möter i intervallet 0,49 - 0,57 kr. Nästa dyker sedan upp först på 1,56 kr. De enda tre därefter återstående ligger så högt som på 2,99 kr, 3,66 kr respektive 6,58 kr tillika all time high-noteringen.

I och med måndagens initiala rapportreaktion öppnade aktien med ett gap uppåt. Detta gap har nu stängts igen genom den rekyl som kom efter den första kursrusningen. Därmed är det fritt fram för aktien att stiga vidare utan behov av gaptäppning bakåt.

Som alltid när det gäller småbolagsaktier med stundtals begränsad omsättning blir den tekniska analysen svårare att förlita sig på. OraSolv är dock en aktie som historiskt sett reagerat synnerligen starkt vid avgörande tekniska nivåer, formationer och signaler varför mycket tyder på att det blir så även denna gång.

Kan bli en framgångshistoria

De förväntningar jag hade på bolaget när jag förra gången (tidigt 2013) bedömde OraSolv-aktien som köpvärd infriades inte. Omsättningen har haft en mycket långsammare utveckling eftersom förvärvstakten har blivit en bråkdel mot vad jag räknade med. Samtidigt har det tagit längre tid att få snurr på de förvärv som de facto genomförts. Men plötsligt har man nu inte bara fått snurr utan rentav ordentlig snurr. Resultatet är att rörelsemarginalen nu överraskar mycket kraftigt positivt relativt det scenario jag såg framför mig 2013, vilket långsiktigt är av desto större betydelse än att antalet förvärv hittills varit färre än väntat. Redan nu ser rörelsemarginalen (även med hänsyn tagen till vissa säsongsvariationer) ut att kraftigt kunna överträffa mina dåvarande mer långsiktiga förväntningar.

För mig är det uppenbart att OraSolv valt att göra sin läxa desto noggrannare än vad som kunde förväntas enligt tillgänglig information vid analysen 2013, och har valt att arbeta desto hårdare på att utveckla såväl affärs- som förvärvsmodell. Effekten av detta är att man enligt vad jag bedömer, har utarbetat ett arbetssätt som höjer såväl den organiska tillväxten en god bit som rörelsemarginalen oerhört kraftigt. Det gör enligt min bedömning att bolaget har skapat en betydligt lönsammare och stabilare grund att växa vidare från, och att man nu kan nå mycket bättre och snabbare resultat i kommande förvärv. Med sina positiva erfarenheter tror jag att OraSolv är redo att framöver höja förvärvstakten kraftigt, vilket utgör en extra och mycket het krydda i den redan mycket aptitliga anrättning som OraSolv-aktien idag utgör.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

”Bortglömd” kursraket redo för avfärd

30 jul kl 15:25, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Allt sedan jag startade den här bloggen för drygt två år sedan (tidigt i maj 2012) har analyserade bolag gång på gång blivit snabba mångdubblare. De allra flesta av de nära 20-talet analyserade bolagen har blivit kvicka flerdubblare, och övriga har åtminstone presterat kraftiga uppgångar i snitt. Bäst toppavkastning har som bekant Kancera uppvisat, som ungefärligen 12-dubblades på lite mindre än ett år.

Det är glädjande att även de senaste månadernas analyserade bolag snabbt har blivit stora kursvinnare. Nu senast DexTech, som på mindre än tre veckor hittills hunnit stiga med som mest 130 %. Innan dess var det OptiFreeze som hittills dragit med som mest 300 % på mindre än sex veckor. Och Ortoma och Saniona, som var tröga till en början, fick för en tid sedan som förväntat sprutt uppåt och steg med 112 % på mindre än två veckor respektive med 188 % på fyra veckor. Trots detta har dessa fyra senast analyserade bolag ännu en god bit kvar till snittet för samtliga hittills analyserade bolags maxavkastning.

I mitt ständiga sökande efter kraftigt undervärderade småbolag har jag nu upptäckt en, som jag bedömer det anmärkningsvärd felvärdering av ett bolag, vilket lite i skymundan presterat häpnadsväckande resultat samtidigt som hittills mindre framgångsrika branschkollegor värderas långt högre. Med såväl svenska som internationella mått mätt framstår aktien ifråga som en av de bättre raketkandidaterna på länge, inte minst då en synnerligen kraftig uppvärdering kan motiveras redan utifrån faktiska resultat så här långt.

Favorit i repris?

I det stora bioteknikrallyt finns det en tidigare starkt glimmande pärla, som helt tycks ha glömts bort. Bolaget har ibland omnämnts (nyligen av mig själv) som jämförelseobjekt för att förklara varför vissa andra bioteknikbolag borde värderas upp. Men objektet självt tycks med detta i sig ha blivit allt mer förbisett. En företrädesemission i maj satte mycket kraftig press på kursen, som redan innan dess hade genomgått en rejäl vinsthemtagningsrekyl på en tidigare mångdubbling förra året. Idag framstår aktien som fyndvärderad.

Efter att aktien ifråga som mest nästan sjudubblats i kurs förra året började dess framgångar användas som argument för att andra liknande bolag skulle värderas upp. Ibland väl motiverat, ibland inte. Medan andra bioteknikbolag nu värderats upp kraftigt har bolaget ifråga självt dock värderats ned rejält samtidigt som företaget de facto haft stora framgångar i sin forskning, och inför väntade händelser under resten av året framstår aktien idag som en av de mest köpvärda i sektorn även internationellt sett.

Förutom en som jag ser det kraftig undervärdering i sig, anser jag att bolaget har en lite lägre risknivå än många andra små bioteknikbolag. Medan aktiekurserna i många andra små bioteknikbolag är extremt beroende av ett enda projekt, finns i föremålet för dagens analys en bättre riskspridning.

Eftersom det åter börjar bli dags för viktiga studieresultat från några av de mycket lovande projekten, som förra året fick kursen att explodera, samtidigt som kassan nu är välfylld och en stor licensaffär eller ett uppköp kan ligga nära i tiden, framstår det som att det nu blivit dags för bolaget att åter hamna i fokus. Fortsatt goda resultat från dess pågående projekt, skulle i sig innebära starka skäl för en explosiv uppvärdering och enligt min bedömning kunna utlösa ett mindre krig bland läkemedelsbolagen om att först sluka företagets lovande forskning.

Jag har den allra senaste tiden gjort ordentliga djupdykningar i bolagets verksamhet och kommit fram till att aktien blivit på tok för lågt värderad, såväl absolut som relativt andra små bioteknikbolag i takt med att fler och fler bioteknikaktier rusat i höjden. Företaget heter Immunicum.

Kurvan vänder åter uppåt

Det var så sent som i december förra året som aktien satte sin högsta notering hittills på 49,60 kr. Efter drygt 4 månaders rekylfas och sedermera kurshämmande nyemission under sommaren, har kursen flera gånger bottnat på dryga 15 kr och de senaste 3 månaderna byggt upp en solid bottenformation, som bör kunna utgöra avskjutningsramp för en ny raketuppskjutning. Nu ligger kursen på 16,80 kr och börsvärdet är 337 Mkr.

Den fallande trend som varit rådande sedan toppnoteringen är bruten och nyligen kom en första signal om vändning uppåt. Kurspressen från nyemissionen avtog och aktien steg snabbt under rekordomsättning. Därefter har vi fått en avstämmande kortsiktig vinsthemtagningsrekyl under kraftigt fallande omsättning. Aktien ser ut att ha satt en högre botten och i nuläget förefaller marknaden närmast bara vänta på första nyhetsrelaterade impulsen innan kursen på nytt börjar röra sig kraftigt.

Aktien har sedan introduktionen i april förra året hela tiden visat ett mycket positivt beteende i form av kraftigt stigande omsättning vid uppgångar och kraftigt fallande dito vid nedgångar. Detta i kombination med att aktien avslutat en mycket kraftig rekyl på förra årets sjudubbling, och under flera månaders tid byggt upp en stabil bottenformation samtidigt som aktien nu gett tydliga vändningssignaler, gör att möjligheterna till kraftiga uppgångar ser synnerligen lovande ut när jag nu går över till att belysa dagsläget i bolaget och vad som är att vänta i närtid.

Hyperintressant andra halvår

Sedan Immunicumaktien toppade på strax under femtiolappen i slutet av förra året har mycket positivt hänt. Projekten har fortlöpt och imponerande resultat har rapporterats, kassan har fyllts på kraftigt genom såväl en riktad emission som en företrädesemission, bolaget har kommit närmare ett läge där man kan sluta licensavtal eller bli uppköpt och liknande små bioteknikbolag har generellt stigit mycket kraftigt i kurs. Emissionerna gav 100 Mkr före emissionskostnader och bolaget räknar med att pengarna räcker så långt som till någon gång under 2017.

Immunicum står nu inför att påbörja fas II. Samtidigt vet vi att bolaget siktar på affär senast efter avslutad fas II och att det kan bli affär i ett mycket tidigare skede. Med tanke på de starka resultaten hittills förefaller det enligt min mening troligare att en affär kan ske i princip när som helst. Samtidigt kan vi räkna med viktiga del- och uppföljningsresultat från såväl en pågående som en formellt avslutad fas I/II-studie och nyheter kring den förestående fas II-studien liksom andra av bolagets projekt.

-Framstående forskning och imponerande nyckelpersoner

Immunicum har en mycket lovande teknologiplattform i COMBIG-plattformen, som är den man än så länge fokuserar på. Men även CD70-plattformen är intressant. Den högpotenta COMBIG-plattformen, som ligger till grund för bolagets tre längst komna projekt, gör det enligt min bedömning mycket troligt att intressenter bland läkemedelsbolagen hellre kan vilja köpa hela teknologiplattformen eller bolaget än sluta licensavtal för enskilda projekt. Liknande affärer har, som jag senast nyligen rapporterat om, skett mellan små bioteknikbolag och stora läkemedelsbolag, där de senare betalat mångmiljardvärden kontant och tagit på sig att betala ut ytterligare mångmiljardvärden i potentiella utvecklings- och försäljningsrelaterade milstolpar.

Immunicum var genom sin lovande forskning ganska rejält uppmärksammat redan före sin notering i april förra året. Och tittar man på historiken och personerna i och kring bolaget så bleknar i jämförelse persongalleriet i och kring de flesta andra mindre bioteknikbolag som en fläck gör av klorin. Såväl ledning som styrelse är en samling imponerande och mycket meriterade personer från den internationella bioteknik- och läkemedelsbranschen, och Immunicums vetenskapliga råd är bland det bästa jag sett i liknande sammanhang. Att insynspersoner har mycket stora aktieinnehav förpliktigar dessutom. Immunicum grundades 2002 som en avknoppning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, vilket förklarar en del av den genomgående höga kvaliteten och det imponerande nätverket.

-Stort omedelbart utrymme för uppvärdering

Jag finner det mycket märkligt att Immunicum (börsvärde 337 Mkr) värderas markant under WntResearch (börsvärde 442 Mkr) när det enligt min mening snarare borde vara 2 - 3 gånger högre värderat än Wnt, dvs den omedelbara potentialen i Immunicum är enligt min bedömning någonstans mellan +162 och +293 % (aktiekurs 44,1 - 66,1 kr).

Båda bolagen inriktar sig på metastaserande cancerformer. Immunicum, som har fyra projekt varav två i preklinik och två i klinik, har en formellt avslutad (där uppföljning dock ännu pågår pga fortsatt goda resultat) och en pågående fas I/II-studie och är på väg in i fas II. Wnt är bara i fas I med ett projekt och i preklinik med ett annat. Immunicum har kommit längre och har dessutom från början arbetat med det självklara upplägget att varje enskild indikation normalt kräver sina egna studier, och är därför igång med flera olika studier på olika indikationer. Vidare har man två plattformar och flera olika läkemedelskandidater, eller vaccinkandidater som det heter i Immunicums fall. Immunicum är dessutom noterat på First North, och inte Aktietorget som Wnt.

Immunicum har redan, utan allvarliga biverkningar visat faktisk behandlingseffekt på människor som är långt bättre än den för etablerade läkemedel, vilka dessutom ofta är förknippade med allvarliga biverkningar. Vidare förefaller effekten bli allt bättre ju längre utvärdering pågår. Wnt däremot har än så länge bara kunnat påvisa teoretiskt potentiell behandlingseffekt respektive effekt i preklinik och på djurmodeller.

Därmed finns en icke obetydlig risk att de aldrig så lovande teoretiska möjligheterna med Wnt:s projekt, som för så många andra bioteknikbolag tidigare, senare inte materialiserar sig i faktisk effekt på människa när man kommer till den punkten. Ändå värderas Wnt markant högre än Immunicum, som dessutom alltså har flera betydligt längre komna projekt. Wnt må ha möjligheter att bli en framgångssaga om allt vill sig väl, men i Immunicum kan man för en billigare penning köpa ett bolag som redan haft stora framgångar i flera projekt. Valet är självklart för min del.

Immunicums båda längst komna projekt bygger på samma teknologiplattform. Det gör den senare till ett hett uppköpsobjekt i sig. Och blickar man ut internationellt är det svårt att hitta små bioteknikbolag jämförbara med Immunicum, som inte har värderingar i miljardklassen eller rentav flera miljarder kronor. Vid fortsatt goda forskningsresultat framöver spänns bågen för kurspotentialen ytterligare. Således finns det nu en ovanligt god potential i Immunicum på såväl kort som lång sikt.

-Stark teknologi

Immunicums forskning syftar till att kunna erbjuda cancerpatienter behandlingsalternativ som förbättrar såväl överlevnad som livskvalitet. Då bolagets vacciner bygger på plattformsteknologier kan Immunicum utveckla vacciner mot många olika cancertyper. I nuläget har företaget fyra pågående projekt. Ett starkt fokus ligger på de tre som baseras på den prioriterade COMBIG-plattformen, som används för att utveckla vaccinerna Intuvax och Subcuvax.

Intuvax studeras för närvarande i två olika projekt, ett mot metastaserande njurcancer, RCC, och ett mot primär levercancer, HCC. Fas I/II-studien på njurcancer slutrapporterades redan den 31 mars. Rapporten visade inga vaccinrelaterade allvarliga biverkningar. Samtidigt uppnåddes en medianöverlevnad för patienter med dålig prognos, som klart överstiger den förväntade medianöverlevnaden som gäller för etablerade läkemedel vilka dessutom ofta förknippas med allvarliga biverkningar. Data visade också på tydliga tecken på tumörspecifik immunaktivering.

Pga lovande resultat har patienterna därefter fortsatt att följas upp och redan den 21 maj kom en ny rapport som visade ytterligare goda resultat. Då framkom fortsatt övertygande överlevnadsdata och att medianöverlevnaden för patienter med dålig prognos för närvarande låg på 13 månader mot förväntad medianöverlevnad på 8 - 9 månader vid behandling med etablerade tyrosinkinashämmare.

Vidare framkom att två patienter, vars tumörmetastaser efter Intuvax-behandling gått i progress, hade erhållit tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare och därefter uppvisat en anmärkningsvärd tillbakagång (regress) av samtliga kvarvarande metastaser. I ett av fallen handlade det om en patient med fyra hjärnmetastaser varav två försvann helt och resterande hade gått i omfattande partiell regress. I det andra fallet rörde det sig om en patient med extensiv sarkomatoid tumöromvandling som också uppvisade en partiell regress av alla metastaser. Immunicum uppger att enligt den samlade tillgängliga litteraturen på området borde ingen av dessa två patienter ha svarat på behandling med enbart tyrosinkinashämmare.

Bolaget skickade med anledning av resultaten och upptäckterna in en ansökan till den lokala etikprövningsnämnden i Uppsala för att få samla in ytterligare data vad gäller tumörrespons efter den nyligen avslutade fas I/II-studien på metastaserande njurcancer. Anledningarna till ansökan var två. Till att börja med menar man att framgångsrik vaccinbaserad immunterapi tycks förlångsamma tumörutvecklingen och i vissa fall även inducera en sen regress av tumören. För det andra har som sagt några av Immunicums studiepatienter pga tumörprogress erhållit tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare, vilket gör att Immunicum kan utvärdera eventuell synergieffekt mellan sin vaccinbaserade immunterapi och etablerad behandling.

Den 2 juni kunde bolaget sedan informera om att data från njucancerstudien presenterats på den betydelsefulla årliga ASCO-konferensen, där man erhöll mycket positiv feedback. En fullt finansierad fas II-studie står nu för dörren. Den 2 juni meddelade bolaget också att förberedelsearbetet inför denna befann sig i sin slutfas, varför nyheter om studiestart kan komma inom kort.

För närvarande pågår också en fas I/II-studie med Intuvax mot primär levercancer. Första patienten vaccinerades i oktober 2013 och sista patienten förväntas bli behandlad under nästa år. Målsättningen är att den första studiedatan ska komma redan i år.

Subcuvax har med lovande resultat utvärderats i prekliniska studier. Först in vitro (i provrör) och efter framgångar där har lovande resultat uppnåtts i djurförsök. Immunicum söker nu samarbetspartners som kan bidra med lämpligt GMP-framställt tumörantigen.

Immunicums CD70-plattform avser adoptiv immunterapi. Företaget har genomfört ett flertal lyckade in vitro-försök med CD70. Även lyckade djurförsök har genomförts. Enligt en vetenskaplig artikel publicerad i mars, framkom att T-celler som expanderats med Immunicums protokoll, jämfört med etablerade protokoll, visar en bättre överlevnadsförmåga, bättre förmåga att döda tumörceller i provröret, samt bättre förmåga att på nytt börja expandera vid kontakt med tumörceller när cellerna utsatts för immunhämmande faktorer som speglar den fientliga tumörmiljön.

-Tillfälligt bortglömd - Snart på tapeten igen

Redan under resten av det här året kan vi enligt Immunicums målsättning få nya kraftigt kurspåverkande nyheter från bolaget, inkluderande:

*Mer patientdata från den avslutade fas I/II-studien med Intuvax mot metastaserande njurcancer.

*Start av fas II-studie med Intuvax på patienter med metastaserande njurcancer.

*Studiedata från patienter i den pågående fas I/II-studien med Intuvax mot primär levercancer.

Man ska heller inte underskatta möjligheterna att det kan komma nyheter också kring Subcuvax och CD70.

Jag tror att aktien under återstoden av 2014 kan söka sig upp till decembertoppen, och vid fortsatt goda studienyheter kan etablera sig över denna och i så fall bryta tidigare helt obruten mark. Nästa år kan sedan bli minst lika spännande, där de forskningsrelaterade nyheterna kan bli riktigt många och de första delresultaten från fas II-studien kan börja komma. Om dessa någorlunda bekräftar resultaten i fas I/II-studien är det fullt möjligt att vi får se Immunicums börsvärde raka i höjden till flera miljarder kronor.

Med tanke på resultaten i fas I/II-studien ligger nämligen Intuvax, som jag ser det, mycket bra till för att på sikt beviljas exempelvis såväl fast track-status som möjligheter att börja säljas innan fullständiga fas III-studier. Dels pga de överlägsna resultaten, dels pga den goda biverkningsprofilen.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Att åka snålskjuts på raketdebutanter – Del 4

11 jul kl 11:33, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Bioteknikbolaget DexTech Medical, som introducerades på Aktietorget så sent som den 19 juni, har hittills fört en tämligen anonym tillvaro. Men aktien, som enligt min bedömning är kraftigt undervärderad relativt sina sektorkollegor i såväl Sverige som internationellt bör, i enlighet med vad jag skrev i del 3 i denna följetong likt flera andra ”misshandlade” nyintroducerade aktier senaste månaderna, kunna få en mycket kraftig uppvärdering framöver.

Marknaden har precis som förväntat börjat nosa upp de enligt mitt tycke bästa av dessa nylistade aktier och kurserna på dem har exploderat. Turen torde kunna komma till DexTech inom kort, speciellt som betydelsefulla nyheter av större dignitet än för de andra raketerna nu är nära förestående att döma av bolagets plan. En allmän köpjakt på oupptäckta lovande bioteknikbolag är ett annat trumfkort som torde lyfta DexTech, liksom de allt mer spektakulära affärerna mellan läkemedelsbolag och bioteknikbolag.

OptiFreeze, som jag skrev om i föregående del (nr 3) av denna följetong för ungefär 3 veckor sedan, tog bara 7 handelsdagar på sig för att under mycket hög omsättning nästan tredubblas i kurs. Och de två bolag, som jag i del 2 den 30 mars lyfte fram som mina allra starkaste kandidater bland bolagen på väg att nyintroduceras, fick precis som jag förväntade i del 3 till slut kraftiga kurslyft. Ortoma steg på knappt tre veckor med drygt 100 % och Saniona på likaledes knappt tre veckor med 115 %.

Oupptäckta/missförstådda innovativa och teknikintensiva bolag såsom företag inom bioteknik, medicinteknik, IT med mera är som bekant något av min våta dröm. Bäst utveckling av dem alla nådde Kancera som ungefärligen 12-dubblades på lite mindre än ett år efter att jag började skriva om dem tidigt förra året. Liknande möjligheter är svåra att hitta idag, men bland de bolag jag behandlat i denna följetong har det funnits, finns och kommer det att dyka upp flera som jag ser det riktigt starka kandidater med potential att mångdubblas. DexTech är ännu en sådan och några till hoppas jag kunna presentera längre fram. Följetongen kommer således sannolikt fortsätta med några delar till.

DexTech är redan i fas II

Låt oss börja med DexTech egna ord om verksamheten:

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en modifierad kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Bolaget har en stark klinisk förankring med värdefull specialistkompetens från forskningslaboratorium och tillverkning till klinisk onkologi. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden.

Med detta i ryggen går vi vidare och tittar på vad bolaget, som hittills inte gjort något väsen av sig sedan introduktionen, har i sin pipeline. Det är nu man höjer på ögonbrynen. Bolaget, som har ett börsvärde på endast 185 Mkr (aktiekurs 13,05 kr), är nämligen redan inne i fas II med sin främsta läkemedelskandidat. Faktum är att fas IIa redan är avklarad med mycket gott resultat och att fas IIb (den sista delen) är planerad att starta redan nu i höst.

Med tanke på de spektakulära avtal som slutits mellan bioteknikbolag och läkemedelsbolag det senaste året och framför allt på senare tid, liksom de supersockrade uppköpsbuden på bioteknikbolag, är det ingen särskilt fantasifull gissning att misstänka att DexTechs prostatacancerprojekt kommer att tilldra sig tonvis med uppmärksamhet.

-Stark plattform och 3 läkemedelskandidater

Utifrån en egenutvecklad patenterad teknologiplattform, GuaDex, har DexTech tagit fram tre olika läkemedelskandidater. OsteoDex är Bolagets huvudkandidat. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex och under 2014 avser DexTech inleda en klinisk fas IIb-studie. Övriga läkemedelskandidater är SomaDex för behandling av vissa hypofystumörer, neuroendokrina tumörer samt kastrationsresistent prostatacancer, CRPC, och CatDex, ett antimikrobiellt medel.

Så beskriver DexTech ödmjukt och kortfattat sin lovande forskning. De tre läkemedelskandidaterna har en rad potentiella indikationer, men i denna analys ska jag fokusera på OsteoDex och dess användning för indikationen prostatacancer. Detta med anledning av att det är här DexTech kommit längst. Ingalunda hänger dock allt på OsteoDex, utan det finns alltså en betydligt bredare pipeline i DexTech än i många andra bioteknikbolag med börsvärden långt högre än DexTech, och DexTech är dessutom långt längre komna än dessa. Men som jag ska komma fram till, anser jag att enbart OsteoDex tillämpning inom prostatacancer är fog nog för att värdera upp DexTech oerhört kraftigt.

OsteoDex bättre än Novartis blockbustermedel Zometa

OsteoDex är vad man kallar för bifunktionell. Detta genom att den verkar både som bisfosfonat (motverkar nedbrytning av ben) och cytostatikum (cellgift som dödar cancerceller). Kandidaten är avsedd för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer, CRPC. När en patient har metastaser i skelettet sker nedbrytning av ben och metastastillväxt på samma ställe. Tumörceller och osteoklaster (skelettnedbrytande celler) stimulerar varandra i en ond cirkel. OsteoDex hämmar här bennedbrytandet, vilket minskar den nämnda stimulansen samt dödar på samma gång tumörceller.

OsteoDex är en målsökande substans, vilket innebär att den koncentreras i skelettet just där metastaserna finns. Det möjliggörs genom att en del av OsteoDex-molekylen binder till benmineral som exponeras vid just benmetastasen. OsteoDex verkar aktivt sjukdomsbromsande, med potential att förlänga överlevnaden.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i västvärlden och cirka 25 % av de som har prostatacancer utvecklar obotlig kastrationsresistent prostatacancer (CRPC1) med skelettmetastaser. Idag finns endast ett litet antal godkända läkemedel som kan förlänga livet hos dessa patienter. Efter en begränsad tid utvecklar patienten sedan resistens mot det givna läkemedlet och patienten erhåller då ett nytt läkemedel för att lindra och förlänga livet. Därigenom är olika läkemedel inom terapiområdet mer kompletterande än konkurrerande, då varje läkemedel var för sig kan förlänga livstiden och höja livskvaliteten för patienten. Vart och ett av dessa läkemedel har idag, eller förväntas uppnå, en årlig försäljning på över 1 miljard dollar, vilket är gränsen för att kallas blockbuster.

Den årliga tillväxttakten för läkemedel mot prostatacancer väntas öka med 10,1 % per år till 2019. Det innebär i så fall att marknaden växer från 4,1 miljarder dollar 2012 till 8 miljarder dollar 2019. Tillväxten väntas främst drivas av den ökade förekomsten av prostatacancer, som i sig beror på en ökad livslängd, tillsammans med lanseringen av nya produkter för behandlingen.

DexTechs prekliniska studier har även tydligt visat att OsteoDex har lovande potential för behandling av avancerad bröstcancer med skelettmetastaser. Prekliniska resultat i djur indikerar att OsteoDex har betydande aktivitet mot tumörer i mjukdelar, trots sin specificitet till skelettmetastaser.

-Grundlig forskning och potential inom flera indikationer

För att verifiera OsteoDex verkningsmekanism har DexTech genomfört omfattande prekliniska studier. Zoledronsyra (Zometa) har använts som positiv kontroll i ett antal jämförande studier. Zometa är ett marknadsledande bisfosfonatläkemedel för behandling av osteoporos (benskörhet) samt för att förebygga/fördröja frakturer vid skelettmetastaser. Zometa är för närvarande det mest potenta bisfosfonatläkemedlet.

Under förra året löpte Novartis marknadsexklusivitet planenligt ut på Zometa och generisk konkurrens kunde träda in. Men Zometa har under åren med exklusivitet varit en mycket stark blockbuster med en årlig försäljning på långt över 1 miljard dollar. Under sitt sista år utan generisk konkurrens, 2012, sålde Zometa för nära 1,3 miljarder dollar.

Resultaten från de jämförande studierna visar att OsteoDex hämmar bennedbrytande celler lika effektivt som Zometa. Däremot visade sig OsteoDex faktiskt överlägsen avseende tumörcellsdödande egenskaper i studier där effekter på tumörväxt undersöktes.

I DexTechs apoptosförsök (programmerad celldöd) på levande tumörceller genomfördes jämförande experiment. Resultatet visade ingen effekt av Zometa men stark effekt av OsteoDex i det undersökta koncentrationsintervallet.

Vid CRPC förekommer även metastaser i mjukdelar (såsom lymfkörtlar, lever etc) utöver skelettmetastaser. Samma förhållanden råder vid avancerad bröstcancer. För att undersöka om OsteoDex kan ha positiv effekt även på mjukdelsmetastaser gjordes försök på råttor, där tumörceller implanterades i bröstkörtelvävnaden. När tumörväxt sen kunde konstateras behandlades hälften av råttorna med OsteoDex en gång per vecka under fem veckor. Tumörernas växt mättes kontinuerligt under studietiden. OsteoDex visade en kraftfull hämning av tumörväxten, vilket indikerar att OsteoDex även har en positiv behandlingseffekt på mjukdelsmetastaser.

-Genomförd fas IIa-studie och kommande fas IIb-studie

Under 2012/2013 genomfördes en klinisk fas I/IIa-studie. Det primära målet var att studera tolererbarhet och eventuella biverkningar. Studien var en multicenterstudie som genomfördes vid Södersjukhuset i Stockholm samt vid Universitetssjukhusen i Umeå och Lund. Studien omfattade 28 CRPC-patienter fördelade på sju dosgrupper, med fyra patienter i varje dosgrupp och stigande dos. I den högsta dosgruppen, där även effekt studerades, noterades en stark effekt på så kallade benmarkörer hos två av de fyra patienterna. Benmarkörer speglar ofta tumörsjukdomens förlopp. Resultaten är en god indikation på att OsteoDex vid lämplig dos har förväntad effekt. OsteoDex har dessutom visat sig väl tolerabelt med endast lindriga biverkningar.

Nästa steg i utvecklingen är nu en fas IIb-studie för att undersöka hur effektiv OsteoDex är vid behandling av CRPC. En nordisk multicenterstudie på 60-80 patienter är planerad att starta i höst med Umeå Universitetssjukhus, Herlev Hospital i Köpenhamn samt Södersjukhuset i Stockholm som studiecentra. Studien avslutas sedan i fjärde kvartalet nästnästa år.

Stor vikt läggs vid studiedesign för att säkra ett tydligt resultat avseende behandlingseffekt. I detta sammanhang är det relevant att Sten Nilsson (grundare, styrelseledamot och en av huvudägarna) tillsammans med kollegor designade och genomförde Algetas/Bayers ”First-in-man-studie” samt efterföljande randomiserad fas IIb-studie avseende Alpharadin (Radium-223), nu med handelsbeteckningen Xofigo. Sten Nilsson var med om att designa och genomföra Alpharadins (Xofigos) fas III-studie (ALSYMPCA). Xofigo fick sedan marknadsgodkännande från FDA i maj 2013 och från EMA i december 2013. Med andra ord har Sten Nilsson värdefull erfarenhet inom framgångsrik studiedesign och genomförande av kliniska studier med nya preparat inom området.

Den planerade fas IIb-studien ska alltså omfatta 60-80 väldefinierade CRPC-patienter. Patienterna kommer att fördelas mellan två behandlingsarmar, så kallad blindad fördelning. Behandling planeras att ges varannan vecka i maximalt 24 veckor (med andra ord kan de första initiala delresultaten komma tidigt). Hela studien beräknas pågå i cirka 24 månader innan alla patienter är färdigbehandlade. Samtliga patienter som deltar i studien kommer att få tillgång till bästa tillgängliga standardbehandling. Genom sitt deltagande i studien kommer patienterna att följas extra noggrant. OsteoDex/placebo kommer att ges som en extrabehandling.

Utlicensiering eller uppköp kan komma tidigt

DexTech kan för presumtiva licenstagare idag visa upp en komplett tillverkningsmetod av OsteoDex, från bulklösning till färdiga vialer och allt under så kallat GMP-utförande (Good Manufacturing Practice). Låga kostnader för ingående råvaror samt en relativt enkel produktionsprocess skapar förutsättningar för potentiella licenstagare att tillämpa en konkurrenskraftig prissättning med goda marginaler avseende OsteoDex.

Bolaget har identifierat och haft inledande diskussioner med flera presumtiva licenspartners.  Målsättningen är att ingå ett licensavtal under den kommande fas IIb-studien eller i samband med dess slutförande. Den övergripande målsättningen är att inom (notera ”inom”) 36 månader från studiestart, det vill säga 2017 eller tidigare, sluta ett licensavtal avseende OsteoDex. Flera stora och medelstora läkemedelsbolag uppges ha visat intresse för OsteoDex och bolaget har tecknat sekretessavtal med flera läkemedelsbolag. Att bolaget har ett licensavtal inom 36 månader som målsättning ska man dock ta för vad det är, nämligen endast en målsättning.

Om studien visar initiala delresultat som bekräftar de tidigare resultaten, tror jag att DexTech kommer bli fullkomligen överöst med erbjudanden som blir för svåra att motstå, såväl avseende licensavtal som rena uppköpserbjudanden. Jag skulle dock tro att man har is i magen att avvakta åtminstone tills de första initiala delresultaten från fas IIb-studien innan man svarar på eventuella erbjudanden. Detta eftersom goda dylika resultat höjer värdet på OsteoDex synnerligen kraftigt. Och det vore rent av dumdristigt att inte vänta till dess, eftersom man redan har säkrat finansieringen av studien och mer därtill.

Att DexTech utåt sett kommunicerar målsättningen att inom 36 månader från studiestart sluta licensavtal är en närmast självklar men ändå viktig signal till potentiella partners eller uppköpande bolag, om att man vet värdet av sitt projekt och redan har kapitalet och kompetensen som krävs för att på egen hand genomföra den kommande studien.

Med andra ord, att man inte har behov av att sluta några avtal eller låta sälja sig med rabatt för att kunna gå vidare. Det hindrar givetvis inte de många läkemedelsbolagen världen över som lider av utlöpande patent på storsäljare och stegrande generisk konkurrens att slåss om OsteoDex långt innan dess. Den skållheta marknaden för avtal mellan bioteknik- och läkemedelsbolag liksom rena uppköp av bioteknikbolag, talar snarare för att det kommer bli krig om DexTech redan vid de första initiala delresultaten, om inte förr. Bolaget vill också utlicensiera sina två andra läkemedelskandidater SomaDex och CatDex.

Potentiella mångmiljardvärden

Senast häromveckan köpte läkemedelsbolaget Roche bioteknikbolaget Seragon Pharmaceuticals, som forskar kring bröstcancer. Seragons längst komna projekt, den experimentella substansen ARN-810, befinner sig för närvarande endast i fas I för bröstcancer. Det hindrade inte Roche att betala hela 4,9 miljarder kronor kontant och ytterligare upp till 6,8 miljarder kronor om Seragon uppnår vissa milstolpar i läkemedelsutvecklingen. Svindlande summor för ett litet bolag i så tidig fas.

