Bo Zackrisson är medicinjournalist och skriver om hälsans vänner och fiender samt gör nedslag i den politiska debatten. Han är redaktör för LCHF-magasinet och 2000-Talets Vetenskap och var tidigare under tio år chefredaktör för Tidskriften Medikament.

« december 2007 »
tiontofr
     
1
3
4
6
7
8
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Idag

Sidvisningar idag: 37

RSS
En ledande diabetologs credo
21 december kl. 09:37
Ibland snappar man upp påståenden som bör sättas på pränt för eftervärlden. Särskilt när uttalandet fälls i ett forum som är slutet och inte är avsett för en bredare publik. Vid ett sympsium vid senaste Läkarstämman deklarerade en ledande diabetolog sitt credo över hur bra behandling av typ 2 diabetes ska bedrivas. Mannen jag talar om heter Björn Eliasson.

Björn Eliasson är överläkare vid Diabetescentrum Sahlgrenska i Göteborg. Han har länge fungerat som släpvagn till sitt fyrtorn - docent Stig Attvall. Idag är han ordförande för Svensk föreningen för Diabetologi, som är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Är kosten en grundbult vid behandling av typ 2 diabetes?
Symposiet på Läkarstämman modererades av Gunnar Akner och skulle handla om vilken kost som är bäst för typ 2 diabetiker. Fyra av föreläsarna framförde den etablerade synen. Docent Ralf Sundberg var den ende som redovisade den vetenskapliga grunden för lågkolhydratkostens betydelse, samt den bristande evidensen för den gängse kostbehandlingen av typ 2 diabetiker.

Eliassons credo
Efter de inledande föredragen blev det en stunds diskussion. En av de personer som deltog med ett inlägg från golvet var Björn Eliasson.

Det Björn Eliasson sa är viktigt. Detta eftersom han under mycket lång tid tillhört den ledande kretsen inom svensk diabetologiforskning. Eliassons korta inlägg redovisar i kärnfulla ordalag den behandlingsideologi som idag vägleder diabetesvården. Jag skriver ideologi fullt medvetet, eftersom vi har så många indikationer på att det inte handlar om vetenskap.

Så här sa Björn Eliasson (jag kan missat något ord pga att ljudåtergivningen inte är den bästa/BZ):

"Insulinresistens betyder att det är en okänslighet för insulinets effekter i en vävnad, organ eller i hela kroppen. Det utmärker typ 2 diabetes. Det vill säga de insuinnivåer som är höga ger dom ändå en otillräcklig effekt. Genom att ge en tillräckligt bra diabetesbehandling i form av till exempel insulin och dom höga insulinnivåer man kommer upp till då, så normaliserar man ämnesomsättningen.

Ralf (Sundberg, min anm/BZ) har en massa missuppfattningar om insulinets skadliga effekter. Dom är helt fel. Därför att grundproblemet är insulinresistensen och den höga insulinnivån är en sätt för kroppen att kompensera för denna. En sak till.

Går man upp i vikt när man får bättre blodsockerkontroll så innebär det också i allmänhet en normalisering av ämnesomsättningen. Den viktuppgång man får av bättre blodsocker, den är inte skadlig, utan den är fysiologisk."

Så långt Björn Eliasson. Även om vi kanske redan visste hur ledande företrädare ser på kostbehandling av diabetes typ 2 patienter, är det viktigt att dylika auktoritativa uttalanden bevaras för eftervärlden.

Hela diabetessymposiet finns inspelat och kan ses här. Längst ner hittar du en länk till diskussionen. Där kan du själv lyssna till Björn Eliassons inlägg.

Postat i: Diabetes  Permalink   Kommentarer [19]  

 
Även typ 1 diabetiker mår bättre av lågkolhydratkost
20 december kl. 09:35
Karlshamnsprojektet har de senaste åren varit ett starkt stöd för den rörelse som växer fram i Sverige om lågkolhydratkostbehandling av typ 2 diabetiker. Det är vad jag vet den hittills längsta med 44 månadersdata.