Det hela blir än mer anmärkningsvärt när man betänker att Seragon är resterna av Aragon Pharmaceuticals, som för ungefär ett år sedan köptes upp av Johnson & Johnson. Då var det den experimentella substansen ARN-509, som befann sig i fas I/II för prostatacancer som föranledde uppköpet. Resten av Aragons verksamhet knoppades i samband med detta av till aktieägarna i form av Seragon, som nu alltså också blivit uppköpt. Johnson & Johnson betalade 4,4 miljarder kronor kontant och ytterligare upp till 2,4 miljarder kronor om prostatacancerprogrammet uppnår vissa milstolpar i läkemedelsutvecklingen. Summa summarum har Aragons aktieägare därmed erhållit 9,3 miljarder kronor kontant och erhåller potentiellt ytterligare upp till 9,2 miljarder kronor i milstolpsbetalningar. Totalt alltså 18,5 miljarder kronor om alla milstolpar också uppnås.

Detta säger en del om potentialen i det bifunktionella OsteoDex som visat så mycket bättre sammantagna resultat än Novartis blockbuster inom prostatacancer samtidigt som marknaden för prostatacancer förutspås växa kraftigt i framtiden. Då OsteoDex dessutom visat potential att kunna få användning inom fler indikationer än prostatacancer, förstår man snabbt att OsteoDex-projektet har potential att inbringa mångmiljardbelopp till DexTech även om projektet skulle säljas i ett tidigt skede.

Ovanstående är bara några enstaka exempel från en störtflod av spektakulära uppköp och licensavtal som under det senaste året tilltagit allt mer i styrka. Läkemedelsbolagen världen över har blivit allt mer desperata i takt med att patenttiden på allt fler av deras gamla storsäljare löpt ut eller närmar sig sitt sistadatum. Konkurrensen om lovande projekt har successivt tilltagit enormt. Ytterligare en orsak till läkemedelsbolagens uppköps- och avtalsiver är att dessa sedan långt tillbaka i tiden mangrant renodlat och skurit ned sina egna forsknings- och utvecklingsavdelningar till ett minimum, inte minst sina avdelningar för just nyupptäckter. Under många år bidrog detta stödjande till resultatutvecklingen, men till slut kommer verkligheten ikapp och man tvingas likaledes mangrant att köpa eller licensiera in projekt från de många fristående små bioteknikbolagen. Och när trenden blir riktigt stark, såsom nu, skjuter också priserna i höjden.

-Förutsättningarna på plats för snar uppvärdering

Listningsemissionen tillförde DexTech 30 Mkr (före emissionskostnader om ca 1,5 Mkr), varav 21 Mkr ska användas till fas IIb-studien med OsteoDex. Verksamheten går runt med mycket låg burn rate, bl a tack vare ett gediget nätverk, betydelsefull erfarenhet och de olika läkemedelskandidaternas beskaffenhet. Bolaget uppger att kostnaderna totalt (dvs inklusive tidigare kostnader) bedöms ha uppgått till endast 50 Mkr efter fas II, vilket är väldigt lite i sammanhanget. DexTech (börsvärde 185 Mkr) anser sig också ligga ett till två år före jämförbara noterade bolag såsom Immunicum (börsvärde 314 Mkr) och WntResearch (börsvärde 495 Mkr), två bolag med betydligt högre burn rate. När man sedan betänker DexTech-organisationens erfarenhet av och kompetens för framgångsrik studiedesign och genomförande av kliniska studier (ett område där väldigt många små bioteknikbolag fallerar), förvånar det än mer att DexTech inte värderas markant högre än Immunicum och Wnt.

Ett börsvärde runt miljarden för DexTech vore på intet sätt märklig i nuläget, sett utifrån de värderingar som råder på bioteknikbolag världen över nu och framför allt inte relativt de priser som råder i affärer mellan dessa och läkemedelsbolag. Ett börsvärde på rentav 2-3 miljarder kronor vid goda initiala resultat i fas IIb som bekräftar resultaten från fas IIa vore inte heller det märkligt om man ser till dagsläget internationellt. Speciellt inte med tanke på DexTechs plattform och att man har fler projekt. Men jag kommer aldrig invänta sådana priser utan säljer långt tidigare. Detta då DexTech för mig liksom de flesta andra affärer handlar om att jag identifierat vad jag tycker vara en omedelbar felprissättning och därför har köpt på vad jag anser vara en i närtid uppenbar chans till mycket kraftig uppvärdering.

Vid listningsemissionen tog huvudägarna och närstående till dem nästan hela emissionen vilket är väldigt ovanligt. Därmed är freefloaten mycket liten och dessutom finns ett lockup-avtal bland huvudägarna som innebär att de måste behålla minst 90 % av sina aktier under de första 12 månaderna räknat från första handelsdagen. Det finns således förhållandevis mycket lite aktier ute på fria händer.

Aktien har så sakteliga börjat röra lite på sig i takt med att omsättningen sakta ökat och chansen är nog ganska hög att, med eller utan uppmärksamhet, kortsiktiga som ridit med på aktier som Saniona och Wnt när de rusat och nu tagit eller tar hem delar av vinsten för att leta oupptäckta bioteknikaktier, successivt kommer börja nosa på DexTech framöver.

Efter en anonym start på AktieTorget går DexTech nu en synnerligen händelserik tid till mötes, där den kommande starten av fas IIb-studien, initiala delresultat från denna liksom nyheter om utvecklingen för de andra läkemedelskandidaterna, bör medföra att bolaget går från att vara mer eller mindre totalt okänt på aktiemarknaden till att dra till sig intresse på samma sätt om andra liknande bolag gjort med hejdlöst stegrande aktiekurser som följd. Alla ingredienser är i alla fall på plats. Nu är det bara att luta sig tillbaka och smaka på anrättningen.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Att åka snålskjuts på raketdebutanter – Del 3

19 jun kl 14:16, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Idag har två nya bolag sett dagens ljus på AktieTorget. Aktiekurserna i de båda bolagen håller sig hittills nära sina emissionskurser, helt i linje med det svalare klimatet för nyintroduktioner som vi sett de senaste månaderna. Men till skillnad från flertalet andra bolag som noterats de senaste månaderna faller inte aktiekurserna kraftigt under sina emissionspriser, och det är förståeligt.

Jag bedömer att speciellt det ena av dagens båda nya bolag, Optifreeze, framöver har förutsättningar att bli en riktig raket. En sund och spekulationsfri start på första handelsdagen samt en låg free float i kombination med en världsunik teknik, vilken kan revolutionera världsmarknaden för frukt och grönt liksom färdigmat, utgör en grund som mycket väl kan innebära att vi här har sett en av de kommande årens största börsvinnare äntra marknaden.

Men låt mig först börja med en genomgång av min dagsaktuella syn på småbolagsmarknaden.

Revansch för småbolagen efter emissionstopp?

Lagom till dess att Ortoma började handlas den 31 mars kallnade klimatet för nyintroducerade aktier som ”över en natt”. De som tecknade sig i emissionen har visserligen som mest hittills kunnat erhålla 45 % i avkastning (emissionskurs 4 kr, högsta betalkurs hittills 5,00 kr för aktien och 1,60 kr för optionen som erhölls vederlagsfritt med en option per två tecknade aktier). 45 % är inte att förringa, men det är ingenting mot vad som kan motiveras om bolaget når i närheten av sina mål, och inte heller i närheten av liknande bolag som introducerades tidigare med likvärdiga eller rentav sämre förutsättningar. Se mer om det i del 2 av denna följetong.

Jag nämnde i samband med inslaget om Ortoma att man ska vara uppmärksam på att marknaden för nyintroduktioner plötsligt kan bli mättad. Den enorma ström av listningsemissioner och vanliga nyemissioner, som genomfördes respektive annonserades av framför allt småbolag vid den tiden förmådde uppenbarligen göra just detta. Någonstans ska pengarna tas ifrån och när det gäller marknaden för småbolag är det i mångt och mycket från samma grupp av investerare som pengarna kommer.

Från att vi tidigare sett allt fler småbolag skjuta upp som raketer och ständigt klättra mot nya toppar, har vi sedan årets första månader nu sett allt fler av dem gradvis rekylera ned allt längre från sina toppar. Det har varit en allmän tendens, som också förmått mig att allt sedan toppen uppmana till generellt lägre risktagande vad gäller placeringar i småbolag.

Men under resten av sommaren minskar nu antalet listningsemissioner och vanliga nyemissioner mycket kraftigt. Det innebär att vi går från en helt extrem period av kapitaldränering av småbolagsmarknaden till en period med närmast totalt lugn. Samtidigt har såväl Stockholmsbörsen som internationella börser klättrat stadigt vidare upp mot nya toppar.

Under emissionstoppen dränerades småbolagsmarknaden uppenbarligen på mer kapital via de olika emissionerna än vad kapitalunderlaget för småbolagsaktier hann fyllas på av riskvilliga småsparare och gränsöverskridande större investerare. Tidigare hade motsatsen gällt under lång tid, vilket då ledde till att även allt mer tveksamma småbolag blev hett villebråd. När nu emissionstoppen klingar av abrupt, finns det istället goda möjligheter att det kommande månader kommer in mer nytt placeringsvilligt kapital på småbolagsmarknaden än vad det dyker upp nya aktier till salu, och att vi därför får en generell rekyl upp i småbolagen. Fortfarande anser jag dock att man allmänt markant bör begränsa sin totala risknivå i portföljen relativt läget före toppen, och specifikt vara mycket mer kräsen vid valet av enskilda placeringar.

I det läget kommer utan tvekan de bolag som verkligen konkret presterar och successivt förverkligar sin potential att ligga bäst till, om vi tittar på bolagen som varit noterade sedan länge. Och tittar vi på nyligen introducerade bolag ligger högst sannolikt några utvalda av de allra senast listade bolagen, där det också fanns starka skäl för en raketuppgång som sedan uteblev, bäst till. Dessa bolag har heller ingen tradingshistorik i form av stora antal småsparare som på en tidigare raketresa upp köpt in sig på höga nivåer, och som nu kommer stå redo att sälja om kurserna återhämtar sig kraftigt.

En tendens till vändning uppåt för småbolagen har jag redan sett tydliga initiala tecken på de senaste veckorna. Och det är just de mer kvalitativa aktierna som går bäst. Tendensen har varit tydlig även i USA där det stora småbolagsindexet Russel 2000, som på kort tid föll ca 10 % medan resten av aktiemarknaden låg kvar kring rekordnivåer, nästan obemärkt bit för bit letat sig upp ganska nära toppnivån igen och faktiskt kan komma att utlösa en köpsignal och en ny hausse bland småbolagen.

Samtidigt ser utsikterna för världskonjunkturen inklusive krisekonomier ut att fortsätta ljusna och aktierna i storbolagen trendar allt jämt uppåt på samma gång som räntorna ser ut att förbli extremt låga. Fortsätter den övergripande utvecklingen på världens börser att vara positiv ökar det chanserna för en rejäl generell upprekyl bland småbolagen, särskilt som en fortsatt kursökning för storbolagen från nuvarande nivåer lär medföra att ytterligare kapital på marginalen börjar leta sig ned till småbolagen i jakten på ännu ej uttömda avkastningsmöjligheter. Speciellt som småbolagen urskillningslöst brakat ned mycket kraftigt från sina toppar.

Men, som sagt, nu mer än tidigare gäller det att skilja på bra och dåliga bolag och redan höga förväntningar respektive allt för måttliga diton. Detta då kapitalet lär vara mer selektivt än tidigare när verkligheten nu börjar komma ikapp de värsta förhoppningsbolagen, och småspararflocken fått känna på rejäla ras i aktier som tidigare bara rusat högre och högre.

Småbolagen rasade på oerhört kraftigt trots att börsindexen fortsatte tugga på uppåt. En kombination av att de allra flesta småbolagen urskillningslöst hade värderats upp på tok för snabbt, att verkligheten började komma ikapp vissa samt kapitaldräneringen via emissionstoppen. När nu småbolagen generellt rasat ihop samtidigt som storbolagen fortsatt uppåt från redan höga nivåer, finns goda förutsättningar att småbolagen (de som förtjänar det) rekylerar upp samtidigt som åter mer kapital letar sig ned till dessa när potentialen i storbolagen blivit mer begränsad. Dessutom är vi nu inne i sommarperioden då börsaktiviteten generellt sjunker och de som vill ha mer action får söka sig till just småbolagen.

Hett i frysen – Optifreeze unika teknik kan bli bingo

Idag introducerades Optifreeze på Aktietorget. Aktien, som kunde tecknas för 4,10 kr i listningsemissionen har hittills handlats till som lägst 4,00 kr och som högst 5,10 kr. Omsättningen har varit mycket god, särskilt med tanke på den starkt begränsade free floaten, och efter en trevande inledning har en stadigt stigande tendens etablerats. Det förefaller som om eventuella kortsiktiga placerare från bolagets private placement och emission passade på att likvidera sina aktier på morgonen, och då det finns mycket få aktier ute på så kallade fria händer kan man misstänka att aktien kommer att ha få hinder mot att etablera en starkt stigande trend.

Värderingen är dessutom anmärkningsvärt låg i förhållande till såväl bolagets faktiska potential som dess initiala mål. Eftersom det finns anledning att räkna med ett omfattande och högintressant nyhetsflöde med start redan nu under sommaren, finns också rätt faktorer på plats för ett stegvis rally kommande månader.

Optifreeze listningsemission, som genomfördes i maj, gav en god teckningsgrad på 150 %. Visserligen långt ifrån de rekordnivåer som vissa bolag dessförinnan hade nått på i storleksordningen 500 – 700 %. Men som vi vet var det också någonstans där som marknaden mättades. Vid de rekordnivåerna, i dessutom markant större emissioner än Optifreeze, hade uppenbarligen så gott som alla som kunde tänkas intressera sig för bolagen ifråga tittat närmare på desamma och gjort ett övervägande att teckna sig. Det fick till följd att när väl aktierna började handlas på marknaden så fanns i princip bara potentiella säljare som allihop hade drömt om snabba klipp, vilket medförde att det istället för förväntade extrema kursuppgångar blev ett gatlopp om att tidigt ta hem en vinst. Således blev det endast en mer normal uppgång första handelsdagarna och sedan en snabb resa ned till introduktionskursen.

I fallet Optifreeze är förutsättningarna de omvända. Intresset för emissionen var gott trots då skakig småbolagsmarknad, vilket är ett bra betyg förstås, men den stora massan placerare återstår ännu att intressera sig för bolaget och eventuellt köpa in sig. Det skapar tillsammans med en låg free float och en bra start på första handelsdagen, goda förutsättningar för att kommande nyhetsflöde ska kunna göra aktien till en storvinnare.

Revolutionerar livsmedelsmarknaden

Optifreeze har en väl patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan bibehållas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Det skapar helt nya möjligheter för livsmedelsproducenter att ta vara på affärsmöjligheter och addera värde till sina produkterbjudanden. En annan effekt är att det kan leda till mindre matspill och mindre miljöpåverkan av långväga respektive onödigt snabba transporter. Ytterligare en möjlig effekt är att ekologiska varor, som enligt min erfarenhet ofta har mycket kortare hållbarhetstid än sina icke-ekologiska likar, skulle kunna få kraftigt förlängd hållbarhetstid, lägre priser och en större marknad. Detta ser jag dock inte som någon av de mest spännande möjligheterna med Optifreezes teknik, utan mer som en glad parentes.

För att använda Optifreezes egna ord om tekniken:

Frukt, grönsaker och bär tappar såväl smak och form som struktur vid djupfrysning. Detta beror på att den levande växtens celler sprängs av de iskristaller som bildas vid frysningen. Detta är särskilt tydligt för växter med mjuk struktur, som exempelvis jordgubbar, men gäller även för rotfrukter och grönsaker som spenat och sallad. Genom att kontrollera vattnet i cellerna och förändra dess sammansättning kan kristallbildning förhindras och cellstrukturerna bevaras intakta. Växten överlever nedfrysningen samtidigt som den smakar och ser ut som när den plockades även efter upptining.

Optifreeze jobbar nu på högvarv med följande målsättningar:

* Pilotanläggning hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2014;
* full produktion hos aktör inom livsmedelsbranschen under 2015 i två produktionslinjer och därmed påvisad uppskalning till industriell skala;
* införandet av ett ledningssystem för kvalitet i enlighet med ISO 9001 under 2015;
* certifiering och CE-märkning av produkten under 2015;
* samarbetsavtal med aktör inom frys-/logistiksektor för att adressera den globala livsmedelsbranschen;
* installation av ytterligare två produktionslinjer hos aktör inom livsmedelsbranschen
under 2016;
* installation av ytterligare två produktionslinjer hos aktör inom livsmedelsbranschen
under 2017.

Med sex produktionslinjer i full drift är målsättningen att nå ett resultat efter skatt på 15-20 Mkr på årsbasis. Det kan jämföras med dagens måttliga börsvärde på 35 Mkr vid kursen 4,50 kr. Skulle Optifreeze lyckas nå denna målsättning till 2017, dvs om tre år, torde ett p/e-tal på 30-60 vara fullt möjligt givet de gigantiska tillväxtmöjligheterna och den unika position bolaget då har. Med andra ord skulle då ett börsvärde på 450-1200 Mkr vara nåbart. Det skulle innebära en aktiekurs om 57,69-153,85 kr om tre år.

Nu går sällan något spikrakt mot stora framgångar, men den svindlande potentialen och den så glasklart logiskt användbara tekniken som Optifreeze har, gör det för mig svårt att tro annat än att aktien står inför en kraftig uppvärdering när kunskapen om dess existens breder ut sig på marknaden. Till råga på allt nämnde Optifreeze för en tid sedan, i ett relativt anonymt pressmeddelande rubricerat som gällande en styrelseförändring, att ”OptiFreeze arbetar för närvarande med att utvärdera alla de alternativ som står till buds gällande den pilotanläggning som är planerad att byggas. Målsättningen är att fatta beslut om samarbetspartner och former för ett samarbete under sommaren.”. Sommaren är här nu (ja, det är faktiskt redan Midsommar!), och således kan det alltså börja komma sprängstoff från bolaget redan med början här och nu.

Den mer långsiktiga potentialen är svår att exakt kvantifiera, men då tekniken kan komma att få ett mycket brett användningsområde på den gigantiska globala livsmedelsmarknaden och dessutom fler potentiella användningsområden utanför livsmedel, är det nog ingen överdrift att påstå att den potentiella marknaden uppgår till svindlande mångmiljardbelopp. Som alltid vid investeringar i småbolag anser jag att man ska ta det kallt och aldrig glömma vikten av riskspridning, men på mig fladdrar fjärilarna för fullt i magen när jag sneglar på Optifreeze.

Slutligen, under sommaren kommer det ytterligare en del i denna följetong.

Glad Midsommar!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Ridån går upp för akt tre i Mavshack

13 jun kl 14:31, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Efter en längre tid där Mavshack-aktien rekylerat och varit i mitt tycke relativt ointressant för nyplaceringar, ser det nu ut som om företaget och aktien kan stå inför en ny dynamisk fas i utvecklingen. Häromdagen meddelades att Mavshack blivit godkänt för handel på First North och att aktien börjar handlas där redan nu på måndag. Detta tror jag blir startskottet för en synnerligen händelserik period i bolagets och aktiens historia.

Amerikanska fonder köper in sig

Mavshack genomför nu en intensifierad satsning på att bli ledande på asiatisk film på nätet. Som ett led i detta sluter man allt fler avtal med allt mer betydelsefulla samarbetspartners. I mars kunde man dessutom meddela att två amerikanska fonder köper in sig i Mavshack med 18 Mkr via en riktad emission till ett pris motsvarande 7,20 kr per aktie, dvs markant över nuvarande aktiekurs.

De amerikanska fondernas insteg i lilla Mavshack kom lite i skymundan i och med att nyheten kom när de svenska småbolagens kurser var på väg kraftigt ned, och få positiva nyheter lyckades tilldra sig normalt intresse. Men jag tror vi kommer få se fler nyheter i denna riktning från Mavshack nu när aktien flyttar över till First North.

Dessutom avser bolaget parallellnotera sin aktie på Singapore Stock Exchange, vilket för mig skvallrar lite om vad man faktiskt har på gång där ute. Att bolagets slutkunder och samarbetspartners finns i regionen ger oss en hint om att där kan finnas många som vill vara med och investera i Asiens eget Netflix. Som jag berättat om tidigare har ju Mavshack en helt egen och unik affärsidé som gör att man faktiskt riktar sig till andra delar av marknaden än vad Netflix med flera andra gör. Mavshacks inriktning gör att man är på god väg att bygga upp en marknad, där man kan få en monopolliknande situation liknande den det gigantiska Netflix har.

Jag ser det som troligt att Mavshack har en rad stora nyheter att komma med efter de första dagarnas handel på First North, och även att det kan tillkomma fler stora professionella investerare efter listbytet. Placerare som då antagligen kommer få köpa in sig via så kallade book building processes i riktade emissioner, där priset hamnar i nivå med eller rentav över för dagen rådande marknadskurs. Det är åtminstone detta man öppnar upp för när man nu flyttar till First North, inte minst om man studerar vad som hänt i andra bolag som gjort samma sak.

Själva listbytet liksom planerna på en singaporiansk parallellnotering skriker lång väg att det finns ett växande professionellt och internationellt intresse för att få vara med i Mavshack när detta lilla spännande bolags expansion ännu är i sin linda. Med pengarna från emissionen till de amerikanska fonderna och eventuella ytterligare riktade emissioner, får Mavshack möjlighet att kraftigt skruva upp sina tillväxtambitioner och smida medan järnet är glödhett och eventuella konkurrenter är frånsprungna.

Givetvis är mitt resonemang ovan spekulativt och kan visa sig vara fel. Men min erfarenhet och de signaler jag hittar säger mig motsatsen.

Dags för nästa stora uppgångsvåg?

Tekniskt sett visar aktien nu tydliga tecken på att vara klar med rekylen på den andra stora uppgångsvågen och att nästa uppgångsvåg, den tredje, kan rendera en toppkurs på ca 15,50-16 kr. Om aktien framöver sen fortsätter att följa sitt tydliga vågmönster, finns förutsättningar att en femte och avslutande uppgångsvåg på den pågående långsiktiga uppgången kan nå runt 40 kr inom det närmaste året. Att insiders stora innehav av aktier i bolaget nu fått sällskap av två amerikanska fonder samt en finsk investerargrupp, stärker den här bilden ytterligare.

Till sist

Jag vill å det varmaste tacka er alla för era många lyckönskningar och vänliga ord i samband med mina många och långa sjukhusbesök, som kom att bli långt mer omfattande än vad någon hade räknat med. Men som det ser ut nu är jag i mål och kan se fram emot att vara tillbaka i vanliga gängor igen. Jag är som ni förstår full av längtan till att kunna skriva såsom tidigare igen, och tänkte mjukstarta nu under sommaren med ett antal kortare analyser för att sedan till hösten med full energi åter börja med också de betydligt mer omfattande analyser, som ni varit vana vid att läsa här med jämna mellanrum.

Jag ser väldigt många intressanta placeringsmöjligheter framöver nu när småbolagen, precis som förväntat genomgått en mycket kraftfull korrektionsfas på marknaden. Men det kommer mer än tidigare krävas att placeringsvalen sker med mycket stor noggrannhet.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Att åka snålskjuts på raketdebutanter – Del 2

30 mar kl 08:03, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

I Skåne huserar en för de flesta relativt okänd fondkommissionärsfirma, som det senaste halvåret haft omåttliga framgångar med sina listningsemissioner. Firman, som heter Sedermera Fondkommission, har lyckats knyta till sig en rad intressanta bolag som sedan introducerats till i flera fall synnerligen förmånliga villkor för de som fått tilldelning i emissionerna. Detta uppenbarligen för att säkerställa en starkt positiv utveckling från start istället för att riskera en mångårig, speciellt för nyintroducerade bolag, förödande nedtrend.

Detta har också, förutom en mycket stark kursutveckling efter noteringen av respektive bolag, säkrat extra god uppmärksamhet och PR för bolagens verksamheter ifråga och en enligt min bedömning större chans att lyckas med eventuella framtida emissioner i samband med expansion, marknadsgenombrott osv.

Det ska heller inte underskattas att underprissättningen medför att man får särskilt många som anmäler sig för teckning och delar på den utbjudna volymen, och man därigenom får särskilt många nya aktieägare vilka bidrar till en betydligt bättre omsättning i den underliggande aktien än vad som annars skulle uppnås. Och just ägarspridning och vettig handel i aktien är ju en del av målet med en listningsemission, och en grundförutsättning för att aktien på längre sikt ska bli rätt prissatt på marknaden.

Sedermera har för sin del samtidigt tilldragit sig en ökande ström bolag som vill gå via dem för en notering, och allt större kapitalflöden från angelägna tecknare. I återstoden av denna följetong (”Att åka snålskjuts på raketdebutanter”) ska jag behandla två bolag, som Sedermera nyligen genomfört extremt framgångsrika listningsemissioner i och där de båda aktierna inom kort tas upp för handel. Ett tillfälle då det enligt min mening bör finnas mycket stort utrymme att göra en kortsiktig kursvinst för den som köper direkt via marknaden.

Att det stora flertalet tecknare i Sedermeras listningsemissioner, och kanske framför allt i de två nämnda bolagen, endast erhåller tilldelning i form av minimiposten som brukar ligga runt 5000 kr, gör som jag nämnde redan i del 1 förra fredagen (se föregående inslag nedan) att den verkligt stora chansen till avkastning ligger i att komma över aktier på marknaden innan aktierna eventuellt blir fullvärderade. Och när det gäller de båda bolag som är huvudföremålen för återstoden av denna följetong, nämligen Ortoma och Saniona, är potentialen från emissionskursen den bästa i mannaminne.

Låt mig dock först börja med en lärorik genomgång av flera andra nyligen noterade bolag som haft extrema kursframgångar, för att slutligen anlända i en bedömning om vilka möjligheter som nu finns i Ortoma respektive Saniona, dels relativt dessa kursraketer och dels relativt liknande sedan länge noterade bolag.

Fortsättningen på denna analys finner ni i följande pdf-fil:

http://blogg.passagen.se/klarsynthet/resource/Analyser/Raketdebutanter del 2.pdf

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Att åka snålskjuts på raketdebutanter – Del 1

21 mar kl 13:40, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Jag får numera väldigt ofta frågor om listningsemissioner (emissioner i bolag som är på väg att noteras på aktiemarknaden). Tidigare har jag valt att inte prioritera att skriva om dylika, då de varit få till antalet och mestadels måttligt intressanta. Det senaste halvåret har dock ett markant skifte skett, med ett flertal högintressanta listningsemissioner i småbolag.

Jag har emellertid valt att inte skriva om dessa då man redan på förhand kunnat ana att det stora flertalet tecknare inte skulle kunna bli tilldelade mer än den lilla minimipost på i häraden 5000 kr som brukar tillämpas, och att endast de som tecknar för mycket stora summor skulle kunna räkna med någon nämnvärd tilldelning utöver nämnda minimipost. Flertalet av de intressanta listningsemissionerna har blivit omåttligt övertecknade.

Med utsikter om minimal tilldelning för den stora massan har jag inte sett anledning att prioritera analyser på bolag som står inför listning, när man samtidigt i flertalet redan noterade bolag, inklusive många av de mest intressanta småbolagen, kan handla relativt sett obegränsat på marknaden. Det är förstås inte kattskit att få tilldelning om runt 5000 kr i en emission där kursen sen långt mer än dubblas, men de ytterst begränsade möjligheterna för det stora flertalet att placera nämnvärda summor här har gjort att jag inte prioriterat att skriva om listningsemissioner.

Med start idag ska jag dock ändra på den saken genom att belysa några enligt min mening sällan skådat intressanta nyintroduktioner på aktiemarknaden, där det kan finnas mycket hög avkastning att hämta även för de som köper in sig efter att handeln inletts. Omsättningen i de mest intressanta nyintroducerade aktierna har på senare tid varit fantastiskt bra, vilket öppnar upp möjligheter för det stora flertalet som vill handla för lite större summor än runt 5000 kr.

Den som blivit lottlös vid tilldelningsprocessen eller helt enkelt missat att teckna sig, behöver inte bli utan vinst. Potentialen i några av bolagen är nämligen så kittlande, såväl absolut som relativt, att det ser ut som om det kan bli en repris av de spektakulära kursuppgångarna i några av de mest framgångsrika introduktionerna det senaste halvåret. I så fall bör det finnas möjligheter att göra sig en stadig hacka genom att köpa aktierna över marknaden de första handelsdagarna.

ScandiDos kan tecknas fram till kl 1500 idag

Låt mig först börja med ett bolag vars listningsemission faktiskt ännu inte stängt. Det är det minst intressanta av de tre bolag jag ska behandla här, men likafullt klart köpvärt som jag ser det.

ScandiDos heter bolaget och dess emission stänger alltså kl 1500 idag (det är för sent att posta anmälningssedel, men man kan faxa eller maila en inskannad sedel!). Bolaget och aktiens värdering kan med fördel jämföras lite med noterade C-RAD. Vad som framkommer då är att det bör finnas en omedelbar uppvärderingspotential i ScandiDos om 30 - 50 % som jag ser det. Här blir det emellertid troligen i mindre grad intressant att jaga efter aktien när den väl börjat handlas. Alltså om målet är en kortsiktig storvinst pga marknadens uppvärdering till följd av en förmånlig introduktionskurs.

Dels är introduktionskursen, om än onekligen relativt förmånlig, inte i närheten så försiktigt satt som i de två andra bolag jag ska komma in på längre fram i detta inslag, dels har ScandiDos ett flera gånger högre initialt börsvärde. Således är utrymmet för att, efter att handeln startat, snabbt tjäna ”gratispengar” på en medvetet försiktigt satt introduktionskurs en bråkdel så stort som i de två andra bolag jag tittar närmare på längre fram i inslaget. Men jag tycker däremot definitivt att ScandiDos förtjänar en teckningssedel om man har pengar att avvara.

Det finns visserligen lock-up-avtal i ScandiDos, dock inte avseende mer än 39,6 % av antalet aktier räknat på antalet efter genomförd emission. Det är inte illa utan tyder på stor tilltro bland huvudägare, men innebär samtidigt att det finns ägare med en mycket betydande andel av bolaget som kan finnas på säljsidan och vilja passa på att nu ta hem vinster/realisera sin investering om aktien inleder riktigt starkt, vilket lär begränsa eventuella kursrusningar. Lock-up-avtal innebär att en eller flera större ägare avtalar om att inte avyttra aktierna ifråga förrän tidigast efter en viss tidpunkt, vanligen 12 månader efter att handeln startat.

-Allt för billig relativt C-RAD

ScandiDos utvecklar mätsystem för kvalitetssäkring i samband med strålterapi. Bolagets produkter används inför och under behandling för att säkerställa att den planerade behandlingen ger den förväntade stråldosen till patientens tumör samt att kritiska organ inte överdoseras, och därigenom kan allvarliga avvikelser eller felbehandlingar undvikas. Produkterna kan också användas som en integrerad del i utformningen av adaptiv behandling. Bolaget är intressant att jämföra med First North-noterade C-RAD, som utvecklar och tillhandahåller produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling.

C-RAD har ett börsvärde på 388 Mkr (20,3 miljoner aktier och slutkurs torsdag 19,10 kr). ScandiDos värderas samtidigt till 169 Mkr vid emissionskursen 14,50 kr om emissionen blir fulltecknad. Tittar vi sen på vad de båda bolagen presterat det senaste räkenskapsåret visar det sig att ScandiDos har intäkter i nivå med C-RAD, men ett resultat som är avsevärt bättre.

C-RAD redovisade för räkenskapsåret januari 2013 - december 2013 intäkter på 48,9 Mkr (28,8) och ett resultat före skatt på -20,7 Mkr (-19,4). ScandiDos har brutet räkenskapsår, maj - april, och har därför ännu inte presenterat sitt årsbokslut. Men för de första nio månaderna, maj 2013 - januari 2014, visade man intäkter på 33,9 Mkr (28,1) och ett resultat före skatt på -1,0 Mkr (-2,4).

Då ska man veta att det fjärde kvartalet, Q4, normalt är bolagets starkaste. Förra räkenskapsåret uppgick intäkterna under Q4 till motsvarade 55 % av vad de var under Q1 - Q3 tillsammans. Då var visserligen Q3 något svagare än normalt, men om bolaget nu klarar att nå motsvarande 50 % skulle intäkterna för det senaste räkenskapsåret, som löper till och med april, bli 50,8 Mkr (43,6). I så fall torde resultatet före skatt bli ett litet plus för helåret på 0-2 Mkr, om man bortser från ej återkommande kostnader i samband med listningsemissionen. Då har ScandiDos för sitt senaste räkenskapsår presterat något högre intäkter än C-RAD och ett kraftigt bättre resultat.

Man ska ha klart för sig att C-RAD har en mycket högre tillväxt och därmed skulle kunna gå om ScandiDos resultatmässigt om några år. Men detta är förstås inte säkert med tanke på de ganska stora underskott man hittills redovisar. Man tar också en högre risk än ScandiDos genom att arbeta mer aggressivt med sin tillväxt. ScandiDos ser istället ut att redan nu kunna gå med växande vinster framöver.

Båda bolagen har nyligen genomfört respektive genomför framöver betydelsefulla produktlanseringar, som kommer att bidra till god tillväxt och marknaden kan säkerligen visa gott intresse för dem båda på sikt. Men ScandiDos är i mina ögon klart mer attraktiv som placering. Detta till följd av den försiktiga värderingen relativt C-RAD i kombination med utsikter om plusresultat härifrån och framåt medan C-RAD ännu gör svidande minusresultat.

C-RAD värderas mer än dubbelt så högt som ScandiDos vid dess emissionskurs. Det är inte rimligt. Jag ser en omedelbar uppvärderingspotential i ScandiDos om 30 - 50 %. Det skulle rentav kunna bli fråga om ännu mer redan den första tiden efter att handeln inletts, men jag tror ändå att C-RAD:s för närvarande betydligt högre tillväxt även fortsättningsvis kommer att premieras rejält av marknaden. Vidare innebär det faktum att mer än 60 % av aktierna i ScandiDos inte omfattas av något lock-up-avtal, att betydande kursuppgångar kan locka till vinsthemtagningar/realiseringar av innehav bland investerare som nått sina mål med investeringen alternativt av andra skäl vill gå vidare med pengarna till andra investeringar/ändamål.

Såvida ScandiDos inte omgående lyfter med 30 - 50 %, utan kanske mer försiktiga 10 - 20 % kan det finnas kortsiktigt utrymme för en hälsosam kursvinst vid ett köp på marknaden. Men som jag ska komma in på i den andra och sista delen av detta inslag i början av nästa vecka, så finns det nu ett par andra alternativ där det kan bli fråga om snabba mångdubblingar av emissionskurserna och där utrymmet för kortsiktiga vinster vid köp på marknaden därmed är betydligt större.

Första handelsdag för ScandiDos på First North är planerad till den 11 april. Memorandum och anmälningssedel kan hämtas på www.aqurat.se (ute till vänster). Anmälningstiden går ut kl 1500 idag, men man kan som sagt både faxa och maila in en inskannad anmälningssedel.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Uppköpskarusellen nu snubblande nära Kancera

19 feb kl 01:51, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Nu händer det stora saker alldeles runt hörnet på Kancera. Under måndagen skedde nämligen i all tysthet ett ur Kanceras synvinkel alldeles särskilt intressant uppköp i den bastuheta bioteknikbranschen, där de lukrativa licensaffärerna och spektakulära uppköpen vuxit kraftigt i antal på senare tid. Detta får mig att nu tidigarelägga valda delar av en mer omfattande Kancera-analys som jag jobbat på de senaste veckorna, och som jag beräknar att ha klar om drygt en vecka.

Det var den schweiziska läkemedelsgiganten Novartis som under måndagen förvärvade det amerikanska bioteknikbolaget CoStim Pharmaceuticals. CoStim grundades så sent som 2011 och befinner sig i sen upptäcktsfas (den fas där man letar substanser som skulle kunna vidareutvecklas till läkemedelskandidater). CoStim förefaller således inte vara lika långt komna som Kancera, vilka inom kort räknar med att ha sin första läkemedelskandidat redo för leverans och därefter försäljning/utlicensiering till ett läkemedelsbolag.

Fortsättningen på denna analys finner ni i följande pdf-fil:

http://blogg.passagen.se/klarsynthet/resource/Analyser/Kancera.pdf

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Uppköpskarusellen nu snubblande nära Kancera

19 feb kl 00:50, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Nu händer det stora saker alldeles runt hörnet på Kancera. Under måndagen skedde nämligen i all tysthet ett ur Kanceras synvinkel alldeles särskilt intressant uppköp i den bastuheta bioteknikbranschen, där de lukrativa licensaffärerna och spektakulära uppköpen vuxit kraftigt i antal på senare tid. Detta får mig att nu tidigarelägga valda delar av en mer omfattande Kancera-analys som jag jobbat på de senaste veckorna, och som jag beräknar att ha klar om drygt en vecka.

Det var den schweiziska läkemedelsgiganten Novartis som under måndagen förvärvade det amerikanska bioteknikbolaget CoStim Pharmaceuticals. CoStim grundades så sent som 2011 och befinner sig i sen upptäcktsfas (den fas där man letar substanser som skulle kunna vidareutvecklas till läkemedelskandidater). CoStim förefaller således inte vara lika långt komna som Kancera, vilka inom kort räknar med att ha sin första läkemedelskandidat redo för leverans och därefter försäljning/utlicensiering till ett läkemedelsbolag.

Passande nog meddelades Novartis uppköp av CoStim en dag då marknaderna i USA var stängda och mycket av affärspressen liksom den medicinska pressen over there gick på sparlåga, varför nyheten gick förbi många internationella medier liksom de svenska. Det passar Novartis alldeles utmärkt att offentliggöra affären en sådan dag i och med att bolaget ofta just avstår från att avslöja några som helst finansiella detaljer med mera vid liknande affärer. Så även denna gång alltså. Inga finansiella detaljer avslöjades i den knapphändiga information som gick ut och endast väldigt lite detaljer om CoStims forskning. Agerandet är förstås motiverat av konkurrensmässiga skäl, där Novartis håller på att bygga upp ett batteri av nya lovande substanser och nya läkemedel under utveckling.

Detta dels i syfte att som övriga stora läkemedelsbolag världen över förstärka sin produktpipeline för att kunna möta effekterna av ökad generisk konkurrens när patent för allt fler storsäljande preparat förfaller, samtidigt som stora relativa besparingar gjorts inom upptäckande forskning och utveckling bland de stora läkemedelsbolagen det senaste decenniet. Internationellt sett leder nuförtiden många små bioteknikbolag som ägnar sig åt högkvalitativ och målmedveten preklinisk forskning, såsom Kancera och CoStim mycket av utvecklingen när det gäller att hitta nya lovande substanser mot de stora folksjukdomarna. Samtidigt utgör affärerna som avser just projekt i preklinisk fas en allt mer översvallande del av antalet affärer mellan bioteknikbolag och läkemedelsföretag världen över.

Men det finns också konkurrensskäl som handlar om konkurrensen mellan de stora läkemedelsbolagen. Dessa bedriver just nu nämligen något som kan liknas vid ett chicken race mot att ta fram helt nya och förhoppningsvis långt bättre läkemedel mot olika cancersjukdomar, inte sällan immunterapier eller kombinationsbehandlingar. Och det är här som både CoStim och Kancera kommer in i bilden.

Även om inga finansiella detaljer offentliggjordes om CoStim-affären kan man med lite målmedveten research få fram följande:

*Planerna på att starta CoStim formerades 2010 efter omfattande möten med forskare. Därefter vidtog viktiga förvärv av immateriella rättigheter från ledande forskningsinstitutioner.

*MPM Capital, en av världens största life science-dedikerade venture-investerare, stod för det initiala kapital som behövdes för att grunda CoStim.

*MPM Capital förvaltar över 2,6 miljarder dollar.

*MPM avdelade en av sina stjärnor, Robert Millman, att leda CoStim i uppstartsfasen. Millman, som är Managing Director på MPM, fick för övrigt göra precis detsamma i flera andra av MPM:s lyckade investeringar, däribland bioteknikbolaget Epizyme, som under 2013 sen gjorde en oerhört lyckad börsintroduktion och nu har ett börsvärde på över 7 miljarder kronor. MPM avdelade även en av sina grundare tillika också Managing Director, Luke Evnin som styrelseordförande i CoStim.

*I oktober 2012 genomfördes en såddfinansiering av CoStim vid vilken Atlas Venture investerade dels pengar, dels avdelade två av sina partners till CoStims styrelse.

*Atlas Venture är en venture capital-firma inriktad på investeringar i teknologi- och life science-företag i tidig fas. Atlas Venture förvaltar mer än 2 miljarder dollar.

*I april 2013 genomfördes en private placement i CoStim som leddes av MPM tillsammans med Atlas Venture.

*Vid ovan nämnda private placement 2013 erbjöds att investera som mest 22,3 miljoner dollar. Aktier för 10,0 miljoner dollar tecknades. Bland de fem tecknarna märktes Johnson & Johnson Development Corporation (Johnson & Johnsons venturefond) och Partners Innovation Fund.

*En av Atlas partners informerade under måndagen i sin blogg att affären med Novartis, om avtalade milstolpsbetalningar förverkligas, ensam kommer att ge en signifikant del av hela life science-allokeringen i Atlas åttonde fond (vari deras investering i CoStim gjordes) åter. Och då pratar vi alltså endast om Atlas andel av affären (det var som bekant flera mycket betydelsefulla ägare i CoStim). Upplysningsvis hade fonden 283 miljoner dollar i startkapital.

Ovanstående säger inget om hur mycket pengar som totalt har stoppats in i Costim, ej heller något om de finansiella villkoren för Novartis uppköp. Däremot framkommer genom uppgifterna att stora och erkända kapitalintressen lade ner flera års möda och ansenliga mängder kapital på att målmedvetet skapa och utveckla CoStim, och dessa brukar inte göra det för småpengar. Även om det bara blir en kvalificerad gissning, så ser jag det som sannolikt att Novartis fått hosta upp en stor summa upfront för CoStim och ovanpå det antagligen ska betala mycket stora framtida milstolpar respektive royalties till de tidigare ägarna om utvecklingen går framåt respektive någon av substanserna når marknaden.

CoStim mycket snarlikt Kancera men de senare har mycket mera

CoStims verksamhet går ut på att upptäcka onkologiska (cancerområdet) substanser som slår på immunhämmande proteiner, där de senare förhindrar kroppens immunförsvar att bota sig själv från cancer. Genom förvärvet av CoStim kommer Novartis nu över lovande forskning om att slå ut flera måltavlor, kanske framför allt proteinet PD-1 som anses ha negativ påverkan på immunsystemet och dess förmåga att bekämpa olika cancerformer, och av allt fler därmed anses kunna komma att erbjuda en möjlighet att förstärka effekten av dagens tillgängliga behandlingsformer mot cancer.

Missade miljarder i potten efter informationsmiss

27 jan kl 07:05, 2014

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Jag har sedan en tid påbörjat en uppdatering av min gamla analys av bioteknikbolaget Kancera, vilken jag släppte här på bloggen för mer eller mindre exakt ett år sedan när aktien (emissionsjusterat) skvalpade runt i intervallet 80-90 öre. De senaste veckorna sprang kursutvecklingen iväg våldsamt – under måndagen veckan som gick nåddes 10,05 kr – samtidigt som jag den allra senaste tiden överösts med mailfrågor om bolaget och just önskemål om en snar uppdatering av min syn på aktien. Därför väljer jag nu att prioritera att helt kort lufta mina viktigaste aktuella slutsatser liksom mina allra mest anmärkningsvärda iakttagelser från den senaste tidens research och analys. Dels genom dagens inslag, dels genom ett lite längre inslag som kommer under tisdagen.

En iakttagelse som jag gjorde genom mina amerikanska kontakter under fredagskvällen är på sätt och vis allra mest intressant i och med att marknaden har blivit felinformerad i denna fråga. Det saknas sannerligen inte högpotenta kurstriggers i närtid, och en av dem består till råga på allt i ren fakta som såväl Kancera som media missuppfattat och för marknaden beskrivit på ett sätt som totalt underskattar de faktiska beloppen, vilka är åtminstone 17 gånger högre än vad som sagts i den information från bolaget som startade kursrallyt och fick marknaden att lyfta aktien från 55 öre till 10,05 kr på en och en halv månad.

Under onsdagsmorgonen tillkom dessutom en nyhet som är tämligen positivt omvälvande i sig, men som paradoxalt nog inte fick något positivt genomslag på kursen utan tvärtom rasade aktien redan i öppningen. Detta till följd av den då pågående vinsthemtagningsrekylen i kombination med utleveranser av nya aktier från nyemissionen i slutet på året som gick. Men det intressanta med denna nyhet liksom framför allt en rad andra än mer intressanta aspekter återkommer jag utförligare till under tisdagen. Dagens inslag tillägnas den felaktiga nyheten som i sin rätta form är rent sprängstoff.

Omnämnda belopp felaktiga – Rätt siffror minst 17 gånger högre

På morgonkulan den 3 december släppte Kancera nyheten att man upptäckt en ny klass av substanser som slår på Histon-deacetylas 6 (HDAC6) och därigenom styr aktiviteten hos cancercellernas arvsmassa i önskad riktning. Det var i samband med denna nyhet som bolaget liksom media gick ut med felaktiga och kraftigt underskattande siffror på en nyligen genomförd affär, där ett av världens största läkemedelsföretag ville komma över ett bioteknikbolags HDAC6-hämmande substans. Jag ska strax beskriva exakt vad det var som var fel i informationen och vilka de skyhögt högre korrekta siffrorna är, men först lite kort bakgrund.

HDAC-hämmare har inom sjukvården hittills gett lovande resultat i behandlingen av cancerpatienter men begränsats av svåra biverkningar och risker. Därför letar läkemedelsindustrin med ljus och lykta efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC-enzymer. Kancera har upptäckt just selektiva HDAC6-hämmare, vilket kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att orsaka patienterna svåra biverkningar och utsätta dem för risker, såsom signifikant negativ påverkan på hjärtfunktionen. Selektiv hämning av HDAC6 förväntas minska sidoeffekterna, samtidigt som verkan på cancercellerna bibehålls.

Enligt Kancera har laboratorietester visat att Kanceras substanser har förmåga att döda cancerceller samtidigt som de har en signifikant högre selektivitet för HDAC6 än den konkurrerande substansen, ACY-1215 som utvecklats av Acetylon Pharmaceuticals. ACY-1215 befinner sig i tidiga kliniska prövningar (Fas 1b), och så sent som i juli 2013 gjorde Acetylon en affär med läkemedelsjätten Celgene. Nu sitter alltså Kancera plötsligt på ytterligare en eller rentav flera potentiella läkemedelkandidater, vilka kan visa sig bli än hetare villebråd än Acetylons ACY-1215.

                             Rätt siffror på Acetylon-affären

Kancera liksom media beskrev villkoren i nämnda affär, som att Celgene skaffat sig en option att för 100 miljoner dollar kontant köpa Acetylon Pharmaceuticals med ACY-1215 som huvudsaklig tillgång. Men dessa villkor stämmer inte. I mina internationella efterforskningar har det nu framkommit att Celgene betalade 100 miljoner dollar (ca 650 miljoner kronor) bara för optionen. Sedan ska de, om de utnyttjar rätten att köpa Acetylon, betala ett förvärvspris som ska bestämmas av oberoende värderingar. Plus framtida milstolpar i takt med att utvecklingen går framåt.

Förvärvspriset är alltså inte spikat utan ska ligga inom ett definierat men ej offentliggjort värdeintervall och baseras på framtida oberoende värderingar av Acetylon. Klart är dock att Celgene till att börja med ska betala minimum 500 miljoner dollar (ca 3250 miljoner kronor) kontant direkt vid ett övertagande, plus de eventuella ytterligare belopp som de oberoende värderingarna av Acetylon kommer fram till. Utöver detta ska Celgene, till Acetylons aktieägare, dessutom betala framtida milstolpar på upp till totalt 1100 miljoner dollar (ca 7150 miljoner kronor) om olika mål nås.

Acetylons aktieägare kan alltså komma att erhålla åtminstone upp till 1700 miljoner dollar (ca 11050 miljoner kronor, dvs 11,05 miljarder kronor) om Celgene köper upp bolaget och Acetylon lyckas hela vägen fram till marknadslansering. Beroende på vad de oberoende värderingarna kommer fram till kan dock alltså förvärvspriset, som ska betalas upfront direkt vid förvärv, förstås bli mångfalt högre än minimumförvärvspriset 500 miljoner dollar och därmed också den potentiella totalsumman 1700 miljoner dollar kraftigt högre.

Huruvida Celgene framöver utnyttjar sin option att köpa Acetylon eller ej är förstås en öppen fråga. Men om man gör det ska man alltså direkt betala minimum 500 miljoner dollar plus eventuell mellanskillnad relativt de oberoende värderingarna, om dessa kommer fram till ett högre värde inom det predefinierade intervallet. De 500 miljonerna är alltså ett minimibelopp man enats om i optionsvillkoren redan från början. Sedan tillkommer som sagt successiva potentiella milstolpsbetalningar till Acetylons aktieägare om 1100 miljoner dollar. Och priset för optionen, 100 miljoner dollar, behåller förstås Acetylon även om Celgene mot förmodan skulle överge Acetylon till förmån för andra mer intressanta alternativ.

Ovanstående är naturligtvis milt uttryckt en enorm skillnad mot hur villkoren beskrevs av Kancera och svensk media (pressmeddelande respektive nyheter den 3 december), där Acetylon till synes får noll och intet (något pris för optionen omnämndes icke) tills Celgene eventuellt bestämmer sig för att köpa Acetylon för ett överenskommet pris om 100 miljoner dollar och inget mer. Men dessa 100 miljoner dollar som Kancera och svensk media skrev om är alltså i själva verket priset för bara optionen, vilken i sig inte ger Celgene ett skvatt mer än just rätten att köpa upp Acetylon för stora summor. Och sedan tillkommer minimum 500 miljoner dollar i förvärvspris samt 1100 miljoner dollar i potentiella milstolpar. En viss skillnad…

Kancera-aktien har, hittills, stigit med som mest 9,55 kr (från 55 öre till 10,05 kr) efter bolagets nyhet om sin upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare. På uppgifter om att Acetylon-affären var potentiellt värd 100 miljoner dollar. Men affären är alltså i själva verket potentiellt värd minimum 17 gånger mer.

Då ska man dessutom veta att HDAC6-projektet, som är helt nytt i Kancera, inte på långa vägar ens är det omedelbart mest intressanta som händer och står för dörren i bolaget just nu. Kancera har nu ett respektabelt antal mycket lovande projekt där en första affär kan komma inom mycket kort gällande bland annat bolagets längst komna projekt, ROR-projektet som förväntas nå sitt mål inom de närmaste månaderna.

Och Kancera särskiljer sig från flertalet andra nordiska bioteknikbolag genom att man har som affärsidé att ta fram synnerligen genomarbetade läkemedelskandidater i preklinisk fas för avyttring till/licensiering till de stora läkemedelsbolagen före klinisk fas, vilket för Kancera innebär en liten bråkdel så stort kapitalbehov och en bråkdel så lång tid från upptäckt till potentiell affär samt överlag lägre risktagande.

Preklinisk forskning kostar nämligen småslantar jämfört med fullständiga kliniska faser (speciellt fas II och fas III) och tar mycket mindre tid i anspråk jämfört med om man också ska genomföra fas I-III, där det slutliga utfallet sedan ändå är osäkert liksom möjligheterna att få marknadsgodkännande. Många projekt stupar, om inte tidigare, oväntat på målsnöret i fas III eller vid ansökan om marknadsgodkännande, råkar ut för allsköns förseningar och fördyrningar osv. Det gäller kanske särskilt när det är relativt små och oerfarna småbolag som mer eller mindre på egen hand försöker genomföra alla eller nästan alla kliniska faser, för att därigenom maximera sin andel av eventuella framtida försäljningsintäkter från ett potentiellt läkemedel eller helt enkelt för att inget läkemedelsbolag varit villigt att köpa in sig på vägen.

Förutom en låg kapitalförbränningstakt har Kancera nu till råga på allt en synnerligen välfylld kassa och kan förväntas få rejäl påfyllning via teckningsoptionerna senare i år samtidigt som en första affär med ett läkemedelsbolag kan vara mycket nära. Mer om detta och en rad andra intressanta aspekter i tisdagens inslag. Innan dess passar jag på att också bjuda på en färsk teknisk analys av aktien:

Teknisk analys: Kraftig vändning uppåt kan ligga runt hörnet

De senaste handelsdagarna har vi sett en mycket kraftig nedrekyl i Kancera, vilken nådde 3,68 kr som lägst under fredagen. Efter den extremt kraftiga och snabba uppgången som toppade på 10,05 kr i måndags är detta inte särskilt märkligt, och nedrekylen är troligen utlöst av vinsthemtagningar i sig, vilka sedan fått förnyad kraft när aktier från emissionen i slutet av det gångna året blivit levererade under veckan som gick.

Aktien har under den gångna veckans nedrekyl stängt igen gap efter gap som bildades under dess snabba kurslyft, och gick så under fredagen äntligen hela vägen ned och stängde under den sista handelstimmen igen gapet som bildades så lågt som i intervallet 3,70-3,75 kr mellan den 15 och 16 januari. Detta genom att nå ned till 3,68 kr som lägst och sedan vända upp under kraftigt tilltagande omsättning i sluthandeln. Att det var många som inväntat denna möjliga rekylnivå blev uppenbart i sluthandeln. Inte minst under stängningscallen där nära nog en halv miljon aktier låg på köpsidan enbart på slutkursnivån 3,85 kr.

Därmed är det nu åter fritt fram för aktien att stiga utan behov av gaptäppning bakåt. Och trevligt nog finns nu ett gap på ovansidan, som uppstod under onsdagen när aktien föll kraftigt direkt till 6,30 kr i öppningen från tisdagens stängning på 8,00 kr. Aktien tog sig sen inte högre än 6,90 kr under onsdagen innan den sedan rasade vidare. Det innebär att det nu finns ett gap som sträcker sig hela vägen från 6,90–8,00 kr, vilket kan komma att täppas igen genom uppgång relativt snart. Gap har som bekant för er som följt bloggen länge en förmåga att väldigt ofta täppas igen, och i det här fallet skulle en gaptäppning uppåt nu kunna bli starten på ett eventuellt nytt stort kursrally i Kancera.

I ett sådant läge är steget inte långt till att testa toppen på 10,05 kr från i måndags. Vid eventuellt brott av den nivån ges en köpsignal som indikerar att aktien kan nå 18-20 kr som nästa anhalt. Yttermera intressant att konstatera är att aktien vid fredagens nedgång till 3,68 kr som lägst kort före stängning, ser ut att ha blivit färdig med fem mycket distinkta delvågor ned i rekylen från toppen på 10,05 kr, och därmed torde aktien vara redo för nästa stora uppgångsvåg i den uppgång som hittills nått 10,05 kr som högst. För tillfället ser det ut som om uppgångsvågen till 10,05 kr var den andra i ordningen, och om det visar sig stämma (kan som bekant inte avgöras med säkerhet förrän i efterhand) skulle aktien alltså ha tre stora uppgångsvågor kvar i nuvarande fas av utvecklingen.

Just nu kan den bild som den tekniska analysen målar upp kännas lite som en utopi, men tittar vi på bolagets fundamentala förutsättningar kontra den generellt stekheta bioteknikbranschen världen över, framstår det inte som särskilt märkligt ifall kommande veckor och månader kan komma att bjuda på förnyat enormt intresse för aktien, inte minst i samband med eventuella nyheter vilket det torde vara mycket stora chanser att vi får.

Osvuret är alltid bäst och riskspridning är som jag ofta nämnt A och O (speciellt i dessa dagar när många småbolag på relativt lösa grunder nått kurshöjder som de lär få svårt att försvara i längden – se upp med risknivån på aktieportföljen nu!). Men om inte börshumöret plötsligt sätter käppar i hjulen med ett regelrätt ras framöver, finns åtminstone alla tänkbara ingredienser nu på plats för ett nytt rejält uppställ i Kancera.

Omsättningen i Kancera-aktien har skjutit extremt i höjden allt sedan december. Exempelvis de senaste sju handelsdagarna har den överskridit totalt 79 miljoner aktier. Bara de fyra senaste handelsdagarna har det omsatts totalt nästan 55 miljoner aktier. Den successivt extremt tilltagande aktieomsättningen i Kancera allt sedan december, är precis den som brukar tillhöra helhetsbilden i en aktie som påbörjar en likaledes extrem omvärdering. Jämför exempelvis med den successivt allt mer extremt tilltagande omsättningen i ständiga kursraketen Arcam allt sedan mitten på 2012, då Arcam-aktiens raketfärd startade och som så sent som under fredagen nådde ännu en ny rekordnivå. Under veckans nedrekyl har de stora bankerna och investmentbankerna generellt dammsugit marknaden på Kancera-aktier, medan traditionella småspararmäklare helt dominerat på säljsidan. Även det ett mönster som känns igen från andra uthålliga storvinnare.

Aktiens RSI-värde har nu genom nedrekylen dessutom äntligen kommit ned från de ohållbart höga nivåerna nära 100 till 50-nivån, vilket innebär fortsatt styrka men framför allt förnyat utrymme för kursuppgång. Samtidigt har viktiga kortsiktiga glidande medelvärden, som aktien helt förlorade kontakten med under kursrusningen, nu avstämts och ger med sin trendmässiga utveckling aktien stöd för rejäla kortsiktiga uppgångar.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Kan man växla en tvåkrona till en guldtia?

20 dec kl 11:58, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

JLT Mobile Computers (First North) har tornat upp som en av mina största favoriter inför såväl det nya året som de närmaste åren. Efter en till synes icke anmärkningsvärd rapport för det tredje kvartalet, som i själva verket var ett storslaget styrkebesked höjer jag mina förväntningar på vinstutvecklingen rejält.

Bolaget, som har en historik av relativt höga utdelningar är nu i toppform efter hårt arbete med att fokusera om verksamheten för att höja lönsamheten. JLT sitter på en saftig nettokassa samtidigt som kassaflödet kan förväntas visa en ännu starkare utveckling än vinsten till följd av mycket lågt investeringsbehov och framför allt ett rejält skattemässigt underskottsavdrag. Det gör att nettokassan (10 Mkr eller 37 öre per aktie vid utgången av tredje kvartalet) lär växa kraftigt och det bör bli stadigt växande och lukrativa utdelningar kommande år.

Efter ett dessutom ovanligt långvarigt stålbad bland bolagets kunder i spåren av finanskrisen finns nu enligt min bedömning ett mycket stort uppdämt investeringsbehov bland kunderna, som lagom till dess att bolagets nya fokus i sig höjer lönsamheten, kan bidra till oväntat kraftig tillväxt och i sig höjd lönsamhet. Aktiens värdering är idag extremt låg ur ett historiskt perspektiv samtidigt som JLT enligt min bedömning går mot rekordvinster de närmaste åren.

Och tekniskt visar aktien, som tidigare i år bröt sin mångåriga fallande trend, att höstens begynnande stigande trend nu har fått fotfäste och att gamla rekordnivåer faktiskt på allvar kan vara inom räckhåll redan om ca 1,5-2 år.

Kvartal tre ett styrkebesked inför kommande stordåd

Årets tredje kvartal gav en blygsam vinst om 0,8 Mkr (-1,5) före skatt och 0,6 Mkr (-1,5) efter skatt, eller 2 öre per aktie på en omsättning om 14,7 Mkr (13,2). För den som inte är välbekant med JLT kanske det inte verkar som mycket att pynta granen med. Men då ska man veta att detta är första gången på fem år som bolaget går med vinst det tredje kvartalet. Tredje kvartalet är nämligen historiskt svagt för JLT.

Resultatet under kvartalet är särskilt imponerande om man tar i beaktande att kostnadsbesparingarna och effektiviseringarna då ännu inte slagit igenom fullt ut, lanseringen av VERSO-serien med höga marginaler ännu inte hunnit få ordentligt fotfäste, de bättre konjunkturutsikterna bara delvis slagit igenom än och det sedan länge uppdämda investeringsbehovet bland bolagets kunder sannolikt börjar resultera i nya affärer först mot slutet av innevarande år och första kvartalet nästa år när företagens högre vinster och kostnadsbesparingar på annat håll börjar rendera större budgetutrymme för dessa nödvändiga och i sig resultatgivande investeringar.

Redan under det andra kvartalet kunde begynnande positiva genomslag av alla åtgärder skönjas trots historiskt låg omsättning i och med ett resultat före skatt om 0,8 Mkr på en omsättning om 16,3 Mkr. Under tredje kvartalet lyckades man sedan uppnå samma resultat (0,8 Mkr före skatt) trots den lägre affärsaktiviteten (omsättning 14,7 Mkr). Detta visar lite vad som nu kan hända när omsättningen börjar dra iväg och effekterna av företagets förändringsarbete blommar ut.

JLT:s genomförda effektiviseringar i kombination med ändrat fokus till det övre marknadssegmentet och den nya affärsmodellen, som jag beskrev i föregående analys, har initialt inneburit lägre omsättning men ändå högre marginaler. Och när också det uppdämda investeringsbehovet bland bolagets kunder samt den bättre konjunkturen i sig gör att omsättningen under de kommande åren ser ut att kunna öka kraftigt, blir effekten på resultatet dubbel. Dels ökar omsättningen, dels ökar marginalerna. Och när lanseringen av den nya produktserien VERSO, som är en väsentlig del i den nya strategin, på allvar börjar slå igenom på försäljningen från och med nästa år, kan det bli fråga om riktiga höga bruttomarginalbidrag på en växande merförsäljning.

Med JLT:s numera slimmade organisation med låga fasta kostnader, företagets nya affärsmodell och ändrade fokus till det övre marknadssegmentet samt bolagets låga investeringsbehov, kommer vid en viss gräns en osedvanligt hög andel av bolagets bruttomarginal kunna ramla hela vägen ned till resultatet före skatt. Dessutom lär bruttomarginalen som jag ser det kunna stärkas högst betydligt över bolagets just nu aktuella mål om 35 % när tillväxten tar ordentligt fart. En annan positiv aspekt är att den nya organisationens låga fasta kostnader gör att risken för större förluster vid framtida lågkonjunkturer minskat drastiskt.

Då JLT nu riktat om sig mot det övre segmentet med hårda krav på driftsäkerhet bland kunderna, vilka förlorar mycket på driftstopp och därmed har större betalvilja samtidigt som konkurrensen inom detta segment är lägre och då det är detta segment som JLT är bäst på, har bolaget inte bara stärkt möjligheterna till riktigt goda vinster kommande år utan även av denna anledning ökat motståndskraften vid framtida lågkonjunkturer. Redan tidigare är JLT ett bolag där nyemissioner lyst med sin frånvaro medan goda utdelningar varit vardag under goda år. Med dagens rejäla nettokassa och utsikter till kraftiga resultatlyft de närmaste åren, kan vi enligt min bedömning se fram emot många stora aktieutdelningar kommande år. Att bolagets ledning och styrelse år efter år sitter kvar på mycket stora innehav (mer än halva bolaget) inger ytterligare förtroende.

Nu kommer vinsterna tillbaka

Under det fjärde kvartalet i år bedömer jag att omsättningen så sakteliga får lite fart och de marginalstärkande åtgärderna biter ytterligare något. Jag tror på en omsättning om 20 Mkr (17,8) och ett resultat före skatt om 2,6 Mkr (0,2), dvs 2,03 Mkr efter skatt eller 7,5 öre per aktie. Årsomsättningen landar då på 61,3 Mkr (68,8).

Under 2014 skjuter det enligt min bedömning sedan successivt rejält fart när kunderna går in i ett nytt budget-/resultatår där högre tillväxt ska mötas upp samtidigt som många andra produktivitetshöjande åtgärder redan har drivits till sin spets. Produktivitetsökningarna har på senare år drivits allt hårdare vad gäller personella resurser och materialförbrukning. Nu är det dags att gå över till produktivitetshöjande investeringar (vilket JLT:s produkter onekligen är, speciellt dagens mer avancerade som ofta kan ersätta flera olika apparater som tidigare fick bäras med över allt) som också ger utrymme att hantera högre tillväxt.

Inför 2014 råder dessutom inte bara såväl stabilare som mer positiva tillväxtutsikter än på länge utan också upptinade kreditmöjligheter. Mot slutet av ett år som präglats av kraftiga effektiviseringar för att stärka resultaten när tillväxtförbättringarna ännu är i sin linda, väntar många med att skala upp nödvändiga investeringar som behövs för att möta ökad efterfrågan och som i sig kan höja produktiviteten (så som just JLT:s produkter gör) till det nya året börjat, vilket bör ge en ketchupeffekt när väl 2014 inleds.

Jag bedömer att omsättningen för helåret 2014 ökar med 39 % till 85 Mkr med ett resultat före skatt om 13 Mkr, dvs 10,14 Mkr efter skatt eller 38 öre per aktie. För 2015 räknar jag med en omsättningsökning på 41 % till 120 Mkr och ett resultat före skatt på 23 Mkr, dvs 17,94 Mkr efter skatt eller 66 öre per aktie. Samtidigt räknar jag med att nettokassan (utdelningsbar) ligger på ca 1,70 kr (inkl eventuella utdelningar dessförinnan) per aktie vid utgången av 2015.

Ovanstående innebär att jag höjt mina förväntningar från föregående analys en bra bit för framför allt 2015, och orsaken är dels den bekräftelse som rapporten för de tredje kvartalet gav om att bolagets förändringsarbete nu biter så bra redan under ett mediokert kvartal, dels de positiva signaler som kommit på konjunkturfronten och inte minst vad gäller utrymmet för investeringar bland bolagets kunder inkluderande upptinade kreditvillkor och allmänt bättre tillgång på kapital.

Stort utrymme för uppvärdering

Även med ett moderat p/e-tal på 10 (återhämtningen för kundernas investeringar kan bli långvarig) skulle aktien utifrån mina förväntningar då vara värd 6,60 kr plus nettokassan 1,70 kr, dvs totalt 8,30 kr någon gång under 2015. Det ska ställas i relation till nuvarande kurs runt 1,80 kr.

Med tanke på att JLT har ett mycket starkt varumärke, återhämtningen för kundernas investeringar kan bli långvarig och då bolagets kassaflöde kommer bli än högre än vinsten till följd av stora skattemässiga underskottsavdrag (jag räknar som bekant ändå med full skatt på vinsten för att öka jämförbarheten) samt ett lågt investeringsbehov med företagets nya affärsmodell, bolagets starka finanser och nettokassa redan idag samt ökade motståndskraft vid lågkonjunkturer, kan man dock mycket väl tänka sig att ett högre p/e-tal än 10 kommer materialiseras, särskilt med tanke på det historiskt låga ränteläget som även om det stiger markant ensamt ger anledning till högre p/e-tal. Således kan aktien mycket väl komma att spekuleras upp till gamla rekordnivåer redan innan 2015 är slut, speciellt om avslutningen på 2015 ser bra ut för bolaget då marknaden i så fall lär prisa in ett rejält vinstuppsving även 2016.

För att få lite perspektiv på mina prognoser kan som jämförelse nämnas en annan av bolagets uppsvingsperioder, nämligen 2003-2005 då omsättningen växte med 37 %, 24 % respektive 66 %. Med motsvarande tillväxt 2014, 2015 och 2016 skulle omsättningen 2016 landa på hela 172,9 Mkr. När väl investeringskonjunkturen bland bolagets kunder tar fart efter några svaga år brukar det bli ett omfattande uppsving för JLT. Denna gång har som sagt dessutom stålbadet varit extra utdraget till följd av finanskrisen, varför det är fullt möjligt att tillväxten överraskar när den väl kommer igång.

Om omsättningen når 172,9 Mkr 2016 borde resultatet före skatt då kunna hamna någonstans runt 35 Mkr, dvs 27,3 Mkr efter skatt eller 1,01 kr per aktie. Samtidigt räknar jag med att nettokassan (utdelningsbar) då ligger på ca 2,65 kr (inkl eventuella utdelningar dessförinnan) per aktie vid utgången av 2016. Med ett p/e-tal på 10 skulle aktien då vara värd 10,10 kr plus 2,65 kr, dvs totalt 12,75 kr någon gång under 2016.

Som jag berättade i föregående analys har bolaget historiskt haft en generös utdelningspolitik i samband med goda år, och om utvecklingen nu återigen blir bra lär rejäla utdelningar snabbt återupptas då finanserna redan i utgångsläget är i toppskick och nettokassan stor samt motståndskraften vid lågkonjunkturer höjts väsentligt. Jag tror på rekordstora utdelningar redan inom några år.