Samma forskargrupp med Jörgen Vesti Nielsen i spetsen har även gjort en intressant 12-månadersstudie på typ 1 diabetiker.

Mindre insulinbehov, bättre blodsockerkontroll och lägre HbA1C
22 typ 1 diabetiker med fluktuerande blodsocker fick övergå från traditionell diabeteskost till lågkolhydratkost. Kolhydratintaget begränsades till 50-70 gram kolhydrater per dag och intaget av fett och protein ökades i motsvarande mån. Efter 12 månader visade det sig att långtidsblodsockret (HbA1C) hade sänkts signifikant från ca 7,5 till 6,4.

Samtidigt sjönk insulinbehovet markant - från ca 21 enheter per dag till ca 13 enheter per dag. I genomsnitt.

Denna studie från Karlshamn har inte rönt någon större uppmärksamhet. Forskningen på typ 1 diabetes och kost är nämligen ganska eftersatt och intresset är lägre eftersom det är endast ca 10 procent av alla diabetiker som är typ ettor!

Den korta sammanfattningen av studien hittar du här.Postat i: Diabetes  Permalink   Kommentarer [12]  

 
Dietist Kullenbergs smörgåsar
14 december kl. 10:09
I september startade dietisten Eva Kullenberg en blogg här på Passagen. Den förde en tynande tillvaro tills Annika Dahlqvist uppmärksammade hennes blogg för några dagar sedan. Efter detta tillhör Kullenberg en av Passagens mest välbesökta bloggar och debattens vågor går höga.

Kullenberg är en av de mera framträdande kritikerna av LCHF. Hon punktmarkerar det mesta som skrivs om lågkolhydratkost. Skriver kritiska insändare till försvar för högkolhydratkost till metabolt sjuka och diabetiker. Ett tag var hon kontrakterad konsult för snabbmackskedjan Subway. Hennes ständiga försvar av smörgåsätande bör ses i ljuset av detta. Numera säger hon sig inte vara konsult för Subway längre utan säger sig vara helt fristående.

Här kommer du till Kullenbergs blogg.

I januari i år skrev jag ett inlägg i bloggen om Kullenberg:

Eva Kullenberg är dietist. Idag 20 januari varnar hon för LCHF i en insändare i Dagens Nyheter.

Eva Kullenberg jobbar tydligen bland annat som rådgivare för den amerikanska snabbmatkedjan Subway.

Subway är en anrik amerikansk snabbmatskedja för snabbmackor.
Vi hade ett Subway-ställe i Högdalen, men det lades ned för cirka ett år sedan
och ersattes av ett kebab-ställe.

Du kan gå in på Subways hemsida och ställa frågor om det vetenskapliga underlaget till Eva Kullbergs varningar för LCHF.
Klicka här så kommer du direkt till dietisten Eva Kullenbergs sida på Subway.

Postat i: Mat&Hälsa  Permalink   Kommentarer [25]  

 
Allmänläkarna tar strid (för sina privata kläder)
13 december kl. 11:22
Allmänläkarnas ymniga förskrivning av antibiotika har gjort att man hamnat med skägget i brevlådan. Socialstyrelsen vill att läkarna ska ha kortärmat för att minska smittrisken. Mot detta tar nu allmänläkarna strid.

De multiresistenta bakterierna är på väg att spridas ut i samhället. De harmlösa bakterieåkommor som allmänläkarna under decennier har dränkt i antibiotika kommer nu tillbaka bakvägen - denna gång som mördarbakterier som inget tycks bita på.