Slående likheter med förutsättningarna inför kursexplosionen 2005-2006

Det tekniska läget ser idag mer eller mindre exakt ut som det gjorde inför den period mellan inledningen på 2005 och början av 2006 under vilken aktien rakade i höjden från ca 3,50 kr till rekordet 11,30 kr. Detta gäller såväl om man tittar på trenden som de centrala tekniska indikatorerna såsom RSI, Stochastic Oscillator och Bollingerbanden liksom utvecklingen för de olika glidande medelvärdena och relationen mellan dessa och aktiekursen. Det är en slående likhet i situationen såväl om man tittar några månader bakåt som på dagsläget.

Den senaste nedrekylen ser ut att ha bottnat häromdagen. Rekylen stämde då (intradag) av 50-dagars glidande medelvärde, vilket var första gången sedan aktien bröt sin mångåriga fallande trend och sedan inledde en stigande dito under inledningen av hösten, och har sedan börjat klättra igen. Därmed torde aktien nu vara redo för nästa fas i den långsiktiga uppgång som inletts under hösten.

Nästa hållplats på den vidare färden upp bör hamna i närheten av 3,50 kr, där nästa andhämtningspaus borde ta vid innan aktien sedan är mogen att klättra vidare uppåt i trenden och då torde nivåer runt 6 kr bli nästa betydande anhalt. Intressant nog kan konstateras att även inför den accelererande uppgången 2005-2006 gjorde aktien motsvarande avstämning av 50-dagars glidande medelvärde (som den häromdagen) varefter uppgången exploderade.

Crescendo

JLT kommer med delårsrapporten för det fjärde kvartalet, tillika sitt bokslut, så tidigt som den 6 februari. I samband med detta lär marknaden blir varse vilken turnaround bolaget just nu gör och hur starka vinstår som nu kan stå för dörren. Jag räknar med att aktien då gör ett mycket kraftfullt avstamp uppåt på sin väg mot historiska nivåer och att resten av det nya året sedan blir ett år då aktiens ännu unga upptrend, inte minst i samband med resterande delårsrapporter och antagligen också analyser i diverse tidningar som fattar galoppen, går i full blom.

Jag tror att JLT blir en av de bästa aktierna under det kommande året. De senaste månaderna har jag slitit hårt med research inför det nya året för att identifiera aktierna med de enligt min bedömning bästa förutsättningarna att ge hög avkastning. Inte minst har jag ägnat mycket energi åt ett antal andra analyser som successivt kommer bli färdiga under januari respektive februari månad. Bland dessa döljer sig ytterligare några synnerligen starka kort inför det nya året.

Bland de första ut blir SensoDetect, en analys vars omfattning eskalerat utanför alla tidigare planerade ramar i takt med att jag upptäckt fler och fler spännande fakta och förhållanden inte minst på internationella marknader, som torde spela bolaget rakt i händerna under ett 2014, som redan innan ser ut att bli det år då den stora massan blir varse om bolagets existens och vilka stordåd det just står i begrepp att uträtta under det nya året. En mastig analys utöver det vanliga utlovas, så passa på att önska nya läsglasögon i julklapp. Och apropå det:

God Jul & Gott Nytt År och väl mött i början på det nya året!

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

”It´s Tuesday afternoon…”

29 nov kl 19:42, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

God kväll!

Jag gillar, vilket ni som varit läsare av bloggen länge vet inte direkt att göra någon besviken varken vad gäller avkastning, läsvärde eller e-mailkontakt. Av samma anledning måste jag dock som bekant tillfälligtvis prioritera bort en hel del e-mail för att hinna med, och några enstaka gånger lägga ytterligare tid på en analys som blivit utlovad på förhand.

Det senare är nu fallet med SensoDetect-analysen som jag häromdagen hade förhoppningar att kunna släppa ikväll. Men då det fortsätter att inkomma en hel del intressanta och belysande frågeställningar om såväl SensoDetect och i tilltagande takt nu också de andra bolag (Clinical Laserthermia Systems (CLS), Emotra och Medfield Diagnostics), som jag på torsdagsmorgonen utlovade skulle bli en del av analysen, sväller nu analysen kraftigt i sitt omfång och jag behöver ytterligare tid för research och skrivande för att kunna vara så många som möjligt behjälpliga vid ett och samma tillfälle.

Exempelvis Medfield genomför just nu en nyemission, vilken många har alla tänkbara frågeställningar kring. Bland annat där går jag nu därför in lite mer på djupet utöver den rena värderingsjämförelse med SensoDetect som var tanken från början.

Jag hoppas att alla som vanligt ska bli än mer nöjda och glada med den utökade analysen och ha än större nytta av densamma som bollplank. Som det ser ut nu räknar jag med att publicera analysen mycket sent på tisdag kväll.

Till er som valt att sätta upp er på maillistan (se fotnoten nedan) för att få ett e-mail direkt i samband med att en ny analys publiceras, vill jag upplysa om följande. När jag på torsdagsmorgonen gjorde ett informerande inlägg på bloggen där jag berättade om framskjuten publicering valde jag, precis som nu, att inte belasta era inkorgar med ett e-mail om detta. Ni som tror att ni fallit bort från maillistan för att ni inte fick något e-mail om inlägget har alltså inte gjort det. Och alla ni nya som anmält er i veckan finns givetvis med på listan när nästa utskick sker.

Nu tillönskar jag eder alla en riktigt mysig Första Advent och hoppas att ni, som jag, försöker att ge lite av eventuella ej livsnödvändiga slantar till bättre behövande inför vintern såväl här hemma i Sverige som internationellt.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Fredagsmys

28 nov kl 08:35, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Goder afton både herre och fru!

Det lackar mot Första Advent likaväl som flera nya analyser här på bloggen, vilka jag hoppas ska kunna bli till förtida julklappar.

Sedan Passagen Blogg började fungera igen i slutet av förra veckan har jag blivit formligen överöst med e-mails. Inte minst de senaste dagarna. Bland de många önskemålen och frågorna finns bland annat en del vitala som rör SensoDetect, föremålet för den närmast förestående analysen, och som kanske inte är självklara för alla som inte är mycket väl insatta i medicinteknik, neuropsykiatri och psykiatri, utredningsförfaranden och diagnoshjälpmedel, hur kliniska studier går till, forskningsläget och tendenser inom neuropsykiatrin och psykiatrin på internationella marknader mm.

Det har de senaste dagarna även ramlat in en del frågor om också andra småbolag i sektorn, där vissa blir naturliga att göra till en del av SensoDetect-analysen då en jämförelse i allra högsta grad är på sin plats. Bolagen ifråga är Clinical Laserthermia Systems (CLS), Emotra och Medfield Diagnostics

För att ha en sportslig chans att besvara dessa intressanta frågor och samtidigt spara tid, väljer jag att utöka analysen med nämnda aspekter som torde vara av stort intresse för alla och envar. Ni som väntar på svar på mailfrågor om SensoDetect får således ge er till tåls tills analysen är klar.

Jag bedömer att detta är mest rättvist och tidseffektivt samt också berikande för alla då det sannolikt är betydligt fler än frågeställarna för vilka de aktuella aspekterna inte är självklara. Min tid med bloggen ska ju dessutom främst gå till analyserna.

Det är heller ingen direkt ko på isen gällande SensoDetect-analysen. Aktiens trendvändning talar ett mycket tydligt språk och SensoDetect likaväl som bolag som aktie har nu onekligen tiden på sin sida. På mer än ett sätt.

Sålunda dröjer SensoDetect-analysen ytterligare något. Jag siktar på att ha den utökade versionen klar till fredag kväll. Då kommer det också ingå en grundlig och pinfärsk teknisk analys över dagsläget när veckan är till ända.

Ett riktigt matnyttigt fredagsmys utlovas!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Sleven är åter på sin plats - i grytan!

22 nov kl 11:02, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Sleven är åter på sin plats - i grytan!

Så kom då till slut Passagen Blogg igång igen. Många är ni som har mailat och undrat vad som hänt under de veckor som bloggtjänsten legat nere. Apropå det, ni som ännu inte anmält er till bloggens nyhetsbrev och därför inte kunnat nås med information under tiden som bloggtjänsten legat nere, kan med fördel göra detta nu. Se information i den kursiverade fotnoten under detta inlägg.

Nåväl, efter sju sorger och åtta bedrövelser fungerar bloggtjänsten som den ska igen och det är därmed dags för nya analyser att publiceras. Först ut blir en analys av SensoDetect, vilken är utlovad sedan tidigare. För att alla ska ha chansen att hinna ”hitta tillbaka” till bloggen innan dess efter det långa ofrivilliga uppehållet, väljer jag att publicera analysen på onsdag kväll i nästa vecka.

Mycket intressant läsning utlovas där nya spännande förhållanden kunnat läggas till analysen så nyligen som de senaste dagarna. Samtidigt har aktien de senaste veckorna, inklusive innevarande veckas rekyl, bekräftat den långsiktiga trendvändningen uppåt och även den tekniska analysen ger nu därmed en fylligare och tydligare bild av fortsättningen.

Varmt välkomna tillbaka får jag säga! Det känns oerhört roligt att vara igång igen.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut "xxx" mot "klarsynthetsbloggen", så ser jag till att hålla dig uppdaterad.

Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet. 

Raketkandidat i perfekt vändningsläge

20 okt kl 02:13, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Raketkandidat i perfekt vändningsläge

(Denna analys avhandlar MedicPen och Oniva Online Group Europe.) 

Under fredagen exploderade Oniva Online Group Europe (ONG) på börsen efter att bolaget gått ut med en mycket stark resultatprognos och den stora massan därmed börjat få upp ögonen för aktien, som blev fredagens mest omskrivna kursraket. Med en stark utveckling på USA-börserna under fredagskvällen ser det allmänt positivt ut inför måndagens börshandel, och Oniva släpper samtidigt rapporten för det tredje kvartalet denna dag vilket borgar för ytterligare lyft. 

Efter fredagens starka stängning i aktien är det inte omöjligt att den börjar måndagen med en gapöppning uppåt och fortsatt intensiv kursrusning därefter om bolaget, såsom tidigare släpper rapporten kort före eller alldeles efter börsöppningen. Inom kort kan det sedan mycket möjligt bli en vinsthemtagningsrekyl och gaptäppning när dammet efter fredagens goda prognos lagt sig, och viss konsolidering på de nya högre nivåerna innan den långsiktiga färden uppåt åter tar överhanden. 

Den kraftiga kursrusningen i Oniva under fredagen kommer inte som någon nämnvärd överraskning för er som följer bloggen. Som bekant för er är enligt mina analyser min bedömning att ytterligare kraftigt högre höjder hägrar i aktien på sikt. Än större uppgångar kan dock faktiskt vara möjliga i ett annat bolag, som jag just avslutat min analys av. 

På Aktietorget finns nämligen ett litet medicinteknikbolag, MedicPen, som länge levt i skymundan av alla andra kursraketer. Men sedan sommaren har det med besked börjat bli ändring på den saken, och det finns mycket som tyder på att uppvaknandet bara är den första morgongäspningen i något som kan bli ett maratonlopp i högt tempo. 

Under sommaren bröt MedicPen-aktien den fallande trend som varit gällande allt sedan all time high-noteringen på 8,12 kr i början av 2007. En rad positiva nyheter om bolagets verksamhet och en riktad emission till långsiktiga ägare ligger bakom att aktien slutligen börjat vända uppåt. 

Sedan utbrottet har aktien hunnit bekräfta detsamma genom högre bottnar och toppar och etablera en stigande trend. Detta bådar gott såväl kort- som långsiktigt. Ytterligare intressant är det faktum att aktien under september - oktober vid två skilda tillfällen rusat upp till 2,75 kr för att sedan rekylera ned. Den formation som därvidlag bildats bär tydliga spår av en så kallad halvvägsformation. När den bryts indikerar densamma att aktien, som under fredagen stängde i 1,81 kr, har det första kortsiktiga siktet inställt på ca 5,20 kr. 

En tiodubblare i startblocken? 

Vad vi dessutom kan se är att aktien hittills klarat av två distinkta uppgångsvågor sedan brottet upp ur den gamla fallande trenden. Därmed skulle ytterligare tre vågor upp återstå i nuvarande fas av aktiens utveckling. Större långsiktiga rörelser uppåt och nedåt sker som bekant ofta i fem distinkta större vågor (men även stora kortsiktiga rörelser kan ofta delas in i fem distinkta mindre vågor, vilka på längre sikt sen framstår som små krusningar i kurvan). Det ska i vanlig ordning poängteras att exakt vågräkning bara låter sig göras i efterhand, och att det är vanligt att det som på vägen ser ut som ett visst antal enskilda vågor sedan i det längre perspektivet kan visa sig vara delar av en enda betydligt större våg i en serie av fem än större vågor. Således är det fullt möjligt att det senare visar sig att MedicPen ännu bara är inne i den allra första uppgångsvågen av fem mycket stora uppgångsvågor. 

Hursomhelst. Ytterligare intressant att notera är att omsättningen i aktien den senaste dryga månaden varit extremt hög och tiotals gånger högre än den historiska nivån. Under aktiens mångåriga nedtrend var omsättningen låg och i ljuset av den senaste dryga månadens kraftigt ökade omsättning, finns inga distinkta gamla stationära motstånd kvar vid passering av senaste toppen på 2,75 kr. Dylika saknas därefter alltså hela vägen upp till och med den gamla rekordnoteringen på 8,12 kr. 

Förutsättningarna inför kommande uppgångsvågor är därmed bästa tänkbara. Vill det sig väl kan ett gott nyhetsflöde framöver i förlängningen ge nya oanade rekordnoteringar för aktien, som även ur fundamental synvinkel framstår som extremt försiktigt prissatt relativt andra liknande småbolag. 

I nuläget har aktien precis varit nere vid en vändzon där den vänt upprepade gånger tidigare. Ett bra fyndläge således. Ytterligare positivt är att omsättningen i aktien varit kraftigt ökande när kursen stigit medan den sedan minskat när aktien rekylerat ned. 

Vill man vara riktigt spekulativ så kan man dessutom se hela kursutvecklingen sedan slutet på 2006 som en gigantisk uppochnedvänd huvudskuldraformation, där aktien befinner sig i slutbildandet av den sista skuldran och faktiskt över nacklinjen, varför en större uppgångsfas även ur detta perspektiv ser ut att stå för dörren. Slutbildandet av en HSK-formation brukar leda till dramatiska kursrörelser som inte sällan blir oerhört kraftiga och intensiva. 

Vad kan driva kommande uppgångsvågor? 

Som alltid när man försöker förekomma marknaden inför större uppgångar gäller det att ha klart för sig vilka möjliga fundamentala anledningar det finns till varför en aktie skulle komma att explodera uppåt. Teknisk analys enligt ovan är endast ett verktyg på vägen för att bedöma var i utvecklingen en aktie befinner sig, och för att identifiera avgörande nivåer och möjliga delfaser att navigera efter. 

När det gäller MedicPen, som har ett börsvärde på drygt 88 Mkr, finns det påfallande många möjligheter till kommande stora nyheter såväl i närtid som löpande närmaste åren. Bolagets vidareutvecklade produkt, Medimi, är redan inne i sin kommersialiseringsfas och företaget har en omfattande patentportfölj som skyddar densamma på världens stora marknader. Produkten ligger helt rätt i tiden inför något som ser ut att kunna bli ett stort genombrott för telemedicin inom läkemedelsintag på patientnivå. 

Ny automatiserad världsstandard på gång inom läkemedelshantering? 

Såhär beskriver MedicPen produkten med egna ord: ”Medimi är världens första datoriserade tablettdispenser som specialanpassats för läkemedelsindustrin. Syftet med Medimi är att dels optimera medicineringen vid kliniska prövningar, men även att hjälpa den enskilde patienten att enklare kunna följa sin ordination.  Vare sig du är apotekare, vårdgivare, läkemedelsrepresentant eller patient vågar vi lova att Medimi kan göra stor nytta i din vardag.” 

Själva grunden för Medimi är behovet av bättre följsamhet när det gäller själva intaget av läkemedel enligt ordination. MedicPens produkt syftar alltså till att förbättra följsamhet men även övervakning vid medicinering. Oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel orsakar exempelvis 8 - 10 % av alla intagningar på sjukhus, 25 % av alla intagningar av patienter över 65 år och 10 - 15 % av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Dessutom orsakar det förvärrad sjukdom, som i sin tur leder till sämre hälsa och livskvalitet. 

Medimi finns i olika mer eller mindre avancerade utföranden och säljs med olika tillbehör. I grundutförandet hanterar den 1-6 olika läkemedel i ett flexibelt modulsystem och ger alarm via såväl ljud, ljus som vibration. Den kan hantera fuktkänsliga tabletter och klarar avancerade medicineringscheman via IDchip på tablettmagasin. Kapaciteten är upp till 90 tabletter och produkten hanterar allt från kapslar till mindre tabletter. Den mer avancerade proffsvarianten registrerar dessutom samtliga tablettutmatningar och har anslutningsmöjlighet till PC för avancerade doseringsscheman, mätning av följsamhet och uppdatering av mjukvara. Vidare finns det tilläggsfunktioner att köpa till, såsom en kommunikationsmodul som möjliggör kommunikation via GSM eller Bluetooth. 

Som tillbehör finns dessutom tablettmagasin med kapacitet för upp till 15 tabletter. Dessa möjliggör att enkelt erbjuda förfyllda tablettmagasin till användaren. Vidare finns det verktyg för automatisk tablett-/kapselhantering som gör det möjligt att på apotek, sjukhus och kliniker snabbt och exakt förladda magasin utan behov av fysisk kontakt med medicinen. 

Medimi möjliggör fjärrövervakning av patienters intag av läkemedel liksom larm till vårdgivare om intag inte sker på uppsatta tider. Förutom att hjälpa patienten själv med att samla alla ordinerade läkemedel väl skyddade i en enda smart behållare och att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. Inte sällan medför annars glömska eller distraktion att patienter blandar ihop olika läkemedel, tar dem vid fel tidpunkter eller i fel dos eller helt enkelt känner sig osäkra på om och när de tog en viss tablett. 

Medimi påminner med ett larm när det är dags att ta en eller flera tabletter, och när patienten kvitterat detta med en knapptryckning matas rätt tabletter ut vid rätt tillfälle. Dessutom lagras historiken i produktens minne vilket gör det möjligt att i efterhand kontrollera att medicinen tagits rätt. En stor fördel för den enskilde patienten såväl som vårdgivaren, inte minst vid vårdbesök då det är av stor vikt att kunna utesluta att problem beror på oföljsamhet i medicineringen. 

Ofta kan läkemedel tas inom vissa angivna tidsintervaller istället för vid exakta tidpunkter, och då är det möjligt att ställa in påminnelserna/larmen i Medimi så att dessa uteblir så länge patienten tar läkemedlen innan respektive tidsintervall löpt ut. Patienter som av egen kraft brukar ta sina mediciner mestadels inom rätt tidsintervall slipper därmed larm i onödan. 

Som kanske bekant genomför den globala läkemedelsindustrin enorm mängder stora kliniska prövningar av nya läkemedel under utveckling. För detta användningsområde har Medimi flera avancerade funktioner. Exempelvis avancerad återkopplingsteknik som visar följsamheten hos den enskilde patienten och hos testgruppen i stort. Förutom att påminna, särskilja och mata ut tabletterna registrerar Medimi all medicinering och samlar statistik över följsamheten, som sedan kan överföras till det företag som utför den kliniska prövningen. Som underlag för analys och utvärdering blir resultaten mer tillförlitliga och snabbare klara, samtidigt som den kliniska prövningen sparar tid och därmed kostnader. Följden blir att läkemedelsföretaget uppnår säkrare kliniska resultat med färre antal testpersoner. 

På äldreboenden och vid hemsjukvård erbjuder Medimi vårdgivarna väsentligt bättre kontroll över att patienterna får sin medicin. En effektivare tablettadministration uppnås eftersom man kan samla och få överblick över många olika slags tabletter i en och samma doserare. Informationen kan dessutom övervakas centralt. Rör det sig dessutom om exempelvis hemvård kan vårdgivarna även få ett varningsmeddelande i form av ett SMS eller e-mail från doseraren ifall patienten inte följer ordinationen. 

MedicPens utveckling sker i Sverige, men de mest intressanta samarbetena liksom marknadsbearbetningen sker främst internationellt och i nuläget framför allt i USA. Bolaget har god vana av att anpassa produkterna till olika landspecifika teknik- och användarkrav. Detsamma gäller de vitt skilda krav som förekommer inom läkemedelsbranschen. 

MedicPen jobbar nu hårt på att få en inbrytning på den penningstinna marknaden för kliniska prövningar och då framför allt i USA, där fler än 2 miljoner patienter per år deltar i kliniska prövningar. Här har man ett nära samarbete med amerikanska Trial Acceleration Institute, TAI, som är specialiserat på att utveckla försäljningsorganisationer och erbjudanden inom läkemedels- och life science-sektorn. Bland kunderna märks ett 50-tal amerikanska bolag av varierande storlek. Ett vanligt uppdrag för TAI är just införsäljning av tredjepartslösningar, och TAI har ett stort kontaktnät inom marknaden för kliniska prövningar. Bolagen har höga förväntningar om att få igång flera pilotprojekt innan året är slut och att nå större volymaffärer under det kommande året om projekten faller väl ut. 

En allt större andel äldre befolkning i den industrialiserade delen av världen där också medellivslängden blivit allt högre, vilket i sin tur medför att det blir allt fler som har hälsan och orken i behåll längre men som rent mentalt kanske inte alltid klarar av att sköta sin egen avancerade medicinering när de blir allt äldre, är en utveckling som spelar MedicPen rakt i händerna. Detsamma gäller läkemedelsindustrins uppenbara behov av att inom kliniska försök göra allt som går för att snabba upp processerna, spara tid och pengar och säkra datakvaliteten i de kliniska försök som genomförs. 

Proppen ur? 

Produkten håller på att och väntas framöver utvärderas på en rad håll inom hälsovårdssektorn. Inte minst i USA där telemedicin samtidigt är ett allt hetare ämne och MedicPen har samarbeten med flera framstående operatörer. Mitt i allt detta har dessutom ett av världens största läkemedelsbolag redan köpt ett antal exemplar av Medimi utöver exemplar som MedicPen tidigare tillhandahållit. Detta tyder enligt min bedömning på att läkemedelsbolaget ifråga är långt komna med tester och planer på att införa omfattande användning av Medimi. 

Att beställaren ifråga över huvud taget lägger så mycket tid och energi på att utvärdera produkten, och att dessutom beställa och betala för fler exemplar kan jag inte tolka som något annat än ett mycket genuint intresse. Bolag av den här typen är inte direkt lätta att få audiens hos eller förmå att spendera tid och andra resurser på utvärderingar. De har totalt fokus på sin egen kärnaffär, och det är just det som säger mig att de ser något alldeles särskilt positivt i Medimi som de vill dra fördelar av. Ett större kommersiellt avtal med ett av världens största läkemedelsföretag skulle sannolikt ge eko på marknaden, och mer eller mindre omgående sända upp aktien runt den gamla rekordnivån. 

Ett dylikt avtal skulle som jag ser det högst sannolikt också leda till en dominoeffekt av beställningar från andra läkemedelsföretag och även möjliggöra en snabb och stor inbrytning på sjukvårdsmarknaden i stort. Sen har bolaget dessutom – lite halvt om halvt i det tysta och kryptiskt – redan tidigare flaggat för att pågående samarbeten kan komma att mynna ut i lansering av nya produkter och tjänster senare i år och nästa år. 

Med tanke på att bolagets stora samarbetspartners är tämligen namnkunniga inom telemedicin och läkemedel och har gedigna nätverk av egna samarbetspartners, skulle jag inte bli förvånad om de uppenbart intensiva samarbetena kommer att mynna ut i flera samutvecklade och specialanpassade högpotentiella produkter och tjänster, där bolagen tar det bästa av varandras kunnande och sätter ihop något riktigt spännande som efterfrågas av läkemedelsbolag, försäkringsbolag och sjukvården som lösningar på besparingskrav och säkerhetskrav. 

Som om detta inte vore nog backas de spännande utsikterna för MedicPen upp av mycket stora ägarposter bland bolagets insiders, och en nyligen påfylld kassa som dessutom lär få kraftfull ytterligare påfyllning innan årsskiftet när utestående teckningsoptioners löptid är slut. Grytan kokar av spännande ingredienser, som på lite sikt kan få aktien att eruptera till nya rekordnivåer över den gamla All Time High-noteringen från 2007. 

Som kuriosa vill jag avsluta med att nämna en intressant aspekt som inte sällan brukar få betydelse. De utestående teckningsoptioner (TO1 och TO2) som finns i MedicPen kan användas för teckning av nya aktier till och med den 6 december. Beslutet att sätta sistadatumet just där är sannolikt lika medvetet som i de flesta fall av teckningsoptionsprogram i mindre bolag. Därmed är det som jag ser det troligt att MedicPen har goda anledningar att räkna med att kunna släppa en hel del intressant information i mycket god tid innan dess. Detta för att säkerställa att optionsprogrammen blir fulltecknade, så att bolaget har finansieringen säkrad också för de kommande spännande åren och kan fokusera på det dagliga arbetet istället för finansieringsfrågor. 

Spännande är också det faktum att bolaget kommer att genomföra en delregistrering av nytecknade aktier som tecknats via TO2 senast den 25 oktober, dvs på fredag nästa vecka. Ett dylikt förfaringssätt brukar inte sällan innebära att bolaget ifråga också kommer med nyheter inför detta tillfälle för att på så vis sätta igång och påskynda teckning. Således skulle det inte vara helt förvånande om nästa större nyhet från bolaget kommer redan närmaste veckan. 

Hela upplägget från de senaste emissionerna med de två optionsprogrammen och deras omfattning kontra bolagets relativt låga kassaförbränningstakt, skriker enligt min erfarenhet rakt ut att MedicPen förbereder sig på stora beställningar närmaste året via pågående och kommande utvärderingsprojekt. Bolaget har det närmaste året nämligen inget behov av de summor man nu ser ut att få in, annat än om man plötsligt ska börja leverera stora kvantiteter av sina produkter och därför behöver hålla sig med ett stort produktlager. 

Det råder ingen tvekan om att MedicPens produkter adresserar marknader som på sikt kan bli värda åtskilliga tiotals miljarder årligen och att bolaget kan komma att nå mycket höga marginaler när försäljningen väl kommer igång på allvar. I kombination med ett stort försprång relativt potentiella konkurrenter och beviljade patent på viktiga marknader är det svårt att förstå att MedicPen värderas till bara 88 Mkr. Slutbildandet av den uppochnedvända HSK-formationen kan mycket väl visa sig bli det första explosiva steget i den kommande utvecklingen. 

Till sist. Med anledning av dagens analys förväntas den planerade analysen av SensoDetect bli klar om lite drygt en vecka. 

Ta väl hand om er och varandra! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv: 

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna 

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet. 

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet. 

Doldis på väg fram ur kulisserna och in på stora scenen

03 okt kl 10:00, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Jag får via mail allt oftare frågor om vilka bolag jag kommer att göra analyser på framöver och stilla undringar huruvida jag tittar på det ena eller det andra bolaget. Inte minst de senaste veckorna har det strömmat in mail där dessa frågor ställts. Men som ni förstår blir svaret alltid att jag inte kan berätta något i förväg kring nya analyser annat än på bloggen. Och ibland får jag anledning att omnämna en kommande analys i förväg, nämligen när jag ser att det finns en risk att aktien ifråga börjar röra sig rejält innan det pågående research- och analysarbetet är klart.

Idag gäller just det sistnämnda i ett bolag som oförtjänt hamnat kraftigt i skuggan av liknande bolag, vars aktier åtskilliga gånger legat högt på vinnarlistorna. Bolaget jag syftar på heter SensoDetect och utvecklar instrument, mät- och analysmetoder för att möjligöra ställande av objektiva diagnoser för neuropsykiatriska sjukdomstillstånd såsom ADHD och schizofreni. Vi talar alltså om ett bolag inom modern medicinteknik.

Bolaget ifråga genomförde tidigare i år en större nyemission på kursen 15 kr, vilken lade sig som en våt filt över aktien och också har hämmat den allt sedan dess. Men emissionen fyllde da facto kassan så mycket att bolaget nu bedömer att pengarna räcker ända till 2015, ett år då man samtidigt räknar med att börja generera positivt kassaflöde.

Vad som är extra positivt med bolaget ifråga, är att det genom åren varit klädsamt återhållsamt i sin marknadskommunikation och levt mer efter devisen att jobba hårt i det tysta och informera marknaden om framsteg när sådana de facto är förverkligade, snarare än att komma med pressmeddelanden som mer verkar ha syftet att ständigt hålla intresset för bolaget på topp hos aktieägarna. Det senare har varit desto vanligare bland en del andra liknande bolag, som med enligt min mening allt för otydliga pressmeddelanden kanske delvis medvetet fått mången småsparare att tro att produkter i intensiv studiefas i själva verket är inne i full kommersialiseringsfas.

Bolaget som jag fastnat för och som jag under lång tid hållit på att undersöka heter alltså SensoDetect och är noterat på Aktietorget. Börsvärdet är strax under 100 Mkr vid nuvarande aktiekurs runt 16 kr. Enligt min bedömning står bolaget på randen till ett rejält kommersiellt genombrott i närtid, ett genombrott som jag då bedömer kan komma att följas av en dominoeffekt där såväl offentliga som privata vårdgivare ser sig nödsakade att haka på early adopters. Inte minst som det råder full mediastorm kring orimligt långa kö- och utredningstider gällande de diagnoser som bolaget inriktar sig på, liksom osäkerhet och godtycklighet i ställandet av diagnoserna och risker för fel- och övermedicineringar samt missbruk. Och inte bara i Sverige utan också i andra länder i Europa samt inte minst i USA. De långa kö- och utredningstiderna är just vad SensoDetects instrument och mät- och analysmetoder är avsedda att kraftigt minska, men också att komplettera dagens diagnosställande med ett objektivt dito.

Jag ska nu inte gå händelserna i förväg och gå in djupare på bolaget, dess verksamhet och min syn på detsamma och dess utsikter. Det kommer i den kommande analysen. Men detta var en enkel liten bakgrund, innan jag går närmare in på varför jag ser det som angeläget att berätta om den kommande analysen i förväg.

Genombrott lite i smyg – Mediafokus spelar nu bolaget rakt i händerna

Saken är den, att SensoDetect är involverat i en rad pågående studier av och med bolagets instrument, där bolaget lägger allt fler diagnoser till de potentiella användningsområdena samtidigt som forskare också använder instrumentet för annan forskning. Dessutom siktar bolaget på att instrumentet ska kunna användas för att studera läkemedels effekter på det centrala nervsystemet. Allt detta sker samtidigt i ett läge där bolaget befinner sig precis i början av sin faktiska kommersialiseringsfas. Det finns således alla anledning att räkna med ett kraftigt tilltagande och högintressant nyhetsflöde framöver från bolaget, som annars varit återhållsamt i väntan på mer konkreta händelser att informera om. Därmed ser aktiens långa kräftgång också ut att kunna övergå i frontalattack.

Nu är det dessutom som så att SensoDetect redan lyckats med de första försäljningarna samt kommersiella samarbetena, vilket jag ska återkomma till i min kommande analys. Men detta har bolaget informerat om helt odramatiskt eftersom det än så länge rör sig om mindre summor. De första avtal som slutits är dock de allra viktigaste och svåraste att lyckas med, och visar enligt min mening med all önskvärd tydlighet att det kommersiella genombrottet redan smugit igång med raketfart (kan en raket smyga?).

När man samtidigt betänker den mediastorm som råder kring inte minst ADHD och att bolagets instrument och metoder kraftigt kan reducera kostnader, tidsåtgång och onödigt lidande och väntetid samt risken för feldiagnosticeringar, är det inte svårt att se att tiden nu är fullmogen för bolagets erbjudande att mötas med öppna armar.

Jag hyser de bästa förhoppningar om att SensoDetect kan bli till en följetong av mycket goda nyheter framöver och att startskottet egentligen redan har gått (även om ingen knallpulverpistol användes vid startblocket). Vidare har den återhållande kraften på aktien av nyemissionen tidigare i år nu uppenbarligen klingat av, samtidigt som omsättningen i aktien börjat skjuta fart och kursen så sakteliga börjat krypa uppåt. Enligt min bedömning är det bara en tidsfråga innan aktien kan påbörja en kursresa modell snabbtåg, såväl ur ett fundamentalt som tekniskt perspektiv.

Det finns som kanske redan antytts en hel radda positiva fundamentala aspekter som jag kommer att gå igenom i min kommande analys. Men faktum är alltså att också de tekniska förutsättningarna skvallrar om en aktie som nått sin botten och står inför att påbörja en längre tids omfattande klättring uppåt. Däribland att aktien kring månadsskiftet augusti/september blev klar med sin femte och sista nedgångsvåg sedan toppen på knappa 57 kr tidigt 2011. Dessutom har aktien under inledningen på hösten varit nere och täppt igen det gap, som uppstod när den några månader efter introduktionen för ca 3,5 år sedan sköt rakt i höjden i ett lite för tidigt skede. Därmed skulle det nu vara fritt fram för en ny uppgångsfas att starta.

Med detta korta förinslag vill jag säkerställa att goda nyheter inte hinner förekomma min förestående analys, som befinner sig i slutskedet och som jag beräknar ha klar om ca 2 veckor. Min inställning till aktien är starkt positiv och jag bedömer redan nu att bolaget har en potential som är mångfalt större än den för flera noterade snarlika och delvis liknande bolag vars aktier, enligt min mening på allt för lösa grunder, i år stuckit iväg som månraketer med åtskilliga hundratals procent. Samtidigt har SensoDetect en sällsynt välfylld kassa, vilket utgör en viss trygghet i och med att något nyemissionsbehov inte kan skönjas vid horisonten som i de andra bolagen. En faktor nog så positiv när det handlar om högriskbolag.

Några ord på vägen

Till sist. Jag har som ni vet i perioder mycket svårt att hinna svara på alla mail (varmt tack återigen för dessa och inte minst alla uppmuntrande och vänliga påhejanden) som inkommer, då jag lägger ned ansenliga mängder tid på research och analys på otaliga bolag av vilka sedan somliga resulterar i analyser här på bloggen. Men ni kan vara säkra på att jag läser samtliga mail och har dem alla i åtanke när jag gräver, undersöker och analyserar.

Jo, förresten. En sak till. Den som känner att han eller hon eller hen har haft nytta av min blogg och samtidigt har ett bra sparkapital, skulle göra mig oerhört glad om någon bråkdels promille av detta kapital skänktes till behjärtansvärda ändamål. T ex BRIS, Friends, Barncancerfonden, Rädda Barnen, Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden, Världsnaturfonden WWF, Röda Korset eller liknande. Eller kanske för att bjuda någon mindre bemedlad eller på annat sätt enskild utsatt person på något oväntat. Det ger mycket tillbaka även om man inte alltid ser det direkt.

Full speed ahead, until you´re dead!

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet. 

Oupptäckt guldklimp glimmar starkt

01 okt kl 13:44, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

På First North-listan finns ett litet men inom sin bransch mycket framgångsrikt bolag som hittills förblivit huvudsakligen oupptäckt i det svenska småbolagsrallyt. Trots att bolaget redan gör goda vinster samtidigt som en rad ouppmärksammade faktorer talar för mycket kraftiga vinstlyft för bolaget framöver. Värderingen är redan utifrån dagens vinstnivå alldeles för låg, samtidigt som de vinstlyft jag räknar med framöver och möjligheter till en på sikt bättre kapitalstruktur kan göra aktien till en mångdubblare. Vidare har aktien i dagarna gett en starkare såväl kort- som långsiktig köpsignal än den som tidigt 2012 fick aktien att gå från några tior till närmare hundralappen på ungefär en och en halv månad (mer om det i det avslutande avsnittet).

Den som väntar på något gott…

Ni som följt min blogg sedan tidigare vet att jag i juni gjorde en liten kort ”föranalys” av företaget Oniva Online Group Europe (ONG) och utlovade en kommande huvudanalys. Jag var positiv till aktien, men själva huvudanalysen utlovades komma i ett lite senare skede. Som ni märkt har analysen skjutits rejält på framtiden, vilket också omnämnts i samband med några andra analyser.  På vägen har brådskande analyser av andra företag fått prioriteras före samtidigt som bolaget gång på gång kommit med ny information som successivt förändrat min syn på dess utsikter markant. Till en än mer positiv sådan. Gång på gång har jag fått omarbeta mina framtagna scenarion, prognoser, beräkningar och värderingen.

Efter ett antal nya analyser som prioriterats först då jag redan tidigare hunnit omnämna Oniva och ett antal andra där research- och analysarbete nu går in i slutskedet, är det nu dags att berätta mer utförligt om min dagsaktuella syn på Oniva. Eftersom mycket av det tidigare materialet blivit inaktuellt och onödigt i och med pressmeddelanden, omvänd (positiv) vinstvarning och delårsrapport som kommit från bolaget väljer jag nu att fokusera på kärnan av vad som enligt min bedömning gör Oniva till en aktie med mycket starka utsikter till kraftig kursuppgång. Tajmingen kunde dessutom inte vara bättre då aktien i dagarna gett mycket starka såväl kort- som långsiktiga tekniska signaler efter en tids stärkande konsolidering.

Förvandlingen 

Innan jag går in på själva analysen, är det på sin plats att kort gå igenom den totala omvandling som bolaget genomgått under det senaste året. Oniva Online Group Europe hette tidigare Getupdated Internet Marketing, ett hopplöst olönsamt bolag med en brokig historik. Men sedan i höstas har bolaget med en smart strategi genomfört ett flertal stora förvärv, som resulterat i att man idag är en nyckelspelare på marknaden för internettjänster.

Bolaget självt beskriver sig i nuläget så här: ”Med innovativa lösningar erbjuder Online Group ett unikt koncept med att vara det enda företag i Sverige som är helhetsleverantör av tjänster och produkter inom onlinemarknadsföring och hosting. Koncernen hjälper företag och organisationer att öka sin lönsamhet samt effektivisera deras affär online. Tillsammans har Online Group ca 500 000 hostade webbplatser och mer än 2 500 kunder inom Onlinemarknadsföring. Detta gör koncernen till en av de största i sitt slag i norra Europa.

Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering , sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys.

På ett år har man satt ihop en koncern som numera utgör en helhetsleverantör av allt mer efterfrågade internettjänster. I dagsläget är intäkterna ungefär jämt fördelade mellan hosting och onlinemarknadsföring.

Koncernen består av ett flertal olika bolag. Till att börja med Getupdated och Just Search som levererar tjänster inom onlinemarknadsföring. Vidare de under det senaste året successivt förvärvade bolagen Crystone (ingår sedan januari), Servage (ingår sedan februari), Space2u (ingår sedan maj) och ExternIT (ingår sedan juni) som erbjuder modern och personlig IT-hosting, vilket även benämns molntjänster.

Crystone, Servage och Space2u tillhör samtliga Sveriges tio största webbhotell och genom förvärven av dessa har Oniva blivit marknadsledare. Genom det senaste förvärvet av ExternIT får Oniva dessutom möjligheten att erbjuda storkunder personligare totallösningar specialanpassade för just deras behov. ExternIT kompletterar alltså Onivas paketerade molnlösningar och onlinemarknadsföring med personlig IT-support.

Redan nu goda vinster – Men nästa år smäller det högt

Efter denna förvandling har bolaget nu en position där det redan tjänar fina pengar. Detta trots att koncernen helt nyligen tagit sin nuvarande form, de ingående verksamheterna ännu inte hunnit börja arbeta fullt ut effektivt tillsammans med nya gemensamma mål, en rad potentiella synergier liksom möjligheter till korsförsäljning och liknande återstår att börja slå igenom och effekterna av ett kraftigt stärkt varumärke och en avsevärt starkare marknadsposition kommer efterhand.

Enligt min bedömning bör företagsbygget också ha medfört en rad indirekta kostnader samt tidsåtgång som hållit tillbaka de första delårsresultaten och troligen gör det också ett par kvartal till innan den nya koncernen börjar blomma ut för fullt. Trots det har bolaget tvingats att gå ut med omvända vinstvarningar inför de senaste två delårsrapporterna. Man har alltså redan från start överträffat sina förväntningar. Och resultatet har visat en mycket stark utveckling.

Första halvåret gav en nettoomsättning på 100,7 Mkr (78,1). Rörelseresultatet landade på 14,1 Mkr (4,4) medan resultatet före skatt blev 9,8 Mkr (-1,9). Nettoresultatet summerades till 10,0 Mkr (-0,6) och vinsten per aktie blev 1,40 kr.

Oniva har alltså redan börjat gå med rejäla vinster. Men då ska man som sagt alltså veta att den nya koncernen bara precis nyligen formerats och att samordningsvinster, förstärkt utbud liksom framflyttade marknadspositioner, korsförsäljning, automatiserade processer med mera på allvar börjar slå igenom först framöver och framför allt nästa år. Och indirekta kostnader av förvandlingsarbetet och intrimmande av den nya koncernen klingar då också av.

Samtidigt växer bolagets underliggande marknader så det knakar nu och de närmaste åren (med uppskattningsvis runt 15 %), och under nästa år kan vi räkna med inte bara hög tillväxt och högre lönsamhet på befintlig försäljning utan framför allt riktigt höga marginaler på all merförsäljning. Allt detta är effekter som aktiemarknaden ännu inte tycks ha insett. Oniva är så mycket mer än en sammanslagning av enskilt bra bolag, det utgör en helhet där summan av kardemumman har alla förutsättningar att bli väldigt mycket mer än de ingående delarna var för sig. Och detta i en tid då marknaden skriker efter den typ av tjänster som koncernen tillhandahåller. Det är också intressant att notera att det är tjänsteföretagen som överraskat rejält positivt i inköpschefsindexen från både Europa och USA på senare tid. En utveckling som spelar Oniva ytterligare rakt i händerna.

I samband med halvårsrapporten angav Oniva att man redan har 300 000 enskilda kunder att nu korsförsälja helhetslösningarna till inom molntjänster och onlinemarknadsföring. Dvs att de i koncernen nu ingående bolagen kompletterar varandras utbud och kan sälja till varandras kunder. Inte minst kommer de många hostingkunderna att erbjudas koncernens breda tjänsteutbud inom onlinemarknadsföring, som möjliggör för dem att höja deras tillväxt online. Detta ger i förlängningen Oniva högre intäkter per kund samt lägre kostnader (bland annat för marknadsföring och administration) per ny intäktskrona och därmed högre marginaler på merförsäljningen. Oniva kan framöver öka försäljningen i betydligt snabbare takt än man behöver öka personalstyrkan och andra kostnadsposter. Sedan innebär som sagt storskalighet, samordning och automatiserade processer högre marginaler även på redan befintlig försäljning.

Onivas affärsmodell präglas i hög grad av att en stor andel av intäkterna är repetitiva (årligen återkommande), vilket ger en stabil bas. Därför satsar bolaget nu hårt på en hög grad av automation, vilket kräver mer strömlinjeformade/samordnade processer med lämpligt systemstöd. Således håller Oniva på för fullt med att införa nya koncerngemensamma processer för sälj, kundtjänst, teknisk support och drift, ett arbete som pågått några månader och väntas fortsätta till första kvartalet nästa år. Gemensamt för de nya processerna är att man vill stödja alla processer med de bästa IT-systemen för maximal automation. Genom att på detta sätt ersätta flera system, varav tre är egenutvecklade och kräver mycket underhåll och kontinuerlig vidareutveckling, med ett gemensamt system kan Oniva minska underhålls- och supportkostnaderna betydligt. Samtidigt minskas personberoendet.

I mitten av augusti meddelade Oniva exempelvis att man under hösten i samarbete med Atomia kommer att erbjuda sina hostingkunder marknadens enligt egen utsago snabbaste och mest tillförlitliga kontrollpanel. Den nya kontrollpanelen i kombination med investeringar i infrastruktur ska ge Onivas kunder avsevärda förbättringar i både driftsäkerhet och prestanda och bättre och snabbare support. Dessutom ska ytterligare funktionalitet tillföras plattformen som uppges vara betydligt mer lättanvänd än befintliga alternativ inom koncernen. Den nya plattformen ger också större möjligheter att snabbare både lansera nya och uppdatera befintliga produkter, väldigt lägligt då Oniva under hösten ska lansera en rad nya och spännande produkter inom hosting och onlinemarknadsföring. Dessutom innebär systemskiftet till Atomia att alla hostingföretag i Oniva konsolideras till ett och samma system för webbhosting, vilket förenklar, sparar kostnader för utveckling, underhåll och support och ger ökat affärsfokus.

I samband med systemskiftet kommer dessutom den tyska datorhall som Oniva hyr att ersättas med den egna i Kramfors, en datorhall som medföljde köpet av Space2u. Flytten till den egna datorhallen och systemskiftet medför förbättringar i prestanda och tillgänglighet samtidigt som stora kostnadsbesparingar uppnås. Faktum är att bara synergierna från Space2u-förvärvet beräknas sänka kostnaderna med så mycket som 7 Mkr per år. Synergieffekten uppskattades från början till 5 Mkr. Senare genomförd teknisk due dilligence visade att besparingen blir hela 7 Mkr.

Upplägget i Onivas företagsbygge är lika enkelt som genialt. Och det har genomförts i rasande takt mitt framför nu ifrånsprungna konkurrenter som knappast kan komma ikapp och ta motsvarande marknadsposition. Framöver kommer mycket fokus läggas på att förverkliga effektiviserings- och samordningsvinster och korsförsäljningsmöjligheterna.

Extremt låg värdering – Insiders stora ägare och ökar

För i år räknar jag med en vinst per aktie runt 3 kr. Nästa år kommer det första stora lyftet när alla resultathöjande effekter börjar slå igenom på allvar och då räknar jag med en vinst per aktie på 4,5 kr, som sedan följs upp av en vinst per aktie om 6,0 kr 2015.

Börsvärdet är 208 Mkr vid nuvarande aktiekurs runt 27 kr. P/e-talen beräknat på mina prognoser blir därmed 9, 6 respektive 4,5 för i år, nästa år respektive 2015. P/s-talet på min omsättningsprognos för i år ligger på ca 0,9.

Det är givetvis svårt att avgöra exakt när alla effekter slår igenom och i vilken grad. Men när det gäller mina prognoser så ligger nog den största osäkerheten i prognosen för resten av det här året. Detta då det skulle kunna bli lite engångskostnader för konsoliderings-, förnyelse- och samordningsarbete samt förverkligande av synergier, även om bolaget inte kommunicerat något om detta, samtidigt som det de stora resultathöjande effekterna kan slå igenom betydligt snabbare än vad jag räknat med i mitt scenario, där bedömningen är att det dröjer till nästa år innan de får nämnvärd effekt. Jag känner mig desto säkrare på mina prognoser från och med nästa år, och det är de som är de väsentliga för hela caset.

Utifrån mina prognoser värderas således aktien extremt lågt. Men faktum är att EV-multiplarna ligger ytterligare 1-3 enheter lägre än p/e-talen eftersom nettoresultatet (som används vid p/e-talsberäkningarna) dras ned avsevärt av lånefinansiering, en effekt som redan under 2015 torde börja minska kraftigt när bolaget sannolikt dels amorterar av rejält (om inte nya förvärv tillkommer som kontantfinansieras, vilket då samtidigt höjer vinst och kassaflöde per aktie), dels i sig bör få avsevärt lägre räntesatser genom den förväntat stabilt goda utvecklingen för resultat och kassaflöde. Aktiens nuvarande låga p/e-tal åtföljs således av en ännu lägre värdering av själva rörelsen (EV-multiplarna), samtidigt som bolaget på sikt har goda möjligheter att kraftigt dra ned lånefinansieringen.

I mitt scenario skulle bolaget i princip kunna bli fritt från räntebärande lån redan under löpet av 2016, vilket då skulle addera ytterligare kraftigt till de framtida nettovinsterna och i sig ensamt sänka dagens p/e-tal på de framtida vinsterna kraftigt. Jag tror dock att man även i det läget väljer att behålla en del lån men då samtidigt med kraftigt lägre räntesatser än nuvarande, varför räntekostnaderna hur som helst torde börja falla mycket kraftigt från och med andra halvan av 2015 och framåt. Detta dels för att ha bra manöverutrymme när goda affärsmöjligheter uppenbarar sig, dels för att kunna börja ge goda utdelningar redan inom några få år.

Förutom att jag bedömer att Oniva står inför kraftiga resultatlyft, bedömer jag det som sannolikt att marknaden successivt kommer åsätta aktien allt högre värderingsmultiplar varför vi framöver kan få se en dubbel kurshöjande effekt, som i så fall kan komma att explodera när kunskapen om bolagets förvandling och effekterna av denna sjunker in i medvetandet på placerare samtidigt som bolaget släpper nya delårsrapporter. Om mitt scenario slår in vore det fullt rimligt om aktien successivt åsätts ett p/e-tal om 15 i takt med att delårsrapporterna droppar in. Men det finns, som jag snart ska komma in på, möjligheter till högre p/e-tal än så och att bolaget fortare än kvickt kan bli uppköpt till en värdering skyhögt över dagens.

Det förvånar inte att insiders är väldigt stora ägare i bolaget och att det så sent som i torsdags framkom att VD nu har ökat sitt redan stora innehav mycket kraftigt och har en stark framtidstro. Bolagets fem viktigaste insiders äger tillsammans mer än 20 % av bolaget.

Liknande bolag utomlands värderas skyhögt – Oniva en klar uppköpskandidat framöver

I sammanhanget är det intressant att titta närmare på liknande bolag utomlands. Och härvidlag blir snabbt exempelvis två amerikanska bolag särskilt intressanta, nämligen Rackspace Hosting och Web.com Group.

Web.com har ett börsvärde på ca 1,6 miljarder dollar vid börskursen 32,35 dollar. Det kan relateras till analytikernas genomsnittsprognoser för omsättningen i år på 533 miljoner dollar och vinsten per aktie om 2,07 dollar. Nästa år förväntas omsättningen landa på 585 miljoner dollar och vinsten per aktie på 2,47 dollar. Det innebär att aktien betalas med ett p/s-tal om 3,0 respektive 2,7 för i år och nästa år, och ett p/e-tal om 15,6 respektive 13,1 för i år och nästa år.

Web.com erbjuder Internettjänster till små och medelstora företag i Nordamerika, Sydamerika och Storbritannien. De tillhandahåller exempelvis en rad domäntjänster, såsom domännamnsregistrering, överföring av domännamn, förnyelse av domännamn, skydd mot förfall av domännamn (att missa att förnya när betald period går ut) med mera. Web.com arbetar främst med domänerna com, .net, .co, .org, och .info. I sammanhanget är det intressant att notera att Onivas dotterbolag Crystone är världens största .se-domänregistrar.  Förutom detta finns en annan likhet på domänfronten. Även Oniva nylanserade tidigare i år ett verktyg för domännamnsbevakning. Verktyget samlar all information på en plats oavsett registrar eller webbhotell och ser till att ägaren inte tappar sin domän och utsätter sitt varumärke för intrång.

Eftersom det i år släpps inte mindre än 500 nya toppdomäner är domännamnsbevakning en marknad som tillsammans med marknaden för domännamnsregistrering, där alltså Oniva är störst på .se-domänen, utgör mycket goda affärsmöjligheter framöver.

Men det finns fler likheter mellan Web.com och Oniva. Web.com tillhandahåller nämligen överlag samma typ av produkter och tjänster inom onlinemarknadsföring och hosting. Exempelvis precis som Oniva sökmotoroptimering, sökordsannonsering , sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell och webbanalys.

Utan tvekan framstår Oniva som en gyllene möjlighet för Web.com och liknande företag att i ett slag och för en billig peng få en framskjuten position på den nordeuropeiska marknaden. Att samtidigt Oniva är extremt lågt värderat och enligt min bedömning står inför avsevärt kraftigare vinsttillväxt än Web.com gör inte bolaget mindre aptitligt som jag ser det.

Men det finns som sagt fler utländska bolag som är intressanta att titta på. Exempelvis Rackspace Hosting. Rackspace Hosting, med verksamhet inom hosting som redan namnet antyder, erbjuder sina molntjänster till små, medelstora och stora företag över hela världen. Bolaget har ett börsvärde på ca 7,3 miljarder dollar vid börskursen 52,76 dollar. Det kan relateras till analytikernas genomsnittsprognoser för omsättningen i år på 1,53 miljarder dollar och vinsten per aktie om 0,68 dollar. Nästa år förväntas omsättningen landa på 1,78 miljarder dollar och vinsten per aktie på 0,87 dollar. Det innebär att aktien betalas med ett p/s-tal om 4,8 respektive 4,1 för i år och nästa år, och ett p/e-tal om 77,6 respektive 60,6 för i år och nästa år.

Man inser således snabbt att marknaden har höga långsiktiga förväntningar på branschen och att Onivas rappa och till synes enkla koncernbygge kan vara ett genidrag mitt framför näsan på konkurrenterna. Det är stora summor som kunderna förväntas spendera kommande år och Oniva är nu i position att ta taktpinnen på sina hemmamarknader samtidigt som verksamheten kommer bedrivas under betydligt mer effektiva och lönsamhetsgivande former. Inte märkligt att insiders har så stor tilltro till aktien.

Teknisk analys bekräftar bilden av en aktie på väg mot kraftiga uppgångar

Teknisk sett förefaller aktien just nu befinna sig precis i en brytpunkt. Den tekniska analysen bekräftar den fundamentala diton om att aktien bör stå inför kraftiga kurslyft i såväl det korta som det längre perspektivet. Låt oss börja med att titta på specifika motstånd som aktien nu brutit och sedan studera tekniska styrkeindikatorers signaler.

Aktien har nu tagit sig över stängningsnivån 26,00 kr från 5 augusti där omsättningen var den högsta någonsin, nämligen nästan 133 000 aktier. Dessutom har den stängt över den tidigare högsta stängningsnivån sedan den nya koncernen tog form på 26,80 kr från 8 juli, där det också var historiskt hög omsättning, om än bara ca hälften så stor. Därmed finns det inga som helst signifikanta stationära motstånd kvar. Detta då omsättningen längre tillbaka i tiden, när verksamheten var en helt annan respektive den första tiden efter verksamhetsändringen, var en försumbar bråkdel av vad den varit sedan den nya koncernen tog form.

Det finns dock en intradagstopp på 29,00 kr som sattes under rejäl omsättning, även den från den 5 augusti. Omsättningen däruppe var dock extremt liten och istället var det stängningsnivån 26,00 kr från den dagen som var signifikant. Även den tidigare högsta volymviktade genomsnittsbetalkursen en enskild dag sedan verksamhetsändringen är numera överskriden. Den sattes den 8 juli och löd på 26,93 kr. Omsättningen den dagen var som sagt god, drygt 70 000 aktier, men långtifrån lika hög som dagarna med högst omsättning.

Aktien har ju ett bra tag legat och konsoliderat och stundtals nosat strax under tidigare högsta stängningskursen sedan verksamhetsförändringen. Så i torsdags klev aktien slutligen över denna och stängde i 27,00 kr efter pressmeddelandet om VD:s insiderköp. Under fredagen fortsatte den sedan så sakteliga upp och stängde i 27,40 kr. Under måndagen lade som bekant den för tillfället rådande politiska osäkerheten i Italien och USA lite sordin på börserna, men trots det fortsatte aktien stänga över 26,80 kr och stängde i 27,00 kr. Intressant att notera är också att den volymviktade betalkursen steg successivt såväl under torsdagen (till 26,51 kr), fredagen (till 26,95 kr) och faktiskt även måndagen (till 27,06 kr) trots den då svaga börsen. Ett mycket gott tecken.

Aktiens brott upp över tidigare rekord för stängningskurs och volymviktad betalkurs är en mycket positiv signal i sig efter en lång tids konsolidering. Faktum är också att aktien redan för ca 8 veckor sedan bröt upp ur en mycket stor triangelformation som bildats senaste året. Utbrottet ur denna indikerar ett kursmål på 50 - 56 kr för aktien under en period som ligger 5 – 18 veckor framåt. Med tanke på det omfattande småbolagsrally som varit och allt jämt råder på börsen och det faktum att Oniva, inom en stigande trend, befunnit sig i en sidledes konsolideringsperiod – vilken format nämnda triangel – ända sedan slutet på förra året kan uppgångar i aktien nu bli explosiva och överraska såväl tids- som nivåmässigt.

Avsaknaden av återstående signifikanta stationära motstånd gör att aktien nu mycket väl kan stå inför en kraftigt accelererande uppgång. Det är bara att spänna fast sig och se vart färden bär hän. Samtidigt finner vi stöd för en kraftig acceleration i aktiens tekniska styrkeindikatorer.

Efter några månaders konsolidering har nu samtliga de kortare glidande medelvärdena – 10-dagars, 20-dagars och 50-dagars – vänt och trendar starkt uppåt. Samtidigt fortsätter de långsiktiga 100-dagars och 200-dagars att trenda uppåt. Här har vi dessutom nyligen fått en av de bästa långsiktiga köpsignaler som står att finna, nämligen en golden crossing i form av att 100-dagars tydligt brutit över 200-dagars.

Innan detta har aktien dessutom varit nere och stämt av det för trendomslag så viktiga 50-dagars glidande medelvärdet och sedan alltså vänt upp med kraft efter några veckors rörelse utmed detta, och nu kraftigt brutit upp över såväl detta som samtliga andra glidande medelvärden. Nedrekylen skedde dessutom under kraftigt minskande volymer medan uppgångarna skett till kraftigt ökande sådana, ytterligare ett gott tecken. Samtidigt indikerar såväl RSI som Stochastics en stark utveckling föröver.

Till sist, den golden crossing där 100-dagars glidande medelvärde tydligt brutit över 200-dagars dito, inträffar nu för första gången sedan tidigt 2012. Senast det hände var alltså för snart två år sedan och detta vid en period då aktien på ungefär en och en halv månad rusade upp från några tior till närmare hundralappen. Då saknades dock positiv trend i 200-dagars glidande medelvärde som heller aldrig lyckades slå om till stigande trend, och efterhand ebbade mycket riktigt köpintresset ut och aktien började dala igen. Idag är läget betydligt bättre i och med att samtliga kort-, medel- och långsiktiga glidande medelvärden från 10-dagars upp till 200-dagars är stigande.

Ta hand om er och varandra!

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Varning för åksjuka – Bortglömd pärla redo för acceleration

26 sep kl 11:18, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Med det småbolagsrally som varit i år är det svårare och svårare att hitta totalt förbisedda bolag som förtjänar en mycket kraftig uppvärdering redan på dagens meriter. Men de finns, och några sådana står nu på tur för analys.

Det ena av dem, föremålet för dagens analys, är ett bolag som historiskt har fått enorma uppsving när investeringskonjunkturen bland kunderna återhämtat sig. Efter det stålbad som varit under finanskrisen finns det nu ett enormt uppdämt investeringsbehov bland bolagets kunder gällande inte minst den typ av utrustning som företaget säljer. Lagom till detta har man dessutom lanserat ett nytt produktsortiment som har bättre förutsättningar än någonsin att sälja stort. 

Som hittat

Bolaget har en mycket stor kassa och inga långfristiga skulder, en kassa som nu förväntas växa snabbt när resultatutvecklingen och kassaflödet åter vänder kraftigt uppåt, och redan nästnästa år räknar exempelvis Remiums Introduce i sin sedvanligt försiktiga analys med att nettokassan (som alltså kan delas ut) är lika stor som hela dagens börsvärde, nämligen 24 Mkr. 

Förra vinsttoppen i företaget inträffade 2004-2007 då man tjänade 28, 58, 30 respektive 28 öre per aktie och delade ut 14 öre per aktie 2004 och 25 öre per aktie (årligen!) de tre följande åren. Idag är aktiekursen 90 öre efter ett ras från toppen runt 11 kr 2006. Vad bolaget heter? JLT Mobile Computers, och aktien är listad på Stockholmsbörsens First North-lista.

Remiums Introduce räknar i sin försiktiga analys med att nettokassan är 90 öre redan under 2015. Man är dock som sagt enligt min erfarenhet alltid väldigt försiktiga i sina analyser av cykliska småbolag som JLT, då man i dessa egentligen bara kort citerar lite ur senaste delårsrapporten och i sina framtidsprognoser vad jag kan bedöma bara lägger in företagets senaste siffror med några procents tillväxt i JLT när väl ledningen som nu uttryckt framtidsoptimism, och gör sedan större uppjusteringar av prognoserna först när delårsrapporterna börjar visa en faktisk kraftig uppgång. 

Det räcker med att studera vilken tillväxt i omsättningen som ligger till grund för Remiums försiktiga prognos för att förstå uppsidan. Remium räknar endast med en omsättningsökning på 5 % 2014 till 63,8 Mkr och 2 % 2015 till 65,1 Mkr. Det är väldigt blygsamt i förhållande till det kraftiga uppsving JLT brukar få när investeringskonjunkturen bland deras kunder tar fart efter några svaga år. Exempelvis 2003 lyfte omsättningen med 37 %, 2004 med 24 % och 2005 med 66 %. Denna gång har dessutom stålbadet varit extra utdraget till följd av finanskrisen.

Men redan Remiums försiktiga prognoser pekar på en vinst per aktie om 18 öre redan nästa år. För egen del ser jag utrymme för en vinst på 27 öre nästa år och 48 öre året efter (2015). Samtidigt räknar jag med att nettokassan (utdelningsbar) ligger på 1,30 kr per aktie vid utgången av 2015. Även med ett moderat p/e-tal på 10 (återhämtningen för kundernas investeringar kan bli långvarig) skulle aktien då vara värd 4,80 kr plus 1,30 kr, dvs totalt 6,10 kr någon gång under 2015. Det är en sanslöst bra potential (nästan sjudubbling) räknat från nuvarande kurs på 90 öre, och dessutom en osedvanligt sannolik potential då vi har att göra med ett normalt rörelsedrivande bolag som inte är särskilt svårt att varken prognosticera eller räkna på.

Finanserna är i toppskick. Av tillgångarna på 40,3 Mkr utgörs hela 31,7 Mkr av omsättningstillgångar. Tillgångarna är finansierade med ett eget kapital på 28,3 Mkr och kortfristiga skulder på 12,0 Mkr. Bolaget saknar alltså långfristiga skulder och den tillgängliga checkräkningskrediten på 5,0 Mkr är helt outnyttjad. En ytterligare positiv faktor är att bolaget har skattemässiga underskottsavdrag på hela 35,5 Mkr att utnyttja framöver. 

Slimmar, plattar till och nischar tillbaka till framgångsreceptet

JLT, som introducerades på aktiemarknaden redan 1997, utvecklar stryktåliga mobila datorlösningar för särskilt krävande och instabila miljöer och inkluderar exempelvis även särskilt stryktåliga modem speciellt anpassade för dessa miljöer, där exempelvis fukt, damm, kraftiga vibrationer och temperaturväxlingar är en del av utmaningarna. Försäljningen sker över hela världen genom ett välutvecklat nät av försäljningspartners. Den mesta försäljningen går till Europa och USA. 

JLT:s produkter används bland annat i arbetsfordon, byggs in i industriella system och anläggningar och användas som handdatorer i fält. Kunderna är professionella användare med höga krav på funktionalitet och driftsäkerhet inom exempelvis transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation samt militär- och räddningsfordon.

Bolaget är ingen gröngöling i sammanhanget utan har mycket lång erfarenhet av att designa och utveckla stryktåliga datorer och har ett starkt varumärke. Produktionen är utlagd på svenska underleverantörer och bolaget har en platt organisation. Tack vare den omedelbara närheten till underleverantörerna i Sverige kan JLT snabbt möta nya behov och krav från kunderna, en nog så viktig konkurrensfördel i en bransch där förändringar är vardagsmat. 

Bolaget har de senaste åren lyckats effektivisera organisationen rejält och fokusera på kärnverksamheten och sina unika konkurrensfördelar medan övrigt skurits bort respektive lagts ut på andra parter, samtidigt som partnernätverket gör att man kommer närmare sina slutkunder och kan kapa led där marginaler annars försvinner.

Vidare har man valt att nischa sig tillbaka till sitt ursprungliga framgångsrecept, vilket innebär att man nu fokuserar helt på de kundgrupper där man historiskt haft den starkaste ställningen, nämligen det övre segmentet inom stryktåliga datorer. Här har man ett mycket starkt varumärke samtidigt som antalet konkurrenter är färre då segmentet är för litet för de stora att ägna resurser åt. Den nya VERSO-serien, som började smyglanseras under det andra kvartalet är just ett resultat av att man åter nischat sig mot det gamla framgångsreceptet. 

Den nya smarta, platta och billiga organisationen innebär låga fasta kostnader och små investeringsbehov och i framtiden därmed mycket mindre risk för stora resultattapp i dåliga tider.  Redan under det andra kvartalet ökade bruttomarginalen kraftigt till följd av bolagets nya strategi och effektiviseringar. Genomslaget på marginalen av de omfattande åtgärderna kan enligt min bedömning förväntas successivt öka betydligt framöver när de till fullo slår igenom, inte minst också förstås i takt med att omsättningen åter börjar öka och speciellt i takt med att VERSO-serien når ut på marknaden.

Det första halvåret tyngdes av engångskostnader i form av omstruktureringskostnader. Samtidigt har genomförda kostnadsreduktioner inte slagit igenom fullt ut ännu. Redan under andra halvan av innevarande år förväntas kostnadsreduktioner om 1,7 Mkr slå igenom. Produktmarginalen förväntas vidare fortsätta att förstärkas under resten av året som en följd av effektiviseringen av produktion och marknadsfokusering. När sedan VERSO-serien börjar slå igenom ordentligt under slutet av året har bolaget de bästa utsikterna på mycket länge för kommande år. Redan under den inledande lanseringen av VERSO under det andra kvartalet uppges mottagandet bland kunder ha blivit bra, ett gott tecken inför avslutningen på året och framför allt nästa år. 

De senaste åren har man fokuserat om och gått från högvolymsprodukter där smartphones och surfplattor blev gångbara alternativ, till återigen högspecialiserade produkter där konkurrensen är försvinnande liten i jämförelse och tillväxtmöjligheterna liksom lönsamhetsmöjligheterna mycket goda för ett inom branschen mycket starkt varumärke som JLT, vilka varit en föregångare på mobila datorer som klarar extrem påfrestning och samtidigt erbjuder mycket hög kapacitet.

Ta hand om er och varandra! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Mavshack i pole position

18 sep kl 22:42, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

(Omnämnda bolag: Oniva Online Group och Mavshack.)

I väntan på en inom de närmaste dagarna kommande analys på Oniva Online Group (ONG) på First North, har jag en pinfärsk och väldigt positiv iakttagelse rörande Mavshack att dela med mig av. 

Först en kort bakgrund. Som ni vet ingick Mavshack under sommaren en strategisk allians med Filippinernas största återförsäljare av mobiltelefoner, MyPhone, vilket bolaget offentliggjorde den 19 juli. Samarbetet går ut på att Mavshacks mobilapp förinstalleras i mobiler som säljs i Filippinerna.

En dryg månad senare, den 21 augusti, kom ett pressmeddelande där det avslöjades att samarbetet utökas kraftigt till att gälla förinstallation av Mavshacks mobilapp i hela MyPhones sortiment av Android smartphones, inklusive premiumtelefonen Iceberg, på samtliga MyPhones marknader inklusive Macao, Hong Kong, Malaysia och de filippinska öarna. Det innebär att Mavshacks streamingapp nu förinstalleras på inte mindre än 200 000 nya mobiler i månaden.

Mavshack enda filmappen hos jättedistributör av mobiltelefoner

Som jag antytt tidigare är min bedömning att MyPhone måste varit oerhört nöjda med tester och initial kundrespons, och därmed ser appen som en betydande värdehöjare i sitt kunderbjudande och en ”publikdragare”. Vad jag nu också lagt märke till, är en aspekt som visat sig i samband med att MyPhone-koncernen nu uppdaterat sin hemsida. Adressen är http://www.myphone.com.ph/

Går man in på sidan och i rullgardinsmenyn under ”Download” högst upp väljer ”Pinoy applications”, får man upp en komplett lista med beskrivning över vilka appar som finns förinstallerade på de mobiler MyPhone säljer. Jag rekommenderar en titt! Ni kan också nå informationen genom att gå direkt in på följande länk http://www.myphone.com.ph/pinoy-application.html

Jag blev nu för egen del mäkta förvånad när det visade sig att inga andra streamingappar för film och TV finns förinstallerade bland de 17 noga utvalda apparna. Mavshack är alltså den enda och ligger förinstallerad tillsammans med Facebook, Twitter och lite blandade insticksprogram för antistöldskydd, foto, positionsrelaterad information med mera. Detta är för mig en mycket stor överraskning och visar med all önskvärd tydlighet vilka förväntningar MyPhone har på användningen av appen, och vilken framskjuten plats Mavshack nu är på väg att erhålla i Asien.