Inga bevis
Läkarna i primärvården har länge slagit vakt om att få gå klädda som de vill på jobbet. Trots att många landsting infört krav på kortärmat, ring- och klockfritt samt skyddsdräkt har många distriktsläkare fortsatt vara civilklädda. Socialstyrelsens vill nu att "arbetskläderna ska ha korta ärmar". Allt i syfte att förbättra hygienen. Flera läkare har motsatt sig detta. Det finns inga bevis för att det finns nån smitta i primärvården säger man från Svensk Föreningen för Allmänmedicin (SFAM).
- Vi kommer att protestera. Styrelsen kommer att ta fram en skrivelse eller uppvakta Socialstyrelsen, säger allmänläkaren Robert Svartholm till Dagens Medicin.

Försiktighetsprincipens olidliga lätthet
Socialstyrelsen sitter i en bra sits. Man kan använda sig av försiktighetsprincipen efter eget gottfinnande. I vissa fall, till exempel när det gäller riskerna med tandamalgam och mobiltelefoner vill man inte veta av nån försiktighetsprincip, trots att det finns åtskilliga studier och tusentals människor som blivit sjuka.

Notera hur elegant Anders Tegnell på Socialstyrelsen använder sig av försikthetsprincipen:
Enligt Tegnell, skriver Dagens Medicin, är det rimligt att tillämpa försiktighetsprincipen som innebär att man betraktar civila kläder på läkare som en riskfaktor innan det bevisats att de är riskfria.

Den mest surmulna och kanske orginellaste invändningen, vars vetenskapliga värde kan diskuteras, kommer från Bengt von Zur-Mühlen, ordförande för allmänläkarna i Uppland.
- Den nya dräkten har för små fickor, stetoskopet får inte plats. Sen är det viktigt med identifikation, att äldre patienter vet vem som är läkare, annars kan det bli förvirrat, exempelvis vid ronden, säger Bengt von Zur-Mühlen.

Så vet vi det. Det är kläderna som ska signalera att läkaren står högst i befälsordningen. Om patienterna utsätts för ökad smittorisk väger lätt när hierarkierna i vården ska befästas. Hur många ronder gås egentligen på en vårdcentral?

Jag vet inte varför jag kommer att tänka på gamle Semmelweis.

Hela artikeln i Dagens Medicin läser du här.  Postat i: Funderingar  Permalink   Kommentarer [6]  
 
Mindre inflammation i vävnader och kärl med lågkolhydratkost
9 december kl. 14:31
En ny studie på människor har visat att lågkolhydratkost med högre andel mättat fett leder till minskad inflammation i vävnader och kärl. Samma kost leder också till en minskad halt av mättat fett i blodbanan.

Rapporten är publicerad i tidskriften Lipids.

"Du är vad din kropp gör med vad du äter"
Jeff Volek, som leder forskargruppen, menar att resultaten tillför ytterligare belägg för fördelen med en lågkolhydratkost. Redan tidigare är det känt att denna kost, utöver att den är fördelaktig för människor som vill gå ner i vikt, hjälper individer med metabola syndromet, prediabetes eller diabetes att hålla blodsocker och insulin under kontroll.

Inlammation i vävnader och kärl tros vara en faktor som ligger bakom åderförkalkning, som på sikt leder till hjärtkärlsjukdom.

Mest remarkabelt var kanske att trots att personerna lågkolhydratgruppen intog tre gånger så mycket mättat fett, så uppvisade personerna i lågfettsgruppen högre fetthalt i blodet, vilket beror på något som kallas kolhydratinducerad lipogenes.

- Detta visar tydligt att du inte är vad du äter. Kroppens egen ämnesomsättning spelar en stor roll, vilket innebär att du är vad din kropp gör med vad du äter, säger Jeff Volek.

Vill du öka din risk att dö i förtid av fatal stroke eller hjärtinfarkt ska du följa dietisternas och läkarnas råd avseende kost och medicinering. Vill du minska denna risk gör du således tvärtom.

Här är länk till hela artikeln.

Postat i: Forskning&lobbyism  Permalink   Kommentarer [13]  

 
Nytt nummer av 2000-Talets Vetenskap
5 december kl. 07:44

Nya numret av 2000-Talets Vetenskap är på väg ut till läsarna.