Till saken hör också att MyPhone räknas som en föregångare när det gäller att erbjuda nytt och innovativt innehåll på sina mobiler. Att fler återförsäljare liksom operatörer och tillverkare troligen kommer följa i MyPhones fotspår framöver är nog ingen vågad gissning. Och mer troligt blir det att detsamma händer på andra marknader där Mavshack finns och är på väg att lansera sig. Får jag förresten påminna om att enbart ”…Filippinerna har långt mer än 100 miljoner mobilanvändare och hög abonnenttillväxt…”.

Det är nu det händer

När Mavshack i sitt pressmeddelande den 21 augusti avslutade med orden ”Framtidens underhållning är digital eftersom fler och fler tittare använder sina mobila enheter istället för TV för att få tillgång till innehåll. Avtalet med Myphone är det första i Mavshacks strategi att samarbeta med operatörer och tillverkare av mobila enheter.” var det knappast en floskel utan snarare en välgrundad förutsägelse om vad som komma skall, dvs fler samarbeten likt det med MyPhone. En intressant uppgift i sammanhanget är också att enligt MyPhone (publicerat i deras E-magasin) strömmar (streaming) redan idag 39 % sina favorit-TV-shower istället för att se dem på en TV-apparat.

Redan de första 12 månaderna efter MyPhone-samarbetets start nyligen dyker Mavshack-appen upp i ca 2,4 miljoner nya mobiler. Med den utvalda och framskjutna position som appen nu erhåller är jag beredd att tro att en ganska stor andel av mobilanvändarna kommer att börja använda densamma och betala för streaming av film och TV. Abonnemangsavgiften för Mavshack är dessutom bara 4,99 dollar i månaden, vilket är en struntsumma relativt mobilernas pris och avgifter för samtal, SMS, MMS med mera.

När VD Jonas Litborn, som äger långt över 100 miljoner aktier och teckningsoptioner i Mavshack, i delårsrapporten i augusti informerade om att bolaget kvarstår vid målet att nå 150 000 betalande abonnenter redan vid årsskiftet, hade han med andra ord redan rejält på fötterna. Siffran 150 000 ska jämföras med antalet vid utgången av juli månad, som var 10 000 stycken.

Med sådan tillväxt, eller rentav högre efterhand som fler avtal troligen tillkommer, växer kundbasen till svindlande antal under nästa år bara genom MyPhone-samarbetet. Speciellt om man betänker att Mavshack-appen pga lagereffekter (tidigare producerade mobiler) med mera kanske inte fullt ut började dyka upp i nya MyPhone-mobiler i butik förrän under innevarande, september, månad. Dessutom kan man anta en gradvis ökande benägenhet att använda appen någon månad efter inköp när kunder utforskat sina nya mobiler ordentligt.

Jag känner ett allt större pirr i magen när jag blickar fram mot det närmaste året. Det känns som om Mavshack har alla förutsättningar att avsluta innevarande år med ett fjärde kvartal som tar oss alla på sängen, för att sedan fortsätta överraska stort kvartal för kvartal i flera år framåt.

Stay tuned!

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

Himlafärden kan övergå i rymdfärd

16 sep kl 04:20, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

(Observera: Denna analys behandlar förutom Mavshack också Precise Biometrics och Starbreeze – se rubriken ”Precise Biometrics och Starbreeze” i slutet av analysen.) 

Precis som förväntat enligt mina senaste analyser av Mavshack i juli och augusti har bolaget växlat upp betänkligt i sitt avancemang på de asiatiska marknaderna. Och i veckan som gick, närmare på bestämt på självaste fredagen den trettonde, kom bolaget med beskedet att man nu lanserar sin tjänst på den gigantiska indiska marknaden. 

Nyheten fick aktien att göra en key reversal, en av de starkaste köpsignalerna som finns inom den tekniska analysen. Som om inte det var nog så bröt aktien också upp över sitt tidigare stängningsrekord post verksamhetsändringen. Dessutom under kraftigt ökande omsättning. Veckan som påbörjas idag måndag har därmed alla förutsättningar att inledas med full raketfart mot tidigare obruten mark, eller rättare sagt helt nya höjder. 

Marknaden lär tas med storm 

Om Mavshack ännu är tämligen okänt bland den stora massan svenska aktieplacerare, så gäller motsatsen i den asiatiska underhållningsvärlden. Mavshack håller just precis nu på att bli ett stort namn där, och det är troligen en tidsfråga innan aktien blir en jättehype likt andra bolag internationellt som på kort tid skapat och lanserat tjänster som blivit omåttligt populära. 

Fredagens nyhet, som kom när aktien befann sig i en nedrekyl hade om aktien inte legat rejält minus när den kom, sannolikt redan i fredags fått densamma att stiga åtskilliga tioöringar. Men nu blev startpunkten en bra bit ned samtidigt som aktien nådde upp till tidigare rekordstängningsnivåer, där ett ansenligt motstånd fanns. Vid stängningen var dessa dock passerade och vi kan nu enligt min bedömning räkna med att det stora lyftet startar redan på måndagen. 

Att bolaget nu drar igång lansering av en indisk tjänst, skvallrar enligt min syn också om att vi kan få ett tätt och kraftigt kursdrivande nyhetsflöde rörande denna den närmaste tiden. Dels vad gäller adderandet av innehåll och olika former av samarbeten rörande detta och marknadsföring, men dels också lukrativa distributionssamarbeten likt det med filippinska mobildistributören MyPhone. Som ni kanske kommer ihåg är min bedömning att denna modell, där MyPhone nu förinstallerar Mavshack-appen på inte mindre 200 000 enheter per månad, kommer att bli standard i Mavshacks etableringsarbete på en rad marknader. Och när vi talar om Indien är det fråga om en gigantisk marknad. 

Samarbetet med den världskände och flerfalt prisbelönte filippinske independentregissören Mendoza, har allt mer utvecklats till en snackis i filippinsk media och renderat Mavshack en ytterligare upplyft plats inom filippinsk underhållning. 

Det är på sin plats att påminna om det geniala i Mavshacks affärsidé, nämligen att globalt erbjuda lokalt innehåll till de stora asiatiska migrantgrupperna världen över. Dessa har idag mig veterligen inga möjligheter att någonstans finna ett brett, djupt och på en enda plats samlat utbud av hemlandets kultur inom underhållning. Mavshack erbjuder dock just precis detta, dessutom digitalt tillgängligt via bolagets streamingtjänst och till en mycket låg kostnad (billigare än vad en enda gammal DVD kostar). Efterhand som man etablerat sig hos en specifik migrantgrupp öppnar man sedan också för befolkningen i hemlandet. 

Många av de asiatiska marknaderna är erkänt svåra att etablera sig på när det gäller att slå sig fram inom underhållning (film, TV, musik med mera). Men Mavshack har mycket gedigen erfarenhet av dessa marknader, ett bra kontaktnät och också lokala företrädare som gör att man snabbt hittar de rätta och avgörande samarbetena och också uppnår nödvändiga acceptanser. 

Filippinska emigranter var den första målgruppen och blev föremål för vad man nu skulle kunna kalla ett pilotprojekt. Bolaget lyckades på kort tid nå ut till väldigt många filippiner världen över och har hittat mycket goda samarbeten vad gäller såväl innehåll, PR och distribution. Med dessa värdefulla erfarenheter har man förfinat sitt angreppssätt när man nu går in på nya marknader, där Indonesien och Indien tillkom under den gångna veckan. I höst är det meningen att man också ska etablera sig på den kinesiska marknaden, något som vore en smått sensationell nyhet då den kinesiska marknaden är oerhört komplicerad att etablera sig på inom media. 

Eftersom Mavshack börjar bli ett aktat namn i Asien och fokuserar på att sprida asiatiskt innehåll världen över har jag dock inte svårt att tro att man faktiskt kommer att möta stort stöd från relevanta kinesiska innehållsproducenter och myndigheter. Att det dyker upp ett renodlat asiatiskt ”Netflix” har redan applåderats på flera håll och börjat föranleda fler och fler artiklar i asiatisk media. En lansering av ett kinesiskt Mavshack lär i och för sig likt för andra marknader inledas med att rikta sig mot den enorma gruppen emigrerade kineser runtom i världen. Men eftersom man redan vid lanseringen av den indiska tjänsten håller öppet även för den inhemska indiska marknaden, anser jag att bolaget redan signalerat att man nu arbetar på en mer eller mindre simultan inhemsk lansering vid fortsatta lanseringar. 

Exakt i vilken ordning saker och ting kommer att utspela sig framöver är meningslöst att spekulera i. Däremot står det för min del klart att vi framöver, precis som jag diskuterade i mina senaste analyser i juli och augusti, står inför ett crescendo av mycket betydelsefulla nyheter från Mavshack av en dignitet vi inte skådat maken till förut. Och samtidigt har bolaget hittills lyckats etablera sig och göra sig ett namn med i sammanhanget oerhört små medel, varför stora vinster kan komma reda i närtid. Faktum är att jag tror att redan de samarbeten och satsningar som är kända per dags dato möjliggör för bolaget att redan innan året är slut börja gå med vinst för att sedan nästa år bli en riktig pengamaskin med många år av våldsam tillväxt framför sig. 

Rejäl kassapåfyllning via optionerna – Internationella investerare på väg in? 

Nyemissionen tidigare i år genomfördes som bekant för att kunna skala upp satsningarna och marknadsföringen. Ett löfte man hållit med bravur när vi studerar nyhetsflödet sedan dess. Satsningarna som gjorts sedan dess har krävt mycket av emissionspengarna. Men vad man då glömmer bort, är de många teckningsoptioner som bolaget emitterar till viktiga befintliga och tillkommande nyckelpersoner. Låt mig rekapitulera vad jag skrev i juli: 

30 miljoner äldre optioner avseende lika många aktier har teckningskurs 6 öre och teckning kan ske till och med den 30 september i år. 50 miljoner optioner avseende lika många aktier har teckningskurs 36 öre och teckning kan ske från och med den 31 oktober i år till och med den 30 april nästa år. Totalt kan de två optionsprogrammen tillföra 19,8 miljoner kronor. 

Samtliga optioner är emitterade till det helägda dotterbolaget CinemaOne som i sin tur ska erbjuda dem till Mavshacks anställda, styrelse samt andra personer som anses viktiga att knyta till Mavshack. Allt för att skapa ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna för att stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Det är givetvis inte säkert att alla 80 miljoner optioner blir använda för tilldelning och ej heller att de som tilldelas sedan blir utnyttjade. Men jag tar ändå höjd för samtliga 80 miljoner optioner. 

I sammanhanget får det förresten sägas vara mycket intressant att de 50 miljoner optioner som stämman beslutade om i april i år åsattes en så hög teckningskurs som 36 öre. Om optionerna ska tjäna som ett meningsfullt incitament måste aktiekursen ta sig mycket kraftigt över den nivån redan i närtid. Enligt min bedömning hyser ledning och styrelse uppenbarligen inga nämnvärda tvivel om att så kommer ske. För att kunna vara säkra på ett meningsfullt incitament bör de rimligen se en möjlig kommande utveckling i närtid som kan ge en mycket kraftig värdestegring på aktien.” 

Jag tror att de 50 miljoner teckningsoptionerna med teckningskurs 36 öre i hög utsträckning kan komma att placeras hos internationella nyckelpersoner och samarbetspartners. Vidare håller jag det för fullt sannolikt att ledning och styrelse som erhållit och erhåller optioner och redan har synnerligen stora aktieinnehav i Mavshack (så sent som i fredags köpte VD ytterligare aktier), kan komma att sälja dessa optioner vidare till kalkylerat marknadspris till inte bara nya nyckelpersoner och samarbetspartners utan också internationella investerare. Och alltsammans skulle då innebära en för aktien synnerligen gynnsam uppmärksamhet, större ägarspridning bland de större ägarna, ännu bättre likviditet i den redan höglikvida aktien samt i förlängningen anledning att tro på att listbyte kan bli aktuellt redan inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Att bolaget kommer röna intresse bland utländska investerare tvivlar jag inte för en sekund på. I takt med större uppmärksamhet i asiatisk media är det sannolikt en tidsfråga innan man i Asien vill vara med och tidigt investera i ett framgångsrikt asiatiskt Netflix. Och tittar man på företagsinfodelen av bolagets hemsida så är den numera milt uttryckt uppfräschad och internationellt inriktad. En intressant kuriosadetalj, är att under menyvalet ”Top Investor Questions”, behandlar den högst rankade frågan hur det går till att köpa aktier i Mavshack. Svaret på frågan är tydligt internationellt riktat med angivande av bolagets internationella tickersymbol. 

Vad som händer när internationella investerare hittar ett litet svenskt bolag som ligger i framkant inom en framtidsbransch med extrem tillväxt, är såväl Fingerprint Cards, Precise Biometrics och Arcam tydliga exempel på. Köphysterin har en tendens att pågå och tillta under mycket lång tid. 

Asien redo för Mavshack i stor skala 

Människor världen över går i rasande takt över från traditionellt TV-, video- och DVD-tittande till att konsumera media på smartphones, surfplattor, vanliga datorer, laptops och minidatorer. Samtidigt exploderar ännu utbredningen av smartphones och surfplattor. Detta gäller inte minst i Asien, den del av världen som Mavshack fokuserar på. Och från att uteslutande ha inriktat sig på migrantbefolkningar från de första länderna öppnar man nu successivt respektive tjänst även för de gigantiska hemmamarknaderna. 

Mavshack med sitt lokala och regionala asiatiska innehåll har dessutom den fördelen att ett abonnemang är synnerligen fördelaktigt prissatt relativt exempelvis Netflix med sitt västerländska och många gånger amerikanska innehåll. I Asien är detta en viktig faktor, förutom det faktum att Mavshack är den till min kännedom enda tjänsten i världen som erbjuder de enorma asiatiska migrantgrupperna ett lätt åtkomligt, brett och högkvalitativt utbud av underhållning hemifrån på ett enda ställe, som annars är väldigt svårt att nå. Men även på de respektive hemmamarknaderna utgör Mavshacks digitala utbud ett attraktivt unikt bibliotek. 

Filippinerna blev som bekant först ut, där det nyligen inledda och senare snabbt utökade samarbetet med MyPhone är potentiellt saliggörande i och med att appen där förinstalleras på inte mindre än 200 000 nysålda enheter i månaden. Men man ska ha klart för sig att Filippinerna har långt mer än 100 miljoner mobilanvändare och hög abonnenttillväxt, och som jag nämnt tidigare tror jag att samarbetet med MyPhone nu kommer att följas av fler liknande med såväl operatörer som distributörer av mobiltelefoner och surfplattor med mera och inte endast avseende den Filippinska tjänsten. Det dröjde ju för övrigt inte lång tid innan avtalet med MyPhone utökades kraftigt och det finns inget som säger att det är omöjligt att det kommer utökas ytterligare kraftigt. Mavshack kan i förlängningen komma att uppnå en enastående stark position i större delen av hela Asien, och det oväntat snabbt. Då pratar vi pengar. Enorma pengar. Lanseringen i Indien nu blir oerhört spännande att följa framöver, och man har som bekant även långt gångna planer på Kina. Det går som på räls nu med inbrytningen på Asiens största marknader. 

All respekt för de snabba framgångarna man haft avseende föregångsmarknaden Filippinerna. Men det var samtidigt där man startade och där man fått göra alla viktiga erfarenheter som man nu gratis har med sig från start i alla andra satsningar. Med den starka inbrytningen i Filippinerna och erfarenheterna från den satsningen och den etableringsmodell man nu tagit fram, kan det gå väldigt fort att växla upp till extrema antal användare när nu Indien startas upp liksom Indonesien och man har siktet inställt på bland annat Kina i höst. Med fler avtal av typen MyPhone kan man få en verklig kickstart på nya marknader. Inte minst också då man nu medvetet knyter allt viktigare och mer betydelsefulla samarbeten och PR-personligheter till sig. 

Jag tror att vi alla vad det lider kommer bli mäkta imponerade av det antal användare som kommer ansluta direkt till Mavshacks tjänster via appen. Man bygger nu för extrem tillströmning såväl i närtid som uthålligt på lång sikt och fler gigantiska marknader tillkommer där man kan förvänta sig goda chanser att direkt få en kickstart om bolaget knyter liknande avtal som det med MyPhone. Redan nu är man på snabb framfart på några av de största och snabbast växande asiatiska marknaderna på en gång. 

Mavshacks app, den väg som sannolikt den absoluta majoriteten framgent använder för att ansluta till streamingtjänsterna, förinstalleras nu alltså på stora mängder mobiler varje månad avseende den filippinska marknaden och fler liknande avtal bör enligt min bedömning vara att vänta avseende såväl Filippinerna som nya marknader. På de marknader där Mavshack verkar är användandet av smartphones och surfplattor utbrett och kraftigt växande och man använder kanske i större utsträckning än exempelvis oss svenskar smartphones, surfplattor och datorer (inte minst laptops och minidatorer) för att via appar kolla på underhållning. Man bor ofta trängre och prioriterar sannolikt hellre dessa mobila små gadgets än att också ha stora, dyrbara och strömslukande TV-apparater stående. 

Mavshacks affärsidé att till en början inrikta sig på asiatiska migrantbefolkningar och att sedan efter mycket goda kontakter på de i sammanhanget notoriskt svåra asiatiska marknaderna öppna upp respektive tjänst globalt och inte minst för den inhemska marknaden, har alla förutsättningar att ge extrem tillväxt. Dessa grupper kan mig veterligen ingen annanstans världen över finna ett samlat och brett utbud av den egna kulturen i media. Till råga på allt är Mavshacks tjänst billig. För pengar som inte räcker till att ens beställa hem en enda gammal DVD får man i ett slag tillgång till åtråvärd och utomlands svåråtkomlig underhållning från hemlandet. 

Mavshacks affärsidé är mig veterligen helt unik och medan jättar som Netflix växer enormt med västerländskt mainstreaminnehåll, så växer Mavshack nu som tusan med lokalt asiatiskt innehåll globalt, och då inte endast mainstreaminnehåll utan också independent och underground vilket samtidigt ger kultstämpel och stärker möjligheterna på de inhemska marknaderna. Man är i dubbel bemärkelse unika, och klarar dessutom av allt med liten budget. Man är kostnadsmedvetna. Även sedan man fick in ett antal för framgångar enligt min mening helt avgörande nyckelpersoner. Som många säkert är medvetna om, så brukar en tjänst som snabbt uppnår en viss utbredning sedan vara nästan ohejdbar. Ordet sprids från mun till mun som en löpeld och med Mavshacks unika lokala kontakter, förmåga att snabbt bygga upp ansenliga mängder innehåll och knyta viktiga distributions- och PR-samarbeten, kunskap om hur man bäst identifierar och når ut till asiatiska migrantgrupper som dessutom står i kontakt med hemlandet och har stora nätverk, är det inte svårt att se att något stort är på väg att hända. Något stort som vi troligen ännu bara sett de första stapplande stegen av. 

VD och huvudägare Jonas Litborn, med långt mer än 100 miljoner aktier och optioner i Mavshack, liknar i mina ögon allt mer den typiske tekniknörden som på kort tid skapar något unikt och genialt men ändå väldigt enkelt, och snabbt blir miljardär på kuppen. Av samma typ som Facebooks Zuckerberg, Microsofts Gates med flera om än i mindre skala. Inget ont menat med ordet tekniknörd. Tvärtom. 

Aktien lämnar beträdd mark och möter jungfrulig dito 

I och med fredagens starka stängning har aktien passerat sitt sista volymbaserade motstånd av dignitet och därmed ligger fältet nu helt fritt för aktien att erövra jungfrulig mark. Faktum är att redan den köpsignal som aktien utlöste i fredags indikerar att första anhalt för aktien bör bli nivåerna runt 90 öre. Där ligger samtidigt den psykologiskt viktiga nivån 1 kr alldeles i närheten och jag håller det för sannolikt att denna nivå får snar påhälsning. 

Med tanke på att det ser ut som om en rejäl hype precis är på väg att starta kring bolaget, dess tjänster och inte minst aktien ska man dock inte bli förvånad om aktien redan i närtid når nivåer om flera kronor. Nyckelpersoner sitter på mycket stora innehav som de successivt utökat och intresset för aktien verkar på kraftig uppgång här hemma samtidigt som jag skönjer ett gryende intresse internationellt. Vi har som redan nämnts sett flera exempel på vilka monumentala uppgångar detta kan leda till i småbolag som når sådan hype. Jag tror det är Mavshacks tur nu. 

Samtidigt förefaller företagets faktiska verksamhet stå inför ett helt extremt tillväxtscenario i många år framöver. Det var många som gång på gång förundrades över tillväxt och såväl inofficiell som officiell värdering i Facebook, Google, Netflix med flera i ett tidigt skede och som sen gång på gång fick äta upp sina hattar när dessa bolag äntrade stratosfären. Jag tror något liknande kan vara på gång i Mavshack framöver. 

Trenden är spikrakt uppåt och liknar allt mer den tidigare i Fingerprint Cards. Och som grädde på moset gjorde aktien under fredagen alltså en key reversal under kraftigt ökande omsättning. Det brukar som nämnts vara en av de bästa köpsignalerna som finns. Tillfället förvånar inte. Det känns allt mer som att en megahype är på väg att starta i och kring Mavshack. 

Precise Biometrics och Starbreeze 

Under natten till den 30 januari i år, när senast betalt för aktien var 88 öre, berättade jag i ett kortare inlägg om min synnerligen positiva syn på Precise Biometrics-aktien och att jag ansåg den starkt köpvärd. Detta inför släppandet av en omfattande analys ett dygn senare. I denna analys inkluderade jag en teknisk analys på såväl kort som lång sikt, vilken senare visat sig uppfyllas till punkt och pricka. Så här skrev jag när det begav sig: 

Precise har där precis gett en köpsignal med kortsiktig målkurs 2,00 kr. Vid 1,63 kr effektueras samtidigt en köpsignal med målkurs 2,88 kr, dvs 2,5 gånger högre än dagens kurs. Utvecklingen just nu har för övrigt stora liknelser med den under 2009, då aktien exploderade uppåt och långt mer än sjudubblades på bara några månader. Sedan toppen för 2009 har aktien genomgått fem stora distinkta vågor ned som bottnade på 0,62 kr, och aktien skulle nu därmed ha inlett en långsiktig uppgångsfas i och med veckans uppgång och köpsignal. Stora rörelser sker som bekant som regel i fem distinkta vågor innan de är avklarade, vare sig det rör sig om upp- eller nedgångar. 

Om samma mönster som 2009 upprepas nu, ska aktien nå ca 2,50 kr inom några veckor, för att sedan rekylera en bit och konsolidera några månader innan det bär av mot 4,50 kr på några veckor. Veckans inledande uppgång under extremt hög omsättning är en mycket bra signal inför fortsättningen.” 

Denna förutsägelse är numera redan historia och aktien nådde i förrförra veckan så högt som 5,20 kr. I samma analys lade jag stor tonvikt vid min bedömning att Precise Biometrics algoritm skulle rendera bolaget en framskjuten position som i förlängningen kunde innebära såväl högre tillväxt som högre marginaler än exempelvis branschkollegan Fingerprint Cards. Något som även det på senare tid börjat få genomslag, inte minst i form av att självaste Fingerprint Cards slutit ett licensavtal med Precise Biometrics om att få använda deras algoritm i sina produkter. Att sedan Precise Biometrics har ännu ett trumfkort i sin Tactivo-lösning och sina sedan gammalt goda positioner inom statliga myndigheter, som har extremt hårda krav på säkerhet och tillförlitlighet i säkerhetslösningar, gör att bolaget har en gyllene position att under kommande år ro hem stora intäkter. 

Med anledning av att mycket av det jag förutsåg redan inträffat och slagit igenom på aktiekursen, tycker jag dock att det kan vara en god idé att börja lätta på sitt innehav i aktien.  Jag tror förvisso att vi kan förvänta oss ett mycket gott nyhetsflöde från bolaget framgent och ett fortsatt stort intresse från internationella investerare, men hädanefter krävs det också att bolaget levererar kraftigt ökade intäkter och resultatlyft. 

Eftersom verksamheten trots allt kräver en hel del pengar för att köras runt numera så behövs det också verkligen stora intäkter för att börja visa vinster. Jag betvivlar inte att så kommer ske. Men när jag ansåg aktien vara ett kanonköp i början på året var väldigt lite av detta intecknat av en aktiemarknad, som enligt min bedömning totalt missbedömde bolaget och aktien. Idag är fallet inte längre så och därmed anser jag det vara en god idé att realisera en del av dessa gratisvinster. Men också att göra det successivt och stämma av huruvida det omfattande internationella köpintresset förmår att lyfta aktien förbi senaste toppen på 5,20 kr innan man säljer för mycket på en gång. Hypen kring bolaget kan mycket väl hålla i sig länge än, inte minst om nyhetsflödet blir det rätta. Men jag anser att den omedelbara underskattningen av bolaget och aktien som jag såg i början av året till stora delar nu hämtats in av den kraftigt högre aktiekursen. 

Starbreeze har på kort tid efter analysen den 29 augusti exploderat upp i kurs. Marknaden har precis som jag bedömde börjat inse vad de försäljningssiffror för Payday 2, som bolaget kommunicerade i samband med sitt bokslut, faktiskt innebär.  Under torsdagskvällen kom dessutom nya siffror som visade på en helt enastående fortsättning för försäljningen och aktien nådde så högt som 57 öre under fredagen. Att jämföra med de 25 öre den kostade i samband med analysen. Utan tvekan kan aktien ha betydligt mer att ge såväl kortsiktigt som långsiktigt. Och fredagens starka stängning – om än inte lika stark som den i Mavshack som noterade såväl key reversal, nytt stängningsrekord och stängning på dagshögsta – under rekordomsättning indikerar att denna vecka kan komma att inledas kraftigt uppåt. Dessutom bör vi få se ett fortsatt starkt nyhetsflöde från bolaget framöver. 

Om aktien fortsätter kraftigt upp i veckan tycker jag dock att det är ett bra tillfälle att successivt minska på innehavet. Även här är det för min del fråga om att den uppenbara felprissättning, som försäljningssiffrorna för Payday 2 i samband med bokslutet enligt min bedömning innebar, har hämtats in när aktien betalas långt mer än 100 % högre. Sen att jag ser goda chanser för att bolaget på sikt kommer att uträtta fler stordåd är en annan aspekt. Således anser jag det lämpligt att successivt minska sitt innehav och att därvidlag noga studera kursutvecklingen. 

Måndagens handel har efter fredagens starka stängning goda chanser att inledas kraftigt upp för aktien. Men lyfter den kraftigt i början på veckan ser jag det som ett bra tillfälle att lätta på innehavet. En temporär vinsthemtagningsrekyl ligger troligen nära i tiden då tekniska styrkeindikatorer ligger nära toppnivåer. Dessutom kommer det framöver perioder då intäkterna för bolaget kommer dala kraftigt i väntan på nya spellanseringar, vilka sker med relativt långa mellanrum och man måste ta i beaktande att hypen kring aktien sannolikt är nära att tillfälligt toppa för att sedan vara lite svalare i väntan på nya spelsläpp. Men även efter en försäljning bör man hålla mycket noga koll på aktien då vi sannolikt inte sett den sista stora spelframgången för detta oerhört väletablerade och numera kraftigt stärkta bolag, som i ett slag genom Payday 2 stärkt sitt varumärke något enormt på spelmarknaden. Grattis Starbreeze! Jag har följt er i åratal och aldrig har era långsiktiga förutsättningar sett bättre ut. Mycket välförtjänt. 

Ta hand om er och varandra! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv: 

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna 

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. 

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

Dags för nästa uppgångsvåg i RusForest

10 sep kl 02:02, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Dags för nästa uppgångsvåg i RusForest

Som om det inte vore nog med den dramatiskt positiva händelseutveckling jag kunde berätta om i torsdags kväll, så kom under fredagens börshandel i ämnet historiskt träffsäkra och kunniga Danske Bank ut med en bedömning om att det nu vänder uppåt för trävarubranschen.

Och denna vecka inleddes med en hälsosam klättring för än så länge kraftigt underskattade RusForest medan övriga svenska aktier i trävarubranschen, som haft en makalös utveckling den senaste månaden, föga förvånande föll tillbaka. Att folk nu kan vara på väg att vikta över från kursraketerna Bergs Timber och Rörvik Timber till hittills relativt oupptäckta RusForest skvallrar även den tekniska bilden om.

Ny köpsignal vid måndagens stängning

Medan övriga svenska trävaruaktier stigit våldsamt under augusti och september, så började RusForest stiga först i förra veckan. Och det är långt till de uppgångar om som mest hittills +157 % respektive +154 % som Bergs Timber och Rörvik Timber stigit från sina respektive bottenkurser. RusForest har ännu ”bara” stigit med som mest 64 % vilket nåddes vid förra veckans topp innan aktien rekylerade en bit. Vid måndagens stängning var uppgången från botten +46 %. Det är således väldigt mycket utrymme kvar innan uppgången kan mäta sig med de andra företagens.

Förra veckans uppgång till som högst 3,14 kr och efterföljande rekyl ned till 2,53 kr innan aktien vände upp igen, ser i nuläget allt mer ut som den första uppgångsvågen av fem i den påbörjade uppgångsfasen. Måndagens klättring innebar samtidigt att den kortsiktiga motståndslinje, som sammanbinder förra veckans toppar bröts uppåt med råge och aktien stängde på 2,79 kr, vilket var endast ett öre under dagshögsta. Därmed ser det ut som om aktien påbörjat den andra uppgångsvågen av fem. Denna bör nå 4,13 - 4,14 kr när väl senaste toppen på 3,14 kr tas ut.

Därefter bör vi få se en mindre rekyl innan det är dags för nästa uppgångsvåg, som sannolikt blir mycket kraftig i och med att en upptrend då har etablerats och bekräftats och därför sannolikt större skaror av placerare kommer att börja intressera sig för aktien, som tidigare rönt obefintligt intresse så länge trenden var fallande. Att den gamla fallande trenden brutits vet vi redan. Det åtföljdes av en tids stigande konsolidering innan förra veckans uppbrott. Nu håller aktien som bäst på att etablera en stigande trend, och marknaden på indikationer om hur kraftig den påbörjade upptrenden blir.

Det är svårt att sia om var den femte uppgångsvågen kan toppa förrän vi sett lite mer av hur utvecklingen i de första två - tre uppgångsvågorna blir. Men om mitt scenario stämmer och vi nu är på väg in i den andra uppgångsvågen är chansen god att aktien i den femte uppgångsvågen åtminstone ska upp och testa motståndet på 6 kr. Men om det blir en riktigt explosiv utveckling som också håller i sig några månader finns chansen att motståndet på 9 kr kan nås. Det skulle i så fall kunna ske i samband med rapporten för det fjärde kvartalet, vilken jag bedömer kommer visa på ett mycket kraftigt resultatlyft med indikationer om ett riktigt bra 2014.

Värt att notera om måndagens stängningskurs på 2,79 kr är också att den faktiskt var den högsta sedan aktien påbörjade sin stigning i förra veckan. Den högsta stängningskursen i förra veckan blev nämligen 2,75 kr. Detta är ytterligare ett styrketecken. Men det kanske allra bästa styrketecknet är trots allt den kraftigt stigande omsättningen i aktien sedan den började stiga i förra veckan.

Creeping trend

Det gäller att ha tålamod och använda alla sina erfarenheter och kunskaper när man gör aktieinvesteringar, och inte bara stirra på dagsformen och ge upp om en till synes raketkandidat inte omgående exploderar fullt ut uppåt. RusForest är ett bra exempel på detta. Aktien har många års extrem utförslöpa bakom sig, som sedan följdes av en tids konsolidering innan förra veckans uppbrott. En del, som hoppas och tror att en raketkandidat omgående ska explodera vidare uppåt efter de första dagarnas snabba lyft, har en tendens att ge upp och byta fot allt för lätt när de ser nya aktier skjuta i höjden.

I fallet RusForest finns det som jag tidigare nämnt en snabbt identifierbar faktor som hittills kunnat hålla tillbaka mer raketartade uppgångar, nämligen de tidigare obligationsägare som tidigare i år ”ofrivilligt” fick släppa kraven på återbetalning mot att få sina utlånade pengar konverterade till aktier. Alternativet hade sannolikt varit konkurs och därmed högst troligen sämre, då dessa i det läget antagligen hade kunnat återvinna endast en liten andel av vad de lånat ut.

En hel del av dessa obligationsägare rörde sig sannolikt om finansinstitutioner utan egentligt ägarintresse i RusForest, och det är enligt min bedömning dessa vi sett som de överlägset största säljarna i aktien inte bara sedan förra veckans uppbrott, utan också de senaste månaderna. De har sålt ut mycket stora mängder aktier i RusForest. Att aktien trots det förmått att stiga vittnar tydligt om att köptrycket tilltar allt mer, medan säljtrycket från institutionerna successivt avtar.

Man må i dagsläget tycka att dessa säljare gör en idiotisk affär. Men saken är inte så enkel. I de flesta fall saknar dessa sannolikt alla former av mandat att agera strategiskt med sina innehav och sitta kvar på dem längre än absolut nödvändigt. Deras kreditavdelningar har som främsta uppgift att så snabbt som möjligt återvinna dåliga krediter, och det innebär efter en skuldkonvertering till aktier att snarast möjligt sälja dessa till rådande marknadspris och speciellt när omsättning är god, vilket den varit i flera månader i RusForest-aktien. Om de säljer för 2,4 kr eller 3,0 kr spelar mindre roll så länge de snabbt kan sälja av sina innehav, och därmed återvinna stora delar av de krediter som tidigare såg ut att kunna gå mer eller mindre helt förlorade. De har inte mandat att sitta kvar och invänta en rimligare värdering i sig, det är inte deras uppgift. Och framför allt har de inte mandat att sitta på aktierna några månader extra när så goda volymer dyker upp som det gjort de senaste månaderna.

Dessa finansinstituts resultat är lika beroende av att lyckas ge säkra och lönsamma krediter som att minimera riskerna för total kreditförlust i enskilda fall. Man ska också veta att i den rekonstruktion som RusForest genomförde under det första kvartalet i år, så var det första steget att obligationslånets nominella belopp skrevs ned från 500 Mkr till 264 Mkr. Långivarna tappade alltså nästan hälften vid omförhandlingen, och den återstående summan 264 Mkr konverterades sedan till aktier till en kurs om 4 kr styck. Den som följt aktiehandeln i RusForest i år vet att det omsatts extremt mycket aktier sedan nämnda konvertering. Inte bara i förra veckan utan allt sedan utgången av första kvartalet.

De intresserade har säkerligen också lagt märke till att det gång på gång varit samma stora finansinstitutioner som stått för den absoluta lejonparten av nettoförsäljningarna i aktien. Och för dessa pålästa personer är det därmed ingen stor överraskning att vi nu slutligen fått se aktien börja stiga i och med att den gigantiska stoppklossen av säljtryck från dessa institutioner nu håller på att lätta.

Omsättningen i aktien har dessutom varit successivt kraftigt stigande i år och vi befinner oss troligen nära en tidpunkt då säljtrycket mer eller mindre helt upphör och ger totalt vika för köptrycket. Chansen finns dessutom att dessa instituts eventuella kvarvarande innehav kan komma att säljas i en eller ett par större klumpar till RusForests långsiktiga huvudägare eller nya långsiktiga intressenter som ser stor potential i företaget. Och då kan det sista kvarvarande säljtrycket försvinna i ett litet nafs samtidigt som positiva framtidssignaler äntligen omgärdar företaget och branschen.

Resultatet av det något ”konstlade” säljtrycket som successivt avtar i styrka samtidigt som köptrycket tilltar i takt med positiva konjunktursignaler och vändningssignaler för trävarubranschen, är att vi fått se vad som inom den tekniska analysen kallas för en creeping trend. En sådan innebär att en aktie, inte sällan efter en kraftig och lång utförslöpa, slutar att falla, planar ut och börjar att trendmässigt men ännu mycket långsamt stiga. Det senare är faktiskt precis vad som hänt i RusForest allt sedan mitten på juni.

En creeping trend brukar påfallande ofta plötsligt övergå i raketartade uppgångar efter en tid. Förra veckans distinkta uppbrott i RusForest ser ut precis som ett skolboksexempel på starten av en sådan övergång. Om det visar sig stämma bör vi inom kort stå inför ett mycket omfattande uppställ i aktien. Allt detta stämmer dessutom väldigt väl överens med de faktiska förutsättningarna vad gäller utbud och efterfrågan i RusForest-aktien. Vi har sett ett successivt ökande köptryck, som i förra veckan helt tog överhanden över det tidigare massiva säljtrycket som samtidigt börjat klinga av i styrka. Och alltihop kan härledas till obligationskonverteringen i början på året.

Spännande veckor föröver

Det hela blir inte sämre av att Danske Bank, kort efter mina analyser i förra veckan, som nämndes i inledning gick ut och höjde sin syn på trävarubranschens utsikter och menar att botten är passerad och att det nu vänder uppåt. Bergs Timber och Rörvik Timber har, som jag också nämnde i förra veckan på kort tid stigit med som mest 157 respektive 154 % från sina bottenkurser. RusForest har samtidigt stigit med som mest 64 % (vid förra veckans topp på 3,14 kr) och låg vid stängningen idag upp med 46 % från sin botten. Det är således långt kvar tills RusForest är ikapp.

Och som jag nämnde i förra veckan finns det en ytterligare bortglömd aktie i trävarusektorn, nämligen danska DLH som vid dagens stängning låg upp med ”bara” 17 % från sin bottenkurs. DLH har ett börsvärde på endast 187 miljoner danska kronor, vilket ska ställas i relation till en prognostiserad omsättning på 2 200 miljoner danska kronor i år. DLH har gjort ett hästarbete med att slimma företaget, och när volymerna nu kan förväntas öka rejält de kommande åren och lönsamheten förbättras, räcker det med historiskt sett skrala marginaler för att nå en vinst som ger utrymme för en mycket kraftig kursåterhämtning.

Bergs och Rörvik ser ut att gå mot kraftiga resultatlyft de kommande åren. Men aktierna har samtidigt stigit med mer än 150 % som mest på kort tid. DLH och RusForest har marknaden ännu inte värderat upp en bråkdel så mycket. Jag tror att fler kommer göra som jag gjorde i förra veckan, och gå in i de senare med pengar som realiserats på korta vinster i Bergs och Rörvik. Ytterligare stöd för min tro finner jag i det faktum att hårt beprövade torrlastrederier världen över de senaste veckorna stigit våldsamt i kurs.

Marknaden brukar som bekant vara blixtsnabb att lukta sig till de stora vändningarna i olika branscher, och då spelar de senaste kvartalens eller de närmaste kvartalens resultatsiffror ingen roll. Marknaden prisar in de förändringar som på allvar börjar synas i resultaträkningarna först ett halvår senare. Och dessa kommande resultatlyft missar det stora flertalet placerare och analytiker ofta att förutse, och blir sedan mäkta överraskade över att de faktiska förbättringarna blev så stora. Men på aktiemarknaden tjänar man mest pengar på att vara före alla andra med att agera på trendskiften. Och jag ser nu samstämmiga positiva signaler från flera delvis relaterade krisbranscher.

Jag ser kommande veckor an med stor spänning.

God jakt!

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

Uppköpsfeber i trävarubranschen – Kvällens vinnarbransch på Wall Street!

05 sep kl 23:13, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Som jag nämnde i torsdagsmorgonens artikel om DLH och RusForest är de nordiska aktierna i trävarubranschen ännu extremt nedpressade, samtidigt som de första avgörande friskhetstecknen har anlänt. Friskhetstecken som historiskt sett brukar leda till fullkomligt monumentala kursuppgångar för aktier i branschen under flera års tid. Denna gång har dessutom utförslöpan för aktierna och svackan för branschen varit otroligt djup och långvarig.

Med de kraftiga kapacitetsneddragningar som i branschen globalt genomförts under många år i kombination med den allt kraftigare återhämtningen på bostadsbyggarmarknaden i USA och den allt starkare diton i Japan, det äntligen vändande Europa och skyhög efterfrågan från Kina är det egentligen inte märkligt att företagen själva är de första att skyndsamt agera för att försäkra sig om tillräcklig och samordnad kapacitet.  Och det är precis detta som nu händer. På självaste Wall Street nu ikväll!

Jänkare köper upp kanadicker 

Under torsdagskvällen kom beskedet att amerikanska Louisiana-Pacific, med ett börsvärde på 2,4 miljarder amerikanska dollar, köper upp kanadensiska trävaruföretaget Ainsworth Lumber. Prislappen ligger på ca 1 miljard amerikanska dollar, och börskursen lyfte ca 34 % efter budet. Affären satte ytterligare fart på hela byggmaterialsbranschen, som blev vinnarbransch på Wall Street med en uppgång på otroliga ca 8 % för hela branschen. Att dessutom Louisiana-Pacific steg med ca 12 % visar med all önskvärd tydlighet hur skållhet byggmaterialbranschen nu är på väg att bli. Annars är som bekant det normala att ett företag som köper upp ett annat stort företag med en saftig budpremie, åtminstone initialt får se sin egen börskurs falla en del. Även i Kanada, där börsen som bekant är öppen samtidigt som den amerikanska, var aktierna i de stora trävaruföretagen vinnare. 

Louisiana-Pacific köper upp Ainsworth Lumber för att säkra ökad kapacitet och ökade marknadsandelar. Det är egentligen ganska lustigt att det sker just ikväll. Jag satt nämligen under dagen och funderade en hel del kring potentiella uppköpare av RusForest. Bolaget sitter på enorma och geografiskt väl placerade skogstillgångar, vilka i balansräkningen och framför allt börskursen knappt märks samtidigt som bolaget, vilket jag nämnde i morgonens analys, precis står inför en mycket kraftig kapacitetshöjning i sågverksdelen. Till råga på allt gynnas framgent bolagets tilltagande export av den allt svagare ryska rubeln. 

Jag blir inte det minsta förvånad om vi ser såväl professionella investerare, exempelvis private equity-bolag, som företag i byggmaterialbranschen börja uppvakta RusForest den närmaste tiden. Efter de rigorösa förstärkningar och rensningar som skett i bolagets balansräkning och de spännande och ljusare tider som det äntligen står inför tror jag inte endast jag är lockad av detsamma. 

Betalar historiskt rekordpris!

Det kanske allra mest spektakulära med torsdagskvällens storaffär i trävarubranschen är faktiskt den värdering som gjorts. Faktum är nämligen att Louisiana-Pacific betalar hela 5,7 gånger Ainsworth Lumbers EBITDA-resultat. Det är en nästan 60 % högre multipel än genomsnittet för likvärdiga affärer i branschen under det senaste decenniet, som var 3,6. 

För den som inte är kunnig inom bokföring och redovisning kan kort och gott sägas att EBITDA står för ”Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”. På ren svenska innebär det ”Resultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar”, dvs det allra översta resultatmåttet i en normal resultaträkning. Som flera av er säkerligen är väl medvetna om har trävarubranschen, speciellt timmer- och sågverksföretag, historiskt sett extremt höga minusposter för räntor, skatt, av- och nedskrivningar varför nettoresultaten brukar vara endast en liten bråkdel av det allra översta rörelseresultatet i resultaträkningen. Sålunda innebär ovan nämnda EBITDA-multipel om 5,7 ett mångfalt högre p/e-tal (pris delat med nettovinst), närmare bestämt i runda slängar 16 i det aktuella fallet.

Då ska man dessutom veta att Ainsworth Lumber är ett stort bolag som verkar på de starkaste marknaderna i världen och gått relativt sett oberörda genom den tidigare branschkrisen. Därmed saknar de också de extremt stora möjligheter till resultatlyft som föreligger i RusForest. Efter de omfattande och stärkande finansiella operationer och strategiändringar som genomförts, och med den enorma potential som föreligger när RusForest nu skalar upp kapaciteten och börjar inrikta sig på sina högkvalitativa råvaror – efter att länge ha gått på sparlåga under de dåliga tiderna och passat på att rensa ut sämre kvaliteter – när marknaden nu vänder och man i större utsträckning också ger sig in på de starkaste marknaderna världen över, så är potentialen för resultatlyft i RusForest rent ruskig de kommande åren. 

Att Louisiana-Pacific räknar med mycket kraftiga resultatlyft i Ainsworth Lumbers de kommande åren råder det knappast några tvivel om med tanke på den historiska rekordmultipel man betalar. Detta gör också Ainsworth Lumbers, som på senare tid kommunicerat en kraftigt stärkt tilltro till marknadsutsikterna de kommande åren. Personligen tror jag att RusForest kan komma att överraska stort när man nu framöver kan börja slå mynt av sina styrkor och genomförda förändringar, samtidigt som bolaget sitter på oerhörda dolda värden i sitt skogsinnehav. Jag blir ingalunda förvånad om vi ser bolaget göra ett EBITDA-resultat på uppemot en halv miljard kronor om några år när marknaden förhoppningsvis är riktigt stark. Börsvärdet idag är bara 343 Mkr.

Dessutom tror jag att det fria kassaflödet kommer att kunna bli mycket omfattande de kommande åren och möjliggöra för bolaget att göra sig såväl skuldfritt som börja ge frikostiga utdelningar eller göra omfattande återköp. Så länge det lyft för marknaden som centrala spelare i branschen nu börjar ställa sig in på också förverkligas. Erfarenhetsmässigt brukar sådana här vändningar dessutom bli avsevärt kraftigare än marknaden förutspår. Denna gång kommer vi samtidigt från en extremt lång och djup svacka, varför vändningen nu kan bli extra kraftig och långlivad. 

För mig råder det ingen tvekan om att RusForest är den kanske allra mest spännande placeringsmöjligheten på den svenska aktiemarknaden på länge. Risken är skyhög, och avkastningsmöjligheterna likaså. 

Uppköpshysteri kan vara att vänta

Av det ovanstående följer naturligt att vi nu sannolikt kan se fram emot att en våg av uppköp sveper över trävarubranschen världen över. Dels ser stålbadet ut att vara över och de första bestående förbättringarna, speciellt på enskilda marknader, har fått ordentligt fäste och tilltar i styrka. Dels har de svagaste överlevarna vidtagit oerhört kraftfulla åtgärder vad gäller skuldsättningen samtidigt som de under lång tid dragit ned sin kapacitet. Samtidigt är vi sannolikt ännu i ett mycket tidigt skede av ett kraftfullt uppsving. När vi ser återkommande rapporter om kraftiga lyft på exempelvis den amerikanska bostadsbyggarmarknaden, ska vi komma ihåg att juli månads siffra för antalet husstarter om 896 000 i årstakt innebär att det ännu är extremt mycket utrymme kvar till normaliserade nivåer på 1,4 - 1,5 miljoner i årstakt. I det allt piggare Europa är återhämtningspotentialen svindlande, vilket även gäller flera andra viktiga marknader. 

Förutom att en eventuell uppköpshysteri kan ge kraftiga kurslyft för branschen på förväntningar om kommande bud och sedan saftiga budpremier, så kan det också för de bolag som avstår att låta sig köpas upp i sig innebära kraftigt bättre lönsamhetspotential. Trävarubranschen har nämligen historiskt varit notoriskt klantig och samfällt snabbt ökat kapaciteten när marknaden varit stark i några år, och vips har priserna rasat igen. Om vi nu får se små och medelstora bolag bli uppköpta så kommer branschen att bli mycket mindre fragmenterad och individuell, och de stora spelarna kommer då att helt eller delvis kunna förhindra att den sedvanliga överkapaciteten uppstår efter några goda år när varenda liten spelare ute i ”bushen” annars skalar upp sin kapacitet till max.

Det är många faktorer som går åt precis rätt håll inför fortsättningen just nu. Det gäller bara att förmå sig själv att blunda för kortsiktiga kursrörelser framöver och åka med på den långa kraftiga upptrend, som jag under innevarande vecka tror precis har tagit sina första stapplande steg i RusForest. Och komma ihåg att kraftiga uppsving i den här branschen brukar pågå i flera år.

Trevlig helg! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

När sågen täljer guld

05 sep kl 09:12, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Efter sagolika kursrusningar i de små svenska sågverksföretagen Rörvik Timber och Bergs Timber finns det anledning att titta på andra bolag inom trävarubranschen. Här hittar vi då snabbt det Sverigenoterade RusForest (First North) och det danska DLH. Båda dessa bolag har anledning att se med större tillförsikt på de kommande åren men har ännu inte fått den uppvärdering som de förstnämnda fått uppleva senaste tiden.

För DLH (Dalhoff Larsen & Horneman), leverantör av timmer och trävaror, handlar det mycket om vändningen i Europa som nu de facto redan inträffat. Europa har länge dragit ned bolaget trots en redan bättre utveckling på andra marknader.  Och för RusForest handlar det mycket om långsiktiga och starka lösningar som kommit till stånd vad gäller bolagets finanser samt att man framöver ökar kapaciteten och kan lägga tiden då verksamheten medvetet bedrevs på sparlåga bakom sig. Att världsekonomin (och inte minst branschen) är på uppgång inför de kommande åren samtidigt som finanskrisen klingat av väsentligt, kommer gynna dessa bolag relativt sett extremt. Samtidigt är aktiekurserna nere på extrema bottennivåer. 

Jag har själv varit inne i Rörvik Timber och gjort förvånansvärt snabba vinstaffärer och inte ens hunnit skriva om bolaget på bloggen. Nu när jag växlar över till DLH och RusForest nöjer jag mig därför med några kortare rader för att hinna få ut lite om min syn på aktierna innan det kanske blir för sent.

DLH väntas i år omsätta ca 2,2 miljarder danska kronor och göra förlust. Nästa år bedömer jag att man äntligen återgår till tillväxt och då omsätter ca 2,7 miljarder danska kronor med ett mindre plusresultat, för att sedan 2015 omsätta 3,5 miljarder danska kronor och göra en vinst på 1,6 danska kronor per aktie efter full skatt, eller 2,13 danska kronor om man tar hänsyn till de enorma underskottsavdragen från tidigare år. Just nu betalas aktien i 3,51 danska kronor. Jag vet att det är extremt modiga prognoser/förhoppningar. Men potentialen finns onekligen där. Dock syns den inte i aktiekursen. 

DLH har under hela branschens lågkonjunktur gjort ett hästjobb med att successivt banta sin balansräkning, och om den bättre marknaden nästa år materialiseras borde man kunna klara sig med nuvarande finansiering och få befintliga krediter förlängda utan nämnvärd ytterligare bantning eller någon nyemission. 

Rusforest är ett svenskt skogs- och sågverksföretag verksamt i Östra Sibirien och Archangelskregionen i Ryssland. Även i RusForest har en makalös upprensning och förstärkning av balansräkningen skett, inte minst i år. Skulder har bantats ned i rasande tempo och bolaget har numera en extremt hög soliditet (extremt hög andel av tillgångarna är finansierade med eget kapital, eller annorlunda uttryckt så har man en hög andel eget kapital och låg andel skulder) och samtidigt god likviditetssituation. Vidare har nyckelpersoner bytts ut och ägarbilden förbättrats. 

I år har balansräkningen förstärkts mycket kraftigt inte minst av det faktum att obligationsinnehavarare gick med på att konvertera sina fordringar till aktier till en aktiekurs om 4 kr och att en nyemission, på ett avsevärt mindre belopp, gjordes på kursen 3 kr.

Intressant att notera under onsdagens uppvaknande för RusForest-aktien var att köpintresset exploderade på bred front och att aktien gick från total dvala till att börja stiga kraftigt under rekordomsättning. Det var precis så uppgångarna i Bergs och Rörvik började. Intressant att notera är också det faktum att den berömda småspararflocken verkar ha varit tyngst på köpsidan, medan säljsidan dominerades helt av en enda aktör, vilken inte på något vis sålde aggressivt utan tvärtom successivt höjde sina säljbud. Av mycket att döma rör det sig om en tidigare fordringsägare (obligationsinnehavare) som saknar det långsiktiga engagemang som nu annars förefaller dominera ägarbilden i bolaget. 

Med tanke på att obligationsägare konverterade till aktier på kursen 4 kr är chansen därmed god att denne under onsdagen dominerande säljare allt snabbare kommer att successivt höja sina säljbud, för att om möjligt få ut sin post på en snittkurs om minst 4 kr. Det skulle innebära att de sista delarna av posten behöver säljas på kurser mycket högt över 4 kr i och med att dennes säljsnitt under onsdagen blev 2,71 kr. Och vad som händer när posten är färdigsåld kan man bara ana.

Situationen är densamma som när Rörvik för några veckor sedan började explodera uppåt under rekordomsättning. Även i Rörvik har fordringsägare i stor skala konverterat till aktier. Inte ens det faktum att Rörvik relativt nyligen gjorde en nyemission på endast 2 kr samt en mycket stor kvittningsemission riktad till konvertibelinnehavarna på likaledes 2 kr, har hindrat aktien att hittills rusa upp till som mest 4,16 kr. I Rörvik har av allt att döma småspararflocken varit en mycket intensiv köpare medan en eller ett par större aktörer utan långsiktigt engagemang dominerat på säljsidan, och successivt velat ha allt bättre betalt för att vara beredda att släppa mer av sina poster.

I RusForest har verksamheten gått på rejäl sparlåga och det finns en enorm potential när marknaden framöver nu lättar då de rika skogstillgångarna är oerhört lågt värderade. Bolaget har dessutom medvetet koncentrerat sig på att sälja av lager (färdigt virke) av låg kvalitet, och står tillsammans med sin nuvarande extremt mycket starkare finansiella situation utmärkt rustat att ta del av kommande års sannolikt betydligt bättre marknadsvillkor. Dessutom ökar man lagom till detta sin kapacitet mycket kraftigt. Vältajmat. 

Intjäningspotentialen på några års sikt är svindlande relativt dagens aktiekurs och faktum är att bara eget kapital per aktie vid halvårsskiftet var ca 7 kr, att jämföra med nuvarande kurs på 2,85 kr. Då ska man dessutom veta att bolaget rensat stenhårt i balansräkningen och skrivit ned tillgångar med för tillfället osäkra värden (konjunktur och driftsnivå) i mycket stor omfattning. Samtidigt som bolagets enorma skogsinnehav i en normaliserad marknad kan innebära dolda värden som gör att eget kapital/substansen visar sig vara många gånger högre än ovan nämnda 7 kr per aktie. Efter ett antal snåla och minst sagt trista år kan utvecklingen nu bli den motsatta med likaledes kraftigt ökade värden och vinster de kommande åren. Det är ingen omöjlighet att bolaget tjänar motsvarande 1-2 kr per aktie om några år. 

Uppgångssignaler 

Både RusForest (First North, Stockholm) och danska DLH (Köpenhamsbörsen) har uppvisat ett snarlikt tekniskt mönster som det Bergs och Rörvik uppvisade innan deras raketartade uppgångar startade för några veckor sedan, och båda de förstnämnda bolagen visar på dagsbasis nu också de tendenser till rallystart som de sistnämnda gjorde när de väl exploderade. Att detta innebär en kommande liknande kursutveckling är givetvis inte säkert, men alla förutsättningar finns på plats för det, såväl ur fundamental som teknisk synvinkel. 

Risknivån är förstås ännu extrem i de båda aktierna, och därav är också avkastningsmöjligheterna extrema. 

Ta hand om er och varandra! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv: 

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna 

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. 

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

Knockout redan i comebacken av svensk stjärna!

29 aug kl 10:30, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Här kommer ett kort och brådskande inlägg. 

Under morgonen släppte idag det svenska spelutvecklingsbolaget Starbreeze sitt bokslut för det brutna räkenskapsåret juli 2012 – juni 2013. Året avslutades på ett bra sätt. Bokslutet i all ära, men den stora sensationen var de siffror som bolaget avslöjade om utvecklingen sedan utgången av räkenskapsåret. Närmare bestämt det faktum att bolagets strategiomläggning samt en helt otroligt bra försäljningsutveckling för bolagets nya och gamla spel redan i augusti genererat extremt mycket pengar. Faktiskt så mycket pengar att redan försiktiga antaganden för resten av det nyss påbörjade räkenskapsåret juli 2013 – juni 2014, enligt min bedömning kan komma att generera en vinst före skatt i intervallet 150 - 250 Mkr, eller motsvarande 8,4 - 14,0 öre per aktie efter schablonskatt. Det ska relateras till nuvarande aktiekurs på 25 öre. 

Det bästa av allt är dock att Starbreeze med sin strategiomläggning och nya affärsmodell i kombination med de unika styrkor man nu äntligen börjat slå mynt av på rätt sätt, har goda förutsättningar att framgent successivt växa vinsten ytterligare kraftigt sett även på längre sikt. 

Jag ser aktien som ett givet köp i dagsläget, där jag tror att de stora initiala framgångarna med spelet Payday 2 i augusti bara är början på en ny era i bolagets historia. I det korta perspektivet ser jag goda möjligheter till en kursdubbling när insikten om vilka framgångar bolaget nu har sprider sig bland placerare. Inte minst dessutom i takt med att vi får fler uppdateringar från bolaget om hur det går med spelförsäljningen, kommande lanseringar av tillägg osv under året och siffror och listplaceringar i spelmedia. 

Vi har troligen sett en raket likt G5 Entertainment för några sedan nu starta. Skillnaden är dock den att medan G5 arbetar med småspel som genererar förhållandevis lite per spel, så arbetar Starbreeze på en gigantisk marknad där de mest framgångsrika spelen ror hem fantasisummor. Jag har tagit position i all hast efter dagens fantastiska styrkebesked och ser med stor spänning fortsättningen an. Payday 2 inklusive kommande tillägg mm ser ut att bli en gigantisk storsäljare och ett kultspel i flera år framöver, något man nu alltså redan tjänar pengar som gräs på och kommer kunna slå mynt av om och om igen. Eftersom utvecklingskostnaderna, genom förhandsbokningar, täcktes redan sex dagar före lanseringen (!) är i princip all försäljning (den del som tillfaller Starbreeze och som dessa redovisar som sin försäljning – försäljningssiffrorna ute i handeln är mångfalt högre) sedan dess ren vinst. 

Ta hand om er och varandra! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv: 

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna 

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. 

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

Himlafärden startar

22 aug kl 11:56, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Igår kom vårt kära Mavshack med en hejdundrande nyhet, som vida överträffade mina vildaste förhoppningar både tidsmässigt och storleksmässigt. Det avtal med Filippinernas största distributör av mobiltelefoner, MyPhone, som man tecknade i juli har nu utökats våldsamt. Jag behandlade utförligt de positiva effekterna av det ursprungliga avtalet i föregående analys den 25 juli (se denna för mer information om också kvaliteten i MyPhones filippinska butiksnät). Dessa effekter blir nu mångfalt större och enligt mig en given vägvisare för liknande avtal på en rad mycket stora (och större) marknader, något jag antydde redan i förra analysen.

Mavshack själva avslutade gårdagens pressmeddelande med just orden ”Framtidens underhållning är digital eftersom fler och fler tittare använder sina mobila enheter istället för TV för att få tillgång till innehåll. Avtalet med Myphone är det första i Mavshacks strategi att samarbeta med operatörer och tillverkare av mobila enheter.”. Att kunna hänvisa till jätteavtalet med välrenommerade MyPhone kommer kunna bli en dörröppnare hos en rad distributörer, operatörer och tillverkare på flertalet marknader. 

Det första avtalet i juli innebar att Mavshacks mobilapp kommer att förinstalleras på ca 60.000 mobiltelefoner i månaden. Gårdagens nya och utökade avtal innebär att appen kommer att förinstalleras på mobiler inte endast i Filippinerna utan på MyPhones samtliga marknader inklusive Macao, Hong Kong och Malaysia. Appen kommer dessutom att förinstalleras i hela MyPhones sortiment av Android-smartphones, inklusive premiumtelefonen Iceberg. MyPhone säljer totalt 500.000 nya enheter i månaden på dessa marknader och 40 % av dem är Andriod-enheter. Därmed kommer appen nu förinstalleras på hela 200.000 nya enheter i månaden, dvs med en takt om 2,4 miljoner enheter per år. Uppenbarligen måste försök och tester ha fallit extremt väl ut inför lanseringen. 

Som grädde på moset finns nu också möjligheten att uppdatera befintliga MyPhone smartphones och nå ut till ytterligare över en miljon redan registrerade användare! Med andra ord kan de närmaste månaderna komma att ge helt sanslösa tillskott i antalet användare av själva streamingtjänsten för Mavshack. Något som då genererar mycket stora summor via såväl reklamintäkter som prenumerationsintäkter. 

Att samarbetet är mycket angeläget också för MyPhone framgår tydligt av deras uttalande i samband med nyheten: ”Mavshack provides us with the perfect content that is directly in line with the marketing objectives and strategies of MyPhone. We pride ourselves in being the ”first” to provide innovative content on our cell phone products and Mavshack is exactly that with a good mainstream focus of films and an exciting and growing portfolio of independent films that will please our buyers in all markets. 

Som jag nämnde redan i föregående analys den 25 juli så har båda bolagen “ …sannolikt mycket att vinna på detta nu när Mavshack Filippinerna dessutom öppnas upp globalt…”. 

Nu börjar stålarna rulla in 

Faktum är att det nya och kraftigt utökade MyPhone-avtalet lär ge ett oerhört kraftigt avtryck redan i Mavshacks rapport för årets fjärde kvartal. Ja, redan i det tredje kvartalet lär vi märka synnerligen stora effekter. På tal om kvartalsrapporter så kommer Mavshack som bekant med sin rapport för årets andra kvartal imorgon fredag. En rapport som rent siffermässigt naturligtvis inte kommer vara så intressant som de därefter följande, vilket alla som följer Mavshack är väl medvetna om men som ändå var något jag skrev om i föregående analys, där det samtidigt framgick att redan nästa kvartal lär bjuda på omfattande ökningar i omsättning och resultat – och det var före gårdagens avtal. 

Även om fredagens rapport kommer stå helt i skuggan av onsdagens stora nyhet om MyPhone-avtalet och ytterligare troliga nyheter närmaste tiden, så kan dock rapporten faktiskt överraska i form av resten av innehållet. Det är nämligen inte osannolikt att bolaget kommer att ge lite mer kött på benen om effekterna av MyPhone-avtalet samt även andra händelser och förväntningar på den närmaste tiden. Precis som jag skrev i föregående analys gäller det att förbereda sig på ett crescendo av spännande nyheter från bolaget framöver nu när semesterperioden är över. 

Även rent tekniskt ligger Mavshack-aktien nu mycket väl till för stora språng uppåt under de närmaste månaderna. Aktien har brutit upp med kraft och rejält volymstöd, samtidigt som trenden nu pekar kraftigt upp och får stöd av såväl tekniska styrkeindikatorer som de viktiga glidande medelvärdena. Dessutom har en köpsignal precis utlösts efter passering av viktiga motstånd. Nu ligger toppen på 45 öre (intradagstopp vars motståndskraft inte är lika stor som de nu passerade motstånden) mycket nära. Passering av denna nivå gör att fältet för mycket kraftiga uppgångar därmed ligger mer eller mindre helt öppet då aktiens omsättning på högre nivåer, vilka skedde för många år sedan när bolagets verksamhet var en helt annan (nämligen en konstulrörelse med notoriskt dålig lönsamhet), var försumbar och naturliga motstånd därför saknas. 

Det är ingen vågad gissning att aktien vid passering av 45 öre tar sikte på enkronan och att ett lyft dit kan komma ganska fort med tanke på att redan gårdagens nyhet ännu inte på långa vägar prisats in i aktiekursen, och då det dessutom råder goda möjligheter för ett crescendo av liknande nyheter under hösten. Just nu kostar aktien 35 öre men har varit uppe i som högst 38 öre under förmiddagen. 

Till sist. Om 1-2 veckor räknar jag med att kunna presentera en hejdundrande intressant analys av Oniva Online Group. Denna har fått stå tillbaka något i samband med att jag simultant arbetat på en rad olika nya analyser som kommit att brådska, samtidigt som det på kort tid kommit en hel del mycket positiva nyheter från Oniva vilka stärker caset ytterligare och därmed påverkar analysen. 

Ta hand om er och varandra! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv: 

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna 

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. 

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

Snubblande nära himlafärd i tidigare kursraket

25 jul kl 05:56, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

I USA exploderare Facebookaktien efter de amerikanska börsernas stängning igår kväll. Detta efter en överraskande bra delårsrapport. Här hemma i Sverige har vi ett litet företag som i skymundan röner allt större framgångar, inte minst på just Facebook.

Lilla Mavshack på Aktietorget kom i fredags med en nyhet om ett lukrativt samarbete, som plötsligt öppnar upp för massiv tillväxt i antalet användare av bolagets streamingtjänster. Dessutom finns det enligt min bedömning anledning att tro att vi nu står inför ett crescendo av nyheter om bl a liknande samarbeten. Till råga på allt finns det som jag ser det anledning att räkna med att bolagets kinesiska satsning med start inom de närmaste veckorna kommer att ge en hejdundrande skjuts åt antalet användare och aktien. Här tror jag Mavshack har ett antal oväntade ess i rockärmen och att mycket gedigna förberedelser har föregått den nu nära förestående lanseringen.

När jag analyserade Mavshack första gången (publicerades natten till den 7 februari i år) hette bolaget fortfarande 24h Technologies och senast betalt för aktien var då 9 öre. Då dröjde det knappt två veckor innan den femdubblades till 45 öre. Det läge som nu öppnat sig känns minst lika intressant på sikt. Aktien kan enligt min bedömning mycket väl göra minst samma procentuella resa igen, även om det i så fall nog tar lite längre tid denna gång.

Föregångsmarknaden mångfaldigas – Visar vägen för Kina och Indien

Låt mig börja med den allra senaste händelseutvecklingen, nämligen fredagens avtal avseende Filippinerna, den marknad där Mavshack först lanserades. Mavshack har ingått ett strategiskt partnerskap med Filippinernas största återförsäljare av mobiltelefoner, MyPhone som säljer i snitt 60.000 nya enheter i månaden. I veckan lanseras MyPhones nya HD-smartphone och Mavshack kommer att vara en del av lanseringen. MyPhones HD-lansering är specifikt inriktad på just streaming av onlineunderhållning och därför är valet av Mavshack som samarbetspartner synnerligen positivt.

I samarbetet kommer Mavshacks mobilapp att förinstalleras på samtliga MyPhones smartphones. Dessutom kommer de båda bolagen marknadsföra varandras erbjudanden till varandras kundbaser genom så kallad cross marketing. Båda bolagen har sannolikt mycket att vinna på detta nu när Mavshack Filippinerna dessutom öppnas upp globalt, vilket jag återkommer till snart.

MyPhone har oerhört god försäljningstäckning i Filippinerna. Försäljningen bedrivs via tre olika typer av butiker; Concept Booths, Concept Stores och Service Centers. Nedanstående länkar visar den gedigna täckningen:

http://www.myphone.com.ph/#!concept-booth/czo0

http://www.myphone.com.ph/#!concept-stores/cyj6

http://www.myphone.com.ph/#!service-centers/ch42

Tidpunkten för samarbetet med MyPhone är knappast någon tillfällighet. Mavshack meddelade i mitten av juni att man i juli månad kommer att öppna upp sin filippinska tjänst, som hittills varit tillgänglig endast för utlandsboende filippiner i USA, Kanada och EU, globalt och därmed öppnar man framför allt upp också den stora inhemska filippinska marknaden. Filippinerna har ca 94 miljoner invånare. Utöver detta bor uppskattningsvis 11 miljoner filippiner utomlands.

Det finns nu stora möjligheter för Mavshack att börja slå mynt av också den stora inhemska filippinska marknaden. Att man är redo för detta efter den synnerligen framgångsrika första tiden råder det ingen tvekan om. Variationen på utbudet har ökat kraftigt sedan starten och uppges nu uppgå till 1.600 filmer, konserter och musikvideos. I mitt grävande har jag hittat en månadsgammal artikel i den filippinska tidningen Manila Bulletin, som handlar om Mavshack och där journalisten avslöjar att hela 2.000 nya titlar ska tillkomma på den filippinska delen av Mavshack under de närmaste månaderna. Det senare är med filippinska mått mycket stort och skulle enligt min mening innebära att Mavshack blir mer eller mindre oemotståndligt för filippiner med sitt då synnerligen rika utbud.