2000-Talets Vetenskaps sista nummer för året är nu på väg ut till mottagarna. Innehållet är som vanligt synnerligen intressant och nyskapande eftersom själva idén med tidningen är att innehålla sånt som man inte läser om i vanliga fall.

Ett unikt tema om Ortomolekylär medicin (OM), upptar huvuddelen av innehållet.

Vad är Ortomolekylär medicin?
Bo H Jonsson, överläkare, Stockholm, skriver en introduktion till detta i Sverige relativt okända forskningsområde inom medicinen. Han presenterar två av grindstolparna inom OM, Linus Pauling och Abram Hoffer. Han sätter också in tänkesättet bakom OM i sitt historiska sammanhang, och förklarar den enkla och tilltalade hypotesen om att behandla olika sjukdomstillstånd med kroppsegna ämnen, det vill säga med mat, vitaminer, mineraler osv...

Mats Humble, överläkare, Universitetssjukhuset MAS i Malmö, skriver en översiktsartikel om D-vitaminets potential som kraftfullt skyddande och behandlande vitamin för en rad folksjukdomar.

Karin Munsterhjelm, allmänläkare från Finland, skriver en spännande artikel om behandling av underfunktion i sköldkörteln med kroppsegna hormoner och nutrition.

Laszlo Galanthai Fekete får pris!
2000-Talets Vetenskap ges ut av föreningen SARA. Sedan förra året delar föreningen ut ett pris till någon som gjort värdefulla insatser för människors hälsa med hjälp av ett alternativt synsätt. I år går priset till Laszlo Galanthai Fekete, ögonläkare i Göteborg. Han har under många år med framgång behandlat ålderrelaterad makuladegeneration (AMD), med vitaminer och mineraler.

Ingresserna till hela innehållet hittar du här!

Vill du själv få 2000-Talets Vetenskap under nästa år klickar du här eller på tidningsomslaget i högermarginalen.

Postat i: 2000-Talets Vetenskap  Permalink   Kommentarer [10]  

 
Snabba kolhydrater snabbar på blindheten
2 december kl. 12:50

Högt intag av snabba kolhydrater som leder till snabba blodsockersvängningar är en riskfaktor för åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Det har en forskargrupp i USA kommit fram till. Det är inte förvånande eftersom dagens höga konsumtion av kolhydrater påverkar inflammation i kärlen.

AMD är den vanligaste orsaken till blindhet hos äldre. Forskarna analyserade matintaget från cirka 4000 äldre kvinnor och män. Patienterna ingick i den stora studien Age-Related Eye Disease Study (AREDS).

Ögonläkarletablissemanget jagar metoder som kan hjälpa
Kolhydratrik mat omvandlas snabbt till socker i kroppen. Exempel på sådan mat är bröd, ris, potatis och pasta, raffinerat socker och majssirap. Snabba kolhydrater är också involverad i de ögonbottenskador som drabbar diabetiker. Forskarna tror nu att AMD och diabetesrelaterade ögonskador har liknande orsaker.

Idag har man ingen bra behandling mot AMD inom skolmedicinen. Däremot finns det exempel på att antioxidantbehandling kunnat ha en bromsande och i vissa fall läkande effekt. Den främste företrädaren för denna ortomolekylära behandling av AMD i Sverige är ögonläkaren Laszlo Galanthai Fekete.

Behandlingsmetoden är motarbetad av den svenska ögonläkarkåren. Laszlo har under många år utsatts för en förtalskampanj av det svenska ögonläkaretablissemanget. Hetsjakten kulminerade i samband med att han utnämndes till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin i våras. Proteststormen från ögonläkarkollegorna gjorde att styrelsen för akademin drog tillbaka utnämningen, vilket är unikt i dylika sammanhang. Jag har läst dokumenten och kan konstatera att ögonläkaretablissemanget borde skämmas ögonen ur sig.

Länk till artikeln hittar du här.Postat i: Ortomolekylär medicin  Permalink   Kommentarer [12]