Inför det att Mavshack Filippinerna blir den första av bolagets innehållskanaler som lanseras globalt, har bolaget dessutom slutit ett mycket intressant samarbetsavtal med den världsberömde filippinska regissören Brillante Ma. Mendoza och CenterStage Productions i Filippinerna. Mendoza är mycket stor inom filippinsk independentfilm och har förärats en rad internationella prestigefyllda priser i konkurrens med några av filmvärldens allra främsta regissörer. Mendoza kommer bidra med såväl vägledning som sakkunskap när han tillsammans med Mavshack arbetar för att Mavshack ska kunna leverera det bästa och fräschaste filippinska innehållet som finns att tillgå. Inkluderandet av independentfilm på Mavshack kommer göra Mavshacks position ännu starkare och bredare. Chansen finns dessutom att man på kuppen kan uppnå något som skulle kunna kallas för kultstatus, en aspekt nog så viktig som någon.

Efter den senaste tidens händelseutveckling är det nu ingen vågad gissning att Mavshack Filippinerna snabbt kan komma att bli förstahandsvalet för alla filippiner med smarthpones, surfplattor och datorer. Mavshack har nu verkligen lyckats sätta sig som spindeln i nätet av filippinsk streamad underhållning och med avtal som det med MyPhone inför det att Mavshack Filippinerna nu blir tillgängligt också i själva Filippinerna kan tillströmningen av nya användare komma att explodera.

Det är knappast en engångsföreteelse att man arbetat fram ett samarbete som det med MyPhone, utan vi kan som jag ser det sannolikt räkna med fler liknande avtal framöver, och inte bara i Filippinerna utan också på de andra marknader där Mavshack redan är närvarande respektive på väg att starta upp.

De många framgångarna på senare tid för Mavshack Filippinerna borgar alltså för en explosiv användartillväxt. Redan detta gör att bolagets tidigare kommunicerade aggressiva mål för användarantalet plötsligt framstår som högst rimligt. Ovanpå detta kommer dessutom det faktum att Mavshack Indien som lanserades för bara tre månader sedan hittills börjat starkt, och att Mavshack Kina respektive Thailand står inför lanseringar. Indien är världens näst folkrikaste land med sina drygt 1,2 miljarder invånare, medan Kina som kanske bekant är världens allra folkrikaste land med sina drygt 1,3 miljarder invånare.

I Indien har man redan hunnit skaffa sig en gedigen första skara användare på Facebook. Men med den händelseutveckling som nu varit avseende Mavshack Filippinerna håller jag det för troligt att man har arbetat på liknande angreppssätt för såväl Indien som de kommande lanseringarna för Kina och Thailand. Allt för att få en kickstart på dessa marknader. Att kunna visa upp de snabba framgångarna för Mavshack Filippinerna och hur man arbetat där är sannolikt till stor hjälp och torde ge en hel del gratisskjuts på dessa liknande marknader. Lilla Mavshack står på tröskeln till att bygga sig ett jättenamn inom sin nisch.

Lägger i femmans växel

Hittills har Mavshack befunnit sig i etableringsfasen där intäkterna är lägsta prioritet. Även om betaltjänsten för Mavshack Filippinerna funnits ett tag och redan i ett tidigt skede rönt gott intresse, är det först hädanefter som intäkterna härifrån kan bli riktigt stora. Vidare är reklamförsäljningen hittills sannolikt tämligen begränsad i pengar räknat, då man verkar ha gjort det långsiktigt vettiga draget att se till att hitta annonsköpare som tar större delen av utrymmet direkt för att på så vis vänja användarna vid reklamen samt kunna visa god beläggning för andra presumtiva reklamköpare. Där har man sannolikt fått rabattera mycket kraftigt. Men redan inom de närmaste kvartalen lär man börja få in ett flertal andra köpare till högre priser.

Vi såg faktiskt hur man alldeles i slutet på det andra kvartalet fick in en ny betydelsefull annonsör på den hittills största tjänsten, den för Filippinerna. Dessutom en perfect match i form av ett filippinskt företag som tillhandahåller tjänster inom snabb och kostnadseffektiv överföring av pengar, närmare bestämt för miljontals filippiner i USA som vill skicka pengar till hemlandet. Det är inte svårt att se varför Mavshacks dryga halv miljon användare på dess filippinska Facebooksida lockade denna annonsör.

När det gäller Mavshacks betaltjänst (abonnemang som ger fri tillgång till hela utbudet) innebär den typ av samarbete som det med MyPhone omedelbart goda möjligheter att nu få in stora användarantal till densamma. Till detta bidrar förstås också kraftig tillväxt i antalet gratistittare på Facebook liksom de många andra unika samarbeten som ingåtts på senare tid och det kraftigt tilltagande antalet titlar i utbudet. Det är värt att förtydliga att anhängarna på Facebook där får se 1-2 filmer gratis per vecka beroende på marknad samtidigt som de kontinuerligt erbjuds att bli abonnenter på betaltjänsten. Facebook är alltså både en inkörsport till betaltjänsten och ett ytterligare sätt att få intäkter från innehållet, nämligen genom annonsförsäljning.

Som jag ser det gör Mavshack nu helt rätt och är på väg att mycket kraftigt skala upp sin satsning. Med bolagets mycket goda internationella nätverk på de utvalda marknaderna och dess gedigna lokala kännedom och erfarenhet tror jag inte det dröjer länge innan aktiemarknaden går från att bry sig mycket lite om företaget till att stort börja premiera aktien. I Sverige finns inget annat företag som på ett så kittlande vis liknar det extremt framgångsrika Netflix och samtidigt verkar inom en helt egen nisch med en helt egen smart och kostnadseffektiv strategi. Frågan är om det gör det någonstans?

Det mål om 4 miljoner användare på Facebook som VD och bolaget gick ut med tidigare i år (i nuläget är man uppe i dryga 700.000) är enligt min bedömning många gånger om mer än vad som krävs för att försvara dagens kursnivå, och det är sannolikt få som hittills tagit målet på allvar. Tvärtom är det så att om bolaget skulle komma ens i närheten av så många användare inom de närmaste åren lär vi få se aktien på mångfalt högre kurser. Att VD, som också är mycket stor ägare i bolaget med drygt 19,2 % av aktierna (samt 10 miljoner optioner), valde att kommunicera ett så aggressivt tillväxtmål som ligger långt över vad marknaden förväntar sig sett till den aktuella aktiekursen kan tyckas onödigt. Men bolaget har troligen starka skäl att förvänta sig en kraftfull tillväxt under andra halvåret, och det lär vara inom den närmaste tiden som det startar med de samarbeten som slutits och lanseringar på nya markander som är på gång respektive nyss har startats.

Med anledning av att man etablerar lukrativa och innovativa samarbeten, kraftigt ökar utbudet, förbättrar tekniken i sina tjänster och adresserar också den inhemska populationen på de smart utvalda marknaderna, kan vi få se en massiv tillväxt i många år som får målet om 4 miljoner användare på Facebook att framstå som bara ett litet delmål på vägen mot många tiotals miljoner användare.

Det var så sent som den 2 maj som man gick ut med 4-miljonersmålet. Enligt min bedömning bygger detta troligen främst på vilka samarbeten, avtal och aktiviteter bolaget vid denna tid arbetade på inför senare delen av året. Därmed skulle vi i så fall i närtid stå inför ett crescendo av kraftigt kurspåverkande nyheter och händelser. Jag tror att fredagens avtal bara är den första i en lång rad av starkt kurspåverkande händelser.

Efter fredagens avtal står det tydligt och klart att Mavshack tagit sikte på att, fortfarande synnerligen kostnadseffektivt, liera sig med större väletablerade spelare genom ömsesidigt logiska samarbeten och därigenom snabba på den redan höga tillväxten ytterligare kraftigt. Om detta vittnar också att man de senaste månaderna engagerat flera mycket välmeriterade nyckelpersoner som stärker Mavshackteamets förmåga att innovativt, framgångsrikt och snabbt etablera och marknadsföra streamingtjänsten på ett kostnadseffektivt sätt.

Jag tror inte att avtalet med MyPhone avseende Filippinerna blir det enda av sitt slag, utan fler torde följa inom kort. Man ger sig knappast i kast med att arbeta på denna typ av samarbete om det inte är för att man identifierat det som en strategisk och snabb väg framåt som ska användas generellt. Frågan är om inte kommande lanseringar i Kina och Thailand kommer att inkludera flera hyperintressanta tillväxtdrivande samarbeten redan från start. Och det förefaller troligt att relativt nystartade tjänsten för Indien, som växer blixtsnabbt, kan komma att få racerskjuts av liknande upplägg.

Mavshack är ett Netflix i nischat mindre format, som är inriktat på specifika etniska och kulturella grupper med ett unikt och brett utbud lättillgängligt på ett enda ställe för respektive grupp och stark lokal förankring inte bara vad gäller utbudet utan också det rent affärsmässiga såsom exempelvis marknadsföring och samarbeten med rättighetsägarna av innehållet. Detta är relativt tidsödande och krävande att försöka efterapa, och knappast intressant för de stora globala medie- och streamingjättarna då deras affär bygger på att ta stora globala marknadsandelar för att kunna hålla igång sina jätteverksamheter.

Mavshack har hittat en nisch som är både svår för andra att slå sig in på och väldigt fragmenterad, samtidigt som Mavshack redan tagit ansenliga marknadsandelar och inom det närmaste året sannolikt har tagit så stora andelar att skutan kan bli mer eller mindre självgående både vad gäller att skaffa sig tillgång till innehåll och öka antalet användare. Och det i racerfart.

Mavshack går nu efter de stora marknaderna

Det är som bekant inte alltid bättre att sikta på världsherravälde. Att göra det innebär många potentiella fallgropar, även när man vuxit sig stor, och enorma investeringar vars framtida eventuella avkastning är mycket osäker.  Att hitta en något mindre nisch/inriktning där man blir relativt ensam kan ge både mycket hög tillväxt och hög lönsamhet redan i ett tidigt stadie. Speciellt om man sitter på ett väletablerat nätverk och stark lokal kännedom så som Mavshack förefaller göra. Jag vidhåller att det är mycket smart av Mavshack att från början ha valt att inrikta sig på emigrantgrupper som annars har särskilt små möjligheter att kostnadseffektivt nå ett brett utbud av hemlandets kulturella utbud. Att man på vägen sen dessutom får en naturlig väg in på den mångfalt större inhemska marknaden (som nu i Filippinerna) när respektive tjänst blivit någorlunda stor gör sedan utsikterna desto mer lockande.

Man får inte glömma att den redan mycket framgångsrika filippinska satsningen i mångt och mycket kan ses som en generalrepetition och proof of concept inför bl a den relativt nyligen påbörjade lanseringen på den gigantiska indiska marknaden, liksom den kommande på den enorma kinesiska marknaden. De nya satsningar som görs har alla förutsättningar att mycket snabbt bli än mer framgångsrika. Dels genom de erfarenheter man gjort från den filippinska satsningen och de snabba framgångar man kan visa upp därifrån inför potentiella samarbetspartners, dels genom att man nu går in på mångfalt större marknader i sig.

Mavshack har på mycket kort tid etablerats som en betydande tjänst. Det var inte längesen inte ens bolaget självt pratade om tjänsten. Att man på vägen valt att till att börja med inrikta sig på gratisanvändare via Facebook istället för att ”köpa” sig betalkunder till den fullskaliga tjänsten via omfattande och kostsam marknadsföring, ändrar inte på det faktum att bolaget har mycket ljusa utsikter. Tvärtom har det ju visat sig att man lyckats nå en extrem tillväxt i användare på Facebook trots mycket små utgifter för marknadsföring.

Chansen är sedan god att en vettig andel av dessa på sikt konverterar till betaltjänsten, och på så vis har man nått dem för inga eller mycket små pengar och på vägen dessutom dragit in annonspengar på dem. Ordet sprids dessutom vidare gratis via dessa och alla nytillkommande. Och den status man redan har uppnått möjliggör nu samarbeten som det filippinska i fredags där Mavshack-appen blir förinstallerad på nya telefoner. Skitsmart. För ytterst lite pengar kan man på detta vis skaffa sig en stor bas gratisanvändare/-testare av respektive tjänst som sedan genererar betalanvändare. Dessutom genererar som sagt gratisanvändarna reklamintäkter och en spridning av varumärket.

Sannolikt tar det i dagsläget visserligen någonstans mellan ett halvår och ett år från det att en ny innehållskanal/tjänst (exempelvis den kinesiska) lanseras till dess att den börjar erhålla ett flertal olika annonsörer som betalar någorlunda nära aktuellt fullpris och inte köper endast till kraftiga introduktionsrabatter. Men när det väl sker så får det svindlande effekter på annonsintäkterna och resultatet genom dels högre annonspriser per användare, och dels att antalet användare (annonsörer betalar som regel per användare) då är mångfalt större. Den filippinska tjänsten var först ut och annonsförsäljningen har etablerats efterhand. Men nu börjar det rulla på och på nya större marknader kan vi räkna med att annonsförsäljningen startar mer eller mindre direkt i samband med lanseringen och att man har annonsörer med sig i själva uppstartsprocessen, inte minst då många annonsörer ofta vill komma ut på så många liknande marknader som möjligt och Mavshack nu redan är ett etablerat annonsmedium. Mavshack bygger nu upp flera intäktsben (annonsförsäljning, betalabonnemang osv) på flera olika marknader där man dessutom förefaller relativt ensam om sin affärsidé (att göra lokalt innehåll globalt tillgängligt) och där tillväxten är skyhög.

Det förefaller på inget vis orimligt att Mavshack med liknande tillväxt och täckning för sina nya satsningar som den för den filippinska satsningen, skulle kunna spekuleras upp till miljardvärden i börsvärde inom ett par år. Exempelvis en miljard kronor motsvarar i nuläget en aktiekurs om 2 kronor. Med den extrema tillväxt som förefaller möjlig i många år framöver krävs det inte mycket för att aktiemarknaden ska spekulera upp kursen dit eller högre om bolagets nya satsningar på större marknader blir motsvarande ens i närheten så framgångsrika som den filippinska satsningen. Amerikanska streamingjätten Netflix nådde häromdagen ett börsvärde på motsvarande 100 miljarder kronor. Det ger lite perspektiv när Mavshack idag värderas till ca 114 miljoner kronor.

Netflix har ju satsat på ”världsherravälde” och omsätter redan svindlande belopp. Men trots detta och en fortsatt kraftig tillväxt balanserar man bara precis på rätt sida om nollstrecket i resultaträkningen. Anledningen är förstås en extremt aggressiv tillväxtstrategi där man siktar på att bli ohotad etta på global streaming av globalt gångbar media. Således gäller det också att utbudet alltid innehåller det senaste av det mest kända av TV-serier och film som funkar globalt. Någon nischstrategi är det således inte fråga om, utan helt enkelt att ta så stor andel av marknadskakan som möjligt till nästan vilket pris som helst, och att sedan förhoppningsvis kunna höja marginalerna i ett senare skede när dominans uppnåtts och vidmakthållits. Men att gapa över mycket kan ibland bli kostsamt.

Värderingen lämnar utrymme för skyhög avkastning

Den 23 augusti släpper Mavshack delårsrapporten för det andra kvartalet, Q2. Redan denna bör visa på rejäl tillväxt i omsättningen och framför allt innehålla en hel del spännande framtidsinriktad information liksom mycket intressant information om hur det tredje kvartalet inletts. Vinster dröjer dock sannolikt något ytterligare som nog var och en förstår. Men redan de återstående delårsrapporterna detta år kan bli något i hästväg.

Faktiskt redan Q3 kan med den tillväxt som varit sedan Indien tillkom och den tillväxt som nu kan förväntas med alla samarbeten och alla lanseringar på nya marknader bli oerhört bra. För att inte tala om julkvartalet Q4. Men framför allt bygger Mavshack här och nu, på ett flertal gigantiska marknader upp något som man är ensam om (inriktning på specifika etniska och kulturella grupper med ett rikt lokalt utbud för dessa globalt) och som på mycket kort tid kan bli oerhört stort. Man har satt upp målet 4 miljoner användare på Facebook till årsskiftet, ett mål som nog ingen tog på allvar när det kommunicerades. Det skulle ge enormt eko på marknaden om man nådde dit. Men redan när man passerar 1 miljon anhängare lär vi se kurser väldigt långt över nuvarande aktiekurs.

I takt med att användarantalet ökar, lansering drar igång på fler marknader, nyheter kommer om samarbeten osv kommer marknaden börja förstå vad som är på gång och börja inteckna vad som blir följden om ett halvår, ett år, två år osv. Bolaget har hittills klarat sig på väldigt lite pengar och med sommarens nyemission i ryggen kan man nu skala upp sina satsningar, vilket sannolikt kommer visa sig genom ett hejdundrande intressant nyhetsflöde framöver. En del av detta ska jag komma närmare in på nedan.

För Mavshacks del, som med sin synnerligen kostnadsmedvetna tillväxtmodell spenderar i sammanhanget förhållandevis helt obetydligt summor pengar i byggandet av marknadsandelar på specifika etniska och kulturella marknader, vilka samtidigt de stora streamingtjänsterna saknar nämnvärt innehåll för, räcker det med ganska låga omsättningsnivåer för att börja generera höga marginaler.

Låt oss titta på bolagets egna mål om 4 miljoner användare på Facebook i slutet av det här året. Målet är att dessa då ska ha en intjäningspotential på 1 krona per månad. Jag tror visserligen att Mavshack kan både nå och överträffa detta mål för användarantalet med tanke på de lanseringar som nu pågår och stundar. Men om jag ändå räknar med att det dröjer till halvårsskiftet nästa år innan målet nås, så bedömer jag sedan att man kan vara uppe i 8 – 12 miljoner användare ytterligare ett år senare, dvs om två år från idag räknat. Om jag räknar med 10 miljoner, mitt i intervallet, och att intjäningspotentialen per användare och månad då ökat något till 1,25 kronor skulle man vid denna tidpunkt ha en månadsförsäljning på 12,5 miljoner kronor, eller 150 miljoner kronor på årsbasis.

Det är förstås vanskligt att mer exakt uppskatta en trolig rörelsemarginal, men vid en sådan försäljning kan man utan vidare anta att rörelsemarginalen hamnar någonstans i intervallet 20 - 50 % med tanke på Mavshacks kostnadsmedvetna strategi. Jag räknar dock med 30 %, dvs något under mitten av intervallet trots att kostnaderna är i sammanhanget mycket små (den huvudsakliga avbränningen kommer förstås från intäktsdelning). Vidare är de finansiella kostnaderna mycket begränsade då verksamheten binder förhållandevis lite kapital. För säkerhets skull räknar jag dock med 1,5 miljoner kronor motsvarande, beroende på exakt räntenivå, att man skaffar sig räntebärande lån på ca 20 - 30 miljoner kronor. Vad man skulle med alla de pengarna till är mycket svårt att se i dagsläget då verksamheten binder väldigt lite kapital och speciellt som optioner (se nedan) kommer kunna tillföra en hel massa nytt kapital på vägen, men jag tar ändå höjd för det. Då skulle vinstmarginalen hamna på 29 % (före skatt), motsvarande ett resultat om 43,5 miljoner kronor i årstakt. Efter skatt (22 %) blir det 33,93 miljoner kronor.

I Mavshack finns idag strax under 500 miljoner aktier. Jag tar också höjd för teckningsoptioner från incitamentsprogram som kan medföra att det tillkommer totalt 80 miljoner aktier och räknar således med 580 miljoner aktier. Givetvis innebär sådan teckning att det kommer in rejäla slantar till bolagskassan, men den positiva effekten av det bortser jag ifrån i sammanhanget. 30 miljoner äldre optioner avseende lika många aktier har teckningskurs 6 öre och teckning kan ske till och med den 30 september i år. 50 miljoner optioner avseende lika många aktier har teckningskurs 36 öre och teckning kan ske från och med den 31 oktober i år till och med den 30 april nästa år. Totalt kan de två optionsprogrammen tillföra 19,8 miljoner kronor.

Samtliga optioner är emitterade till det helägda dotterbolaget CinemaOne som i sin tur ska erbjuda dem till Mavshacks anställda, styrelse samt andra personer som anses viktiga att knyta till Mavshack. Allt för att skapa ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna för att stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Det är givetvis inte säkert att alla 80 miljoner optioner blir använda för tilldelning och ej heller att de som tilldelas sedan blir utnyttjade. Men jag tar ändå höjd för samtliga 80 miljoner optioner.

I sammanhanget får det förresten sägas vara mycket intressant att de 50 miljoner optioner som stämman beslutade om i april i år åsattes en så hög teckningskurs som 36 öre. Om optionerna ska tjäna som ett meningsfullt incitament måste aktiekursen ta sig mycket kraftigt över den nivån redan i närtid. Enligt min bedömning hyser ledning och styrelse uppenbarligen inga nämnvärda tvivel om att så kommer ske. För att kunna vara säkra på ett meningsfullt incitament bör de rimligen se en möjlig kommande utveckling i närtid som kan ge en mycket kraftig värdestegring på aktien.

Hursomhelst, efter detta sidospår om optionerna är det dags att räkna på aktiens potential. Med 580 miljoner aktier motsvarar resultattakten ovan 5,85 öre per aktie. I det skedet när bolaget redan är lönsamt, har en mycket kostnadseffektiv tillväxtmodell, skyhög tillväxt och gigantiskt tillväxtutrymme kvar redan på de marknader som man idag är lanserade på respektive är på väg att lanseras på, så kommer marknaden med största sannolikhet att värdera aktien med ett mycket högt p/e-tal. Någonstans i intervallet 30-60 är fullt möjligt. Men jag räknar med 40, dvs en bit under mitten av intervallet. Det skulle innebära en aktiekurs om två år (juli 2015) på 2,34 kronor. Det är tio gånger högre än gårdagens aktiekurs på 23 öre.

Ett p/e-tal på 40 kan tyckas högt. Men med en möjlig årstillväxt för försäljningen i intervallet 50 - 150 % under många år därefter och samtidigt möjligheter till stigande marginaler när fasta kostnader och utvecklingskostnader kan delas av fler marknader, annonspriser kan höjas, förhandlingsstyrkan gentemot rättighetsinnehavare ökar med användarantalet osv så går det snabbt för p/e-talet att, vid oförändrad aktiekurs (2,34 kronor), falla ned till 10. Växer man exempelvis med 100 % året efter och 65 % ytterligare ett år efter samtidigt som marginalen lyfter sex procentenheter hamnar p/e-talet redan då på 10, vilket vore tämligen osannolikt lågt med den mycket höga tillväxt man då ännu bör stå inför samt den position man då byggt upp inom sin nisch.

Så, är det då givet att aktien kommer tiodubblas eller mer inom de närmaste två åren? Nej, naturligtvis inte. Ovanstående sifferexercis ska inte ses som några exakta prognoser från min sida och väldigt mycket kan påverka siffrorna såväl uppåt som nedåt. Men räkneexemplet bygger trots allt på antaganden som jag anser fullt rimliga, och tjänar först och främst till att utröna huruvida Mavshack redan förefaller fullvärderat eller om där tycks finnas potential kvar.

Svaret på frågan är enligt min mening fullkomligt glasklar. Det finns en svindlande potential i Mavshackaktien, som mycket väl kan visa sig vara flerfalt större än vad som ges av ovanstående. När snöbollen väl kommer i rullning åt rätt håll kan det gå fort. Den typ av samarbete som Mavshack meddelade om i fredags kan ge extrem intäktstillväxt och många liknande kan följa på flertalet marknader. Lyckas bolaget lika bra som hittills i sin strategi är det dessutom bara en tidsfråga innan aktien börjar tilldra sig intresse från lite större placerare. Vidare har bolaget helt nya mycket spännande projekt i rockärmen vid sidan om Mavshack (exempelvis den hittills bara testlanserade indonesiska YouTube-liknande tjänsten Truecast), vilka kan visa sig bli framgångsrika och ge fler intäktsben redan under de närmaste åren. Ju större Mavshack blir desto enklare kommer man dessutom att kunna marknadsföra nya logiskt sammanlänkade tjänster och nå framgång med dessa redan inom den befintliga kundstocken.

Slutligen tror jag att Mavshacks eget mål från i början av maj om ”…över fyra miljoner Facebook-följare innan året är slut och ha en intjäningsförmåga på ca 1 kr per like och månad. Detta skulle innebära en försäljningstakt på rullande 12 månader på 48 mkr i slutet av år 2013/början på år 2014.” endast inkluderar relativt försumbara intäkter från betaltjänsten. Men med den senaste tidens utveckling börjar det bli uppenbart att man på allvar nu också strävar efter att skaffa sig stora och extremt kostnadseffektiva högkvalitativa externa kanaler att marknadsföra betaltjänsterna via, där inte minst det filippinska avtalet med MyPhone visar på just detta. Ett avtal jag som sagt bedömer kommer följas av många fler liknande. Den nu omedelbart förestående lanseringen av den kinesiska satsningen samt de snabba initiala framgångarna för den indiska satsningen borgar även de för att vi under de närmaste åren kan få se mycket stora intäkter från bolagets betaltjänster. Således är jag mycket komfortabel med sifferexercisen ovan som i efterhand mycket väl kan visa sig vara allt för försiktig. Som så ofta när en ny framgångssaga tar sin början.

Hittills har som kanske bekant den externa marknadsföringen av betaltjänsterna (dvs utanför de egna Facebooksajterna) mest bestått i sporadisk försäljning av så kallade PIN-kort som ger tillgång till tjänsten i en månad. Närmare bestämt har denna modell använts för den filippinska tjänsten. Det är ett bra sätt att få exponering ute i fysiska butiker och öka kännedomen om betaltjänsten och dess utbud. Men det är förstås inte detta som i det långa loppet ger de stora intäkterna, utan det ska nog mest ses som en början. Visserligen har PIN-korten avseende den filippinska tjänsten lanserats på allt fler ställen och bolaget har fått några hyggligt stora order från större kedjor på senare tid. Men detta kommer enligt min bedömning i längden sannolikt att mer och mer övertrumfas av samarbeten av den typ som meddelades i fredags, dvs genom att Mavshackappen förinstalleras på nya smartphones, surfplattor etcetera. Här ligger en svindlande potential och lurar. Vi vet alla hur snabbt det gick för Netflix att få extrem fart på abonnemangsförsäljningen när kännedomen om tjänsten väl blivit tillräckligt stor och man hittade rätt kanaler och samarbeten för att nå ut. Mavshack är enligt min mening snubblande nära att hamna där framöver.

Kinapuff stundar inom kort

I mitten av maj avslöjade Mavshack en kommande satsning på Kina. Målsättningen som uttalades då var att lansera Facebooktjänsten innan sommaren är över och betaltjänsten sedan redan till hösten. I detta projekt har man ett samarbete med en aktör som kommer stå för både annonsförsäljning och att ordna rättigheter att visa filmer. Samarbetspartnern siktar på att få fram minst 1.500 kinesiska filmer innan årsskiftet.

Den kinesiska satsningen är milt uttryckt oerhört intressant. Jag tror att många med mig är väl medvetna om de kinesiska statsmakternas strävan efter att ha koll på och styra upp media i Kina. Att Mavshack nu startar en kinesisk tjänst för kinesiska emigranter kan sannolikt möta starkt stöd från de kinesiska statsmakternas många fingrar inom kinesisk media. Man lär högst sannolikt göra allt för att stödja spridandet av kinesisk film och TV till kineser utomlands, så att dessa får gott om också kinesiska alternativ till västvärldens TV och film.

Det är heller inte svårt att se hur Mavshack Kina snabbt kan komma att få tillträde till att etablera sig på den inhemska kinesiska marknaden, något som annars kan vara både knepigt och besvärligt. Med över en halv miljard Internetanvändare redan i början på 2012 innebär den inhemska kinesiska marknaden en ytterligare helt sanslös potential för lilla Mavshack, och det är inom de närmaste veckorna som vi enligt tidigare information kan räkna med att den kinesiska satsningen lanseras. Spännande? Nej, det är ett för försiktigt uttryck. Att det sedan i mångt och mycket är det kraftigt växande mobilanvändandet i Kina som gör att antalet Internetanvändare i landet exploderar passar alldeles utmärkt för Mavshack, som i och med MyPhone-avtalet och sin mobilapp nu på allvar knackar på dörren, eller rättare sagt skärmen, till flera miljarder befintliga och potentiella användare av smartphones och surfplattor som har intresse av också annat än västvärldens kulturella utbud.

Jag kanske är helt ute och cyklar nu. Men jag tror inte det. Jag sitter dessutom ned. Med fickan fulladdad av biljetter till Mavshacktåget.

Till sist. Jag vet att många av er nu väntar på den utlovade analysen av Oniva Online Group. I föranalysen den 5 juli spåddes den komma om ca tre veckor, dvs ca den 26 juli. Med anledning av händelseutvecklingen i Mavshack och att dagens analys av bolaget fick beredas tid innan Oniva dröjer Oniva-analysen sannolikt ytterligare ca två veckor.

Ta hand om er och varandra!

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.

Key reversal i Tigran efter kanonstudie!

11 jul kl 04:22, 2013

Skrivet av klarsynthet under kategorin Nyheter | 0 Kommentarer | Permalink

Under onsdagsförmiddagen stämde Tigran av 50-dagars glidande medelvärde på dryga 24 kronor innan sedan tilltagande köpvolymer kom in och en vändning påbörjades. Därefter dröjde det inte länge innan bolaget kom med mycket goda nyheter och aktien ögonblickligen sköt i höjden. De goda nyheterna gällde ett mycket lyckat utfall för en klinisk studie av sinuslyft med Tigran PTG. 

Intressant med vändningen nu är dels att det trendviktiga 50-dagars glidande medelvärdet stämdes av innan, dels hur snabbt aktien visade att den kan stiga när vinsthemtagningar ebbar ut. Aktien befinner sig som bekant i en mycket stark återhämtningsfas, där en mycket starkt stigande trend etablerats efter en mångårig fallande trend och efterföljande ungefär årslång urbottnings-/konsolideringsfas. Sist aktien stämde av 50-dagars glidande medelvärde (i mitten av juni) vände den upp blixtsnabbt och långt mer än tredubblades på exakt två veckor. Aktien steg då från 17,10 kronor till 59 kronor, dvs med 245 %. Motsvarande reaktion nu skulle innebära ett kursmål på dryga 83 kronor. 

Aktien har efter onsdagens handel gett sina första nya köpsignaler relativt sina glidande medelvärden samt i RSI. Köpsignalen i vecko-Stochastics är dessutom ännu aktiv och fick under onsdagen äntligen genomslag. Men allra mest intressant är den key reversal som aktien genomförde under dagen. En sådan är den kanske starkaste köpsignalen som går att erhålla, och innebär att en aktie först går ned under föregående handelsdags lägsta betalkurs och sedan resolut vänder upp över föregående dags högsta betalkurs och även stänger över denna. Detta gjorde Tigran med synnerligen bred marginal. Till råga på allt under kraftigt stigande omsättning när vändningen väl var ett faktum. Detta i kombination med att aktien tidigare stigit under kraftigt ökad omsättning och rekylerat ned under kraftigt lägre omsättning är mycket positivt inför fortsättningen. 

Aktien stängde vidare åter över samtliga viktiga glidande medelvärden. Vi fick dessutom en mycket stark stängning i sig där det var mycket glest mellan de små orderna på säljsidan medan det var både tätt och gott om aktier på köpsidan. 

Att man nu släppte nyheter om nämnda sinusstudie borgar för att de så efterlängtade resultaten från multicenterstudierna sannolikt kan komma när som helst. Intressant är också att bolaget senarelagt (enligt dess nyhetsbrev) lanseringen av de nya webbresurserna några veckor, något som för mig antyder att man räknar med att då också kunna lägga till de hett emotsedda och synnerligen viktiga studieresultaten. Den nya hemsidan har ju uttalat sagts bli en marknadsanpassad vetenskaplig resurs. 

Öppet för ny flerdubbling 

Efter avslutad nedrekyl och resolut vändning upp från 50-dagars glidande medelvärde ser nu aktien ut att kunna explodera på nytt. Det var dessutom sannolikt relativt få semestersvenskar som såg onsdagens glädjebesked under pågående handel och många kan förväntas reagera först kommande dagar. Vad som sen kan hända vid rapportering av resultaten från multicenterstudierna är inte svårt att föreställa sig utifrån det som tas upp i min omfattande analys från natten till den 14 juni. Det är inte omöjligt att vi då omgående får se aktien sprinta iväg till nya avsevärt högre toppar. Min analys visade ju som bekant på potentiella värden som är tiotals gånger högre än börskursen. Och insiders, som köpt på sig oerhört stora mängder aktier i företaget inte minst under det senaste året, har som bekant ännu inte sålt av en enda aktie sedan kursen började skjuta i höjden. De ser uppenbarligen också helt andra värden i företaget. 

Aktien har redan nu indikerat att en attack på föregående topp om 59 kronor kan vara förestående. Dessutom finns som tidigare nämnts flera gap att täppa till i intervallet 50 - 59 kronor. Skulle aktien bryta över 59 kronor utlöses en köpsignal med målkurs en bit över 100 kronor. Det kan låta högt, men är samtidigt bara en bråkdel av de potentiella värden som min analys den 14 juni pekade på. 

Redan vid brott av 35 kronor ges i Point & Figure också en köpsignal som i sig innebär att aktien tar sikte på föregående topp om 59 kronor. Spännande dagar är således att vänta. 

Påpekas ska slutligen också att indikationen sinuslyft, vilken representerar en synnerligen stor marknad, inte ens är inräknad i mitt scenario i ovan nämnda omfattande analys där endast indikationen periimplantit ingår. Onsdagens studieresultat är därmed ytterligare grädde på det enorma berget av matigt mos. 

Ta väl hand om er och varandra! 

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv: 

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma. 

Läs gärna även mitt allra första inlägg på bloggen för mer information om mig och min blogg samt anledningen till att jag startade densamma: http://blogg.passagen.se/klarsynthet/entry/att_hitta_de_stora_vinnarna 

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. 

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet.